Powrót do Strony GłównejSzanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że prowadzona przez PANA BOGA JAHWEH i JAHUSZUA Misja Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Ognia DUCHA ŚWIĘTEGO AmightyWind ukończyła pracę nad wydaniem polskiej edycji książki Tajemnice DUCHA ŚWIĘTEGO/RUACH ha KODESZ. Osoby, które wyrażą chęć posiadania tej książki otrzymają ją jako dar od JAHUSZUA MESJASZA, który pozwolił na ten dar dla tych, którzy pragną poznać prawdę, pragną Zbawienia i cenią BOŻE Słowo. Nasz dar jest wyrazem działalności Misji, której głównym celem jest przekazywanie światu czystego, niezafałszowanego Słowa BOŻEGO i Objawień, które otrzymywane są z Nieba w tym niezwykłym Czasie Końca.

Książka pt. Tajemnice DUCHA ŚWIĘTEGO/RUACH ha KODESZ zawiera niezwykle ważne Objawienia z Nieba, które zostały przekazane poprzez Apostoł i Prorok Eliszewa Elijahu (Elisabeth Elijah) na nadchodzący Czas Ostateczny. Przedstawia Prawdę o Naturze DUCHA ŚWIĘTEGO/RUACH ha KODESZ, Świętych Hebrajskich Imionach BOGA OJCA JAHWEH i SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH, a także tłumaczy ogromną wagę używania tychże Imion w okresie nadchodzącego Wielkiego Ucisku. Ostrzega przed tym, jak to antychryst/syn zatracenia objawi się światu pod znanym i kochanym przez tak wielu ludzi imieniem „Jezus Chrystus”. W treści książki znajdują się kluczowe na czas Wielkiego Ucisku ostrzeżenia BOGA JAHWEH, przestrzegające między innymi przed przyjęciem Znamienia Bestii, które powiązane będzie ściśle z kultem niedzielnym. Książka tłumaczy, jak istotne jest przestrzeganie wszystkich Dziesięciu BOŻYCH Przykazań, włącznie z Czwartym Przykazaniem zachowywania Szabatu jako dnia poświęconego na oddawanie czci PANU BOGU JAHWEH i odpoczynek. Jest w niej ponadto wiele innych Proroczych Objawień z Nieba, a także fascynujących świadectw i osobistych doświadczeń Prorok Elijah oraz osób, które zgromadziły się wokół Misji Ostatniej Szansy PANA BOGA JAHWEH.

BÓG JAHWEH polecił nam wydać Proroctwa przekazane Prorok Elisabeth w formie książek, które odegrają szczególnie ważną rolę w czasie Wielkiego Ucisku, kiedy dostęp do wolnego Internetu nie będzie już dłużej możliwy. Książka Tajemnice DUCHA ŚWIĘTEGO/RUACH ha KODESZ jest pierwszą tego typu publikacją wydaną przez Misję AmightyWind.

Proroctwo 89 - Tajemnice RUACH ha KODESZ / DUCHA ŚWIĘTEGO

Proroctwo 90 - Jakie jest Imię RUACH ha KODESZ / DUCHA ŚWIĘTEGO?

Pieczęć Alef & Taw Misji Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Ognia
Gwałtownego Wiatru RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)

Pewnego dnia BÓG JAHWEH, zbudziwszy Elisabeth Elijah ze snu, nakazał jej umieścić na Pieczęci niniejsze ostrzeżenie: Nie należy oddawać czci jakiejkolwiek części tego wizerunku! Nie jest to jeden z wizerunków rzeźbionych, do których odwołuje się Drugie Przykazanie. Jest to obraz i interpretacja artystyczna. Żaden artysta nie jest w stanie doskonale oddać piękna jakiegokolwiek aspektu niebiańskiej rzeczywistości, przyjmijmy to zatem jedynie jako symbol. Przeczytaj Przekaz Proroczy w książce, zatytułowany: „MOJA Córko, twoja dłoń jest tą, którą wybrałam”.

Pieczęć Misji AmightyWind została ukazana Prorok Elisabeth Elijah w wizji. Na górnej części Pieczęci przedstawiony jest Archanioł Michał, który strzeże należącej do PANA JAHWEH Misji AmightyWind, ponieważ jesteśmy częścią Duchowego Izraela. Rozdziały 14 i 7 Księgi Objawienia mówią o Oblubienicy. Przedstawiona jest też Czasza Gniewu JAHWEH (Księga Objawienia 16) oraz Trąby BOŻE ogłaszające Sądy przychodzące na świat (Księga Objawienia 8 i 9). Miecz DUCHA to Słowo BOGA JAHWEH (List do Efezjan 6:12). Orzeł natomiast reprezentuje samego BOGA JAHWEH i niesie Kij JEGO Gniewu. PAN BÓG JAHWEH powiedział, abyśmy nawet nie próbowali zilustrować jak bardzo powyginany, odkształcony od JEGO wielkiego gniewu jest ten Kij. Patrz podrozdział pt. „Otrzymanie Duchowego Kija”.