Święto PURIM :

trwa od wieczora w sobotę, 23 marca 2024 roku,
do wieczora w niedzielę 24 marca 2024 roku (Adar 14 i 15).

Szczęśliwego Purim 2024!

Składamy Wam Życzenia Szczęśliwego biblijnego Święta Purim przekazane od Apostoła Proroka Eliszewy Elijahu i od wszystkich, którzy pomagają jej posługiwać, wszystkim tłumaczom i na wszystkich międzynarodowych stronach Amightywind.
Nadeszło Radosne święto Purim! Czas na upamiętnienie klęski spisku Hamana by zmasakrować Żydów, jak zapisano w księdze Estery!
Uwaga! Nowe instrukcje z Nieba:
Nie ma potrzeby pościć, ponieważ jest to szczęśliwy Purim. Świętujemy radując się, że mamy zwycięstwo przez JAHUSZUA!

Jest to święty dzień, ponieważ gdyby wszyscy Żydzi zostali zabici w tym czasie, nie byłoby nikogo z rodu, z którego narodził się JAHUSZUA. Chwalimy BOGA JAHWEH za to, że naprawdę zawsze zapewnia zwycięstwo nawet w ukryty sposób!
Proszę wziąć sobie dzień wolny od pracy.
Przed laty Prorok Apostoł Eliszewa Elijahu otrzymała instrukcje z nieba, abyśmy przyszli do tronu JAHWEH tej nocy.
Pamiętajmy, że dni biblijne w Izraelu rozpoczynają się od wieczora i kończą się wieczorem następnego dnia.


 

Utrzymujcie PURIM
w czystości i Świętości!!!!

 INSTRUKCJE JAHUSZUA
DOT. CELEBRACJI ŚWIĘTA PURIM!

Dane JEGO Oblubienicy poprzez
Apostoł Eliszewę Elijahu
Specjalna wiadomość od Eliszewy:
Bliższa Zażyłość z JAHUSZUA Poprzez Codzienną Komunię

 

Księga Estery 9
20. Mardocheusz opisał te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Judejczyków / Żydów, którzy byli we wszystkich państwach króla Aswerusa, blisko i daleko, 21. aby im wydać polecenie, że mają obchodzić jako święto dzień czternasty w miesiącu Adar i piętnasty w nim - rokrocznie - jako dni, w których Żydzi uwolnili się od nieprzyjaciół, i miesiąc w którym smutek obrócił się im w radość, a żałoba w wesele, aby obchodzili je jako dni ucztowania i radości oraz wzajemnego posyłania sobie darów z żywności, przyjaciołom i darów z żywności - ubogim. 26. Dlatego nazwano dni owe Purim, stosownie do nazwy "Pur".

Proroctwo 80
JA nakazuję od dzisiaj, aby Oblubienica JAHUSZUA, MOJA Nowa Estera, przestrzegała Święta Purim i byście cieszyli się. Świętujcie i wychwalajcie MNIE za wybawienie Estery, gdyż, w jaki sposób objawiłaby się bez niej Linia Krwi JAHUSZUA? Gdyby Hamanowi się powiodło, Hebrajczycy nie pozostaliby na powierzchni Ziemi.

Estery 9:22
(...) jako dni, w których Żydzi uwolnili się od nieprzyjaciół, i miesiąc, który obrócił się im ze smutku w radość i z żałoby stał się dla nich dniem wesela, aby obchodzili je jako dni ucztowania i wesela, posyłając innym coś z zapasów żywności, a ubogim dary.


Ostateczne wezwanie Oblubienicy było niczym ostatnia szansa do nawrócenia. Zbożny smutek prowadzi do pokuty i nawrócenia (olejek mirrowy). Sześć miesięcy upływa pomiędzy Świętami Purim a Rosz ha Szanah (nowe namaszczenie, balsamy, kosmetyki).

Estery 2:12
A gdy przychodziła kolej na każdą dziewczynę, aby pójść do króla Aswerusa, pod koniec jej pobytu, wedle prawa kobiet, to jest po dwunastu miesiącach - ponieważ wtedy dni ich namaszczenia kończyły się, sześć miesięcy olejkiem mirrowym, a sześć miesięcy balsamami i kosmetykami kobiecymi(...)


Estery 8:13
Odpis pisma został ogłoszony we wszystkich państwach z mocą prawa, aby było wiadomo wszystkim ludom, że Żydzi będą gotowi na ten dzień do pomsty nad nieprzyjaciółmi.


... ah tak, JAHWEH powiedział nam, aby zacząć modlić się, by te nikczemne demony i ludzie trafili do tłoczni wina JEGO Gniewu.

Odnowienie Izraela (odwołuje się do 12 plemion):

Estery 8:17
We wszystkich bez wyjątku państwach i w każdym mieście, w miejscu, dokąd dotarło słowo króla i jego dekret dla Żydów, była radość i wesele, uczty i dzień zabawy. Wielu spośród narodów państwa perskiego przechodziło na judaizm, ponieważ padł na nich strach przed Żydami.

Historia Purim

Pewnego razu, w czasie pomiędzy zniszczeniem Pierwszej Świątyni, a postawieniem Drugiej Świątyni, Żydzi zostali niemalże wytraceni...

cartoon.gifW mieście Suzie Waszti, królowa Persji, odmawia wypełnienia rozkazu króla Aswerusa, aby stawić się przed jego gośćmi. Król postanawia wtedy poszukać w kraju nowej księżniczki. Spośród setek kandydatek wybrana zostaje Estera, kuzynka Żyda Mardocheusza.

hamanmodecai.gifPrawą ręką króla jest w tym czasie zły człowiek o imieniu Haman. Haman, potomek plemienia Amaleka, pała nienawiścią do Żydów i postanawia ich całkowicie zniszczyć.

Przekonuje on króla Aswerusa do wydania edyktu nakazującego wymordowanie wszystkich Żydów w kraju.

Opis: Opis: Opis: C:\Amightywind Polish\other\images\estera.jpgMardocheusz prosi Esterę o interwencję u króla w celu ocalenia narodu Izraela. Ryzykując własnym życiem, Estera pojawia się przed królem, nie będąc przez niego wezwaną. Ujawnia królowi swoją żydowską tożsamość i demaskuje nikczemny plan Hamana.

Król jest wielce zagniewany na Hamana i wydaje dekret nakazujący, aby Haman sam stał się ofiarą swojej podłej intrygi. Haman i jego synowie zostają powieszeni, a Żydzi dostępują ocalenia!

Koniecznie przeczytajcie całą Księgę Estery, aby zapoznać się z pełną historią i wszystkimi szczegółami.

Celebracja Purim

Aby upamiętnić ten cudowny odwrót biegu wydarzeń, Żydzi corocznie obchodzą Purim 14 dnia miesiąca Adar, czytając w ten czas Megillah (historię Purim), celebrując i ucztując, posyłając podarunki z jedzeniem dla przyjaciół i potrzebujących oraz zabawiając się radośnie.

Tradycje Purim

Mitzvah (Przykazaniem) na Purim jest, aby wsłuchiwać się w Megillah Esther (Księgę Estery) oraz czytać ją na głos. Megillah ta opowiada historię Purim - opowieść o królowej, bohaterze i złoczyńcy.

W czasie odczytywania Megillah w synagogach panuje specyficzna atmosfera. Dzieci, a czasem nawet dorośli, przychodzą przebrani w tradycyjne kostiumy Estery i Mardocheusza.

Opis: Opis: Opis: C:\Amightywind Polish\other\images\noisemaker.jpgKażdy przynosi zabawki wydające hałas, którymi potrząsa się, kiedy w trakcie czytania wymieniane jest imię Hamana - złoczyńcy z historii Purim. Zwyczaj ten jest znany od wielu wieków i bardzo rozpowszechniony. Jedną z wielu innych tradycji jest również wypisywanie imienia Hamana na podeszwie buta i stąpanie nim tak długo, aż imię niedoszłego oprawcy zostanie wymazane.

Przysmaki Purim

Opis: Opis: Opis: C:\Amightywind Polish\other\images\hamanhats.jpgMitzvah (Przykazaniem) na dzień Purim jest jedzenie Seudat Purim (uroczystego posiłku). Jednym z tradycyjnych przysmaków są hamantashan - tzw. "kapelusze Hamana", które zjada się rozpoczynając od odgryzania wszystkich narożników. Innym popularnym jedzeniem na Purim jest kreplach.

Kolejnym zwyczajem związanym z jedzeniem jest Mishloach Manot lub Shlach Manos (posyłanie koszy z jedzeniem). Widok przebranych w kostiumy dzieci i dorosłych, chodzących po sąsiedztwie i rozdających koszyki i talerze wypełnione hamantashan oraz innymi przysmakami rodzinie, przyjaciołom i sąsiadom, jest integralną częścią purimowej atmosery.

Matanot LaEvyonim

Opis: Opis: Opis: C:\Amightywind Polish\other\images\basket.jpgMatanot LaEvyonim w języku hebrajskim znaczy "dary dla ubogich". W czasie Purim każdy Żyd zobowiązany jest obdarować przynajmniej dwoma prezentami dwoje ludzi w potrzebie. Darami są zazwyczaj pieniądze lub jedzenie. Często synagogi łączą się razem w Purim, organizując pieniądze dla potrzebujących.

* * * * * * *

[Istnieje pewne kłamstwo na temat Święta Purim, nauczane przez ortodoksyjnych Żydów.]

"Piosenki na Purim są często śpiewane w trakcie tego posiłku. Istnieje nawet przykazanie, aby pić trunki aż do upicia się, tak żebyśmy nie byli w stanie już dłużej rozpoznać, czy błogosławimy Mardocheusza, czy też przeklinamy Hamana."

Komentarz Elisabeth na temat kłamliwej nauki, jakoby "upijanie się było dozwolone w Purim",

a następnie...

INSTRUKCJE JAHUSZUA
DOT. CELEBRACJI ŚWIĘTA PURIM

* * *


Nie ma żadnego przykazania nakazującego picie alkoholu aż do odurzenia, w szczególności w czasie Świętych Dni! Jest to kłamliwa nauka, którą jako wymówkę stosują ludzie chcący wykorzystać tą jak i inne uroczystości jako okazję do upicia się. Biada im za zwodzenie i przekonywanie innych, że odurzanie się w czasie Świętych Uroczystości jest czymś w porządku! Wstyd i hańba Izraelu i wy, tzw. rabini!

"W Izraelu parady uliczne zwane Adlojada (co znaczy: "aż nie będziemy w stanie rozróżnić" [kiedy błogosławimy Mardocheusza, a kiedy przeklinamy Hamana]) stały się bardzo popularne w czasie Purim."

Muszę przyznać, że kiedy to przeczytałam, wpadłam we wściekłość - na głupotę 'rabinów' pouczających odurzanie się do stanu, w którym nie można odróżnić błogosławienia Mardocheusza od przeklinania Hamana. W którym miejscu Pismo Święte poleca doprowadzanie się do takiego zamętu, żebyśmy nie mogli dłużej zauważyć różnicy pomiędzy błogosławieniem a przeklinaniem naszych wrogów?!

Opis: Opis: Opis: C:\Amightywind Polish\other\images\booze.jpgOh Izraelu, jakże daleko odpadliście od Świętości... Czy naprawdę myślicie, że Abraham czy Mojżesz pozwoliliby na to? Kłamstwo to jest kpiną z intencji tej Świętej Uroczystości, gdyż wiemy, że przeciwne woli JAHWEH jest upijanie się, my nigdy nie mamy doprowadzać się do stanu upojenia! Jedynie doktryna diabła mogłaby pouczać takich rzeczy! Biada rabinom, którzy uczą tego i biorą w tym udział! Jedynym winem, którym mamy być wypełnieni, jest Nowe Wino Namaszczenia RUACH ha KODESH z Nieba!

PURIM ma być Dniem Świętej Celebracji, upamiętnieniem tego, jak to wrogowie Mardocheusza i Estery okazali się wrogami JAHWEH, z powodu wiary i posłuszeństwa BOGU, a także piękności i czystości królowej Estery. OBLUBIENICA JAHUSZUA MA REPREZENTOWAĆ KAŻDĄ Z TYCH RZECZY, TRWAĆ BEZ ŻADNEJ ZMARSZCZKI ANI SKAZY! MY JESTEŚMY DUCHOWYM IZRAELEM, STOJĄCYM W MIEJSCU FIZYCZNEGO, POGRĄŻONEGO W GRZECHU IZRAELA, DO CZASU AŻ TEN POWRÓCI DO ŚWIĘTOŚCI I PRZYJMIE JAHUSZUA JAKO MESJASZA. I TAK JAK ESTERA BŁAGAŁA O NARÓD HEBRAJSKI, TAK I OBLUBIENICA JAHUSZUA MA CZYNIĆ TĄ SAMĄ RZECZ.

Estera pościła zanim przystąpiła do tronu i ja otrzymałam potwierdzenie, aby ci, którzy mają do tego wystarczająco dobre zdrowie, pościli. Powinniśmy robić to na dzień przed Purim i prosić JAHUSZUA, aby oczyścił nas ze wszystkiego, co obraża JEGO i Ojca JAHWEH, tak byśmy mogli lepiej świadczyć dla Królestwa Niebios, a także, stojąc przed naszym Mesjaszem i Stwórcą, prosić w Imieniu JAHUSZUA o tą samą łaskę i błogosławieństwa, które Król okazał Esterze.SŁOWO WSTĘPNE

Święto to ma swoje źródło w Księdze Estery. Pan BÓG JAHWEH jednakże dał Słowo siostrze Eliszewie ukazujące poważniejsze znaczenie tego Święta, niż przyjmuje naród żydowski. Dla przypomnienia, Żydzi traktują festiwal ten wyłącznie jako celebrację i upamiętnienie wyzwolenia Żydów z zagrożenia zagłady przygotowanej przez Hamana, wroga Żydów, faworyta perskiego króla Aswerusa. Tak więc Żydzi celebrują Purim radośnie, włącznie z piciem alkoholu, aż do upicia się (czemu stanowczo sprzeciwiamy się, wiedząc że zwyczaj ten, będący ludzkim wymysłem, jest kpiną z intencji tego świętego festiwalu; upijanie się i odurzanie jest sprzeczne z wolą BOGA JAHWEH i jedynie diabeł mógłby pouczać takich kłamstw - biada tzw. 'rabinom', którzy nauczają i aprobują takie postępowanie). Pan objawił nam, że królowa Estera reprezentuje Oblubienicę JAHUSZUA, natomiast król Aswerus symbolizuje BOGA JAHWEH. Obchodzimy uroczystość Purim idąc za przykładem królowej Estery: przychodząc przed Tron BOGA w pokorze, po oczyszczających modlitwach i poście, prosząc o wybawienie narodu Izraela także i dzisiaj! Tego Nowego, Duchowego Izraela, o którym Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian 2:28-29. Modlimy się również za dzisiejszy Izrael i Żydów, fizycznych potomków Jakuba, aby uwierzyli w JAHUSZUA i przyjęli Światło Ewangelii Świętej. Pierwszego dnia Święta Purim trwamy w modlitwach, czytając księgę Estery i inne części Biblii Świętej oraz poszcząc. Jest to oczyszczanie duchowe. A następnie, oczyszczeni duchowo, stajemy w modlitwie przed Tronem BOGA JAHWEH i prosimy GO o przyjęcie naszej petycji o wybawienie Nowego Izraela, Oblubienicy i Gości Weselnej Uczty BARANKA i o wiele więcej, czego dowiadujemy się poniżej. Czynimy to w naszych domach w świątecznym nastroju, ubierając się w białe ubranie. Tak przygotowani stajemy przed BOGIEM, kierując nasze myśli i uwagę na JEGO Tron w Niebie, a także oznajmiając to naszymi ustami. JAHWEH uznaje to za fakt, poprzez naszą wiarę! W przekazie danym siostrze Elisabeth, PAN BÓG daje do zrozumienia, że oczekuje naszych petycji w trakcie obchodów Festiwalu Purim. Po złożeniu tychże petycji, dziękujemy PANU BOGU JAHWEH w Imieniu SYNA JAHUSZUA (bo jedynie w tym Imieniu jesteśmy godni przystępować przed Tron Wszechmogącego BOGA) za przyjecie naszej prośby i rozpoczynamy celebrowanie naszego zwycięstwa, dzieląc się przygotowanym jedzeniem, podarunkami, składając sobie wzajemne gratulacje. Zapraszamy was do przeczytania poniższego pouczenia na Święto Purim od Apostoł i Prorok Eliszewy Elijahu Życzymy wszystkim radosnych obchodów Festiwalu Purim!

 

Proroctwo 80

Podczas gdy Oblubienica JAHUSZUA, która jest MOJĄ Esterą, modli się o pokój dla Jerozolimy, wiedzcie, że czyniąc to, przyśpieszacie nadejście JAHUSZUA, by panował i rządził ze Świętej Świątyni Izraela, a to powoduje szybsze nadejście syna szatana, który jest nazywany synem zatracenia, jak również przyśpieszenie nadejścia Wielkiego Ucisku. 

Kiedy mówicie: „Przyjdź JAHUSZUA, przyjdź szybko!”, wiedzcie, że jest nowe Namaszczenie podczas wypowiadania tych słów w namaszczonej modlitwie. Podobnie jak Haman dążył do tego, aby zabić każdego Żyda, tak i szatańscy władcy na tej ziemi będą szukali sposobności, aby zabić każdego Mesjańskiego Żyda, który zaakceptował JAHUSZUA jako wyłącznego Mesjasza. 

Oblubienica JAHUSZUA dąży do posłuszeństwa MOIM Prawom przedstawionym w Świętych Biblijnych Pismach. Oblubienica JAHUSZUA prowadzi Święte Życie, ponieważ oni są Świętymi. Oni przyjmują żydowskie pochodzenie JAHUSZUA poprzez przestrzeganie i honorowanie MOICH Szabatów i obchodzenie Świętych Uroczystości (Święta Biblijne: Pascha, Pięćdziesiątnica, Rosz ha Szana, Jom Kippur, Sukkot, Chanuka, Purim), uważając je za błogosławieństwo, przestrzegają ich i uznają JAHUSZUA MESJASZA, jako ich OBLUBIEŃCA we wszystkich tych Świątecznych Uroczystościach. 

JA nakazuję od dzisiaj, aby Oblubienica JAHUSZUA, MOJA Nowa Estera, przestrzegała Święta Purim i byście cieszyli się. Świętujcie i wychwalajcie MNIE za wybawienie Estery, gdyż, w jaki sposób objawiłaby się bez niej Linia Krwi JAHUSZUA? Gdyby Hamanowi się powiodło, Hebrajczycy nie pozostaliby na powierzchni Ziemi. 

Co zamierzał już raz uczynić Haman, będzie się ponownie próbowało zrobić w ten sam sposób. Ustanowione będzie wynagrodzenie za każdego Żyda i wierzącego w JAHUSZUA. Ten sam duch objawił się poprzez ducha Hitlera. Kiedy pojawi się syn zatracenia, który jest synem szatana, ponownie będzie to miało miejsce.

Oblubienico JAHUSZUA, czytajcie księgę Estery. Oblubienico JAHUSZUA, cieszcie się! Ponownie JA, JAHWEH, mówię: cieszcie się! Ten rok jest Rokiem Jubileuszowym. Nie skupiajcie się na wyrokach i zemście, którą JA wywrę na waszych wrogach, zatwardziałych grzesznikach i poganach! 
Dla tych, którzy czczą, miłują, służą i słuchają MOJEGO SYNA JAHUSZUA i JA, JAHWEH - wy jesteście zbawieni i obmyci w przelanej Krwi JAHUSZUA i nie jesteście przeznaczeni na MÓJ gniew, lecz przeciwnie, będziecie błogosławieni. Wierzcie, jeśli możecie uwierzyć, że otrzymacie wasz Rok Jubileuszowy!

Proroctwo 83

Teraz, nakazuję wam, abyście wypowiadali nową modlitwę, bo koniec jest blisko!Dlatego właśnie Oblubienica miała przyjść przede MNIE w ten Purim i być Święta przede MNĄ, przed MOIM obliczem.

Dlatego powiedziałem: 'JAHUSZUA przygotuj SWOJĄ Oblubienicę bez skazy lub zmarszczki', gdyż nieprawi stali się jeszcze gorsi, a Święci stali się świętszymi w MOICH oczach!

MÓJ wzrok biegł tam i z powrotem, zwłaszcza podczas Święta Purim.

W tych, tzw. chrześcijańskich kościołach, ten święty czas nie był nawet wspomniany lub niektórzy robili to, ale tylko pobieżnie.

To ta Misja, którą zrodziłem przez ciebie, poucza ludzi znaczenia i ważności linii krwi Mardocheusza i posłuszeństwa Estery.

A więc, w tym świętym czasie Purim pokażę wam jak blisko jest koniec, gdyż już JA mówię wam, byście osłaniali Dwoje Świadków, którzy są na tej Ziemi. Tak, oni już są tutaj! Lecz oni są tak skromni i mówią: 'Na pewno nie ja – a jeśli tak, to ja nie chcę wiedzieć!'

Czytajcie ponownie Księgę Estery. JA jestem przedstawiony symbolicznie jako ten król!

Ilu z was jest jak Waszti? Myślicie, iż jesteście tak pełni piękna, że nie musicie przyjść, kiedy JA, JAHWEH, mówię przyjdźcie?

Przeto, JA wygnałem was! Nie wejdziecie do MEGO Królestwa!

Ale jest jeszcze większy Orędownik, aniżeli Królowa Estera. To jest MÓJ SYN JAHUSZUA!

…. Wszyscy inni, którzy zaprzeczają temu Słowu, chociaż twierdzą, iż miłują Jezusa, ale odmawiają nauczenia się hebrajskich Świętych Imion, Szabatu, Biblijnych Świąt. Oni w dalszym ciągu wychowują się na mleku, gdyż oni nie chcą Duchowych Zębów, aby jeść to Duchowe Mięso. W czasie Wielkiego Ucisku, oni będą pamiętać to, co czytali i niektórzy nawrócą się i będą wiedzieć, iż ta Misja była naprawdę posłana z Nieba! 

Proroctwo 108

Po prostu wiedzcie to, że skrzycie się przede MNĄ – wszyscy z tych, którzy chodzicie w MOJEJ Świętości i w MOJEJ Prawdzie, którzy naprawdę wiecie, co przedstawia Purim i czego dotyczy. Po prostu wiedzcie to, że wy skrzycie się przede MNĄ! Wy nosicie najpiękniejsze szaty, gdyż nie może być piękniejszej szaty, aniżeli Szata Sprawiedliwości, którą MÓJ SYN JAHUSZUA wkłada na was. 

Tylko kontynuujcie się modlić, aby podobnie jak JA dałem Mardocheuszowi(Księga Estery, Stary Testament) rozeznanie by wiedział, gdzie byli wrogowie i jakie poczynili plany zniszczenia świętych, tak módlcie się o zdolność rozpoznawania, abym wam zawsze pokazał gdzie ukrywa się wróg, nawet, jeśli on jest pomiędzy wami.

 

Tylko wiedzcie to, że każdy, kto stara się przeniknąć i zdradzić kierownictwo tej Misji i tych, którzy należą do tej Misji, wszyscy, którzy planują zniszczenie tej Misji, wszyscy, którzy kłamią o tej Misji i wszyscy, którzy powstali przeciw tym, których JA przedtem powołałem, aby im zapewnić bezpieczeństwo – to JA z całą pewnością, mówi JAHWEH, MOJĄ własną ręką zniszczę ich tak, jak zniszczyłem Hamana i jego 10 synów! (Księga Estery 7:9-9:12) 

Widzicie, w tych ostatecznych czasach JA już wiem, bez względu na to, co czyni wróg – JA już z góry zadecydowałem, kogo zachowam bezpiecznie w dłoni MEJ Ręki, skąd żaden człowiek nie może ich wyrwać, tak samo jak w dawnych czasach JA już z góry zadecydowałem, że zachowam bezpiecznieMardocheusza i Esterę. (Rzymian 8:28-30)

… To nie jest ważne - nie spierajcie się między sobą o to, czy to jest ten dzień, czy tamten dzień, gdyż czasy zostały zmienione przez człowieka, ale JA znam wasze serca. Oddajecie MI honor, gdy zbliżacie się do MEGO Tronu tak, jak Estera. I JA wyciągam MOJE Berło, a JEGO Imię jest JAHUSZUA, MÓJ Jednorodzony SYN i przyjmuję was. A wasze uwielbienie i wasze wychwalanie doszło MNIE jak słodki aromat. A więc skrzyjcie się dla MNIE pośród tego stosu odchodów na Ziemi.INSTRUKCJE NA PURIM

JAK PRZYSTĄPIĆ DO
TRONU JAHWEH
Dane Apostoł Eliszewa Elijahu 9 marca 2006

Umiłowana Oblubienico JAHUSZUA ha MASZIJACH i wy wszyscy, którzy prawdziwie miłujecie i czcicie JAHWEH i JAHUSZUA...

Dzielę się z wami tym nowym pouczeniem z wielką miłością dla wszystkich z was, którzy okazaliście miłość dla mojego męża, dla mnie i tej Misji, zwłaszcza w tym miesiącu marcu. Jest dla mnie tak wielkim błogosławieństwem otrzymywać wasze listy i e-maile. Dziękuję wam za błogosławienie nas i za to, że czyny idą w parze z waszymi słowami. Staramy się bardzo, żeby być dla was błogosławieństwem.

Otrzymałam od JAHUSZUA instrukcje na temat tego, co należy robić w Święto Purim - tego czego nie znajdziecie ani u Żydów ortodoksyjnych, ani u mesjańskich. Niektóre z tych instrukcji aż dotąd trzymane były w tajemnicy. Nigdy przedtem nie celebrowaliśmy Święta Purim w ten sposób. Piszę to pod Namaszczeniem 9-go marca, 2006 roku.

Byłoby pragnieniem mego serca móc otrzymać zaszczyt przyłączenia się do wszystkich z was, którzy podchodzicie poważnie do obchodów tego Świętego Czasu. Wszystkich z was, którzy spędzicie go z najwyższym szacunkiem i bojaźnią, czas w którym przystępujemy do Tronu JAHWEH na kolanach lub twarzach, z pokornym duchem w Imieniu JAHUSZUA, ubrani w JEGO Szaty Prawości, nie przychodząc w swoim własnym imieniu, ale tylko w JEGO Imieniu.

Instrukcje te przeznaczone są dla tych, którzy pragną być nazwani Oblubienicą JAHUSZUA, którzy prawdziwie usiłują żyć w posłuszeństwie i Świętości, jako żywa ofiara dla JAHUSZUA!

List do Rzymian 12: 1-2
A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie JAHWEH, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, przyjemną JAHWEH, jako wyraz waszej rozumnej służby. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola JAHWEH: co jest dobre, co przyjemne JAHWEH i co doskonałe.

Instrukcje te przeznaczone są dla tych, którzy czczą JAHUSZUA, naszego wkrótce przychodzącego MESJASZA i OBLUBIEŃCA, i którzy przedkładają JAHWEH i JAHUSZUA na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości, nie chodząc na kompromisy z grzechem i szatanem. Skierowane są one do tych, którzy pragną być Święci, odłączeni i użyci dla Chwały, Czci i Uwielbienia JAHWEH i JAHUSZUA!

Jeśli jesteś jedną z tych osób to czytaj, zwróć uwagę i bądź błogosławiony!

Jeśli jednak uważasz to za głupotę i przyszedłeś tu jedynie po to, aby drwić, to dla dobra swojej własnej duszy, nie czytaj dalej! Jeśli nie wierzysz, że ta Misja jest prawdziwie Święta, i że JAHWEH i JAHUSZUA wypowiadają przez nią Prawdy z Nieba, a ja jestem powołana, aby ogłaszać te prorocze Przekazy, to po cóż miałbyś narażać się na Gniew JAHWEH i czytać to dalej? Ta Misja nie jest dla ciebie, to nie do ciebie zostałam posłana. Nie zamierzam rzucać swoich pereł przed świnie. Wszyscy inni, którzy naprawdę uważacie tą Misję za błogosławieństwo, proszę czytajcie dalej.

PRZYJDŹCIE W JEGO OBECNOŚĆ!

Opis: Opis: Opis: C:\Amightywind Polish\other\images\throne.jpegGdy Purim rozpocznie się po zachodzie słońca, przystąpimy w obecność JAHWEH i JAHUSZUA w namaszczonym uwielbieniu, czczeniu i modlitwach. Nie jestem w stanie wyrazić nawet, jak bardzo Święty jest to czas. Zanim przystąpimy przed Tron JAHWEH czytamy Księgę Estery i prosimy JAHUSZUA, aby ujawnił nam tajemnice zawarte w niej, zarezerwowane dla Oblubienicy.

To będzie pierwszy Purim (w roku 1996), w czasie którego przemierzamy długie dystanse, aby spotkać się z innymi Świętymi. Jesteśmy w duchu prowadzeni, aby zaprosić ich na ten Święty czas przystępowania przed Tron JAHWEH w Purim.

Jeśli wy również czujecie się prowadzeni, aby zaprosić innych na tą osobistą audiencję przed Tronem JAHWEH w Imieniu JAHUSZUA, upewnijcie się bez cienia wątpliwości, że oni dzielą tą samą miłość i pasję dla JAHWEH i JAHUSZUA, a także zdają sobie sprawę, jak bardzo Święty jest to czas. Jeśli uczynicie to naprawdę ze szczerym sercem, powinniście wręcz poczuć obecność, namaszczenie, miłość oraz tak, nawet bojaźń przed JAHWEH. Pismo Święte mówi, że "Bojaźń przed JAHWEH jest początkiem Mądrości" (Psalm 111:10; Przysłów 9:10).

Ujrzyjcie samych siebie przed Tronem Wiecznego, naszego Stwórcy oraz Abba (Taty) o Imieniu JAHWEH. Jedynie poprzez namaszczenie RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO), może się to stać. To nie jest żadne fałszywe, zmyślone wyobrażenie. To się nazywa namaszczenie. Czuliśmy to wiele razy i wierzcie nam, nie można tego traktować lekko. Nigdy nie idźcie w swoim własnym imieniu, bo jedynie w Imieniu JAHUSZUA możemy przystąpić do Tronu.

Niektórzy mogą czuć się skrępowani hebrajskim Imieniem, ale to nie jest czas, żeby używać JEGO greckiego Imienia (JEZUS)! Teraz jest czas, aby uznać, że JAHUSZUA urodził się na tej ziemi jako Żyd i otrzymał hebrajskie imię od swojej hebrajskiej matki z wyraźnej przyczyny - ponieważ Imię to oznacza: 'JAH Zbawia'! 'JAHWEH Zbawia'!

Jest ono ciągłym przypomnieniem, jak to JAHWEH dał nam Wstawiennika przed SWOIM Tronem, ponieważ nikt z nas nie jest wystarczająco Święty sam z siebie! Kościół Katolicki kłamie pouczając, że możemy wołać na imiona różnych "Świętych" zrodzonych w ludzkim ciele, m.in. Matkę Marię. Nie, żadne imię nie jest wystarczająco Święte, aby dać nam dostęp do Tronu JAHWEH, z wyjątkiem Imienia JEGO Syna - Mesjasza JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Tak samo jak i my, Hebrajczycy mieli wstawiennika - królową imieniem Estera, dlatego celebrujemy tą Świętą hebrajską Uroczystość zwaną Purim. I tak jak szatan próbował zetrzeć naród Izraela z powierzchni ziemi wtedy, tak i teraz pragnie zabić każdego, kto czci i służy oraz stara się z całych sił być Świętym i posłusznym JAHWEH i JAHUSZUA!

My jesteśmy Świętym, Duchowym Izraelem, stojącym w miejscu fizycznego Izraela, do czasu aż Izrael przyjdzie w żalu i nawróceniu, miłując, wielbiąc i przyjmując jedynego Księcia Pokoju i Króla królów, którym jest JAHUSZUA ha MASZIJACH!

JAHUSZUA jest zesłanym z Nieba Synem JAHWEH, jedynym bezgrzesznym Ofiarnym Barankiem bez skazy, zrodzonym z hebrajskiej dziewicy o imieniu Miriam (Marii). Kiedy Izrael przyjmie fakt, że JAHUSZUA został ukrzyżowany na Kalwarii jako ofiara za grzechy i wzbudzony z martwych trzeciego dnia na dowód, że ON jest Jednorodzonym SYNEM JAHWEH; kiedy Izrael przyjmie fakt, że JAHUSZUA jest Wszechmocnym BOGIEM, który przyszedł do nas w ciele... wtedy prawdziwy Pokój przyjdzie do Jerozolimy.

KOMUNIA ŚWIĘTA

Zanim przystąpimy przed Tron JAHWEH, przyjmiemy Komunię Świętą, aby być przygotowani, a także namaścimy się wonnym olejkiem. Założymy białe ubranie, które symbolizuje czystość Estery. To są osobiste instrukcje dane mnie. Nie znajdziecie ich u ortodoksyjnych Żydów, ani w synagogach Żydów Mesjańskich. Biała koszula i spodnie jasnego koloru w przypadku mężczyzn będą wystarczające. To jest po prostu symbol bycia bez zmarszczki i skazy, podobnie jak była Estera, stając przed tronem. Biała szata, jeśli taką posiadacie, byłaby jeszcze lepsza, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Zróbcie po prostu co tylko możecie, aby stanąć przed tronem w bieli.

ORĘDUJCIE!

Klęcząc przed Tronem JAHWEH w Purim będziecie wiedzieć, kogo i co przedstawić w modlitwie do JAHWEH.

MÓDLCIE SIĘ, ABYŚCIE BYLI UZNANI ZA GODNYCH!

Módlmy się o przyjście JAHUSZUA w to Rosz ha Szanah z miłością i pasją kogoś, kto tęskni za swoim ukochanym. Módlmy się, abyśmy byli uznani za godnych miana Oblubienicy JAHUSZUA z 14. rozdziału Objawienia. Żadna z tych rzeczy nie powinna być brana lekceważąco czy uważana za oczywistą. Nigdy nie myśl, że ponieważ jesteś wezwany, to będziesz również wybrany (Mateusza 22:14)! To jest ta sama sytuacja, jaka miała miejsce z Esterą. Pamiętajcie, ona także była powołana... ale obawiała się, że nie zostanie wybrana, gdyż nie czuła się godna. Módlmy się, abyśmy byli uznani godnymi miana Oblubienicy JAHUSZUA, godni Świętości i chodzenia w co raz większym namaszczeniu każdego dnia, tak byśmy zostali pochwyceni w chmurach żywi, jako Pierwsze Owoce JAHUSZUA. Niechaj to będzie naszą petycją przed Tronem JAHWEH. Każdy powinien modlić się, aby być poczytanym godnym uniknięcia Gniewu JAHWEH i umocnionym do życia w większej Świętości przed JAHUSZUA, w większym namaszczeniu i odwadze, a także by słyszeć Głos JAHUSZUA oraz JEGO instrukcje czysto we wszystkim.

Co do tych, z którymi podzieliłam się tajemnicami dla Oblubienicy, wy będziecie rozumieli jak ważny jest Kielich Komunii, który reprezentuje również Kielich Małżeński z JAHUSZUA. Będziecie wiedzieć, co jeszcze należy zrobić. Ci z was, z którymi nie podzieliłam się tajemnicami zarezerwowanymi wyłącznie dla Oblubienicy, módlcie się, a być może RUACH ha KODESZ (Duch Święty) powie: "Teraz jest czas, abyś się dowiedział/a!"

Zasadniczo róbcie to, do czego prowadzi was RUACH ha KODESZ i naprawdę wyobraźcie sobie samych siebie przed Tronem Pradawnego, Wiecznego, Żywego Stwórcy o Imieniu JAHWEH, w Świętym Imieniu JAHUSZUA. Niechaj ON przyjmie nas jako SWOJĄ Nową Esterę, jest naszą modlitwą! Cóż to będzie za błogosławieństwo!

Módlmy się przed Tronem JAHWEH w Imieniu JAHUSZUA, żeby wszyscy nasi wrogowie, jako JEGO Nowej Estery, byli wrogami JAHWEH i JAHUSZUA oraz żeby natychmiast otrzymali odpłatę. Nasi wrogowie uciekać będą w 7 różnych kierunkach, bojąc się nas i wiedząc, że BÓG, któremu służymy, broni nas i ochrania.

Módlmy się, abyśmy byli skryci, zapieczętowani i chronieni od wszelkiej możliwej szkody, obdarowani nowym namaszczeniem, nowymi objawieniami, oczami do zauważania zasadzek wroga z daleka, tak jak i dróg, którymi możemy je ominąć, tak aby nasi wrogowie sami łapali się w sidła przygotowane dla nas. Módlcie się o zdrowie, błogosławieństwa i powodzenie - tak, jak Abraham, Izaak i Jakub byli błogosławieni, nie doświadczając jakichkolwiek braków. Wszystko dla Chwały JAHWEH i JAHUSZUA.

Ci, którzy zostali wybrani, aby być Oblubienicą JAHUSZUA, dostąpią zarezerwowanych dla nich błogosławieństw, wymienionych w 28. rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, jak również ci z was, którzy prawdziwie miłują i służą JAHWEH i JAHUSZUA z czystymi sercami, w czystym życiu.

Módlmy się, żeby wrogowie Oblubienicy JAHUSZUA zostali potraktowani tak, jak wrogowie Estery, którzy szukali jej zniszczenia. Tyle że to będzie zemsta JAHWEH,
Tłocznia Wina JEGO Gniewu i nasi wrogowie odczują ten Gniew natychmiast! Moi wrogowie mówią, że ja rzucam na nich uroki, a oni przeżywają ataki. Cóż, mam wiadomość dla tych wrogów: to nie są żadne posłane przeze mnie uroki, to jest to, co nazywa się: "Zemsta Należy Do MNIE, Mówi JAHWEH, JA odpłacę!" - ja tylko proszę ABBA, aby dopilnował, żeby ci ludzie zebrali to, co posiali.

Opis: Opis: Opis: C:\Amightywind Polish\other\images\brideofYAHUSHUA.jpgTak samo pewne jak fakt, że JAHUSZUA przeklął drzewko figowe, które nie wydawało owoców i nie dało MU pokarmu, będzie nadejście Zemsty na każdego, kto rani Duchowy Izrael, jak również Izrael fizyczny. Módlmy się o zdrowie z Nieba i nasze błogosławione Ciała w Chwale, gdyż Oblubienica JAHUSZUA nie umrze, ale zostanie porwana, aby spotkać naszego umiłowanego JAHUSZUA w powietrzu! Czyż może być większy Jubileusz niż to?

Modlę się, aby wszyscy, których nazywam moimi Braćmi i Siostrami w JAHUSZUA mieli błogosławiony Purim. Proszę napiszcie do mnie i poinformujcie o waszych przeżyciach Duchowych. Przystąpcie do Tronu JAHWEH upewniwszy się, że jesteście oczyszczeni przez przelaną Krew Barana i wszystkie wasze grzechy, czy to w mowie, myśli czy uczynku, są w Imieniu JAHUSZUA obmyte w JEGO przelanej Krwi, a wy jesteście nawróceni z drogi grzechu!

Oczekujcie cudu, a wydarzy się!

Wbrew temu, jak naród hebrajski celebruje Purim obecnie, to nie jest czas, aby zakładać maski (ani też upijać się czy uczestniczyć w imprezach); to nie jest żydowski Mardi Gras (ostatni dzień karnawału, tzw. tłusty wtorek)! Biada dla tych, którzy biorą w tym udział! To jest czas, aby udowodnić i pogłębić więź z naszym STWORCĄ i MESJASZEM, czas przybliżenia do nich, a nie oddalenia!

Z naszego domu, do waszego domu, Kathrynjah, Adam i Eliszewa oraz polski zespół Misji Ostatniej Szansy, modlimy się o błogosławieństwa dla wszystkich z was, którzy przyjmujecie tą Misję jako błogosławieństwo. Dziękujemy za waszą miłość, słowa otuchy, modlitwy i wsparcie finansowe. Jesteście dla nas tak wielkim błogosławieństwem! Modlimy się, aby był to dla was i dla nas Rok Jubileuszowy wobec wszystkich naszych wrogów. Pamiętajcie, że gdy będziemy celebrować ten Purim razem, zbierzemy się wszyscy w RUACH ha KODESZ przed Tronem JAHWEH, w Imieniu JAHUSZUA! Będziemy jednością w DUCHU ŚWIĘTYM!

Proszę napiszcie do nas i przedstawcie się, jeśli czujecie się do tego prowadzeni przez RUACH ha KODESZ. Jeśli ktokolwiek słyszy, że coś jeszcze powinno być robione w Purim, proszę daj nam znać prędko!

Na zakończenie, nasza modlitwa:

W Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH modlimy się OJCZE JAHWEH, abyśmy byli mili w TWOICH oczach tak, jak Estera była w oczach króla, abyśmy zwyciężali wrogów na wszystkich naszych drogach, abyśmy zostali wybrani do miana Świętej, namaszczonej i pięknej Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH. Amen.

Kopiujcie i wysyłajcie powyższy materiał wedle uznania. Niechaj pozostanie on jednak w postaci niezmienionej. Zamieszczajcie również wszystkie zawarte linki do strony naszej Misji.

Z miłością,

wasza Siostra w JAHUSZUA, Apostoł Eliszewa Elijahu (Elisabeth Elijah)

oraz Polski Zespół Misji Ostatniej Szansy - Misji AmightywindRADOSNEGO PURIM!
Pamiętajcie, żeby utrzymywać je w CZYSTOŚCI i ŚWIĘTOŚCI!

 

Obraz po lewej stronie został cudownie i niespodziewanie zarejestrowany przez satelitę pogodowego. Chociaż nie mogę ręczyć za jego autentyczność, nie ma dla mnie wątpliwości, że obraz na Całunie jest prawdziwy i przedstawia JAHUSZUA ha MASZIJACH!

 

 

ALPHA & OMEGA AMIGHTYWIND
MISJA
OSTATNIEJ SZANSY NIEPOWSTRZYMANEGO
OGNIA RUACH ha KODESZ


amightywind.com  |   www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Strzeżemy Szabatu, ale
Nie jesteśmy Adwentystami Dnia Siódmego!

WYZNANIE WIARY MISJI AMIGHTYWIND
Opis: Opis: Opis: C:\Amightywind Polish\other\images\dove.gif
Opis: Opis: Opis: C:\Amightywind Polish\other\images\dove2.gif
Kontakt