Święty BÓG
Nasz ZBAWICIEL
JAHUSZUA ha MASZIJACH
SYN BOGA Najwyższego JAHWEH

christ1 proroctwo proroctwa
Zwycięstwo na Krzyżu dla nas


SZCZĘŚLIWEGO DNIA ZMARTWYCHWSTANIA!

Zmartwychwstał w Chwale!
Rocznica Zmartwychwstania JAHUSZUA ha MASZIJACH!
My obchodzimy nasze Zbawienie każdego dnia!

JAHUSZUA HA MASZIJACH (JEZUS CHRYSTUS) jest jedynym doskonałym zadośćuczynieniem za nasze grzechy. ON został ukrzyżowany i zmarł i zmartwychwstał trzeciego dnia na oczach świadków, kiedy przelana została JEGO Krew, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie.
"I nie ma w żadnym innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." - Dzieje Apostolskie 4:12
JAHUSZUA ha MASZIJACH (MESJASZ) jest jedyną DROGĄ, PRAWDĄ i ŻYCIEM. Nikt nie może pójść do NIEBIAŃSKIEGO OJCA JAHWEH, chyba że tylko poprzez SYNA JAHUSZUA ha MASZIJACH. Świętujemy JEGO dzień zmartwychwstania na teraz i na całą wieczność.

W powyżej animacji znajduje się rzeczywisty obraz głazu, który został umieszczony przed grobowcem i jest faktycznym grobowcem. Kiedy ciało JAHUSZUA powstało z martwych, ten głaz również został odsunięty.
Nie mogę się doczekać spotkania z wami w Niebie. Z umiłowaniem, Apostoł Prorok Eliszewa Elijahu


proroctwo pascha-cross2 proroctwa

UWAGA!
Biblijny Nowy Rok rozpoczyna się w 2024 roku w poniedziałek wieczorem 8 kwietnia i trwa do wieczora we wtorek, 9 kwietnia. Jest to pierwszy dzień pierwszego miesiąca Abib/Aviv, zwanego również 'Nisan'.

Księga Wyjścia 12:2 "Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku!".

Wszystkie daty świąt liczy się w oparciu o datę Nowego Roku biblijnego!

SEDER - WIECZERZA PASCHALNA
w poniedziałek 22 kwietnia, 2024 roku, o zmierzchu. Początek 15 dnia Abib/Aviv (Nisan).

ŚWIĘTO PRZAŚNEGO CHLEBA
Pierwszy dzień Święta Przaśników jest od wieczora w poniedziałek 22 kwietnia, 2024 roku, o zmierzchu, początek 15 dnia Abib/Aviv (Nisan), do wieczora we wtorek, 23 kwietnia 2024 roku. Jest to 15 dzień miesiąca Abib/Aviv. Jest to wielki Szabat, Zwołanie Święte - a ostatni, siódmy dzień Święta Przaśników jest od niedzieli wieczora 28 kwietnia, do wieczora w poniedziałek, 29 kwietnia, 2024 roku (21 miesiąca Abib/Aviv)
Oba te dni to Szabaty i powinny być wolne od pracy! (Wyjścia 12:16)

* * *

Rocznica Dnia Przygotowania i Ostatniej Wieczerzy Paschalnej i aresztowania JAHUSZUA ha MASZIJACH (JEZUSA CHRYSTUSA) - Ostatnia Wieczerza, wieczorem 21 kwietnia, w niedzielę po zachodzie słońca, 2024 roku po zachodzie słońca (początek 14 Abib/Aviv/Nisan);

Rocznica Śmierci JAHUSZUA ha MASZIJACH Na Krzyżu - 22 kwietnia, poniedziałek, 2024 roku o 3 po południu (13 Abib/Aviv/Nisan);

Rocznica Święta Przaśników - Święto Przaśników jest od wieczora w poniedziałek 22 kwietnia, po zachodzie słońca 2024 roku i trwa aż do wieczoru w poniedziałek 29 kwietnia, 2024 roku, (21 miesiąca Abib/Aviv) - Uroczysty Coroczny Szabat w Pierwszy Dzień i w Siódmy Dzień Święta Przaśników;

Rocznica Pierwocin. Początek odliczania Omeru - Pierwszy dzień biblijny Omeru jest od wtorku wieczora, 23 kwietnia 2024 roku do środy wieczora, 24 kwietnia 2024 roku. Jest to pierwszy dzień z pięćdziesięciu dni odliczanych do Święta Pięćdziesiątnicy.

Rocznica Zmartwychwstania JAHUSZUA ha MASZIJACH
- 25 kwietnia, czwartek, 2024 roku, przed zachodem słońca (17 Abib/Aviv/Nisan). JAHUSZUA był 3 dni i 3 noce w grobie;Szczegóły wydarzeń związanych z męką, śmiercią i Zmartwychwstaniem SYNA BOŻEGO, JAHUSZUA ha MASZIJACH (JEZUSA CHRYSTUSA), blisko 2000 lat temu: *

Ostatnia Wieczerza - niedziela (14 Abib/Aviv/Nisan) po zachodzie słońca;

Ukrzyżowanie JAHUSZUA - miało miejsce o 12:00 (14 Abib/Aviv/Nisan), Dzień Przygotowania Paschy, Ew. Jana 19:14. Dzień Przygotowania poprzedza Paschę. Dzień Paschy i pierwszego dnia Święta Przaśników jest Szabatem, wielkim Świętem, Ew. Jana 19:31, Marka 15:42, Kapłańska 23:15.
Czas ukrzyżowania JAHUSZUA MESJASZA:
1. Około 9 rano (trzecia godzina biblijna, Marka 15:25) lub
2. Około południa (około szóstej godziny biblijnej, Ew. Jana 19:14). Przekaz z Ew. św. Jana wydaje się być dokładniejszy, gdyż w południe mrok ogarnął całą ziemię, Ew.Mateusza 27:45 "Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej".

Dla wyjaśnienia. Na początku wiosny, kiedy jest Święto Paschy, dzień i noc trwają około 12 godzin. Dzień biblijny trwa 12 godzin i rozpoczyna się świtem około 6 godziny rano (Początek pierwszej godziny biblijnej), a kończy o 18 godzinie, czyli 6 wieczorem (12 godzina biblijna). W południe jest 6 godzina biblijna;

Mrok ogarnął całą ziemię - od południa do 3 po południu (od szóstej godziny biblijnej aż do dziewiątej, Ew.Mateusza 27:45, Marka 15:33);

JAHUSZUA oddał DUCHA - około godziny 3 po południu (około 9 godziny biblijnej Ew. Mateusza 27:46-50);

Pogrzebanie JAHUSZUA - przed zachodem słońca (przed 12 godziną biblijną);

Zmartwychwstanie JAHUSZUA! - W Szabat cotygodniowy, w sobotę przed zachodem słońca (17 Abib/Nisan).

* Pamiętajmy, iż poszczególna data (np. 14 Abib, bądź data naszych urodzin) może wypaść na dowolny dzień tygodnia w każdym kolejnym roku.


Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia JAHWEH. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie. Przez siedem dni spożywać będziecie chleb niekwaszony. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki kwas z domów waszych, bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia pierwszego do siódmego, wyłączony będzie z Izraela. W pierwszym dniu będziecie mieli zwołanie święte, tak samo w dniu siódmym. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Będzie wam tylko wolno przygotować pożywienie. Przestrzegać będziecie Święta Przaśników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego dnia jako ustanowionego na zawsze we wszystkich waszych pokoleniach.
- Wyjścia 12:14-17

Pilnuj przestrzegania miesiąca Abib/Aviv (Nisan) i święcenia Paschy
ku czci JAHWEH, Boga swego, gdyż w miesiącu Abib (Nisan),
nocą, JAHWEH, Bóg twój, wyprowadził cię z Egiptu.
- Powtórzonego Prawa 16:1


CZYM JEST ŚWIĘTO PASCHY?

7- dniowy festiwal Paschy lub w diasporze 8-dniowy festiwal Paschy, połączony ze Świętem Przaśników, celebrowany jest corocznie wczesną wiosną, w dniach pomiędzy 15 a 22 pierwszego hebrajskiego miesiąca Nisan/Abib. Upamiętnia on wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej w starożytności. Poprzez kultywowanie paschalnych obyczajów o głębokiej symbolice i my mamy możliwość posmakowania i doświadczenia wolności danej w tamtym czasie naszym duchowym przodkom. Przeczytaj nowotestamentowe znaczenie Święta Paschy, aby dowiedzieć się dlaczego my, jako chrześcijanie, mamy powinność obchodzenia tej uroczystości.


HISTORIA (Księga Wyjścia)

Mojżesz został posłany przez BOGA JAHWEH, aby wyprowadzić JEGO lud z Egiptu i wyzwolić go od ucisku i zła sprowadzonego przez nikczemnego, bezbożnego faraona. Z powodu uporu i niewiary pana Egiptu w moc Jedynego Prawdziwego Boga, JAHWEH posyła serię dziesięciu strasznych plag na cały kraj, na świadectwo SWOJEJ wielkiej, napawającej lękiem Potęgi i Władzy całkowitej. Ostateczną z plag, z których żadna nie dotyka Izraelitów, jest unicestwienie wszystkich pierworodnych stworzeń Egiptu, zarówno synów i córek ludzkich jak i zwierząt. Dopiero śmierć pierworodnego syna skłania faraona do wypuszczenia Żydów z trwającej 400 lat niewoli.

W akcie miłosierdzia wobec SWOJEGO ludu, BÓG JAHWEH obiecuje ochraniać Izraelitów przed tym bezlitosnym sądem, mającym spaść na bezbożnych, jeśli tylko oni zastosują się do poleceń przekazanych im przez Mojżesza i Aarona (Księga Wyjścia 12). Każdej rodzinie nakazano zabić baranka w tym samym czasie, o zmierzchu, a jego krwią naznaczyć nadproża i odrzwia ich domów, na znak wiary i posłuszeństwa. Akt ten, zgodnie z obietnicą daną przez JAHWEH, miał zapewnić bezpieczeństwo i ocalenie przed skutkami ostatniej, śmiertelnej plagi.

Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, JAHWEH. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.
- Wyjścia 12:12-13


Po przejściu dziesiątej plagi faraon ugina się i pozwala Hebrajczykom opuścić Egipt. Pieką oni w pośpiechu chleb na drogę, który z braku czasu nie zdąży nawet wyrosnąć. Oto dlaczego jedzenie macy - przaśnego chleba, jest ważnym elementem obchodów Święta Paschy, upamiętniającym tamte wydarzenia.

"Nie będziesz w nie jadł chleba kwaszonego: siedem dni będziesz jadł bez kwasu, chleb utrapienia; boś w strachu wyszedł z Egiptu, abyś pamiętał na dzień wyjścia twego z Egiptu, po wszystkie dni żywota twego"
- Powtórzonego Prawa 16:3


Wkrótce po opuszczeniu przez Izraelitów kraju, faraon zmienia zdanie i posyła swoich żołnierzy w pościg za byłymi niewolnikami. Kiedy jednak ci, pod wodzą Mojżesza, docierają do brzegu Morza Czerwonego, BÓG JAHWEH rozstępuje jego wody, aby umożliwić ucieczkę SWOJEMU ludowi. Wody zbiegają się z powrotem, kiedy żołnierze próbują przejść po suchym dnie, w ślad za Izraelitami.

Po przekroczeniu wód Morza Czerwonego, Hebrajczycy rozpoczynają kolejny etap wędrówki - tułaczkę przez pustkowie w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej. Wszystkie te wydarzenia co roku upamiętniane są w czasie Święta Pesach.


NOWOTESTAMENTOWE ZNACZENIE PASCHY

"Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. JAHUSZUA posłał Piotra i Jana z poleceniem: Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć.(...)
Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w
Królestwie Bożym.(...)
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!"
- Łukasza 22:7-8,15-16, 19


Chociaż ogromu znaczenia cudów i wyzwoleń, uczynionych przez BOGA JAHWEH dla JEGO narodu w czasie Mojżesza, nie da się podważyć, nie jest to jedyny, ani nawet główny powód, dla którego przykładamy tak dużą wagę do Święta Pesach/Paschy. My honorujemy je przede wszystkim z uwagi na to, co JAHWEH uczynił dla nas poprzez swojego SYNA JAHUSZUA - Jedynego Doskonałego Baranka Paschalnego Bez Skazy. To JEGO Święta Krew przelana za nasze grzechy ma jedynie moc zbawić nas i ochraniać, to nią właśnie pokryte są odrzwia i nadproża naszych serc. W czasie Paschy na naszych stołach znajduje się baranina, ponieważ reprezentuje ona Baranka Ofiarnego Nowego Przymierza - JAHUSZUA ha MASZIJACH. Wydarzenia, które miały miejsce pod koniec niewoli egipskiej, były symbolem i zapowiedzią tego, co JAHWEH uczynił kilka tysięcy lat później: prawdziwego wyzwolenia JEGO ludu z niewoli szatana, grzechu i potępienia, poprzez wydanie na śmierć swojego Jednorodzonego, Umiłowanego SYNA i zmartwychwzbudzenie GO trzeciego dnia. To właśnie według objawienia samego JAHUSZUA jest prawdziwym celem honorowania Paschy - czasu, w którym JEGO Ofiara została spełniona. Na jej bowiem fundamencie ABBA JAHWEH założył Nowe Doskonałe Przymierze, na mocy którego nasze grzechy zostały wymazane, a my staliśmy się wolni od należnej za nie kary. Cóż za wspaniały powód do świętowania!

Celebrując Święto Paschy idziemy za przykładem naszego MESJASZA i ZBAWICIELA, a także okazujemy posłuszeństwo JEGO Słowu, "czyniąc to na JEGO pamiątkę". Pamiętajcie, że czas Paschy jest czasem uwolnienia, upamiętnieniem Wyprowadzenia Izraelitów oraz tego, czym tak naprawdę jest Baranek Paschalny, a jest nim JAHUSZUA ha MASZIJACH! Pascha jest czasem, w którym powinniśmy prosić o uwolnienie od wszystkiego, od czego potrzebujemy uwolnienia, szczególnie teraz, w tym Czasie Końca. Nam wszystkim potrzebna jest Pascha, w tym złym świecie nie ma ani jednej osoby, która nie potrzebowałaby być od czegoś uwolniona.


OBCHODZENIE ŚWIĘTA PASCHY

Zachęcamy wszystkich do obchodzenia Paschy razem z nami - na swój własny sposób. Pascha to nie żadna pogańska, przepełniona bałwochwalstwem "Wielkanoc", oddająca cześć bogini Isztar (w jęz. ang. Wielkanoc to Easter wym. Ister co, wyraźnie wykazuje nam to, od kogo wywodzi się to święto). Pamiętajcie, trzeci dzień po Święcie Paschy (17 Nisan) to Dzień Zmartwychwstania, w czasie JAHUSZUA był to Szabat - Dzień Siódmy (jak pamiętamy o świcie pierwszego dnia - w niedzielę, kiedy Maria z Marią Magdaleną przyszły obejrzeć JAHUSZUA w grobie, dawno już GO tam nie było).

W czasie Wieczerzy Paschalnej oraz Święta Przaśników, czyli siedmiu kolejnych dni, nie powinniśmy jeść żadnego pieczywa ani niczego innego, co zawiera zakwas (czy jakiekolwiek środki spulchniające, jak proszek do pieczenia, soda, drożdze) najlepiej w ogóle nie trzymać tego w domu. Jeśli jest to możliwe, usuńmy wszystkie tego typu produkty z naszego domu, mieszkania czy pokoju (jeśli mieszkacie z rodzicami lub innymi, którzy nie celebrują Paschy) przed samymi Świętami. Zakwas symbolizuje w tym czasie grzech, zgorszenie, zło i korupcję.
Spożywajmy macę i inne przaśne pieczywo niezakwaszone. Reprezentuje ono JAHUSZUA - Chleb Życia, który zstąpił z Nieba, wolny od wszelkiego kwasu i zgorszenia. (Ewangelia Świętego Jana 6:41-58)


SEDER -- WIECZERZA PASCHALNAJest to fundamentalny element celebracji Święta Pesach. Wywodzi się on ściśle z nakazów BOGA JAHWEH zapisanych w Biblii Świętej, Torze (Wyjścia 12:14-17; Kapłańska 23:5-8; Powtórzonego Prawa 16:1). Tradycyjnie na obchody Paschy zbiera się cała rodzina, aby wspólnie spożywać Wieczerzę i upamiętniać historię wyzwolenia z niewoli egipskiej. Istnieje książka o nazwie Haggadah, która w bardzo szczegółowy sposób opisuje tradycje i ceremonie Wieczerzy Paschalnej. Nam jednak w zupełności wystarczy Biblia: Tora, Psalmy, Ewangelie, zawarte są w niej wszystkie niezbędne teksty, które będziemy w Święta Paschy i Przaśników szczególnie upamiętniać.
Tak więc...

Na talerzu sederowym znajdują się:

 • Ugotowane na twardo jajko - reprezentujące ofiarę składaną w Świątyni, będące symbolem życia, jak również cierpienia i opresji egipskiej oraz ubolewania nad utraconym dziedzictwem. Było ono składane w Świątyni w czasie Święta Paschy, Zielonych Świąt, Święta Namiotów (Powt. Pr. 16:16). Jajko jest również symbolem Nowego Życia oraz TRÓJCY. JAHWEH objawił Prorokowi Elisabeth, że trzy części TRÓJCY są jak jajko - każde jest odmiennie, ale jednocześnie jest częścią całości. ABBA JAHWEH zapytał Elisabeth: "Którą częścią jajka jest jajko? Czy to skorupka? Czy to białko, czy może żółtko?" Oczywiście każda z nich. Odmienne, ale jednak razem tworzą całość. Zdumiewające, czyż nie?

 • Baranina oraz barania kość - reprezentujące baranka Paschalnego - ofiarę składaną w Świątyni, będące przypomnieniem o ofierze krwi, która musiała być składana dla przebaczenia grzechów. Baranek reprezentuje JAHUSZUA - Jedynego Doskonałego Baranka Ofiarnego bez skazy.

 • Gorzkie zioła (np. chrzan) - przypomnienie służby niewolniczej w Egipcie.

 • Zielenina (pietruszka, seler) - symbol nadchodzącej, przynoszącej nadzieję wiosny.

 • Słona woda - przypomnienie łez wylanych w Egipcie.

 • Charoset - symbol zaprawy murarskiej, której niewolnicy izraelscy używali do budowania miast i skarbców faraona. Pasta zrobiona z np. zmielonych jabłek, orzechów, cynamonu i wina.

 • Maca - przaśne pieczywo przypominające o pośpiechu, z jakim Izraelici opuszczali Egipt. Brak zakwasu symbolizuje czystość, wyzbycie się grzechu i zgorszenia.

 • Seder paschalny rozpoczynamy modlitwą dziękczynną

  do naszego Niebiańskiego OJCA, ABBA JAHWEH, dziękując za wszystko, co dla nas zrobił i za to, co jeszcze uczyni. Dziękujemy za to, że jest naszym Ojcem, ochrania nas i strzeże w obliczu wszystkich prób naszego życia;
  Do JAHUSZUA, SYNA BOŻEGO, naszego MESJASZA i wkrótce przychodzącego OBLUBIEŃCA, za zbawienie nas na Kalwarii poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie;
  Do IMMAJAH, naszej Niebiańskiej MATKI, za to że chroni nas, strzeże i prowadzi na każdym kroku, jeśli tylko jesteśmy posłuszni.

  Dalsze kroki

 • Nalewamy pierwszy kielich wina (czytaj: 4 kielichy wina i kielich eliasza ). Wypowiadamy błogosławieństwo (tradycyjnie robi to głowa rodziny). Przykład:
 • "Błogosławiony bądź o ABBA JAHWEH, nasz Niebiański OJCZE i STWÓRCO wszechświata, STWÓRCO owocu winorośli, który uświęciłeś nas poprzez wylaną Krew TWOJEGO SYNA JAHUSZUA, naszego MASZIJACH. Doprowadziłeś nas bezpiecznie aż dotąd, dziękujemy CI za prowadzenie nas i otaczanie opieką w każdym dniu naszego życia. Oddajemy CI całą Chwałę, Cześć i Uwielbienie, teraz i na wieki! Błogosławione niech będzie Imię JAHWEH, BOGA WSZECHMOGĄCEGO! Błogosławione niech będzie Imię JAHUSZUA, naszego MASZIJACH, Błogosławione niech będzie Imię IMMAJAH, MAMY SZIKAINJAH CHWAŁY, naszej Umiłowanej RUACH ha KODESZ, Jedynej KRÓLOWEJ Nieba!" (Dodajcie swoje modlitwy)
  Wypijamy kielich wina/soku z winogron.

 • Myjemy ręce przed posiłkiem. Jest to tradycja w domach żydowskich.

 • Pierwszym punktem wieczerzy jest jedzenie zieleniny zamoczonej w słonej wodzie. Robimy to na pamiątkę łez wylewanych w czasie niewoli egipskiej, a także nadziei związanej z przyjściem wiosny.

 • Zjadamy macę. Tradycyjnie połowa jest zjadana, a połowa chowana na później. Robi się to w celu przyciągnięcia uwagi dzieci, których zadaniem jest odnalezienie brakującej połówki, by potem otrzymać w zamian za nią słodycze lub nagrody. Przez cały czas trwania uroczystości robi się wiele rzeczy, aby przyciągnąć uwagę dzieci i skłonić je do współuczestnictwa. Najważniejszą z nich jest opowiadanie im historii Wyjścia Izraelitów. Oczywiście ten punkt nie jest obowiązkowy, szczególnie dla tych, którzy nie mają dzieci.

 • Zjedz gorzkie zioła, chrzan. Zazwyczaj kawałki macy oraz zieleniny maczane są w chrzanie i jedzone. Upamiętnia się w ten sposób zgorzkniałość Egipcjan, niezgodę, to jak uprzykrzali życie Izraelitów (którymi jesteśmy i my, po tym jak zostaliśmy wszczepieni w winorośl przez JAHUSZUA; Rzymian 11:17-19).
  "i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie." Wyjścia 1:14

 • Nadszedł czas na opowieść Wyjścia Izraelitów z Egiptu!

  Przeczytajmy ją z Księgi Wyjścia lub opowiedzmy. Tradycyjnie opowiadać będzie ją prowadzący uroczystość, spacerując dookoła pokoju i prosząc każdego o odtworzenie jakiejś części historii.
  [Co pamiętasz ze swojego wyjścia z Egiptu?] Każda osoba opowiadać będzie część historii zupełnie tak, jakby to ona sama była niewolnikiem oglądającym spadające plagi, jakby ona sama przemierzała wysuszone dno Morza Czerwonego i oglądała ginące w morzu oddziały faraona.

  W tradycyjnym opowiadaniu historii Paschy zawarte są cztery pytania, zadawane przez dzieci:

  ~ Dlaczego w ten wieczór jemy jedynie macę, to jest przaśny chleb?
  ~ Dlaczego w ten wieczór jemy gorzkie zioła?
  ~ Dlaczego w ten wieczór jemy pietruszkę zamoczoną w słonej wodzie oraz gorzkie zioła w charosecie?
  ~ Dlaczego w ten wieczór półleżymy przy stole?


  Prowadzący odpowiada dzieciom:

  Istotnie wieczór ten jest zupełnie inny od wszystkich wieczorów w ciągu roku, jest to bowiem czas upamiętniania jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego ludu. W tę noc celebrujemy jego zwycięstwo i przejście ze zniewolenia do wolności.

  Odpowiedzi:

  ~ Dlaczego w ten wieczór jemy jedynie macę, to jest przaśny chleb?

  Po tym jak faraon pozwolił naszym praojcom opuścić Egipt, byli oni zmuszeni do wyjścia w wielkim pośpiechu. Przygotowali oni ciasto do wypieku chleba na swoją podróż, ale Egipcjanie naciskali ich, aby jak najszybciej opuścili ich kraj. Chwycili więc ciasto i zbiegli, nie mając czasu, aby je upiec. Jednakże pod wpływem palącego słońca upiekło się ono formując płaskie, przaśne pieczywo, które nazwano macą. Na pamiątkę tego w czasie Pesach i Tygodnia Przaśników spożywamy macę.

  ~ Dlaczego jemy również gorzkie zioła?

  Ponieważ nasi przodkowie byli niewolnikami w Egipcie i uprzykrzano tam ich życie, uczyniono je gorzkim.

  ~ Dlaczego dwukrotnie zamaczamy zioła w czasie wieczerzy?

  Moczona w symbolizującej łzy słonej wodzie pietruszka przypomina o zieleni, która budzi się do życia z nadejściem wiosny. Gorzkie zioła moczone są w słodkim charosecie na znak nadziei. Nasi praojcowie zdołali przetrwać gorzki smak życia w niewoli, ponieważ nadzieja odzyskania wolności dodawała im otuchy.

  ~ Dlaczego spożywamy posiłek w pozycji półleżącej?

  Dlatego że przybieranie pozycji półleżącej przy stole było w dawnych czasach przywilejem ludzi wolnych, a ponieważ nasi przodkowie stali się tego wieczoru ludźmi wolnymi, upamiętniamy to jedząc w pozycji półleżącej (wprowadzanie w życie tego obrzędu nie jest konieczne, my będziemy spożywać Paschę siedząc w wygodnych krzesłach).

  PO ZAKOŃCZENIU OPOWIEŚCI MYJEMY RĘCE I ZASIADAMY DO WIECZERZY. Tradycyjnie rozpoczynamy ją od macy, chrzanu (gorzkie zioło) i charosetu. Zjadamy uroczystą kolację, najlepiej zawierającą baraninę (mięso i kość, np. barani udziec).

  Po skończonym posiłku czytamy Psalm 126, Psalm celebracji i zwycięstwa: "Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. (...)" Celebrujemy uroczytość dalej, czytając Pisma, śpiewając i wychwalając JAHWEH i JAHUSZUA!


  DALSZE MESJAŃSKIE ZNACZENIE PESACH

  Powiążmy starotestamentowe znaczenie Święta ze znaczeniem mesjańskim. JAHUSZUA zapoczątkował Wieczerzę Pańską w czasie Wieczerzy Paschalnej. Spójrzmy na pewne podobieństwa.

  JAHWEH zapoczątkował Wieczerzę Paschy zanim jeszcze miały miejsce wydarzenia, które wieczerza ta miała upamiętniać. JAHUSZUA zapoczątkował upamiętniający JEGO śmierć i zmartwychwstanie Seder Paschalny, inaczej zwany Wieczerzą Pańską, również przed tym jak ofiara ta się wypełniła.

  JAHWEH nakazał Mojżeszowi przygotować baranka lub koźlę na cztery dni przed jego zabiciem (Wyjścia 12:2-6). JAHUSZUA wkroczył do Jerozolimy na cztery dni przed JEGO ukrzyżowaniem. Obie ofiary miały miejsce 14 dnia miesiąca Abib (Nisan).

  Izraelici mieli ofiarować samca jagnięcie (baranka lub koziołka) w wieku jednego roku - w kwiecie jego wieku, kiedy był najsilniejszy. JAHUSZUA poniósł śmierć w wieku 33 lat - w szczytowym etapie siły i dojrzałości mężczyzny.

  Jagnięcie miało być nieskazitelne. JAHUSZUA jest naszym wzorem doskonałości i świętości - nieskazitelności.

  Baranek jest zwierzęciem cierpliwym, pokornym, uległym wobec śmierci - tak jak JAHUSZUA był.
  Izajasza 53:7: "Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich."
  Wyjścia 12:6 - całe zgromadzenie Izraela miało zabić jagnięcia. Nie było to czynione przez kapłana. Każdy miał być świadkiem i uczestnikiem zabicia baranka. Tak samo było ze śmiercią JAHUSZUA na krzyżu, my wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. To nasze grzechy przybiły go do krzyża.
  Izajasza 53:5: " Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie."
  Krew jagnięcia miała być umieszczana na odrzwiach i nadprożu po to, by śmierć przechodząca przez Egipt mogła nas ominąć. Krew JAHUSZUA jest tym, co strzeże nas od wiecznej śmierci.

  Jagnięcie miało być pieczone w całości - żadna kość nie mogła być złamana. JAHUSZUA został ukrzyżowany i umarł bez żadnej złamanej kości, nawet mimo tego, że żołnierzom nakazano złamać kości JEGO nóg w celu przyspieszenia JEGO śmierci. (Ewangelia Jana 19:31-37)

  Wieczerza miała być jedzona z gorzkimi ziołami, dla upamiętnienia gorzkiej niewoli, cierpienia i męki w Egipcie. W czasie Sederu Paschalnego mamy upamiętniać mękę i cierpienia JAHUSZUA.

  Jemy w tym czasie przaśny, niezakwaszony chleb. Zakwaszanie symbolizuje zgorszenie, grzech, nieczystość. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian 5:7-8 nawiązuje do tego w wymiarze duchowym. My mamy być niezakwaszeni - oczyszczeni ze wszelkiego zła, zawiści i złości. JAHUSZUA przypomina nam to w Ewangelii Mateusza 16:6-12 kiedy mówi, żebyśmy strzegli się zakwasu Faryzeuszy i Saduceuszy.

  Izraelici jedli w wielkim pośpiechu, z butami na nogach i laskami w dłoniach, gotowi do drogi, patrzący w przyszłość jako wolni ludzie. My, jako Żydzi Mesjańscy, również mamy być gotowi do drogi - wypatrując i wyczekując przyjścia JAHUSZUA; patrząc w przyszłość życia w Niebie jako ludzie wolni od grzechu.

  Izraelici pokryli odrzwia swoich domów krwią baranków kilka godzin przed północą. Przechodzący obok Egipcjanie musieli poczytywać to za głupotę i żenadę. Żydzi stali się przez to narażeni na jeszcze większe prześladowanie ze strony ciemiężycieli, krew baranka chroniła ich jednak przed śmiercią. My mamy przyjąć JAHUSZUA jako naszego Baranka Paschalnego i pozwolić JEGO Krwi chronić nas. My jesteśmy pod wieczną ochroną przed aniołem śmierci, wtedy kiedy mamy Krew JAHUSZUA na odrzwiach naszych serc.

  Cóż to znaczy: "Mieć Krew JAHUSZUA na odrzwiach naszych serc"?

  To znaczy nosić na stałe znak, który inni mogą widzieć, na który mogą splunąć, znak narażony na drwiny i obelgi. Gdy Izraelici umieszczali krew baranków na swoich odrzwiach, jak żałosne i dziwaczne musiało się to wydawać przechodzącym obok Egipcjanom?

  To znaczy również oczyszczać się, wytrwale szukać wszelkiego skażenia i grzechu obecnego w naszym życiu - żydowska tradycja poszukiwania w domach zakwasu ze świecą i piórem do tego właśnie nawiązuje.

  To znaczy czynić wszystko, co nakazuje nam JAHWEH, włączając w to m.in.
  X Przykazań. To znaczy nie brać Imienia JAHWEH nadaremno. Czy nazywasz JAHWEH JEGO Świętym Imieniem, czy po prostu używasz tytułów, tj. Panie, Boże, zamiast honorować JEGO Święte Imię? Psalm 91:14-16 mówi wyraźnie:
  "Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie."
  Czy używasz namaszczonych Świętych Hebrajskich Imion naszego Stwórcy oraz Mesjasza? Czy znasz tylko tytuł "Pan" i greckie imię Jezus?

  Czy honorujesz Prawdziwy biblijny Szabat, ten sam, który JAHUSZUA honorował, głosząc w ten dzień i czytając Torę w żydowskich synagogach? Czy nie wierzysz kłamstwu, że Szabat został zamieniony na niedzielę, lub też że każdy jeden dzień jest taki sam? Czy zdajesz sobie sprawę, że nie chodzi tu o bycie Żydem lub nie, tu chodzi o posłuszeństwo i uhonorowanie naszego Stwórcy, który uczynił ten świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął?
  JAHWEH mówi, że to jest znak pomiędzy NIM a JEGO dziećmi (Wyjścia 31:12-13; Wyjścia 31:17; Ezechiela 20:10-12) - "znak, po którym wszyscy mają poznać, że to JAHWEH jest Tym, który nas uświęca." "Odwieczny znak" - to znaczy, że Szabat będzie honorowany na wieki. Czytaj samodzielnie i studiuj, wykaż się rozeznaniem. Czy jesteś dzieckiem JAHWEH? Dlaczego więc nie miałbyś chcieć honorować i święcić tego Szabatu dla NIEGO? Tu nie chodzi o legalizm, prawo, jak żydowscy ortodoksyjni 'rabinowie' nauczają. Tu chodzi o związek z naszym Stwórcą, KRÓLEM STWORZENIA, o Imieniu JAHWEH! Czy zdajesz sobie sprawę, że JAHWEH wymaga od nas również przestrzegania JEGO Świętych Dni? I nie chodzi tu w żadnym razie o pogańskie festiwale, zwane świętami chrześcijańskimi/kościelnymi.

  W miarę jak studiujemy Księgę Wyjścia, zapragniemy upamiętniać pewne rzeczy, które są charakterystyczne dla JAHUSZUA i wyzwolenia, które przyniósł ON ludzkości poprzez ukrzyżowanie, kiedy stał się naszą jedyną Świętą Ofiarą za grzech, wyrażając wolę cierpienia i śmierci dla nas. Niektórzy nazywają ten dzień "Wielkim Piątkiem", ale my wiemy, że JAHUSZUA nie zmarł w piątek. Wierzymy, że JAHUSZUA nie zmartwychwstał w niedzielny poranek, ponieważ Biblia mówi, że o poranku grób był już pusty. Wierzymy, że zmartwychwstał ON przed końcem Szabatu, czyli przed zachodem słońca w sobotę - aby wypełnił się Znak Proroczy mówiący o tym, że SYN BOŻY przebywać będzie w łonie ziemi "3 pełne dni i 3 noce" - co wskazuje na 9-tą godzinę dnia Szabatu jako na czas zmartychwstania MESJASZA [patrz: Ewangelia Mateusza 12:39-40 i 28:1-6]. My nie obchodzimy pogańskiej "Wielkiej Nocy", nazwanej na cześć demona (fałszywej bogini) o imieniu Isztar (w języku angielskim Wielkanoc to Ister pisane jako Easter ). To przykre, że każdego roku większość chrześcijan bierze udział w uroczystości wywodzącej się z kultu pogańskiej "bogini" płodności, której atrybutami są kochane w te dni przez miliony zając i jajka. Biblia wyraźnie nakazuje uciekać od bałwochwalstwa, "nie mieć nic wspólnego z uczynkami ciemności". Przeczytaj również artykuł Prawda o tzw.
  „Bożym narodzeniu”


  Na zakończenie warto nadmienić, że misja JAHUSZUA na ziemi nie zakończyła się z dniem zmartwychwstania. Na pewien czas została ona ukończona w dniu, w którym wstąpił ON do Nieba, gdzie i my my mamy nadzieję znaleźć się pewnego dnia. Pamiętajmy, że JAHUSZUA PRZYCHODZI PONOWNIE! Nie postawi ON jednak swojej stopy na ziemi aż do czasu, kiedy będzie ona całkowicie oczyszczona ze zła. Postawi ON swoją stopę na Górze Oliwnej, która rozstąpi się na dwoje, bo nawet góry nie są w stanie znieść JEGO Chwały i Świętości.

  Raz jeszcze, pamiętajcie, że Pascha jest czasem, w którym powinniśmy prosić o uwolnienie od wszystkiego, od czego potrzebujemy uwolnienia, szczególnie teraz, w tym Czasie Końca. Każdy z nas potrzebuje Paschy!


  Do zobaczenia w Niebie, jeśli nie tu, na ziemi!

  Samych błogosławieństw!

  w Miłości JAHUSZUA,

  Eliszewa Elijahu
  oraz Polski Zespół Misji Ostatniej Szansy

  Urywki z Proroctw.

  Proroctwo 31

  JA wysyłam dalej ten Przekaz, a powiedziałem go już rzeszom poprzez MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO. Jeśli chcecie paschalnego wyzwolenia z rąk wrogów, to musicie obchodzić i wierzyć i zachęcać jeden drugiego. To jest wasza Pascha i będziecie zaliczeni do tych, którzy są warci uniknięcia nadchodzącego Gniewu "JA JESTEM", który ma nadejść. Te plagi ominą was i nie dotkną was, wszystkie plagi! Jak było za czasów Mojżesza, tak będzie i ponownie, ale wy będziecie mieć drogę ucieczki. Wy będziecie mieli ponownie Paschę - Krew JAHUSZUA jest waszą Paschą!
  Jeśli to czytacie, to jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie. Co z tym uczynicie? Pascha jest waszą obietnicą. BÓG Abrahama, Izaaka i Jakuba, ten Wielki BÓG JA JESTEM ponownie was wybawi na sposób, jakiego się nie spodziewacie, jeśli tylko uwierzycie! Gdzie jest wasza wiara, tam jest wasza Pascha.
  Ci, którzy mieszkają w Ameryce - JA prorokowałem nadejście Gniewu, to prawda, ale wy, którzy wierzycie, że JA jestem Paschą - i, jak Mojżeszowi, dostarczę wam drogę do ucieczki - wy nie będziecie zawstydzeni, że uwierzyliście. JA udowodnię, że wielki BÓG JA JESTEM nie może i nie będzie was okłamywać! Gdzie jest wasza wiara, tam będzie wasza Pascha. MOI umiłowani, nie myślcie, że JA mówię, iż nikt z was nie będzie cierpiał, gdyż na tym świecie jest ból i cierpienie, ale JA dostarczyłem drogę do ucieczki. JA posyłam MEGO SYNA jak obiecałem. Jednakże to nie oznacza "siedźcie i nic nie róbcie".

  Teraz jest czas, w którym musicie zbierać żniwo Końca Czasów, dopóki jeszcze jest czas. Użyjcie waszego papieru i plastyku, jako ziarna siewnego, aby przynieść MI Chwałę. Wspomóżcie modlitwami i jałmużną misje, za które nakazałem wam się modlić i współpracować z nimi, nie dlatego, aby te misje mogły gromadzić bogactwa na ziemi, gdyż misje, które to czynią - JA sam doglądnę, aby one stały się słomą nadającą się tylko na zniszczenie. Jedzcie chleb utrapienia nazywany Macą. Jedzcie nie tylko dlatego, że jest on symbolem, co Izraelici jedli, gdy uciekali, zanim chleb mógł wyrosnąć. JA również chcę, abyście uczestniczyli w Dniach Przaśników (Księga Wyjścia 12:17) i jedli ten chleb utrapienia, jako przypomnienie o JAHUSZUA i jaką on zapłacił cenę, jako Chleb Cierpienia - ON cierpiał ze względu na was! Ten chleb jest twardy, gdyż cena, jaką ON zapłacił za was nie przyszła łatwo.  ALPHA & OMEGA AMIGHTYWIND
  MISJA OSTATNIEJ SZANSY NIEPOWSTRZYMANEGO
  OGNIA RUACH ha KODESZ


  amightywind.com  |   www.almightywind.com
  www.amightywind-proroctwa.com

  Strzeżemy Szabatu, ale
  Nie jesteśmy Adwentystami Dnia Siódmego!

  WYZNANIE WIARY MISJI AMIGHTYWIND

  Kontakt