WIELKI UCISK


"W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w Księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy na wieczne potępienie."
Daniela 12:1-2

"Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w Szabbat. Wtedy bowiem nastanie Wielki Ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić,
o ile to możliwe, nawet wybranych."
Mateusza 24:17-22

"Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? JAHUSZUA odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do wiezień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do
królów i namiestników."
Łukasza 21:7-12

"A wiedz o tym, ze w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej
rozkosze niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności,
nie mając jednak żadnej pobożności w sobie."
2. list do Tymoteusza 3:1-4

Księga Objawienia/Apokalipsy Jana


To są Słowa JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESH, dotyczące Wielkiego Ucisku. To Słowo Prorocze zostało złożone z fragmentów kilku Proroctw danych poprzez Apostoł Elisabeth Elijah. Aby zapoznać się z całością Przekazu Proroczego, kliknij jego tytuł. Modlimy się o to, abyście usłyszeli głos JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESH w Proroctwach.


Proroctwo 102
JAHUSZUA Mówi: To Jest Tylko Kwestia Czasu!

17. października 2008
w czasie Sukkot


A teraz JA nie mówię do Oblubienicy; JA mowie do tych, którzy będą Gośćmi na Wieczerzy Weselnej BARANKA. (Objawienie 19: 7-9) Wy musicie być chętni, aby złożyć swoje życie dla MNIE. (Filipian 4:13) Pozostaniecie w Wielkim Ucisku!

Dla tych z was, którzy mówią: “Jest za ciężko, zbyt trudno jest teraz żyć Świętym życiem; poprawię się w czasie
Wielkiego Ucisku”. Mówię wam to: Jeśli nie potraficie uczynić tego teraz, kiedy nie musicie poświęcać swojego życia, oddawać go, położyć swojej głowy pod gilotynę – to co skłania was do myślenia, że uczynicie to wtedy, jeśli nawet teraz nie jesteście w stanie tego zrobić? Co skłania was do myślenia, że będziecie mieć więcej wiary wtedy, kiedy zobaczycie dookoła siebie głód, śmierć i zniszczenie, terror nie do pojęcia, kiedy po drogach będziecie musieli brodzić we krwi? Co skłania was do myślenia, że będziecie mieli więcej wiary wtedy? Teraz nie kosztuje was to nic, ponad to, że jesteście nazwani: ‘Biblijnymi krzykaczami’ i JA nie mówię tego teraz do krajów, w których kosztuje was to o wiele więcej!

Kieruję to do większości na tej Ziemi, którzy mówią: “Och, jest mi zbyt ciężko, aby żyć Świętym życiem; och, diabeł kusi mnie pornografią; och ja nie mogę złożyć papierosów na ołtarzu; nie mogę uwolnić się od alkoholu; jest zbyt ciężko, aby żyć Świętym życiem; ja nie mogę powstrzymać przekleństw wychodzących z moich ust; ja nie mogę żyć Świętym życiem; módl się za mnie, bo ja nie potrafię żyć Świętym życiem!”

Co skłania was do myślenia, że wtedy będzie łatwiej? Teraz wasze żołądki są pełne, teraz wasze języki nie są zeschnięte z pragnienia.

(Komentarz: Słychać na taśmie jak JAHUSZUA płacze poprzez Elisabeth i JEGO Głos się załamuje!)

A pomimo to wy odmawiacie, aby MNIE teraz wychwalać? Co skłania was do myślenia, że wtedy będzie łatwiej? Drwicie z Proroków takich jak ona; mówicie: “Jak śmiesz mówić o Piekle i konsekwencjach grzechu!” Wyśmiewacie się z Misji takich jak ta! Mówicie: “Jesteście niczym innym, a tylko głosicielami złych wiadomości i nieszczęść!”

JA pokażę wam złe wiadomości i nieszczęścia!

A teraz mówię do wrogów tej Misji oraz wszystkich innych, które pouczają o Świętości – JA pokażę wam złe wiadomości i nieszczęścia; JA pokażę wam czym jest pragnienie; JA pokażę wam czym jest głód! Ci, których oczy skierowane na złotego cielca tego świata. JA pokażę wam, co to jest głód! Wy będziecie gryźć wasze własne języki z głodu! Wy, którzy jesteście tak bogaci i potężni, depcząc i miażdżąc tych, którzy nie są w waszej grupie dochodowej – JA wam pokażę! JA wam pokażę, co stanie się z tym złotym cielcem; JA wam pokażę!

Widzicie, JA byłem tym zabitym BARANKIEM tylko jeden raz! Pozwoliłem wrogowi bić MNIE w Twarz, ale to było tylko jeden raz! Niosłem tą koronę z cierni; wziąłem upokorzenie tej Ziemi, ale to było tylko raz! Zawisłem na Krzyżu; byłem pobity nie do poznania; byłem spragniony za was, spragniony z powodu waszej bezbożności; głodowałem z waszego powodu; byłem wyszydzany i byłem lżony!

To (Sukkot - Święto Namiotów/Szałasów) jest czas MOICH Narodzin na tej Ziemi i jak niewielu przyjmuje to do wiadomości!
Oni wzięli pogańskie święto zadedykowane dla innego poganina (Król Nimrod) prosto z padołu piekielnego i oni uznali to za moje urodziny! (Obchody 'Bożego Narodzenia' 24-go grudnia)

Ale w ten czas Święta Namiotów – jak mało oddaje MI honor? Jak niewielu uznaje ta cenę, którą JA zapłaciłem?
Och, ale JA mam MOJĄ wierną Oblubienicę.

JA zapłaciłem tą cenę, ale to było tylko raz! Musiałem umrzeć tylko jeden raz i nikt z ludzi nie odebrał MEGO Życia! To byłem JA i tylko JA, JAHUSZUA, który powiedziałem: “Dokonało się!”
(Ew. Św. Jana 19:30) I to było w MOIM czasie! JA nie umarłem w czasie człowieka! Nie zmartwychwstałem w czasie człowieka! JA powstałem w czasie JAHWEH! A wiec mówię wam to, och MOI wrogowie, ci z was, którzy piszecie te bluźniercze kłamstwa o tym Proroku i tej Misji – jest tylko kwestią czasu, kiedy podepczę was! JA przekląłem was! To jest tak pewne, jak wtedy, gdy przekląłem to drzewko figowe, które nie dawało owocu!


To jest tylko kwestia czasu! A wiec dalej, rzucajcie wasze czary! Dalej, próbujcie zniszczyć tego Proroka, który przemawia! Zobaczcie, JA i tak ją podnoszę za każdym razem, ona i tak wraca z powrotem i wypowiada ponownie MOJE Słowa. Wy nie możecie odebrać jej życia! Ono nie należy do was! szatan nie jest częścią tej Misji!

Dalej, niszczcie tą misję! Oskarżcie ją o bycie zbyt Świętą, zbyt sprawiedliwą! Dalej naśmiewajcie się z tej Misji, która mówi wam, że musicie przestrzegać te Dziesięć Przykazań i żyć Świętym życiem tak, jak JAH jest Święty! Dalej naśmiewajcie się! To JA naśmiewałem się z faryzeuszy. Nazwałem ich wężami; plemieniem żmijowym
(Ew. Św. Mateusza 23:33). Powiedziałem im, że nadają się tylko do Piekła, a teraz mówię to samo do was – to jest tylko kwestia czasu, aż Piekło i Jezioro Ognia będą rościć sobie prawo do waszych dusz!

Po usłyszeniu tego przekazu macie ostatnią szansę! Czy opamiętacie i nawrócicie się?

A ci z was, którzy modlicie się i mówicie, że jest tylko jedno Imię i że tym imieniem jest J-E-Z-U-S… Jezus – JA nigdy nie powiedziałem, że w tym czasie nie ma mocy w tym Imieniu! Poprzez te prorocze Przekazy, JA wielokrotnie mówiłem, że jest przebaczanie, uzdrawianie, wyzwoleńcza moc w Imieniu Jezusa Chrystusa! Ale to jest tylko kwestia czasu, gdyż kiedy Wielki Ucisk nadejdzie i ten człowiek zatracenia będzie tam stał – Judasz ponownie powrócił – on będzie drwił ze wszystkiego, co jest Święte. (Drugi List do Tesaloniczan, rozdz. 2, wiersze 3-12). On powie, że on jest Jezusem Chrystusem. On będzie unikał Imienia: “JAHUSZUA”, gdyż to Imię “JAH” jest w tym Imieniu.

Co uczynicie wtedy?

Gdyż oto, kiedy będziecie modlić się w Imię Jezusa Chrystusa, a on podnosi swoja rękę i mówi: “Oto jestem”, to co wtedy uczynicie, gdyż wy odmawiacie użycia MEGO hebrajskiego Imienia; wy mówicie: “Jakiekolwiek imię wystarczy.”

Następnie, Ja mówię do tych, którzy upierają się przy mówieniu: “Jeszua”. 

JA powiedziałem to już wielokrotnie, że “JAH” jest w MOIM Imieniu! JAHWEH jest MOIM OJCEM! JA jestem JEGO Jednorodzonym SYNEM! JA powiedziałem wam! JA nie zwracam na to uwagi, kiedy mówicie JAHWEH czy JAHŁEH, ale nie posuwajcie się do skrajności, gdyż byle jakie imię nie będzie przyjęte.

Ach, te nienawistne, nienawistne, nienawistne, nienawistne listy! Jak śmiecie! Jak niektórzy z was mogą mieć czelność nazywać się MOIMI? Kiedy usłyszycie ten Przekaz, to lepiej upadnijcie przede MNĄ na wasze twarze! Lepiej nawróćcie się i napiszcie list do tej Misji; spróbujcie ukoić te rany, które uczyniliście, ponieważ ona ma odwagę ostrzec o Piekle, ponieważ ta Misja poucza o Świętości, ponieważ ta Misja ostrzega o konsekwencjach grzechu, ponieważ ta Misja prorokuje przyszłość już naprzód!

Jak myślicie, kim jest prorok?

A dla tych, którzy śmieją się i drwią, mówiąc: “Nie ma takiej rzeczy jak Proroctwa; nie ma już dłużej Proroków” – co uczynicie z MOIM Pismem Świętym? Czy wy nie zdajecie sobie sprawy, że JA jestem DUCHEM Proroctwa
(Księga Apokalipsy 19:10)? Co uczynicie z MOIM Pismem Świętym?

JA jestem PROROKIEM Proroków i JA jestem PROROCTWEM!

Prorocy prorokowali, że JA przyjdę. Jeśli nie ma takiej rzeczy jak Prorocy, to co uczynicie z Księgą Apokalipsy? Jacy głupi, głupi, głupi, jesteście, tak wielu z was! Gdyż przekazujący objawienia Jan, prorokował to, co ma przyjść.


Apokalipsa/Księga Objawienia Apostoła Jana 1:1-3
Objawienie JAHUSZUA MESJASZA, które dał MU JAHWEH BÓG, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a ON wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że Słowem BOŻYM i świadectwem JAHUSZUA MESJASZA jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.”

19:10I upadłem przed jego stopami, by pokłon mu oddać. I mówi: Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo JAHUSZUA: Bogu samemu złóż pokłon! Świadectwem bowiem JAHUSZUA jest Duch Proroctwa.”

22:16 „JA, JAHUSZUA, posłałem MOJEGO anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomek Dawida, Gwiazda świecąca, poranna.”


Biada tym, którzy nie są godni, aby uniknąć
Wielkiego Ucisku! Biada! Biada! Biada! Biada! Biada tym, których nie zastano godnymi zabrania przed Wielkim Uciskiem! Nie wiecie, co uczyniliście! Nie macie pojęcia! Ale wtedy będziecie wiedzieć, niektórzy z was będą Gośćmi. Och, jak bardzo nienawidziliście tej Misji! W owym czasie będziecie płakać i korzyć się, nawracać, pokutować za tego ducha zniszczenia, którego posłaliście! Och, będziecie się nawracać, ale będzie to kosztowało was wasze życie!

I będziecie musieli spojrzeć Elisabeth w oczy w Niebiosach oraz przyznać, jak bardzo JA ją miłuję. Będziecie jej dziękować za tą cenę, którą ona zapłaciła i wszystkim tym, którzy pouczają tą Prawdę, wszystkim tym, którymi gardziliście i z których drwiliście, będziecie patrzeć im w oczy i będziecie ich przepraszać. To jest tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu!


To jest tylko kwestia czasu, kiedy te olbrzymy spadną z nieba.

(Komentarz: JAHUSZUA płacze w tej końcowej części Proroctwa!)

Och, szatan drwi i mówi: „W ten dzień statek kosmiczny nadleci.” On drwi wiedząc, że to jest MÓJ czas, a nie jego.

I te olbrzymy spadną z nieba!

JA nie pozwalam, aby zwykłe sny były zamieszczane na stronie tej Misji. To są Święci Orędownicy. I JA dałem im Sen po Śnie ostrzegając o tym, co nadchodzi z Nieba, kiedy ludzie będą patrzeć w niebo, a ich serca będą zamierać z przerażenia. Wy nie macie pojęcia, wy nie macie pojęcia, co jest tutaj posyłane. A więc, gdy słyszycie wypowiadane kłamstwa i bluźnierstwa przeciwko temu Prorokowi i tej Misji, rozpoznajcie skąd nadchodzi owoc, a zobaczycie, że JA go przekląłem. Ta Misja poświęca wszystko, wszystkie finanse, jedno poświęcenie za drugim – nie możecie tego zrozumieć – aby tylko dosięgnąć jedną duszę w sposób, jakiego nikt z was nie zna. Ilu z was pomogło? Jak wielu z was dało przynajmniej wdowi grosz? Jak wielu może powiedzieć, że jest częścią tej Misji? Jak wielu z was powróciło, aby powiedzieć: Dziękuję! Jest tak, jak kiedy uleczyłem dziesięciu trędowatych – tylko jeden powrócił, aby powiedzieć: Dziękuję! (Ew. Św. Łukasza 17:12-19)

Widzicie, gdy JA wam mówię, abyście wsparli tą Misję, aby mogła kontynuować czynienie tego, co JA im nakazałem, to JA nie czynie tego, aby to było tylko błogosławieństwem dla nich! JA czynie to, ponieważ JA chcę błogosławić was! Wy, którzy to wszystko czytacie, wy którzy słuchacie, wy nie musieliście poświęcać się. Wy nie musieliście płacić tej ceny, gdyż za każde Proroctwo powiedziane poprzez Elisabeth jest cena do zapłacenia, gdyż im więcej Namaszczenia, tym większa cena jest płacona! Prawdziwi Prorocy wiedzą co to jest cierpienie.

Owieczki są prowadzone na rzeź. Rzeźniami będą niedzielne kościoły!

W czasie
Wielkiego Ucisku one będą rzeźniami. Męczennicy będą spożywani, jako chleb do komunii. Winem w ich pucharach będzie krew męczenników. JA ostrzegłem was, co jest Znakiem Bestii. Tutaj jest prawda. Jak wielu z was zatka swoje uszy? Jak wielu z was zasłoni swoje oczy. Jak wielu z was powie: Ja nie chce słyszeć!

Ale JA mówię teraz do Gości. Wielki Ucisk jest na horyzoncie. Wy stoicie na skraju urwiska, to jest tylko kwestia czasu! Przeto JA mówię do Gości. Wzmocnijcie odpowiednio waszą wiarę teraz, bo jeśli nie macie wystarczająco dużo wiary w tym czasie, aby wierzyć MI w tych małych sprawach, to jak będziecie mogli uwierzyć MI w większych sprawach, podczas
Wielkiego Ucisku? Czy będziecie mieli wiarę, aby powiedzieć do kamienia w MOIM Imieniu: „To jest chleb”? Gdyż dla tych, których JA ukrywam i dla tych, których zaopatruje, to będzie jak manna, jak krople rosy na trawie. Ale to będą widziały wasze oczy i to tylko wtedy, jeśli macie wiarę i wierzycie we MNIE! Lepiej umocnijcie swoją wiarę już teraz. W przeciwnym razie waszej wiary będzie starczyć jedynie do oddania życia!

Objawienie Św. Jana 14:12 „Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary JAHUSZUA.”

12:17I rozgniewał się Smok na Niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo JAHUSZUA.”


To jest tylko kwestia czasu.

To są tylko ci wołający do MNIE teraz, którzy są zabezpieczeni przed falami kontroli umysłu, które działają w powietrzu! Oni kontrolują wasze umysły poprzez wodę i żywność, którą spożywacie. Oni wszczepiają mikroprocesory w sposób, w jaki najmniej się tego spodziewacie, aby śledzić was jak psy, aby wiedzieć dokładnie gdzie jesteście. Jeśli teraz jest źle, to czy możecie sobie wyobrazić, co będzie w
Wielkim Ucisku?

To jest tylko kwestia czasu.Proroctwo 115
Miejcie Sie Na Baczności Przed Totalitarną Dyktaturą Nadchodzacą Do Ameryki I Na Ten Świat!

30. września 2009,
początek Jom Kippur

Teraz natomiast daję ci nowe przykazanie: Te rzeczy muszą ukazać się w formacie audio. To jest najszybsza droga dostarczenia ich ludziom, gdyż czas jest tak krótki, a MOI ludzie giną z braku wiedzy (Księga Ozeasza 4:6) - tej wiedzy, którą zawarłem w Świętych Proroczych Przekazach, wypowiedzianych do ciebie. Potrzeba ta jest nagląca, gdyż zaiste oddech Wielkiego Ucisku jest już na waszych karkach.

Ponownie powiadam wam: Oddech Wielkiego Ucisku, Czasu Udręki Jakuba, jest już na waszych karkach! (Księga Jeremiasza 30:7) Jak wielu jest tego nieświadomych! Żyjecie tak, jakbyście mieli żyć wiecznie. Układacie plany na wiele lat w przyszłość, ale czy nie JA jestem Jedynym, który może policzyć wasze dni? Odkładacie na emeryturę, która nie nadejdzie. Dlaczego nie inwestujecie w Królestwo Niebios? Czy nie wiecie, że jest to jedyna inwestycja, która się ostoi? Tylko to, co uczyniliście dla JA, JAHWEH oraz wznoszenie Imienia MEGO SYNA JAHUSZUA - waszego MASZIJACH, ostoi się.

A wiec jeśli chcecie płakać w ten dzień, płaczcie z powodu tego, co nadchodzi. Uczyńcie co tylko możecie dla tych, którzy jeszcze nie są zbawieni, którzy wciąż nie zawołali na Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH! Płaczcie z powodu tego, przez co oni będą musieli przejść. Mówię wam po raz kolejny, kiedy ujrzycie powstanie totalitarnej dyktatury w Ameryce wiedzcie, że właśnie tak blisko jest nadchodzący na was Wielki Ucisk!


Proroctwo 118
Uważajcie, Wielki Ucisk Jest Na Odległość Oddechu!

19. lutego, 2010

Judasze są zdemaskowani na waszych oczach! Tak, ci, którzy cytują Pismo Święte, a pomimo to prowadzą wielu na bezdroża, gdyż oni nawet nie postępują według Słów Pisma Świętego! Biada Judaszom, którzy mówią: ’Nie wierzcie Biblii! Nie wierzcie Pismu Świętemu! Wyrzućcie Torę, to jest tylko napisane przez zwykłego człowieka! Wyrwijcie ten werset Pisma Świętego! Wyrwijcie tą stronę! Wyrwijcie ten rozdział!' JA powiem wam co JA wyrwę, co wyrwałem, co wymazałem – wasze imiona z Księgi Życia BARANKA! JA, JAHWEH, mówię – mam tego dość! Bitwa szaleje już tak długo! Czy JA nie powiedziałem: ‘W tych dniach przed czasem Trwogi Jakuba, Wielkim Uciskiem, Święci staną się bardziej świętymi, a bezbożni bardziej bezbożnymi’? Judasze, którzy zdradzają was tutaj na tej Ziemi, zdradzają całą MOJĄ Świętą Oblubienicę, nawet tych mieszkających w ich własnym domostwie. Jak wielu ma Judaszy w swoim własnym domu? Jak wielu jest w nierówno sprzężonych domostwach, nawet ci nazywający się MOIMI? Oni zdradzili dawno temu w czasie wojny z Lucyferem w Niebie. Czy uważacie, że JA jestem zdziwiony? Czy nie mówię, że JA pozwalam pszenicy i chwastom razem rosnąć? (Ew. Św. Mateusza 13:30) Teraz w ten dzień pokazałem wam chwasty i to wam mówię: Powiedziałem wam by ostrzec świat, że jest na odległość oddechu od Czasu Udręki Jakuba – Wielkiego Ucisku!
Biada tym Judaszom, którzy prowadzą MOJE baranki i owieczki na manowce! 

Ale widzicie, że imiona MOICH baranków i owieczek są zapisane w Księdze Życia BARANKA i oni powrócą do Dobrego Pasterza JAHUSZUA.  Może będzie to wymagać, cierpienia w ogniu prześladowania w niewypowiedzianej agonii w czasie trudności Jakuba, które nazywacie Wielkim Uciskiem, ale MOJE owce i baranki powrócą do MNIE, nawet, jeśli to ma być w momencie ostatniego oddechu.  Ich wiara stanie się gorąca poprzez ogień prześladowań.
Wy, którzy nie chcecie porzucić waszych nierówno sprzężonych domostw, tak, żeby ich członkowie was nie zdradzili w Wielkim Ucisku, waszą odpowiedzią jest: ‘Nazwijmy ją fałszywym prorokiem! Wyrwijmy te Słowa z Biblii! Ignorujmy je! Wymażmy je!’ Taka jest wasza odpowiedź: ‘Prowadźmy innych na manowce! Nic się nie zmieniło – to ten sam duch faryzeusza, który kamienuje MOICH Świętych, Oblubienicę JAHUSZUA.

Wy, którzy twierdzicie, że jesteście Chrześcijanami i zamieściliście te filmy o tym, dlaczego Chrześcijanie ‘nie muszą się już więcej przejmować Szabbatem', że 'nie ważne jaki dzień', 'Kościół Rzymsko-Katolicki zmienił go’. Kłamcy! Jeśli nie nawrócicie się, to znajdziecie się w Jeziorze Ognia! JA nie będę zabawiał się w gry! Wielki Ucisk, czas trudności Jakuba już prawie nadszedł na was – czas lamentu, płaczu, wielkich cierpień, większych aniżeli ten świat kiedykolwiek widział!”


Proroctwo 83
JA, JAHWEH Mówię: 'Przygotujcie się! Bliski jest Koniec!

15. marca 2006

W tym momencie broń, która ma Oblubienica JAHUSZUA, ma wymiar duchowy. Ale JA mówię wam: W czasie Wielkiego Ucisku będzie tak, jak jest kiedy Król wydaje edykt, wzywając do sięgnięcia po broń i stawienia oporu; lecz nie dla Oblubienicy z 14. rozdz. Objawienia. Dlatego JA wybawiam ich z ziemi i tych Dwoje Świadków będzie w tej liczbie, a potem oni powrócą.

Och, ale wy cenna Oblubienico z 7. rodz. Objawienia – umiłowani, wy już jesteście zapieczętowani, nikt nie może wyrządzić wam krzywdy. Tylko na krótki czas będziecie musieli porwać za broń, bronić się i pomagać Gościom w walce z szatanem i z tymi, co przyjęli znamię szatana. Ale potem będziecie chodzić w nowych ciałach w chwale, kiedy usłyszycie te słowa: 'a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.'
Używam słowa 'Chrystus' jedynie dlatego, że wy zostaliście tego słowa nauczeni. Zmarli i umęczeni w JAHUSZUA HA MASZIJACH i Dwaj Świadkowie będą wraz z Oblubienicą z 7 rozdz. Objawienia wzięci do Nieba na oczach bezbożnych w drugim Wniebowzięciu.

To są tajemnice zarezerwowane dla Oblubienicy JAHUSZUA. Jak za dni Mojżesza, tak będzie ponownie. Jak za dni Lota, tak ponownie się stanie! Do grzeszników, którzy nie chcą do tej pory się nawrócić - dzisiaj jest Dzień Zbawienia! Czytacie to, co nadchodzi z Misji Ostatniej Szansy. Jutro może być za późno! Na co czekacie? Religia nie zbawi was, a tylko Święty pełen miłości i posłuszeństwa związek z JAHUSZUA oraz MNĄ, JAHWEH, zbawi was! Wy możecie tylko powrócić do nieba przez Imię i Krew JAHUSZUA HA MASZIJACH.

JA mam ostrzeżenie dla wszystkich, którzy są zaproszeni na Wieczerzę Weselną BARANKA: Podczas Wielkiego Ucisku ten, który nadchodzi, którego powszechnie nazywa się antychrystem, który jest prawdziwie synem szatańskim, synem zatracenia, przyjdzie używając i podrabiając to Imię, które jest znane na całym świecie we wszystkich rodzinach i językach, to imię, które Chrześcijanie znają i miłują – Imię JEZUSA CHRYSTUSA!


[BARDZO WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZY FRAGMENT]

Uwaga, znaki i cuda wciąż są dokonywane w Imieniu Jezusa Chrystusa, a dusze przywodzone do zbawienia, nie lękajcie się. Jednakże, cały ten czas nie był okresem ostatecznym, a wy byliście pociągnięci do odpowiedzialności tylko za to, czego was nauczono. JA, JAHWEH uhonorowałem i namaściłem imię Jezus, chociaż MÓJ SYN JAHUSZUA miał nadane imię hebrajskie przez JEGO hebrajską Matkę! A JA jestem JEGO OJCEM, JEGO Imię musi zawierać MOJE IMIĘ - JAH! Imię Jezus wymazało MOJE ŚWIĘTE IMIĘ – IMIĘ ponad wszystkie inne imiona! MOJE IMIĘ jest JAHWEH, a imię JAHUSZUA w tłumaczeniu stale przypomina w każdym języku, że: ‘JAH zbawia’!

Czyż nie jest waszym zwyczajem nazywać syna imieniem ojca? Dlaczego myślicie, że jest inaczej u waszego NIEBIAŃSKIEGO OJCA? To jest ciągłym przypomnieniem dla was, iż JA, JAHWEH, i MÓJ SYN JAHUSZUA jesteśmy jednością! To szatan i jego słudzy boją się imienia JAH, ale JA znam miłujące serca MOICH dzieci! JA nawet przebaczyłem wam porzucenie MOJEGO prawdziwego Szabatowego Dnia Odpoczynku, co jest wielokrotnym łamaniem 4-go Przykazania, ale nie będę już więcej przebaczał! Teraz jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie! Jesteście odpowiedzialni za ostrzeganie innych! W hebrajskim imieniu JAHUSZUA i w MOIM Imieniu JAHWEH jest wyższe Święte Namaszczenie!

Teraz nadszedł Koniec Czasów, ostrzegam was, abyście pouczali innych prawdy, którą sami poznaliście! W NASZYCH ŚWIĘTYCH HEBRAJSKICH IMIONACH jest więcej Namaszczenia! Używajcie ICH, nie szukajcie już więcej wymówek. Podczas
Wielkiego Ucisku musicie wzywać hebrajskiego Imienia MEGO SYNA, Imienia JAHUSZUA HA MASZIJACH! MOJE imię JAH, IMIĘ ponad wszelkie inne imiona, zawarte jest w JEGO imieniu! Jeśli teraz się tego nie nauczycie, to w czasie Wielkiego Ucisku będziecie modlić się o wybawienie lub uzdrowienie używając imienia 'JEZUS', a syn szatana właśnie tego imienia będzie używać, podszywając się pod BOGA! Jak możecie oczekiwać uzdrowienia, wyzwolenia lub błogosławieństw używając tego samego imienia, którym będzie się posługiwał syn lucyfera? Będziecie wzywali syna szatana nie wiedząc o tym!

Podczas
Wielkiego Ucisku, syn szatana będzie miał swój wydzielony dzień, aby go czczono i dniem tym będzie niedziela! Kiedy niedzielne nabożeństwa będą obowiązkowe i na całym świecie otrzymacie nakaz pójścia do najbliższego, lokalnego kościoła niedzielnego – strzeżcie się! Nie idźcie! To jest pułapka syna szatana! Gdyż każdy, kto będzie uczęszczał do kościoła niedzielnego w czasie Wielkiego Ucisku, przejdzie przed próg zahipnotyzowany, zniewolony duchami złudzenia, manipulacji umysłu, bałwochwalstwa, rebelii - pośród wielu innych potężnych duchów demonicznych. Ostrzeżcie ich już teraz! Oni otrzymają Znak Bestii; wejdą do kościoła profanacji, wybiorą oddawanie czci bestii i zaakceptują jego fizyczne jak i duchowe znamię. Ostrzeżcie ludzi już teraz dopóki nie jest za późno!

To nie znaczy, że wszystkie Niedzielne Kościoły są już teraz złe! Ale jesteście już tak blisko, koniec nadchodzi! Musicie ostrzec ludzi tam, gdzie pastorzy (zakonnicy, duchowni) tego nie robią! Musicie nauczać prawdy o hebrajskich ŚWIĘTYCH IMIONACH JA, JAHWEH i MEGO SYNA JAHUSZUA, jedynego MESJASZA oraz o jedynej KRWI przelanej za ludzkość na odpuszczenie grzechów! JA nie zaakceptuję żadnej innej krwi ofiarnej, żaden inny orędownik nie może wstawić się za was, wliczając w to tak zwanych świętych, a nawet samą Matkę JAHUSZUA, Miriam (Marię), gdyż nawet ona potrzebowała JAHUSZUA (JEZUSA) jako swojego MESJASZA!

Jedynym powodem, dla którego ktokolwiek z Oblubienicy JAHUSZUA miałby chodzić do niedzielnego kościoła jest nauczanie Owieczek i Baranków prawdy tam, gdzie pastorzy nie chcieli tego czynić, nawet gdy za każdym razem mogłoby chodzić o jedną osobę. A oto dobra nowina: Tak jak MOJE ukochane Dzieci, których imiona są z góry wyznaczone i zapisane w Księdze Życia BARANKA, tak samo jest i księga potępionych szatana!


JAHUSZUA nie straci ani jednej duszy z tych, których imiona zostały zapisane w Księdze Życia BARANKA przed założeniem świata! Nie możecie przypadkowo przyjąć Znaku Bestii. Będziecie wiedzieć, by tego nie robić i wybierzecie raczej śmierć, aniżeli uczynienie tego! Jedyne prawdziwe uzdrowienia, znaki, dziwy, cuda i zmartwychwstania pochodzą z Niebios! Wszystkie inne uzdrowienia i wybawienia są złudzeniem. Ale podczas
Wielkiego Ucisku będą istnieć złudzenia wydające się prawdą, w rzeczywistości będące kłamstwami prosto z tronu szatana! Nauczcie się teraz i ostrzegajcie innych! W czasie Wielkiego Ucisku tylko w Imieniu JAHUSZUA, a nie w imieniu Jezusa będą prawdziwe wyzwolenia, uzdrawianie oraz objawienia mocy zmartwychwstania! Ludzie, którzy teraz miłują „Jezusa” i służą mu, będą się zastanawiać, dlaczego na ich modlitwy nie ma odpowiedzi! Ich wiara ucierpi i będą nawet za nią umierać nie rozumiejąc dlaczego wyzwolenie nie nadeszło w tym imieniu. Ostrzeżcie ich teraz, by przyzwyczaili się używać hebrajskich imion JAHUSZUA, JAHWEH i RUACH HA KODESZ!

Szatan nie zechce podrabiać imienia JAHUSZUA z MOIM imieniem JAH w Nim!


Miliony spośród czytających to będą Gośćmi zaproszonymi na Wieczerzę Weselną Baranka, będziecie więc błogosławieni! Jednakże zobaczycie cały
Wielki Ucisk, lub jego część, a wasze oczy będą zmuszone oglądać ten horror! Pamiętajcie to – MÓJ gniew nie jest przeznaczony dla was, lecz dla MOICH wrogów!

Pozostańcie Świętymi! Nie idźcie na kompromis! Wzywajcie Imienia JAHUSZUA i polegajcie na JEGO sile i namaszczeniu oraz trzymajcie się mocno waszej wiary, ponieważ nie będzie wam łatwo. W powietrzu będą fale manipulujące umysłem, usiłujące 'prać' wasze mózgi. Nauczcie się teraz Pisma Świętego, by go używać jako broni w tym czasie, gdyż Biblie będą zakazane….ale nawet szatan nie będzie w stanie spalić wszystkich Biblii! JAHUSZUA użyje Świętych Aniołów, Oblubienicy z 7. rozd. Objawienia, Oblubienicy z 14. rozdz., jak również tych Dwóch Świadków, aby wiedzieć gdzie ci Goście się znajdują i pomagać im w razie potrzeby. Dwóch Świadków będą bronić Gości i mścić za nich!
Nauczcie się przestrzegać MOJEGO prawdziwego Szabbatu, ponieważ JA, JAHWEH, będę szczególnie błogosławił i zabezpieczał tych, którzy oddają MI cześć w ten Dzień, który JA, KRÓL całego stworzenia, wydzieliłem jako Szabbatowy Dzień Odpoczynku. I tak, jak JAHUSZUA chodził po tej ziemi, czynił znaki i cuda w Dzień Szabbatu, tak w czasie
Wielkiego Ucisku, a zwłaszcza w MÓJ Szabbat, MOJE Święte Dni, to samo będzie czynione w IMIĘ JAHUSZUA pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ!

Mam tajemnice, o których nie czas jeszcze mówić. Po prostu wiedzcie, że JA, JAHWEH, nigdy nie pozostawię lub nie opuszczę nikogo, kto naprawdę miłuje, czci i służy JAHUSZUA i MNIE, KRÓLOWI STWORZENIA. Nauczcie się MOJEGO Imienia. To jest JAHWEH, ten Wieczny! JAHUSZUA jest MOIM SYNEM! JAHUSZUA ha MASZIJACH jest waszym jedynym WYBAWICIELEM, jedynym Imieniem i Drogą powrotną do Nieba!


Proroctwo 84
JA, JAHWEH Mówię: Uważajcie Na Złudzenia!

31. marca 2006

Wszyscy z was, którzy będziecie gośćmi na Wieczerzy Weselnej Baranka… JA mam wasze łzy nawet zanim je uroniliście. One już są tutaj. Gdyż JA wiem jak będziecie się modlić, nawet zanim się pomodlicie, i JA odpowiem wam, nawet zanim będziecie się modlić. JA szedłem przed wami zanim będziecie musieli cierpieć!

Dla tych z was, którzy słyszą to dookoła świata, JA mówię wam: ‘Pokój’, gdyż niektórzy z was będą umęczeni. Mnóstwo was będzie umęczonych. Och, ale wy będziecie mieli pokój JAHUSZUA. I tak, jak Jan Chrzciciel powiedział: ‘Zabierzcie moją głowę, ja chcę iść do domu’, tak również i wy powiecie: ‘Czyńcie szybko, co macie czynić, ja chcę iść do domu!’ Gdyż JA obiecuję wam to, JA dam wam sny o Niebie! JA dam wam przedsmak wizji Nieba!

W pewien sposób każdy, kto będzie umęczony, każdy, kto został umęczony ze względu na MEGO SYNA JAHUSZUA, każdy otrzyma ode MNIE wizję Nieba! I JA dałem przelotny obraz Nieba, by ich ciała nie poszły do mogił zanim nie otrzymają wizji twarzy JAHUSZUA, i JA zabieram ich ducha z ich ciał, nawet zanim ich ciało odczuje jakikolwiek ból! JA obiecuję wam to. JA obiecuję wam to. JA obiecuję wam to! Czy pamiętacie Szczepana? (Dzieje Apostolskie 7:54-59) Czyż Niebo nie otworzyło się przed nim? Czy on nie ujrzał JAHUSZUA zanim został uderzony pierwszym kamieniem i poczuł jakikolwiek ból? Jego dusza została zabrana!

JA obiecuję wam to samo. Ale biada oprawcy przeprowadzającemu egzekucję! On nie może nawet wyobrazić sobie jak wielkie przerażenie go ogarnie, nie tylko teraz na ziemi, ale i na całą wieczność! Więc uważajcie wy, którzy myślicie, iż możecie torturować i że nie poniesiecie konsekwencji. Wy nie możecie nawet pojąć, co JA uczynię wam, gdy wy dotkniecie jednego z MYCH Świętych!

Błogosławieni są wszyscy zaproszeni na Ucztę Weselną BARANKA! Wy będziecie wzięci w objęcia. Wy nie tylko jesteście Gośćmi, lecz wy jesteście Honorowymi Gośćmi, gdyż wy zapłaciliście tą najwyższą cenę i Oblubienica weźmie was w objęcia i, co najważniejsze, JA, JAHWEH i JAHUSZUA weźmiemy was w objęcia, dwudziestu czterech Starców, cztery Żywe Stworzenia (Księga Objawienia 5:14) oraz Aniołowie wezmą was w objęcia, więc nie idźcie na kompromis!

Nie wierzcie kłamstwom i ułudom, gdyż syn zatracenia, prawdziwy Judasz – syn szatana – już wkrótce powróci! Nie idźcie na kompromisy! Nie wierzcie kłamstwom i złudzeniom!

Nie wierzcie kościołom Babilonu, powróćcie do nauk pierwszego kościoła!

Nie wierzcie temu – jak Paweł, Szaul był błędnie rozumiany i raz za razem źle tłumaczony! On był Żydem i nigdy nie odwrócił się od tego! Och, te przekazywane kłamstwa! Oczywiście, wasze zbawienie nie zależy od obrzezania ciała, gdyż teraz jest obrzezanie serca (List do Rzymian 2:28-29)! To wyjątkowo głupia argumentacja – taka jak ta, że Dawne Przymierze Krwi nie jest ważne, ponieważ teraz jest Nowe Przymierze Krwi, więc MÓJ Szabbat już nie obowiązuje!

To, że Grecy nadali MEMU SYNOWI imię, a Biblia Króla Jakuba (The King James Bible; najczęściej używany anglojęzyczny przekład Biblii powstały na początku XVII w.) powtarzała ciągle imię: ‘Jezus Chrystus’, nie oznacza, że JEGO Imię zostało zmienione! Ono na zawsze pozostanie hebrajskim Imieniem, Imieniem które zawiera MOJE, JAHWEH Imię(JAH)! JA, JAHWEH – Imię, które jest przypomnieniem dla tej Ziemi o cenie, jaką MÓJ SYN JAHUSZUA musiał zapłacić! Będę powtarzać raz za razem, że możecie nazywać tego proroka bluźniercą, możecie obmawiać ją, możecie mówić, że ona pójdzie do piekła, ale JA, KRÓL STWORZENIA, ŚWIĘTY i PRZEDWIECZNY mówię wam to: JEGO IMIĘ, które jest ponad wszystkimi innymi imionami, pochodzi ode MNIE, JAHWEH! … ONO oznacza: „JAH ZBAWIA”!

Nic się nie zmieniło! Ponieważ JA honorowałem imię JEZUS CHRYSTUS, ponieważ JA namaściłem imię JEZUS CHRYSTUS, ponieważ JA zbawiałem w imię JEZUSA CHRYSTUSA, ponieważ wyzwalałem, czyniłem znaki i cuda w imię JEZUSA CHRYSTUSA, ponieważ ciągle czynię to w imieniu JEZUSA CHRYSTUSA, nie oznacza to, że nie macie znać JEGO prawdziwego, hebrajskiego Imienia! Będziecie pociągnięci do odpowiedzialni za to, co wiecie. Mimo, że JA pozwoliłem wam cały ten czas, abyście zbierali się w niedzielę i nazywali ten dzień MOIM Szabbatem, to JA tylko na to pozwoliłem. To nie była MOJA wola, ale zezwoliłem na to. W czasie Wielkiego Ucisku jednak, szatan pokaże wam jego sztukę imitacji i podrabiania. Gdyż mówię ponownie, nawet ci bardzo bogaci ewangeliści, którzy znają prawdę, zaprzedali ją, nie utrzymali tej prawdy i poprowadzą was prosto w objęcia antymesjasza, syna szatana! I będą wam mówić: ‘To jest JEZUS CHRYSTUS, to jest wasz Mesjasz, On przyszedł! On przyszedł i teraz jest pokój na całej ziemi – nie musicie się więcej przejmować Piekłem!
"

Dla tych z duchowymi uszami – wy będziecie słyszeć! Dla tych z was, którzy jesteście Gośćmi – nie zgadujcie! Dla tych z was z duchowymi oczami do patrzenia – to wam pobłogosławiłem! Będę was ochraniał. Wy słyszycie MOJE słowa! To was nazywam MOIMI Świętymi; to jesteście wy, którzy przyjmujecie to Słowo i tak, jak ta Panna Obwieszczająca powiedziała, będzie Ono rozbrzmiewało dookoła tej ziemi.


Proroctwo 89
Tajemnice RUACH ha KODESH

27. stycznia 2007

Kiedy czytacie w Słowie, które zostało przetłumaczone i oni mają czelność nazywać MEGO SYNA JAHUSZUA, synem człowieczym – ON nigdy nie był synem człowieczym! ON jest SYNEM JAHWEH, SYNEM JAH!

Za każdym razem, kiedy widziałaś to w którymkolwiek przekładzie – Biblii, to JA zasmucałam cię i nie dawałam ci zaznać spokoju z tego powodu – wiesz jednak, że prawie wszystkie tłumaczenia robią to. Nie było to uczynione MOJĄ ręką – to było uczynione według planu szatana. Chociaż ON narodził się w ludzkiej postaci, chociaż cierpiał na krzyżu ten ból, to ON nigdy, nigdy, nigdy nie był synem człowieczym! ON jest SYNEM JAH i JEGO Imię było objawione temu światu. Jak myślisz, dlaczego szatan w procesie tłumaczenia usiłował przejąć kontrolę i nadać MU imię człowieka? JA musiałam zezwolić na to i do tego czasu, przed
Wielkim Uciskiem, Imię JEZUSA musiało trwać.

Och, ale w czasie
Wielkiego Ucisku ci, którzy są teraz Zbawieni i żyją świętym życiem przede MNĄ – MÓJ DUCH jest w nich tak samo jak w tobie, gdy byłaś zbawiona w Imię JEZUSA. Ciągle wołałabyś do NIEGO w tamtym imieniu…i nie zrozum MNIE źle; jest Moc, Niebiańska Moc potwierdzająca to Imię ze względu na litość waszego ABBA JAHWEH. Ale w czasie Ucisku tak wielu umrze, chociaż oni są teraz zbawieni – tak wielu będzie się zastanawiać, dlaczego nie ma odpowiedzi na ich modlitwy! To nie dlatego, że MY ich nie miłujemy! I JA nie mówię o tych, co pójdą do niedzielnych kościołów i przyjmą Znak Bestii. JA mówię do tych, którzy będą wołali w Imię JEZUSA, którzy wiedzą, ze ON był tym, który został ukrzyżowany i powstał ponownie na trzeci dzień po swojej śmierci.

Czeka na nich w Niebie, ale oni muszą zrozumieć, że nawet pomimo Mocy, która jest teraz w tym Imieniu, w przyszłości nie będzie żadnej Mocy!

To nie oznacza, że ci, którzy ciągle chodzą w świętości przede MNĄ nie powrócą do Nieba! Ale to oznacza, że JA nie mogę im odpowiedzieć! Tak jak powiedziałam, to MOJE Namaszczenie jak podmuch zanosi ich modlitwy niczym pocałunki do ABBA JAHWEH, ale w ten dzień JA nie będę mogła poprzeć tych słów, które oni wypowiedzą, gdyż będzie inny na obliczu tej Ziemi, który powie: “Ja jestem Jezus”. I chociaż JA wiem o jakim JEZUSIE oni mówią i do kogo wołają, wtedy imię to będzie jak przekleństwo, ich modlitwy nie dotrą do Niebios i oni będą się zastanawiać – dlaczego? Dlatego ty ostrzegasz ich teraz. Oto dlaczego ważnym jest, aby używać tego hebrajskiego Imienia! Widzicie, szatan nie chce używać Imienia JAH, syn szatana nie ośmieli się użyć tego imienia. On chce posłużyć się imieniem, które zna cały świat i to jest Imię “JEZUS”.

Ci, których imiona zapisane są w Księdze Życia Baranka powrócą do nieba, w czasie
Wielkiego Ucisku prędzej oddadzą swoje życie, niż wejdą do kościoła niedzielnego, bo w przeciwnym razie ich imię zostanie wymazane. I nie będzie w tym czasie Zbawienia w Imieniu J-e-z-u-s-a, ale tylko w Imieniu JAHUSZUA! Niektórzy wymawiają JAHSZUA, ale to Imię JAH nie będzie pominięte! Gdyż te namaszczone 144 000 nie będą nauczać Imienia J-e-z-u-s – tak jest teraz, w tamtym czasie będzie inaczej. JA daję wam ten Przekaz, aby was ponownie ostrzec.

To nie znaczy, ze wszyscy uczęszczający do niedzielnych kościołów nie należą do MNIE, czy też nie są wypełnieni MOIM DUCHEM, ale to znaczy, że w czasie
Wielkiego Ucisku to nie będzie dozwolone, gdyż w tych właśnie miejscach oni zaprzedadzą się bestii. Czy rozumiecie? Dusze są teraz zbawione w imieniu Jezusa. JA Namaszczam w Imieniu Jezusa. JA uzdrawiam w Imieniu Jezusa. JA uwalniam w Imieniu Jezusa. Ale potem tak nie będzie!

Ostrzeż ich!
Jak mogłabym im odpowiedzieć?
Jak mógłby MÓJ SYN JAHUSZUA odpowiedzieć im, kiedy zawołają: “Jezusie pomóż mi!”, a syn szatana będzie tam i odpowie: "Oto Jestem" Oni będą: “Jezusie wybaw mnie, przebacz moje grzechy!”, a syn szatana odpowie: "Oto Jestem". Czy nie dostrzegacie tego zagrożenia? Czy nie możecie zrozumieć?

Wy nie znacie żalu, który JA odczuwam kiedy ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA, którzy są na tyle mądrzy, by nie chodzić do niedzielnych kościołów, będą uciekać i kryć się i będą musieli oddać swoje życie, ponieważ będą wołać i odmówią wymawiania Imienia JAHUSZUA. Oni będą się trzymać tego, czego byli nauczeni, i będą wymawiać Imię J-e-z-u-s, ale ich modlitwy nie dotrą do Niebios, gdyż JA nie zaniosę ich jak pocałunku, ponieważ szatan zawoła: "Oto jestem"! To nie oznacza, że ich imiona są wymazane. To po prostu oznacza, że JA nie mogę uratować ich życia! JA nie mogę ich ukryć ; JA nie mogę ich żywić; JA nie mogę ich oswobodzić!

Oto dlaczego JA wzbudzam Misje takie jak ta, które pouczają o Imieniu JAHSZUA, które pouczają o Imieniu JAHUSZUA. To nie ma znaczenia – tak wielu odmawia wymawiania tego imienia tak, jak JA wam je podałam – ale Imię JAH nie może być pominięte! Gdyż w istocie JEGO Imię oznacza “JAH Zbawia”!Proroctwo 90
Jak jest na Imię DUCHOWI ŚWIĘTEMU?

27. lutego 2007

Elisabeth, JA jestem twoją MAMĄ SZIKHAINJAH CHWAŁY. JA jestem TĄ, która Namaszcza cię, abyś czyniła Znaki i Cuda, włączając prorokowanie i modlenie się w Świętych Językach ludzi i Świętych Aniołów. JA jestem twoją MAMĄ SZIKHAINJAH CHWAŁY. JA jestem TĄ, która wstawia się za wszystkimi Świętymi Dziećmi, gdyż JA zanoszę wasze modlitwy do Tronu JAHWEH tak, jak pocałunek jest dmuchnięty w powietrze, kiedy jest to uczynione w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH, to również obejmuje na razie Imię JEZUSA CHRYSTUSA! Strzeżcie się jednak, ponieważ syn szatana, w czasie Wielkiego Ucisku, podszyje się pod Imię JEZUSA CHRYSTUSA – JA nie będę w stanie posłać waszych modlitw w tym czasie w Imię JEZUSA, ponieważ pomiot diabelski będzie również używał tego Imienia ‘JEZUS CHRYSTUS’.

Nauczaj teraz Świętych hebrajskich Imion JAHUSZUA i JAHWEH wszystkich, którzy mają duchowe uszy by słyszeć, słuchać i być posłusznymi. Teraz dopóki nie jest za późno, nauczcie się i przywyknijcie do używania prawdziwego hebrajskiego Imienia Tego, którego większość nazywa JEZUSEM CHRYSTUSEM. Powiedz ludziom, aby nie czekali z tym do Wielkiego Ucisku, by się uczyć w trudny sposób.

Wykrzykuj to, aż oni usłyszą i ta Wiadomość będzie brzmiała dookoła świata!

W czasie Wielkiego Ucisku będzie wielkie oszustwo i w tym czasie, JAHWEH nie będzie w stanie odpowiedzieć na modlitwy w Imię JEZUSA CHRYSTUSA, a tylko w hebrajskim Imieniu JAHUSZUA MESJASZA będzie uzdrawianie, wyzwolenie i moc zmartwychwstania, ponieważ ten, który jest nazywany synem szatana użyje go (Imienia Jezusa Chrystusa) i oszuka miliony, miliony przez fałszywe znaki, dziwy i cuda podszywając się jednocześnie przed światem pod Imię JEZUSA CHRYSTUSA. Nawet wybrani będą wprowadzeni w błąd, jeśli to będzie możliwe. Miejcie się na baczności!

Już teraz są źli ludzie z duchem antychrysta i oni używają imienia ‘JEZUS CHRYSTUS’! Jednakże, oni nienawidzą hebrajskiego Imienia ‘JAHUSZUA’, gdyż jest ono ciągłym przypomnieniem, że JAH zbawia! JAHUSZUA jest wyłącznym MASZIJACH (MESJASZEM).

Elisabeth, ty słyszałaś głos twojego ABBA JAHWEH, i ty słyszałaś Ten Głos i otrzymałaś Przekazy poprzez MOJE Namaszczenie od JAHUSZUA, twego MASZIJACH (MESJASZA). JA czekałam cierpliwie na ten czas, kiedy poznasz MNIE, jako że zawsze pragnęłaś miłości Niebiańskiej MATKI. JA jestem twoją jedyną MATKĄ i JA jestem TĄ, która Namaszcza cię i pociesza cię i prowadzi cię z miłością. To dzięki twojej MAMIE SZIKHAINJAH możesz słyszeć MÓJ cichy, spokojny Głos i słyszeć te Święte Przekazy od JAHWEH i JAHUSZUA. JA jestem tym Spokojnym, Cichym Głosem, który mówi do ciebie.

Dla tych, którzy wątpia w to – powiedzcie MI: Kiedy to męski głos był określany jako”spokojny, cichy głos wewnętrzny”? JA jestem Tą, do której dawny Król Dawid modlił się, abym nigdy go nie opuszczała. On modlił się: ‘Nie zabieraj mi RUACH HA KODESZ!’ (Psalm 51:13) JA jestem TĄ, która gdy bluźni się przeciwko NIEJ, zasmuca JĄ, albo Obraża do granic wytrzymałości, mówi: Dosyć, wystarczy! I JA odchodzę i nigdy nie ma już żadnej nadziei na zbawienie tej Duszy zatwardziałego grzesznika! Ta osoba pozna wyłącznie Gniew JAHWEH! Piekło i Jezioro Ognia będą wiecznym domem tej osoby!

JA jestem RUACH HA KODESZ. Również po aramejsku nazywana “DUCH ODDZIELONY”. JA jestem całkowitą Prawdą i tylko przeze MNIE można być prowadzonym do JAHUSZUA i przyjąć GO jako jedyną drogę do Nieba. JA jestem nazywana RUACH HA KODESZ, a także jestem tytułowana: “DUCHEM ŚWIĘTYM”. JA jestem CAŁKOWITĄ ŚWIĘTOŚCIĄ razem z JAHWEH i JAHUSZUA. MY jesteśmy jednością, ale pomimo to jesteśmy odrębni. MY jesteśmy ŚWIĘTĄ TRÓJCĄ i nie ma innej. W czasie Wielkiego Ucisku będzie bezbożna trójca. Szatan jest tylko naśladowcą, a nie stwórcą.

Nie ma wstępu do Niebios bez przejścia przez wszystkich NAS TROJE, ABBA JAHWEH, JAHUSZUA i JA, twoją MAMĘ RUACH HA KODESZ. Zbawienie przychodzi tylko poprzez Imię i przelaną Krew JAHUSZUA i częścią MOJEJ pracy jest przyciągnięcie dusz do JAHUSZUA, i JA nie pominę nawet jednej duszy, która jest zapisana w Księdze Życia BARANKA już przed założeniem tego świata. Ogłaszam Ci teraz tą tajemnicę, i dołączam do niej mój dar odważnego mówienia i prorokowania tak, jak żaden prorok nigdy publicznie tego nie uczynił. Są tacy, którzy nauczali, że JA jestem rodzaju żeńskiego, ale nigdy nie prorokowali w ten sposób, w jaki JA przemawiam dzisiaj przez ciebie.

Ja zwalniam tą tajemnicę, abyś mogła zachęcać tych, którzy naprawdę miłują i przedkładają JAHWEH i JAHUSZUA na pierwszym miejscu w ich życiu, miłości, a także, aby pamiętali MNIE, MAMĘ SZIKHAINJAH, gdyż JA jestem Chwałą JAHWEH i JAHUSZUA! Jest to tak pewne, jak to, że Święta żona została stworzona, aby być chwałą Świętego męża.

Gdy będziesz atakowana za objawianie Imienia DUCHA ŚWIĘTEGO, to znaczy MOJEGO Imienia SZIKHAINJAH i objawienie, że DUCH ŚWIĘTY nie został ustanowiony (Księga Przysłów 8:23) jako podobieństwo mężczyzny, lecz kobiety, powiedz im, aby studiowali i okazali się godnymi! Albowiem, czyż dawne Księgi w Psalmach i Przysłowiach nie nazywają “MĄDROŚĆ” “ONA”?

Czyż Pismo Święte nie mówi: “Bojaźń JAHWEH jest Początkiem mądrości.”? (Psalm 111:10)

Przypomnij im, że w Biblii Króla Jakuba (the KJV Bible) nie ma też Imienia JAHUSZUA, pisanego również JAHSZUA, a występuje tylko imię JEZUS.

Wiedzcie to, ze Imię “JEZUS CHRYSTUS” jest jeszcze wciąż honorowane i Namaszczone w tym czasie i zbawia dusze, uwalnia i uzdrawia. Jednakże, jak już ostrzegłam was, w czasie nadchodzącego Wielkiego Ucisku, ten nazywany teraz antychrystem będzie również nazywał siebie Jezusem! Nawet obecnie powstał oszust nazywając się Jezus Chrystus i oszukuje miliony do tego stopnia, że mówi im by tatuowali na sobie liczbę 666, aby udowodnić przynależność do tego złego człowieka. On nazywa się synem Boga i mówi ludziom: “Nie ma czegoś takiego jak grzech, a ‘Piekło’ jest kłamstwem.”

JA powtarzałam się raz za razem, ponieważ to ziarno prawdy jest tak potężne, że szatan będzie chciał je wydrzeć z Ogrodu Prawd w tym proroczym Słowie Wiedzy, zanim zapuści korzenie. Posłużyłam się tą Misją, aby ostrzegać! Dlatego jest naglącym, aby nauczyć się Świętego hebrajskiego Imienia JAHUSZUA, które oznacza “JAH zbawia”, który jest nazywany obecnie JEZUSEM CHRYSTUSEM. Ponieważ w czasie Wielkiego Ucisku, tylko hebrajskie Imię JAHUSZUA będzie Namaszczone! W NIM będzie uzdrawianie, moc oswobadzania i zbawiania. JA ponownie powtarzam i ostrzegam, że gdyby zorganizowane kościoły wykonywały swoją pracę, to ludzie nie byliby zwiedzeni.

Ostrzegam was, że to będą sławni ewangeliści z TV, sławni telewizyjni ewangeliści będą prowadzić masy ludzi do syna szatana, który przyjdzie używając darzonego zaufaniem Imienia “JEZUS”. To sławni ewangeliści z TV, którzy sprzedali swoje dusze szatanowi dla sławy i bogactwa i nauczają fałszywych ludzkich doktryn i prowadzą ludzi do tego fałszywego Jezusa. W czasie Wielkiego Ucisku, Imię JEZUSA będzie podrobione przez syna szatana, nazywanego dzisiaj antychrystem. Ten antychryst sprofanuje Imię JEZUSA i będąc w mocy szatana, będzie czynił znaki, dziwy i bezbożne cuda w imieniu znanym w kościołach chrześcijańskich, imieniu, które teraz jest miłowane i darzone zaufaniem, imieniu JEZUSA CHRYSTUSA.

Syn szatana, nazywany antychrystem, ogłosi się Jezusem Chrystusem. Będzie wymagał, aby wszyscy go czcili, honorowali, aby zbierali się i uczęszczali do kościołów w niedzielę, i aby przyjęli jego znak, udowadniając swoją lojalność. Ten antychryst, który jest naprawdę zrodzonym synem szatana, a którego Pismo nazywa synem zatracenia lub synem piekła (Ew. Św. Jana 17:12) przyjdzie ponownie z duchem Judasza i Hitlera. Ten syn Szatana(szatana) będzie czynił znaki, dziwy i fałszywe cuda w mocy szatańskiej dla chwały Szatana(szatana)!

JA używam tej Misji, aby ostrzec.

Kiedy będziecie widzieć zatwierdzone prawo Obowiązkowych Niedzielnych mszy i nabożeństw, nie wchodźcie do niedzielnych kościołów, bo inaczej stracicie swoje dusze!

JA ostrzegałam, abyście nauczyli się już teraz, jaki jest prawdziwy szabatowy dzień odpoczynku (Komentarz: Od piątku wieczorem do soboty wieczorem). To poselstwo jest trudne dla Elisabeth do przekazania, ponieważ chrześcijańskie kościoły nie chcą go słyszeć! Jednak ci z was, którzy jesteście wierni i rozgłaszacie te prawdy, wy wiedzcie, że wam zostało dane upoważnienie z księgi Ezechiela 3:17-21.

Tej Misji dano zadanie, aby nauczała Świętych hebrajskich nienaruszalnych Imion STWÓRCÓW i JAHUSZUA (MESJASZA). Kogo lepszego mogłabym wybrać, aby nauczał tych, którzy chcą znać Imię DUCHA ŚWIĘTEGO? – Elisabeth, ty prosiłaś JAHWEH o Imię RUACH HA KODESZ i JA powiedziałam ci. Teraz JA daję ci to zadanie, aby dzielić się tym, co zostało ci powiedziane w tajemnicy. JA obiecuję ci, że ci z Duchowymi Uszami do słuchania będą słuchać i wspomagać tą Misję i bronić tej prawdy i pouczać innych. Ci, którzy wybierają pozostanie duchowo głuchymi, pozostaną głusi. Przekonywanie ludzi nie jest twoją pracą. Twoim zadaniem jest, aby być posłuszną i ujawnić te prorocze Przekazy i Słowo wiedzy tak, jak zostały ci powierzone z Nieba. Każdy czytający to, lub będący pouczonym o tym, będzie rozliczany z tego co wie.Proroctwo 107
Nie Poddawajcie Się! Nie Poddawajcie Się! Nie Poddawajcie Się!
Nie Traćcie Waszej Błogosławionej Nadziei!

7. lutego 2009

Jak długo, jak długo, jak długo już MÓJ gniew, MOJA furia były tłumione? Wiedzcie to, że w czasie, który wy nazywacie Wielkim Uciskiem, na który ten świat w pełni zasługuje, czary MOJEGO gniewu zostaną wylane. (Psalm 110:5-6, Objawienia 14:10, 16:19) Wszyscy, którzy czytacie to lub słyszecie, lepiej już teraz zacznijcie się modlić, abyście zostali poczytani godnymi w oczach JAHUSZUA uniknięcia czasu wylania MOJEGO gniewu.


Proroctwo 8
Czy udowodnicie MI, że MNIE miłujecie?

28. maja, 1997

Czyńcie to, do czego was powołałem i przyłóżcie waszą rękę do pługa, a nie oglądajcie się do tyłu, ale patrzcie naprzód. Kontynuujcie ten dobry wyścig na dowód wielkiego powołania. Nie dajcie się oszukać, Wielki Ucisk jeszcze się nie rozpoczął. Módlcie się, abyście byli zachowani od tego, gdyż Wielki Ucisk nie jest dla MOJEJ Oblubienicy. Dlaczego miałbym bić i maltretować MOJĄ miłującą Oblubienicę? Dlaczego miałbym zabijać MOJĄ Współmałżonkę, MOJĄ Oblubienicę, która oczekuje swojego PANA MŁODEGO, MOJĄ Oblubienicę ubraną we wszystkie swoje klejnoty i pięknie przystrojoną, która uwielbia tylko MNIE, żyje tylko dla MNIE – JA nie uczyniłbym tego! JA mówię wam, że każdy, który mówi, że JA pozwolę wam przechodzić przez Wielki Ucisk, nie wypowiada MOICH Słów. Oni wypowiadają słowa strachu i oszustwa. JA przychodzę po MOJĄ Oblubienicę, aby w delikatny sposób zabrać ją i z miłością ją ochraniać; Ona nie zasługuje na MÓJ Gniew, gdyż miłuje MNIE i jest MI posłuszna; Ona ufa MI i polega na MNIE, że JĄ zbawię. Nie bójcie się tego, co mówią tak zwani eksperci, a mówią, że wy zostaniecie tutaj na Gniew Wszechmocnego BOGA JAHWEH – to nie jest ode MNIE. JA miłuję ponad wszystko MOJĄ Oblubienicę, MOJE Dzieci. JA oddałem MOJE życie, abyście byli zaoszczędzeni. Tak, jak ufacie MI, że zachowam was od piekła, ufajcie MI również, że zachowam was od nadchodzącego horroru, czasu wielkich nieszczęść, które mają przyjść na tą Ziemię w nierozcieńczonym Gniewie Wszechmogącego JAHWEH. MOJE dzieci, módlcie się o MOJE szybkie przyjście, gdyż Sąd musi się rozpocząć od MOICH własnych dzieci, potem będą sądzeni bezbożnicy. To o tym czasie wielkich nieszczęść mówię. Do czegokolwiek was powołałem, abyście uczynili, czyńcie to teraz, gdyż wkrótce będzie za późno.


Proroctwo 24 część 1
Uważajcie! Drzwi Do Arki i Księga Pogan Zamykają Się!

15. listopada 1998

To prawda, że Gabriel zadął już w róg. Fale dźwiękowe zostały zablokowane wrzawą wojny w Niebiosach, ale Róg Gabriela będzie słyszany, a fale dźwiękowe odblokowane. Wasze ciała zostaną zmienione w jednym momencie, w mgnieniu oka. Zmarli w JAHUSZUA (Chrystusie) powstaną pierwsi, a wy, którzy pozostaniecie żywi, będziecie porwani, aby spotkać JAHUSZUA w powietrzu. (1. Tesaloniczan 4:16-17) Ale pierw będziecie chodzić w waszych ciałach przemienionych w chwale, świadcząc dla MNIE i ostrzegając, aby nie brano Znamienia Bestii, przez 40 dni. Wtedy będziecie największymi świadkami MEGO Słowa. Jednakże ci nie zmienieni będą ubolewać wiedząc, że muszą przechodzić przez Wielki Ucisk.

Potem, przywołam was do siebie i razem spotkamy się w powietrzu. MOJA Oblubienica nie jest przeznaczona na MÓJ gniew. Szatan zostanie zrzucony na Ziemie w wielkim szale, razem z jego demonami spadającymi z firmamentu. Biada wtedy mieszkańcom Ziemi! (Objawienia 12:9-13)

MOJA Oblubienica będzie cieszyć się MOIM przyjściem!

Ci spośród wierzących, którzy mówią innym, że JAHUSZUA nie ocali swojej Oblubienicy przed
Wielkim Uciskiem i tak wierzą, będą zdziwieni w czasie przyjścia JAHUSZUA, niespodziewanego przyjścia OBLUBIEŃCA po JEGO Oblubienice. Ci, którzy są pewni tego, że muszą przejść Wielki Ucisk, będą uśpieni w czasie, gdy MÓJ SYN JAHUSZUA nadejdzie i ulotni się ze SWOJĄ Oblubienica o północy, zmieniając ich śmiertelne ciała na nieśmiertelne! Potem ci, którzy spali i byli tak pewni, że mają rację zobaczą, że mylili się! Będą płakać i zawodzić, gdyż przegapili drogę ucieczki od gniewu, który ma nadejść. Oni będą musieli poczekać na ich ciała w chwale. Bezbożnicy będą rozwścieczeni, przeklinając Wszechmocnego BOGA, nastanie wielka nienawiść do wierzących w JAHUSZUA!

Módlcie się już teraz, abyście byli godni nazwania Oblubienicą MEGO SYNA JAHUSZUA! Módlcie się, abyście byli godni uniknięcia tej godziny pokusy przyjęcia Znamienia/Znaku Bestii! Wołajcie do MNIE teraz w Imieniu JAHUSZUA! JA jestem Niebiańskim OJCEM, który nie odrzuci tych, co słuchają tego Słowa i przyjmują je oraz go strzegą.

Wyłącznie dla MOJEJ Chwały przemówiłem do was, abyście nie mogli powiedzieć, że JAHWEH was nie ostrzegł! Jest tylko jeden orędownik, jedna Arka bezpieczeństwa, i jest nią Imię: JAHUSZUA HA MASZIJACH! Wierzcie w to, że tak jak Noe został wzniesiony ponad wody MEGO Gniewu, tak i wy będziecie ponad MOIM Gniewem patrząc na niego z Nieba, bezpieczni od
Ucisku. Ci, którzy upierają się, aby poddawać MNIE próbom i twierdzą, że JA nie uratuje MOJEJ Oblubienicy przed Wielkim Uciskiem oraz nie uznam nikogo godnym uniknięcia godziny pokusy – również dla was jest nadzieja. Wierzcie, że JA ochronie was, tak jak ochroniłem Lota, słuchajcie MNIE, a również zobaczycie Niebo!

Ostrzegam was – w tym czasie będziecie chodzić według wiary, a nie według tego co ujrzycie bardziej, aniżeli w jakimkolwiek czasie w historii ludzkości. Nikt, kto jest letni w wierze nie przetrwa MOJEGO olbrzymiego Gniewu!

Jeśli uważacie, że trudno jest teraz zachować wiarę, to o ile trudniej będzie wam wierzyć w MÓJ ratunek wtedy, kiedy większość wiary obumrze. Ludzie będą dobrowolnie oddawać swoje życie jako męczennicy, woląc to niż życie samą jedynie wiarą! Ich głowy zostaną ścięte za ich wiarę, wybiorą oni śmierć ponad cierpienia.

Jednakże wszyscy ci, którzy w czasie
Wielkiego Ucisku odmówią przyjęcia Znaku Bestii, zostaną zbawieni.


Proroctwo 24 część 2
Strzeżcie się Kwasu Faryzeuszów!

15. września, 1998

Szatan nadchodzi, aby skraść wasza wiarę w to, że JA ochronię tych, którzy są MOIMI i zapewnię drogę ucieczki dla MOJEJ Oblubienicy! Tylko wierzcie, że te pogańskie nieszczęścia nie są nieszczęściami MOICH dzieci! Tylko wierzcie, że JA jestem BOGIEM, który wynagradza tych, którzy sumiennie MNIE poszukują – MOJE nagrody są ze MNĄ. I tak, jak za dni Noego, wy będziecie patrzeć na zniszczenie będąc ponad MOIM Gniewem. Było za późno, kiedy zamknięto drzwi do Arki! I bez względu na to, jak bezbożni uderzali w drzwi Arki, oni nie mogli wejść. Kiedy JA zabiorę do domu MOJĄ Oblubienicę, wszyscy pozostawieni będą zmuszeni iść przez czas Ucisku. W zależności od wiary tych, którzy będą wołać na MNIE, abym ich zbawił, oni albo umrą, albo zdołają uniknąć przyjęcia Znaku Bestii. Tylko to, czy słyszycie MÓJ Głos i jesteście wobec MNIE posłuszni, zadecyduje o tym.


Proroctwo 21
Czy jesteście gotowi na szok?
Gabriel zadął już w swój róg!

7. sierpnia, 1998

Ci, którzy nie oczekują MNIE, nie wierzą, że przyjdę uratować MOJĄ Oblubienicę, ci którzy wierzą, że MOJA Oblubienica będzie musiała przejść przez Wielki Ucisk i Wielki Gniew – to smutne, ale wy otrzymacie to, w co wierzycie! To nie oznacza jednak, że nie będziecie zbawieni. To oznacza tylko, że JA chciałem oszczędzić was, ale wy nie byliście gotowi. Po 40 dniach JA zabiorę MOJĄ Oblubienicę do domu i będziemy ucztować na Weselnej Wieczerzy BARANKA! MOJA Oblubienica w ciałach w Chwale będzie zwalczała złą armię umarłych w czasie, gdy będą na Ziemi, ponieważ znają moc Krzyża! Oto, dlaczego nazwani są MOJĄ Oblubienicą. Oto, dlaczego JA jestem ich Zbawicielem.


Proroctwo 22
UMIŁOWANI, NIE STAWAJCIE SIĘ WASZYMI WŁASNYMI
NAJGORSZYMI WROGAMI!

7. sierpnia, 1998

JA wybrałem was, ale czas jest tak krótki! Nie ma już czasu na użalanie się nad sobą! Żałujcie tych, którzy nie są gotowi na MOJE przyjście! Żałujcie tych, którzy nie wierzą, że JA zaopatrzę ich w czasie Wielkiego Ucisku i zaoszczędzę ich przed nadchodzącym wielkim gniewem! Żałujcie tych, którzy myślą, że są zbawieni przez religię, a nie dzięki więzi ze mną! Użalanie się nad sobą jest jednym z waszych największych wrogów – zgańcie to dzisiaj w MOIM Imieniu! Powróćcie do karmienia MOICH owieczek tak, jak wam to nakazałem! Słyszeliście MÓJ Głos w ten dzień, a teraz słuchajcie go.


Proroctwo 25
Ameryko, MOJA Ręka Jest Przeciw Wam!

2. grudnia, 1998

Dla tych, którzy nie wierzą, że JA ich uratuję – gdyż brakuje im wiary – wy będziecie musieli chodzić według wiary, bo w przeciwnym razie umrzecie! Będziecie chodzić ścieżką, którą wolałbym, abyście nie szli! Będziecie iść tam, gdzie MOJA Oblubienica nie pójdzie. Pytacie, gdzie będziecie szli? – będziecie iść ścieżką prześladowań, i tylko idąc w wierze, a nie według wzroku, przetrwacie. JA wzywam was dzisiaj – wejdźcie szybko, zanim nie jest za późno! JA chce, abyście dzisiaj mieli wiarę; JA chcę, abyście mieli wiarę; wejdźcie do Arki! Przyjdźcie w MOJE RamionaProroctwo 31
Wasza Pascha Mieszka Tam, Gdzie Mieszka Wasza Wiara!

30. marca 1999


Są również inni, godni bycia MOJĄ Oblubienicą, a mimo to szatan zwiódł ich, aby myśleli, że robią MI przysługę zostając na Wielkim Uciskupo to żeby świadczyć ludziom. Swoją wiarą powiadacie: „Zostanę tutaj i przegapię ten Wielki Dzień Wesela, po to żeby nieść pomoc innym”. Gdzie jest wasza wiara, tam będziecie i wy. Czy nie wiecie, że zawsze mogę powołać innych, z tych którzy potrzebują tego skarcenia po to, aby przygotować się na wejście do Nieba? Czy naprawdę uważacie, że muszę pozostawić MOJĄ Umiłowaną Oblubienicę, której powiedziałem w Piśmie, aby modliła się by być godną uniknięcia gniewu, który ma przyjść? Wy jednak twierdzicie, że jesteście godni, a jednocześnie widzicie powód do dumy w byciu pozostawionymi? Uważajcie, tam gdzie jest wasza wiara, tam będziecie i wy. Niektórzy pozostaną na Wielkim Ucisku, bo sami tak wybiorą. To nie będzie MÓJ wybór, ale ich. JA zaakceptuję ich wybór, ochronię ich na ile ich wiara pozwoli. Tak wiele cierpienia mogłoby być oszczędzone, jeśli tylko teraz okazaliby żal za to, że mówili tak i myśleli.

Wszystkim, którzy pragną Paschy/Wyjścia od MOJEGO gniewu, JA daję to Przykazanie, które nigdy się nie zmieniło: módlcie się i wypatrujcie przyjścia swojej PASCHY - JEGO IMIĘ to JAHUSZUA ha MASZIJACH. Módlcie się, abyście byli godnymi uniknięcia MOJEGO gniewu i
Ucisku, który nadejdzie. Przygotujcie torbę podróżną w razie gdybyście potrzebowali jej do ucieczki, zanim przyjdzie po was wasz MESJASZ. Są pośród czytających to tacy, którzy będą musieli przejść przez ogień MOJEGO gniewu i Wielkiego Ucisku. Niektórzy będą musieli, ale JA ochronię ich w sposób, jakiego się nie spodziewacie.

Kiedy nastąpi wasza Pascha (Przejście) na drugą stronę, czy będzie to Niebo, czy piekło i klątwy? Kiedy nadejdzie wasza Pascha, czy doświadczycie Wniebowzięcia, czy też
Wielkiego Ucisku, jakiego ten świat nigdy nie poznał i już więcej nie pozna. Co zrobicie z tym Proroczym Przekazem od „JA JESTEM”? Czy przejdziecie obok niego, zaraz o nim zapominając, uznając za głupotę lub szaleństwo? Czy też przygotujecie się na swoją Paschę, której Imieniem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH?

Módlcie się już dziś za wszystkich czytających to, którzy nie wiedzą jak być gotowym, bez zmarszczki i skazy. Napiszcie (do tej Misji,) do tego Pastora. Oni zapoznają cię z prawdziwym Barankiem Paschalnym, który był zabity i powstał z martwych trzeciego dnia. Tego, który dobrowolnie oddał za ciebie swoje życie, abyś mógł być zbawiony/ocalony, a wszystkie twoje grzechy obmyte Świętą Krwią Nieskazitelnego, Doskonałego BOŻEGO Baranka Paschalnego, Syna „JA JESTEM”, którego Imieniem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH. ON sam jeden jest waszym MESJASZEM, wszystkich tych, którzy przyjęli Paschalny dar „JA JESTEM” na KalwariiProroctwo 47
Być Ostrzeżonym Oznacza Być Przygotowanym
Na Taki Czas Jak Ten!

21. kwietnia, 2001

Dla tych, którzy nie wierzą, że piekło jest realne – oni wkrótce zakosztują ogni piekielnych, których nie można porównać z żadnym ogniem na Ziemi! Są nie do opisania w swojej grozie, jak i nie do opisania jest Niebo w swoim pięknie! Co do tych, którzy wierzą, że będą w Wielkim Ucisku i JA nie zapewnię im drogi wyjścia – gdzie jest ich wiara, tam będzie ich ucisk!

Proroctwo 49
Strzeżcie Się! Jesteście Jak Owce Prowadzone Na Rzeź!

2. października, 2001

Biada MOIM kościołom i świątyniom, które nie prowadzą ludzi, aby modlili się przeciwko wojnie w Ameryce! Ta Trzecia Wojna Światowa wpłynie na każdy naród, tego świata! Jeśli nie czynicie tego, nie nazywajcie siebie kościołem, nie nazywaj się MOIM pastorem, prorokiem, apostołem, nauczycielem, gdyż nie słyszysz MOJEGO Namaszczenia, jeśli nie słyszysz tego teraz! Duchowi liderzy, wy odpowiecie przed “JA JESTEM” JAHWEH za to, że nie prowadzicie ludzi do modlitwy przeciwko dowodom osobistym i innym formom naruszania prywatności. Wy będziecie pociągnięci do odpowiedzialności za to, że nie wypowiadacie się przeciwko zabieraniu waszych wolności i waszej prywatności. Wy oddajecie je za darmo! Czyż Ameryka nie zdaje sobie sprawy, jaką cenę musiała zapłacić, aby zdobyć tę wolność, aby utrzymywać tę wolność? Wy nie zobaczycie jej powrotu, aż do czasu, gdy JAHUSZUA przyjdzie ponownie po Wielkim Ucisku!


Prophecy 60
Skryjcie Się Moje Dzieci, Jeszcze Na Krótką Chwilę.

31. sierpnia, 2002

Jak długo, jak długo, jak długo musicie wystawiać na próbę cierpliwość waszego Stwórcy? Jak długo jeszcze musicie wystawiać na próbę cierpliwość waszego Odkupiciela? I uderzę SWOJĄ stopą o ziemie i wszystko, co może być wstrząśnięte, zostanie wstrząśnięte! Wszystko, co może być wykorzenione, zostanie wykorzenione! JA wstrząsnę waszymi politykami. Nie dbam o to, w jakim kraju jesteście - już nigdy nie będziecie oczekiwać zaopatrzenia od rządu! MOJE dzieci będą wiedziały, że jest JEDEN, który zaopatruje – to ten sam, który dał wodę ze skały i który posłał mannę na ziemię. To TEN sam, który mówi: "JA zaspokoję wszystkie wasze potrzeby według MEGO bogactwa w Chwale." [List do Filipian 4:19]. MNIE nie brakuje Chwały. W SWOIM gniewie tchnąłem gorącym oddechem nie tylko na Stany Zjednoczone, ale również na rozmaite części Świata. Temperatura wzrosła, gdy wzrósł MÓJ gniew. Nastąpiły susze, gdyż MOJA Żywa Woda została odrzucana. Czy ktoś słuchał? Czy ktoś zastanawiał się, dlaczego? JA stoję obok i patrzę jak ludzie są nieludzcy wobec siebie nawzajem. Wiedzcie MOJE dzieci, że wy nie będziecie przechodzić Wielkiego Uciskuci, którzy potraficie mi zaufać. Ale to nie oznacza, że nie zakosztujecie nieludzkiego traktowania przez człowieka żądnego władzy, chciwego i złego na wskroś, chcącego usunąć prawość z oblicza tej ziemi, usiłującego wymazać Imię MEGO Syna JAHUSZUA z oblicza tej Ziemi.


Proroctwo 71
Teraz Zostaje Objawione To, Co Było Ukryte!

1. listopada 2003

Kalifornia, Phoenix Arizona, Montana, Kanada i cały świat odczuł gorąco MEGO gniewu w ten czy inny sposób! Dlaczego nie umieścicie swego STWÓRCY i ZBAWCY na pierwszym miejscu w waszym życiu i miłości! Dlaczego miłujecie swoje domy więcej niż STWÓRCĘ, który dał wam wasze domy, ziemie, bogactwo i posiadłości? Dlaczego rozważacie, co było przyczyną powstania tych pożarów, a nie zastanowicie się nad tym, ile żyć zostało zaoszczędzonych dzięki MEMU Miłosierdziu i Miłości? To jest tylko próbka tego, co ma przyjść w Dniach Wielkiego Ucisku.

Skupcie się na rzeczach najważniejszych i czyńcie je już teraz, zanim będzie za późno! Teraz ten świat i ludzie doświadczają bóli porodowych. Ziemia cierpi bóle porodowe jako, że grunt trzęsie się i porusza zanim JA, JAHWEH, dam początek
Wielkiemu Uciskowi, który będzie nieporównywalny do jakiegokolwiek innego terroru doświadczonego dotychczas! (Ewangelia Św. Mateusza 24, Św. Marka 13:8)
Nie opuszczę ani jednej duszy, która broniła JA, JAHWEH, przed założeniem ziemi! MÓJ Wielki Gniew jest dla MYCH wrogów! Jak było wtedy, tak będzie ponownie!Proroctwo 76
Umiłowana Oblubienico JAHUSZUA, Powstań i Przygotuj się,
gdyż Twój PAN MŁODY Nadchodzi!

12. sierpnia, 2004

Oblubienica JAHUSZUA będzie pierwszymi owocami wykupionymi z tej ziemi, zanim nadejdzie ten Wielki Dzień Gniewu JAHWEH, zwany Dniem Wielkiego Ucisku. Wy, którzy jesteście Oblubienicą JAHUSZUA, jesteście zawsze wierni i prawdziwi dla waszego MESJASZA i PANA MŁODEGO.

Wy, Oblubienica JAHUSZUA, posiądziecie również dar przenoszenia się w dowolne miejsce na całym świecie i nie będziecie potrzebowali ziemskich środków transportu. Czy trzeba przypomnieć wam, jak niektórzy z MOICH dawnych uczniów nie mieli duchowych ciał przyobleczonych w Chwałę, a pomimo to mogli czynić to samo? (Dzieje Apostolskie 8:27-40) Oblubienica JAHUSZUA może przybierać rozmaity wygląd, podobnie jak JA, JAHUSZUA, po zmartwychwstaniu. MOI Apostołowie nie rozpoznali wtedy swojego Mistrza.


MOJA Oblubienico, wy jesteście rozproszeni po całym świecie. MOJA Oblubienico, składacie się z Pierwszych Owoców, jak jest wspomniane w 14. rozdziale Objawienia. Wy jesteście Najlepszym Owocem, który JA wykupie z ziemi przed Dniami Wielkiego Ucisku.

MOJA Oblubienico, wasza jedyna duma leży w TYM, komu służycie i pozostajecie skromni, nigdy w pełni nie rozumiejąc dlaczego JA, JAHUSZUA wybrałem was. Czujecie się zaszczyceni, że zostaliście wybrani, ale nie uważacie tej sprawy za przesądzoną i ciągle modlicie się, abyście byli godnymi nazwania MOJĄ Oblubienicą. MOJA Oblubienica rozumie wagę przestrzegania Świętych Dni, które wasz Żydowski MESJASZ, PAN MŁODY, przestrzegał. MOJA Oblubienico, wyście złożyli wszystko na ołtarzu poświecenia i nic nie zatrzymaliście dla siebie. Będziecie szli za waszym MESJASZEM, słuchając wszystkiego, co JA wam powiem. Walonie na waszych ustach jest Święte


Prophecy 79
JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: LUDZIE MYLICIE SIĘ!

2. sierpnia 2005

Jeśli nie słuchacie MNIE teraz oraz jeśli teraz idziecie na kompromis nie przestrzegając dnia, który JA ustanowiłem jako MÓJ Święty Dzień Szabatu, a także jeśli nie sądzicie, iż ważne jest, aby przestrzegać każdego z MOICH przykazań, to co skłania was do sądzenia, że będziecie MNIE słuchali podczas zbliżającego się Czasu Wielkiego Ucisku? Dlaczego wygodniej jest słuchać ludzkich doktryn tych, którzy przekręcają MOJE słowa, aby przypodobać się ludzkiemu grzesznemu wyobrażeniu?

Ponownie pytam was, od kiedy MÓJ SYN JAHUSZUA jest dniem? Zadajcie sobie to pytanie: ’Dlaczego szatan zmieniłby Dzień Szabatu na Niedzielę, jeśli nie miało by to być użyte podczas dni Wielkiego Ucisku?’ Czytajcie i studiujcie to, co jest napisane w Księdze Wyjścia 31:12-17. Prawdziwy Szabbat będzie tym znakiem pomiędzy JA, JAHWEH, a MOIM ludem i będzie użyty do zidentyfikowania, kto prawdziwie czci i kto będzie służył MI w Dniach Wielkiego Ucisku.

Czy będziecie czcili JA, JAHWEH i JAHUSZUA (JEZUSA) w prawdziwy Szabbat, od wieczora w Piątek, aż do wieczora w Sobotę, czy też w Dniach
Wielkiego Ucisku będziecie służyć i czcić syna szatana w Niedzielę? Jeśli nie przestrzegacie MOJEGO Dnia Świętego Szabatu teraz, to cóż może was skłaniać do myślenia, że będziecie przestrzegać go w tych Dniach Wielkiego Ucisku, które są tylko o chwilę oddechu od was?

JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: ‘LUDZIE MYLICIE SIĘ’

To nie podlega dyskusji. Albo uczynicie, co JA JAHWEH mówię, albo w Dniach Wielkiego Ucisku zapłacicie swoimi duszami!


Proroctwo 80
Oblubienico JAHUSZUA, módlcie się bym JA, JAHWEH, posłał waszych wrogów do tłoczni wina MEGO gniewu!

18. sierpnia, 2006

Podczas, gdy Oblubienica JAHUSZUA, która jest MOJĄ Esterą, modli się o pokój dla Jerozolimy wiedzcie, że czyniąc to przyspieszacie nadejście tego, co zostało już przepowiedziane. Zarówno przyjście JAHUSZUA i objęcie przez NIEGO panowania w Świątyni w Izraelu, jak również nadejście syna szatana, syna zatracenia oraz samo rozpoczęcie Wielkiego Ucisku.

Kiedy mówicie: 'Przyjdź JAHUSZUA, przyjdź szybko!', wiedzcie, że jest nowe Namaszczenie podczas wypowiadania tych słów w namaszczonej modlitwie. Podobnie jak Haman usiłował zabić każdego Żyda, tak i szatańscy władcy na tej ziemi będą szukali sposobności, aby zabić każdego Mesjańskiego Żyda, który zaakceptował JAHUSZUA jako wyłącznego Mesjasza.

Już się rozpoczęło to, co jest napisane w 9. rozdziale Księgi Ezechiela. MÓJ Święty lud jest zapieczętowany wyłącznie MOJĄ ręką. JA ostrzegłem już wcześniej: Zniszczenie nadchodzi na bezbożnych i zatwardziałych w grzechu. Mam resztkę w Izraelu, która ukrywa się mimo, że należy do Oblubienicy JAHUSZUA. Nadszedł czas, aby powstać i skontaktować się z tą, poprzez którą JA mówię te słowa, gdyż wy jesteście jednością.


Proroctwo 92
BĄDŹCIE DOBREJ MYŚLI GDYŻ JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH,
JESTEM JEDYNYM DOBRYM PASTERZEM I JA WYBIJAM WILKI!

27. października 2007

Nawet filmy grozy, które oglądacie, przedstawiają faktyczne stworzenia, potwory z Piekła, które będą chodzić po Ziemi podczas Wielkiego Ucisku.

Nie dajcie się zwieść, istnieją szatańskie sadzonki posłane przez czarownice i zgromadzenia satanistów, które uczęszczają do kościołów i mesjańskich świątyń a nawet usługują w nich. Oni stanowią większość w tym co nazywa się chrześcijańskimi czatami lub forami i tam szatan ma swoje sadzonki umieszczone jako popularni mówcy, i ich zadaniem jest wygonienie każdego, kto jest naprawdę Święty i mówi dla JAHWEH lub JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH, i jest wypełniony NASZĄ Umiłowaną, Cenną RUACH HA KODESZ. Nie mówcie, że nie zostaliście ostrzeżeni przez tego Proroka, przez którego JA teraz mówię.

W tych czasach końca, dlaczego nie miałbym powiedzieć każdemu, kto był w Niebie, o MOIM prawdziwym hebrajskim Imieniu? Dlaczego miałbym zachęcać was do uczęszczania do niedzielnego kościoła, wiedząc do czego będą użyte niedzielne kościoły w czasie Wielkiego Ucisku? Czemu ona nie miałaby wrócić z Niebios z ostrzeżeniem dla pastorów i duchownych, aby zmienili swój dzień odprawiania nabożeństw i wielbienia na prawdziwy Szabat?  W którym miejscu JA kiedykolwiek wspomniałem, że na zewnątrz niebiańskich bram jest Czyściec? Słowa Choo Thomas mówią o dwóch dolinach na zewnątrz bram Królestwa – to jest nonsens!

Wy, którzy macie ducha religii, zamiast miłującej, pełnej posłuszeństwa więzi z ABBA JAHWEH – wy odważacie się wzywać Imienia JEZUSA CHRYSTUSA, aby prosić o zniszczenie tej kobiety, tej Świętej Misji – pamiętajcie, że będziecie rozliczani za te modlitwy, które wznosicie i za każde wypowiadane słowo! ABBA JAHWEH i JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH, zapamiętamy was i wasze słowa, kiedy będziecie się dziwili, dlaczego wszystko w waszym życiu idzie źle.  Będziecie się zastanawiać dlaczego wasze pieniądze, zdrowie i pokój są zabrane, zniszczenie jest dookoła was, a wasi umiłowani nie żyją? Teraz znacie przyczynę tego, gdyż JA już teraz powiedziałem wam z wyprzedzeniem, że zostaniecie pozostawieni, aby cierpieć w Wielkim Ucisku. Dla wszystkich ludzi czytających to, którzy spożywali z przyjemnością owoce tej Misji, a którzy pomimo to nigdy nie skontaktowali się z nimi, lub też nigdy nie zachęcali tej Misji w żaden sposób, w tym czasie będziecie mieli to przypomniane. Pamiętajcie, jeśli jedna Święta osoba może pogonić tysiąc demonów, dwie mogą pogonić dziesięć tysięcy, to o ile więcej może dokonać milion wierzących? Ta Misja będzie walczyła za was tak, jak wy będziecie walczyć o tą Misję!

JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH, mówię wam to: To jest Ostatni Kościół Końca Czasów, który naucza całkowitej prawdy, łącznie z tym na zapisanie czego nie chciał zezwolić Król Jakub (Angielski król, który polecił przetłumaczenie Biblii na język angielski) – to będzie napisane! Tych prawd będzie się nauczać, i JA używam do tego MOICH Świętych Ludzi, których imion ten świat nie zna, gdyż oni nie zostali zanieczyszczeni brudem tego świata.  Ci, których JA wybieram, by ich użyć dla Kościoła Końca Czasów nie pożądają sławy i nigdy nie pójdą na kompromis w sprawie MOJEJ Prawdy dla fortuny! Oni nie są na sprzedaż i szatan nie ma do nich prawa! Ci użyci w tym Ostatnim Kościele Końca Czasów cierpieli i cierpią ze względu na MNIE.

Jak mało z was, czytających to, zgodziłoby się na zapłacenie tej ceny? Większość czytających to jest skupiona na swoim własnym świecie, swoim własnym życiu i rodzinie – oni nie są na frontowej linii wiary, w prowadzeniu walki duchowej. Teraz jest ten czas, aby JAHUSZUA Demons Stompers (stąpający po demonach z Ew. Łukasza 10:18-19) powstali i osłaniali tą Misję w modlitwach, wsparciu, i aby wspierali i zachęcali tą Misję i Proroka. Brońcie tej Misji, gdyż jesteście żywieni z MOJEJ Reki poprzez tą Misję. To jest zielone pastwisko dla MOICH owieczek i baranków.

Niektórzy, teraz czytający to, upierają się przy nazywaniu MNIE Imieniem “JEZUS”, chociaż wy znacie MOJE prawdziwe hebrajskie Imię. Wy jednak mówicie, że wolicie greckie Imię JEZUS. Ponownie powtarzam się, nie zrozumcie MNIE źle, ciągle jeszcze w tym historycznym czasie jest przebaczenie, uzdrawianie, wyzwalanie, moc zmartwychwstania, znaki, dziwy i cuda są czynione w Imię JEZUSA CHRYSTUSA, ponieważ MOJE prawdziwe hebrajskie Imię nie było powszechnie znane, i ponieważ teraz jesteście przed Wielkim Uciskiem … ale zostaliście ostrzeżeni!

Nawet teraz jest człowiek, który używa tego Imienia “Jezus Chrystus” i ogłasza, że ma miliony zwolenników, ale jest sługą szatana!

Ten bezbożny człowiek jest znany jako Jesus Miranda. I tylko, dlatego, że on używa imienia Jesus – nie oznacza to, że wy nie musicie sprawdzać, jakiego ducha ma ten człowiek; imię „Jezus” jest podrabiane na całym świecie, zwłaszcza w Ameryce Południowej. Ten człowiek, który przybrał imię „Jesus Miranda” jest fałszywym prorokiem i stręczycielem ewangelicznego dobrobytu, który sprzedał swoją duszę dawno temu i jest całkowicie opanowany przez szatana. On jest zły pod każdym względem. On naucza, że nie ma czegoś takiego jak grzech, a piekło jest kłamstwem; on ogłasza się bogiem i zapiera się większości Biblii Świętej. Każdy, który otrzymał znak 666, jako tatuaż, ponieważ Jesus Miranda powiedział im, że w ten sposób okazują mu lojalność - odczuł przedsmak przekleństwa potępionych. Każdy, kto nazywa tego człowieka bogiem lub wierzy, że jest on Jezusem Chrystusem, już został przejęty przez szatana i przyjął przekleństwo potępionych.

Szatan drwi, aby pokazać, jak łatwo będzie w Wielkim Ucisku przywieść Chrześcijan do kompromisu i do odrzucenia tego, co kiedyś uznawali za prawdę. Szatan pokazuje jak łatwo jest wyśmiać Imię Jezusa Chrystusa. Czy jeszcze nie widzicie, dlaczego w Wielkim Ucisku ponownie się to stanie i dlaczego JA, JAHUSZUA, nie odpowiem na żadne modlitwy w imieniu jakie będzie używane przez syna szatana, którego wy nazywacie antychrystem? Ludzie będą się modlić w imię JEZUSA i podobnie jak ten nazywający się „Jesus Miranda”, jednorodzony syn szatana będzie zwodził ludzi fałszywymi znakami, dziwami i cudami i ogłosi się bogiem i powie: “Oto jestem”. Zostaliście ostrzeżeni poprzez tego Proroka, którego JA nazywam MOJĄ Panną Obwieszczająca i to ostrzeżenie jest jak gong rozbrzmiewający dookoła świata!

W czasie Wielkiego Ucisku, Imię JEZUSA będzie ponownie użyte przez oszusta i to będzie ten nazywany antychrystem, który jest jednorodzonym synem szatana.

W obecnym czasie historii ludzkości istnieją niektóre niedzielne kościoły, które ciągle są używane dla MEJ Chwały, ale w Wielkim Ucisku wszystkie niedzielne kościoły będą użyte dla chwały szatana i znak bestii będzie w tym czasie w kościołach niedzielnych. Zostaliście ostrzeżeni!

JA zawsze posyłam MOICH prawdziwych proroków, aby ostrzegli przed Sądem! Teraz nauczaj innych tych prawd, aby nie szli do niedzielnych kościołów w czasie Wielkiego Ucisku, ponieważ jeśli wstąpią do niedzielnych kościołów w czasie Wielkiego Ucisku, to otrzymają Znak Bestii – ostateczny znak buntu, który będzie kosztował ludzi ich dusze! JA boleję, gdy widzę że MOJE Święte Pismo jest cytowane jak w dawnych czasach – faryzeusze i saduceusze również MI to uczynili, nie zdając sobie sprawy, że JA JESTEM tym SŁOWEM, które stało się CIAŁEM!


Proroctwo 101
JA, JAHWEH, MÓWIĘ:
WASZE CZYNY MÓWIĄ GŁOŚNIEJ NIŻ WASZE SŁOWA

2 października 2008 o 3. nad ranem
Rosh HaShanah

Przestańcie poddawać próbom RUACH HA KODESZ! Przestańcie zasmucać MEGO DUCHA!

Ten świat stoi teraz na krawędzi urwiska – tym urwiskiem jest Wielki Ucisk. Wołajcie do JAHUSZUA HA MASZIJACH teraz, kiedy jeszcze jest czas, w Jom Kippur, podczas tych 10 Dni Trwogi i Pokuty! Pamiętajcie, że JA słyszę tylko modlitwy tych o pokornym sercu. Nie tkwijcie w zadowoleniu z waszego własnego zbawienia!


Proroctwo 117
JA, JAHWEH, Mówię: Wyrok Jest Wydany!

dane 6. czerwca 2008
obwieszczone 3. lutego 2010

Biada wszystkim, którzy staną przed rozgniewanym JAHWEH w Dzień Sądu!  Święte Księgi będą otwarte i ich imiona będą zapisane jako tych, którzy zdradzili i próbowali zniszczyć wszystko, co jest Święte. Niektóre z MYCH dzieci są męczennikami i są zmuszani umrzeć z powodu wrogów, którzy MNIE nienawidzą i wypowiadają oszczercze kłamstwa za wynagrodzenie. Ci wrogowie teraz, jak i w Wielkim Ucisku, wydadzą nawet członków rodziny na śmierć i tortury (Ew. Św. Mateusza 24, Marka 13:12-13). Niektórzy z tych wrogów, z którymi teraz walczysz, nawrócą się, odrzucą bezbożność i będą umęczeni ze względu na Imię JAHUSZUA.


Więcej ponadto w Proroctwach:

35, 36, 37, 47, 73, 82, 85, 87, 88, 91, 95, 103, 106, 110

Proszę przysyłajcie komentarze na adres:
proroctwanaczasykonca@hotmail.com

www.amightywind-proroctwa.com
www.amightywind.com
/ www.allmightywind.com