PRZEKAZY PROROCZE,
WIZJE i OBJAWIENIA
(Strona poświęcona innym
Prorokom JAHWEH)"JAHUSZUA - Lew o Czułym Sercu"

"JA, JAHWEH, mówię: Jakie jest MOJE Imię", a także "Słowo do proroków baala, wrogów Misji Amightywind"

"Dlaczego narody się buntują?"

"JA JESTEM Amightywind"

Proroctwa, wizje i objawienia dane Dumitru Dudumanowi

Sąd Boży nad Wielką Brytanią

GDY PRZYJDZIE ZNISZCZENIE, JAHUSZUA OCHRONI SWOJE DZIECI
ALPHA & OMEGA AMIGHTYWIND
MISJA OSTATNIEJ SZANSY NIEPOWSTRZYMANEGO
OGNIA RUACH ha KODESH


allmightywind.com  |   www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Strzeżemy Szabbatu, ale
Nie jesteśmy Adwentystami Dnia Siódmego!

WYZNANIE WIARY MISJI AMIGHTYWIND

Kontakt