Szawuot / Pięćdziesiątnica / Święto Tygodni
 Święto Zesłania DUCHA ŚWIĘTEGO

Coroczny Wielki Szabat Biblijny

 

Od zachodu słońca we wtorek, 11 czerwca, 2024 roku   do zachodu słońca w środę, 12 czerwca, 2024 roku. 

  

Biblijny Nowy Rok  od wieczora w poniedziałek,  8 kwietnia do wieczora we wtorek, 9 kwietnia, 2024 roku.

Ukrzyżowanie JAHUSZUA ha MASZIJACH poniedziałek, 22 kwietnia, 2024.

Zmartwychwstanie JAHUSZUA czwartek, 25 kwietnia, 2024.

Święto Paschy wieczorem w poniedziałek, 22 kwietnia, 2024.

Święto Przaśników –  Wielki Szabat w 1 dzień Przaśników, od zachodu słońca w poniedziałek, 22 kwietnia, do zachodu słońca we wtorek, 23 kwietnia 2024 roku.

Święto Przaśników trwa do Wielkiego Szabatu w 7 dzień Przaśników, a ten siódmy dzień trwa od zachodu słońca w niedzielę, 28 kwietnia, do wieczora w poniedziałek 29 kwietnia 2024 roku, 21 Abib.
 

Odliczenie Omeru / Święta Szawuot w 2024 roku.

 

Dzień 1 środa, 24 kwietnia, 2024, Kołysanie Snopów przed JAHWEH (od wtorku wieczora  23 kwietnia, do środy wieczora 24 kwietnia)

Dzień 2 czwartek, 25 kwietnia, 2024

Dzień 3 piątek, 26 kwietnia, 2024

Dzień 4  sobota, 27 kwietnia, 2024 (Tydzień 1 - Szabat cotygodniowy)

Dzień 5 niedziela, 28 kwietnia, 2024 

Dzień 6 poniedziałek, 29 kwietnia, 2024 (Szabat Święta Przaśników, siódmy dzień)

Dzień 7 wtorek, 30 kwietnia, 2024 

Dzień 8 środa, 1 maja, 2024   

Dzień 9 czwartek, 2 maja, 2024    

Dzień 10 piątek, 3 maja, 2024   

Dzień 11 sobota, 4 maja, 2024 (Tydzień 2 - Szabat cotygodniowy)   

Dzień 12 niedziela, 5 maja, 2024     

Dzień 13 poniedziałek, 6 maja, 2024          

Dzień 14 wtorek, 7 maja, 2024    

Dzień 15 środa, 8 maja, 2024   

Dzień 16 czwartek, 9 maja, 2024        

Dzień 17 piątek, 10 maja, 2024   

Dzień 18   sobota, 11 maja, 2024 (Tydzień 3 - Szabat cotygodniowy)  

Dzień 19 niedziela, 12 maja, 2024   

Dzień 20 poniedziałek, 13 maja, 2024     

Dzień 21 wtorek, 14 maja, 2024     

Dzień 22 środa, 15 maja, 2024     

Dzień 23 czwartek, 16 maja, 2024         

Dzień 24 piątek, 17 maja, 2024   

Dzień 25 sobota, 18 maja, 2024 (Tydzień 4 - Szabat cotygodniowy)

Dzień 26 niedziela, 19 maja, 2024   

Dzień 27 poniedziałek, 20 maja, 2024   

Dzień 28 wtorek, 21 maja, 2024   

Dzień 29 środa, 22 maja, 2024   

Dzień 30 czwartek, 23 maja, 2024  

Dzień 31 piątek, 24 maja, 2024   

Dzień 32 sobota, 25 maja, 2024 (Tydzień 5 - Szabat cotygodniowy)    

Dzień 33 niedziela, 26 maja, 2024    

Dzień 34 poniedziałek, 27 maja, 2024     

Dzień 35 wtorek, 28 maja, 2024     

Dzień 36 środa, 29 maja, 2024   

Dzień 37 czwartek, 30 maja, 2024   

Dzień 38 piątek, 31 maja, 2024   

Dzień 39 sobota, 1 czerwca, 2024 (Tydzień 6 - Szabat cotygodniowy)  

Dzień 40 niedziela, 2 czerwca, 2024   

Dzień 41 poniedziałek, 3 czerwca, 2024   

Dzień 42 wtorek, 4 czerwca, 2024

Dzień 43 środa, 5 czerwca, 2024

Dzień 44 czwartek, 6 czerwca, 2024   

Dzień 45 piątek, 7 czerwca, 2024      

Dzień 46 sobota, 8 czerwca, 2024 (Tydzień 7 - Szabat cotygodniowy)

Dzień 47 niedziela, 9 czerwca, 2024

Dzień 48 poniedziałek, 10 czerwca, 2024

Dzień 49 wtorek, 11 czerwca, 2024

Dzień 50 środa, 12 czerwca, 2024   

Wielki Szabat coroczny, Szawuot, Pięćdziesiątnica, Święto Zesłania DUCHA ŚWIĘTEGO, Święto Tygodni (Zielone Świątki).

Od zachodu słońca we wtorek, 11 czerwca, 2024 roku do zachodu słońca w środę, 12 czerwca, 2024 roku. 


 


 

 

Popatrz na powyższy rozpis i dołącz do nas i odliczaj Omer przez 49 dni do Pięćdziesiątnicy.

Odliczanie Omeru (Kapłańska 23: 15-16, Pwt 16: 10-12, Wj 16:32) w Starym Przymierzu Krwi było zapowiedzią tego, co miało nadejść w Nowym Przymierzu Krwi. JAHUSZUA HA MASZIJACH jest Żniwiarzem, a my jesteśmy pszenicą oddzielaną od kąkolu (chwastów).

JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział JEGO uczniom, zanim wstąpili do NIEBA, aby czekali i pozostali w Jerozolimie i czekali na dar, który otrzymają od JEGO OJCA JAHWEH (Łk 24: 46-49).

W dzień Szawuot / Zesłania Ducha Świętego w górnym pokoju z nieba dobiegł odgłos potężnego wiatru, który wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał ”. (Dzieje 2: 1-4)OBLUBIENICO JAHUSZUA ha MASZIJACH!
Spodziewajcie się WIĘKSZEGO NAMASZCZENIA oraz
WYPEŁNIENIA RUACH ha KODESZ/DUCHEM ŚWIĘTYM
i módlcie się o nie w ten Dzień Pięćdziesiątnicy!!!Dzieje Apostolskie 2:1-4

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Dzieje Apostolskie 2:14-18


Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem:

Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy,
przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela: W ostatnich dniach - mówi BÓG - wyleję DUCHA mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny. Nawet na niewolników i niewolnice MOJE wyleję w owych dniach DUCHA MEGO, i będą prorokowali.

Po tym jak Piotr odpowiedział na pytania Judejczyków i mieszkańców Jerozolimy na temat tego, co się dzieje, wygłosił swoją kazanie - przekaz JAHWEH do Izraelitów (wersety 22-36). Jakie było przesłanie Święta Pięćdziesiątnicy? Sednem przekazu wygłoszonego przez Piotra jest to, że JAHUSZUA jest Mesjaszem Izraela. Piotr przytacza cztery fakty w celu udowodnienia, że JAHUSZUA to Mesjasz:

- Cuda uczynione przez Niego dowodzą, że został posłany przez JAHWEH. (2:22)
- Jego śmierć była zgodna z planem JAHWEH. (2:23)
- Jego Zmartwychwstanie zostało przepowiedziane w Starym Testamencie i udowadnia, że On jest Mesjaszem. (2:24-32)
- Jego Wniebowstąpienie i wylanie RUACH ha KODESZ było przepowiedziane i dowodzi, że On jest Mesjaszem.
(2:33-35)


OTO DZIEŃ PIĘĆDZIESIĄTNICY/SZAWUOT!

CZYM JEST PIĘĆDZIESIĄTNICA?

Pięćdziesiątnica/Szawuot jest Świętem upamiętniającym zstąpienie RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) na Apostołów i uczniów JAHUSZUA, zarówno kobiety jak i mężczyzn, dziesięć dni po czwartkowym Wniebowstąpieniu.

Żydowskie Święto Pięćdziesiątnicy, Szawuot, nosi również nazwy:

Święto Tygodni (Powtórzonego Prawa 16:10)
Święto Żniw (Wyjścia 23:16)
Dzień Pierwocin (Liczb 28:26)

Pięćdziesiątnica jest jedynym Świętem JAHWEH, któremu żadna konkretna data w Biblii nie została nadana. Zamiast tego ludzie pouczeni byli, aby odliczać siedem tygodni "... od dnia po Szabbacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania."

Kapłańska 23:15
"I odliczycie sobie od dnia po Szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych."

Święto to przypada na maj bądź czerwiec kalendarza gregoriańskiego. Jest ono udanym zwieńczeniem okresu zbiorów pszenicy, kiedy to pierwociny pszenicy są składane w ofierze JAHWEH, a także coroczną celebracją nadania Prawa/Tory na Górze Synaj oraz czasem, w którym JAHUSZUA po raz pierwszy udzielił chrztu DUCHEM ŚWIĘTYM i Ogniem.
(Ew. Mateusza 3:11)

2 list do Koryntian 3:3-6
"Wiadomo przecież, że jesteście listem MASZIJACH sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale DUCHEM Żywego JAHWEH, nie tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich.
A taką ufność mamy przez MASZIJACH ku JAHWEH,
nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z JAHWEH,
który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz DUCHA, bo litera zabija, DUCH zaś ożywia."

Słowo Tora może odnosić się:
- do całości Słowa JAHWEH (Biblii oraz wszelkich przekazów proroczych, które prawdziwie pochodzą od JAHWEH);
- w większości przypadków do Pięcioksiągu (z gr. Pentateuch), pierwszych pięciu Ksiąg Biblii; do tego znaczenia będziemy też odnosić się używając słowa "Tora" w tym artykule;

Tora nie zawiera przypowieści ani porównań. JAHWEH nie podał jej Mojżeszowi za pomocą snów, wizji czy natchnienia, lecz podyktował ją osobiście. Ma ona szczególne znaczenie.
Tora jest księgą objawienia JAHWEH, zainspirowaną przez NIEGO. JAH objawia nam w niej, w jaki sposób mamy żyć jako wierzący, poucza nas i prowadzi. Mojżesz spisał Torę słowo w słowo tak, jak usłyszał ją od JAHWEH.

Ewangelia Jana 1:17 mówi, że Prawo zostało nadane przez Mojżesza, Łaska zaś i Prawda przyszły przez JAHUSZUA ha MASZIJACH. Bardzo często słowa 'prawo' lub 'zakon' użyte są w odniesieniu do Tory. To jest właśnie to, co zostało dane Mojżeszowi na Górze Synaj* w czasie 40-stu dni.
____________________

*Niektórzy wierzą, że tzw. "Tora ustna" została dana Mojżeszowi razem z Torą Spisaną. Połączenie Miszny i Gemary jest dzisiaj zwane Talmudem
(lub też "ustną Torą"). Wiele z tych osób uważa nawet, że jej autorytet przewyższa autorytet Tory Spisanej, kiedy w rzeczywistości wcale tak NIE JEST. Wiemy, że przez długi okres czasu Izraelici nie mieli dostępu do Tory. W czasie poprzedzającym królowanie Jozjasza Izraelici nie posiadali Tory. Kiedy Jozjasz ją odnalazł, natychmiast zaczęli obchodzić Święto Paschy (2 Królewska 23:21; cała historia odnalezienia Tory za panowania Jozjasza do przeczytania w 22 i 23 rozdziale 2 Księgi Królewskiej). Gdyby w tamtym czasie istniała jakakolwiek "Tora ustna", Żydzi z pewnością wiedzieliby o Święcie Pesach już wcześniej. To daje nam dowód, że tradycja tzw. "ustnej Tory" jest całkowicie BEZPODSTAWNA. Jest to jedna z ludzkich tradycji, o których JAHUSZUA mówił w Mateusza 15:6,9 "ze względu na waszą tradycję znieśliście Przykazanie JAHWEH... Ale [ten lud] czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi."
Mimo, że księga ta nie jest księgą natchnioną przez BOGA JAHWEH, prawdą jest, iż bywa przydatnym odnośnikiem w wielu zagadnieniach historycznych, podobnie jak i inne źródła. Dla przykładu przynosi ona dowód na to, że JAHUSZUA naprawdę żył i twierdził, że ON oraz Ojciec JAHWEH są JEDNOŚCIĄ, a jedną z JEGO posług było wypędzanie demonów. Mówi także o tym, że ojcem Marii był Heli, potwierdzając genealogię z Ew. Łukasza 3 jako rodowód Marii, podczas gdy ta znajdująca się w Ew. Mateusza 1 odnosi się do Józefa. Jest to bardzo ciekawe wyjaśnienie dla wszystkich, którzy zastanawiali się, dlaczego rodowody podane w obu Ewangeliach różnią się.
Inną sprawą jest to, że Talmud wyjątkowo obraźliwie i kłamliwie bluźni JAHUSZUA i JEGO ziemskiej matce, Marii (Patrz: 'Traktat Sanhedryn 106a, 107b', 'Traktat Szabat 104a', 'Sotah 47a' czy też 'Traktat Gitten 57'. Zatrważające oszczerstwa rzucane są w tych pismach zarówno pod adresem naszego BOGA i ZBAWICIELA - JAHUSZUA ha MASZIJACH, jak i JEGO ziemskiej matki Miriam, Świętej żydowskiej kobiety.), a także otwarcie popiera obrzydliwości, takie jak pedofilia. Niestety niektóre Mesjańskie zgromadzenia uznają Talmud i używają go do studium, nazywając "ustną Torą" to, co jest zwyczajnym pomiotem diabelskim. Jest to bardzo przykre.


Najważniejszym fragmentem Biblii opisującym stosunek JAHUSZUA do prawdziwej TORY jest rozdział 5 Ewangelii Mateusza (tzw. Kazanie na Górze). JAHUSZUA wymienia w nim kilka ważnych aspektów Tory:
- Po pierwsze, Tora nigdy nie zostanie zniesiona. Jest ona fundamentalnym objawieniem BOGA JAHWEH dla ludzkości.
- JAHUSZUA przyszedł, aby ją wypełnić. ON sam ma całkowite i niepodważalne prawo do jej ostatecznego interpretowania.

Pisma były często interpretowane przez teologów w ramach grecko-rzymskiej myśli filozoficznej, która jest całkowicie błędna. Pisma powinny być rozumiane wyłącznie w sposób, w jaki rozumiał je JAHUSZUA. Łaska i Prawda przyszły poprzez JAHUSZUA. Łaska, ponieważ ON jest naszą Drogą Zbawienia, Prawda, ponieważ ON objawia OJCA JAHWEH.

JAHUSZUA wypowiada JEGO Słowa, a JEGO intencje nigdy się nie zmieniają (Księga Liczb 23:19). JAHUSZUA jest jedyną drogą do OJCA (Ew. Jana 14:6) i jedynie JAHUSZUA objawia nam JAHWEH (Ew. Jana 1:19). Tak więc Prawo powinno być interpretowane jedynie w sposób, w jaki interpretował je JAHUSZUA i przestrzegane tak, jak przestrzegał go JAHUSZUA

1 List Jana 2:6 "Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w NIM. Kto twierdzi, że w NIM trwa, powinien również sam postępować tak, jak ON postępował."

(patrz też: Ew. Mateusza 10:24-25; Ew. Jana 13:15-16; Ew. Łukasza 6:40;
list do Filipian 2:5; 1 list Piotra 2:21)

My wszyscy jesteśmy członkami domu Izraela, ponieważ zostaliśmy do niego wszczepieni przez JAHUSZUA (patrz: cały 11 rozdział Listu do Rzymian, w szczególności wersety 16-21, a także List do Rzymian 2:28-29, 10:12, 9:6-8). Wszystkie przymierza zawarte z Izraelem są naszymi przymierzami, poprzez Krew JAHUSZUA.

W JAKI SPOSÓB USTALAMY DATĘ PIERWOCIN i ŚWIĘTA SZAWUOT?

Sposób ustalenia daty Święta Tygodni/Pięćdziesiątnicy/Święta Szawuot nazywamy odliczaniem Omeru. Biblia nie podaje konkretnej daty, w której należy obchodzić Szawuot. Zamiast tego poleca nam odliczyć czas od zakończenia Święta Paschy/Pierwocin. Pascha oraz Pierwociny Plonu odbywają się w trakcie Święta Przaśników, które jest pierwszym z trzech głównych Świąt Biblijnych wymienionych w Księdze Wyjścia 23:14-17 (1. Święto Przaśników, 2. Szawuot [Pierwociny Pięćdziesiątnicy dla JAHWEH] oraz 3. Święto Zbiorów przy końcu roku). Każde z nich jest powiązane ze zbiorami i żniwami (Łukasza 10:2, Jana 4:35) i stanowi zarys oraz cień rzeczy, które miały (bądź które wciąż mają) nadejść. (Ewangelia Łukasza 10:2 oraz Jana 4:35) Pierwociny to według Księgi Kapłańskiej 23 "dzień po Szabacie". Wiemy, że zarówno pierwszy jak i ostatni dzień Święta Przaśników to Szabaty (wyznaczone przez JAHWEH dni odpoczynku związane ze Świętami; nie mylić z cotygodniowym Szabatem).

Rut na polu Boaza. Księga Rut tradycyjnie czytana jest w czasie Szawuot. Sceny żniw opisane w tej księdze miały miejsce w czasie Święta Plonów. W dodatku Szawuot jest dniem zarówno urodzin jak i śmierci króla Dawida, prawnuka Rut i Boaza.

Pierwociny muszą więc wypadać na dzień po jednym z trzech Szabatów, które przypadają na Święto Przaśnego Chleba:

[1] Cotygodniowy Szabat od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę – ta możliwość odpada, gdyż żadne święto coroczne nie liczy się od cotygodniowego Szabatu, a także Kołysanie Snopów przed JAHWEH odbywa się tylko raz w roku w 2 dzień Święta Przaśników.
[2] Dzień Paschy - Pierwszy Dzień Święta Przaśników;
lub też [3] Ostatni dzień Święta Przaśników.

Toczy się wiele dyskusji na temat tego, która z tych dat jest prawidłowa.

Prawidłową datą Pierwocin jest 16 Nisan - 2 dzień Święta Przaśników, dzień po Święcie Paschy. Skąd możemy być tego pewni?

Odpowiedzią jest dla nas Księga Kapłańska 23:11 "Dokona nim gestu kołysania w następnym dniu po Szabacie. " oraz Ewangelia św. Jana 19:31 Ponieważ był to dzień Przygotowania
, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w Szabat - ów bowiem dzień Szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.”  oraz Księga Jozuego 5:10-11. Fragment ten mówi, że "Nazajutrz po Święcie Paschy jedli z płodów ziemi przaśniki i prażone ziarno, w tym właśnie dniu". (BW)

Fragment z Księgi Kapłańskiej 23:14 na temat Ofiary Pierwocin
:
"Chleba zaś ani prażonego lub świeżego ziarna zboża jeść nie będziecie aż do tego dnia, w którym przyniesiecie swojemu BOGU dar. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach waszych."

W wersecie tym JAHWEH zabrania Swojemu ludowi jedzenia prażonych ziaren "aż do dnia, w którym przyniosą swojemu BOGU dar". Księga Jozuego 5:10-11 mówi nam zaś, że Izraelici obchodzili seder Paschy zgodnie z Księga Kapłańską 23 i "Nazajutrz po Święcie Paschy... w tym właśnie dniu" jedli prażone ziarno.

Jozuego 5:10-11
"A
gdy synowie izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem na polach Jerycha. Nazajutrz po Święcie Paschy jedli z płodów ziemi przaśniki i prażone ziarno, w tym właśnie dniu."

Pamiętamy, że seder paschalny rozpoczyna się 14 Nisan o zachodzie słońca, ale Dniem Paschy jest już 15 Nisan. Dzień po Święcie Paschy to 2 dzień Święta Przaśników i to jest właśnie prawidłowy czas Pierwocin.

W JAKI SPOSÓB ODLICZAMY OMER?

 

Odpowiedź ponownie znajdujemy w Kapłańskiej 23 (15-16):
"I odliczycie sobie od dnia po Szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla JAHWEH." A pamiętamy, że to chodzi o odliczania od wielkiego Szabatu w którym jest Pascha i pierwszy dzień Święta Przaśników. Natomiast siedem tygodni pełnych zawiera siedem Szabatów cotygodniowych.

JAWHEH mówi nam, aby od dnia Pierwocin odliczyć siedem pełnych tygodni (49 dni), bądź też od Dnia Paschy siedem tygodni plus jeden dzień (50 dni), a otrzymana w ten sposób data to właśnie Szawuot - Święto Tygodni.

 

 

JAKIE ZNACZENIE PIĘĆDZIESIĄTNICA MA DLA LUDU JAHWEH?


OBLUBIENICO JAHUSZUA... ci ukochani przez NIEGO oraz przez naszego Niebiańskiego Ojca, Wszechmogącego JAHWEH... bardziej niż kiedykolwiek przedtem... SPODZIEWAJCIE SIĘ WIĘKSZEGO NAMASZCZENIA i WYPEŁNIENIA RUACH ha KODESZ/DUCHEM ŚWIĘTYM!

Po wydarzeniach dziejących się wokół nas na świecie widzimy, że czas szybko dobiega końca i już bardzo niedługo dzień śmierci, zniszczenia i terroru obejmie wszystkie kraje, włączając w to Amerykę, a także Polskę. W czasie gdy świat staje się coraz bardziej zły i nikczemny, ludzie JAHWEH stają się co raz bardziej ŚWIĘCI, poszukując GO z całego serca, wyrzekając się GRZECHU i dążąc do CAŁKOWITEGO POSŁUSZEŃSTWA Słowom, Przykazaniom i Poleceniom JAHWEH.

To może już być OSTATNIA PIĘĆDZIESIĄTNICA celebrowana na tej ziemi przez Oblubienicę JAHUSZUA. Wierzymy i modlimy się o to, aby JAHUSZUA przyszedł po SWOJĄ Oblubienicę w to nadchodzące Rosz ha Haszana. Bez względu na to kiedy ON przybędzie, my mamy dążyć po ŚWIĘTOŚCI i okazywania MU całkowitego POSŁUSZEŃSTWA, każdego dnia!

DAWAJMY DIABŁU POPALIĆ KAŻDEGO DNIA! W jaki sposób? Poprzez trwanie w POSŁUSZEŃSTWIE wobec JAHWEH! Wróg robi co tylko może i nie przebiera w środkach, aby odciągnąć uwagę ludu

JAHWEH od jego powołania do ŚWIĘTOŚCI i POSŁUSZEŃSTWA. Niechaj nie rozpraszają nas sprawy doczesnego świata, czy też ataki przychodzące ze strony najbliższych lub przyjaciół. Trwajmy niewzruszenie w tym, co wiemy, że jest właściwe i nie pozwólmy wrogowi w żaden sposób zastraszyć nas ani skłonić do kompromisu!

* * * * * * *


Po tym, jak JAHUSZUA wstąpił do Nieba, odprawieni przez NIEGO apostołowie przebywali w Jerozolimie, oczekując tam na zesłanie RUACH ha KODESZ, które obiecał JAHUSZUA. Spektakularne wydarzenie opisane w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich - zstąpienie RUACH ha KODESZ na uczniów JAHUSZUA w towarzystwie niezwykłych znaków i cudów miało miejsce właśnie w czasie ich wspólnego zebrania na obchodach Święta Pięćdziesiątnicy!

Dzieje 2:1-4
"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić."


Wyznawcy JAHUSZUA, którzy otrzymali RUACH ha KODESZ w Dniu Pięćdziesiątnicy stanowili "pierwsze owoce" zbawienia, okupionego ukrzyżowaniem JAHUSZUA.

Przyjściu RUACH ha KODESZ towarzyszyły trzy fizyczne znaki:
A. Dźwięk Gwałtownego Wiatru;

B. Widok języków ognia, które spoczęły na każdym z uczniów. Teofania (fizyczna manifestacja obecności JAHWEH) języków ognia reprezentowała przekazanie władzy z JAHUSZUA na RUACH ha KODESZ, która teraz prowadzi wierzących.
C. Mówienie w różnych, nieznanych językach. Był to bardzo ważny dar, kluczowy dla rozpowszechniania Ewangelii. RUACH ha KODESZ przyjęła rolę tłumacza, aby każdy z obecnych w chwili głoszenia, mógł usłyszeć przekaz w swoim własnym, ojczystym języku.

Joela 3:1
"I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia." 

DLACZEGO MAMY POLECENIE OBCHODZENIA PIĘĆDZIESIĄTNICY?


Święto Pięćdziesiątnicy zostało ustanowione, aby, po pierwsze, zobowiązać Izraelitów do regularnego stawiania się w Świątyni BOGA JAHWEH i uznania przez to JEGO całkowitej władzy nad krajem, a także jego plonami (pierwociny tych plonów były bowiem składane w ofierze JAHWEH).

Po drugie, w celu upamiętnienia i złożenia dziękczynienia JAHWEH za Prawo nadane Izraelitom na Górze Synaj, 50-ego dnia po ich wyjściu z Egiptu.

Święto obchodzone jest 50 dni po 16 Nisan, drugim dniu Święta Przaśników. Izraelici nazywali je Świętem Tygodni, ponieważ przypadało ono na siedem tygodni po Święcie Paschy. Składano w tym czasie ofiarę z pierwocin żniwa pszenicy, które w tym czasie było już zakończone (Księga Powtórzonego Prawa 16:9-10). Pierwociny składały się z dwóch kwaszonych chlebów, każdego z dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki (Kapłańska 23:16-17).


JAK MAMY OBCHODZIĆ PIĘĆDZIESIĄTNICĘ?


Odpoczywajmy od pracy, jak to jest przykazane na każdy Szabat. Spodziewajmy się WIĘKSZEGO NAMASZCZENIA i módlmy się o nie. Poświęćmy więcej czasu na studiowanie SŁOWA JAHWEH, więcej czasu na WIELBIENIE i ODDAWANIE MU CZCI! HalleluJAH!


CZYM JEST MÓWIENIE JĘZYKAMI?


Ew. Marka 16:17-18 "Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie."


Języki są nadprzyrodzoną formą natchnionego wyrażania się w mowie ludzi lub aniołów (1 Koryntian 13:1), której osoba mówiąca nie uczyła się, bądź nigdy przedtem nie miała z nią styczności. Mówienie językami objawia się w trzech głównych formach: [1] w śpiewie, [2] w modlitwie i [3] w mowie/głoszeniu (1 Koryntian 14:14-15).

Języki mogą mieć różne pochodzenie: prawdziwe, otrzymane od JAHWEH, albo fałszywe, pochodzące od nieczystych duchów (w wielu przypadkach mogą oczywiście pochodzić "z ciała"). Mówienie językami jest manifestacją działania RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO), bądź też duchów demonicznych. Szatan usiłuje podrabiać wszystko, co robi JAHWEH, nawet JEGO Namaszczenie (1 List Jana 2:27). W Księdze Ezechiela 28:14 (w Biblii Gdańskiej) JAHWEH mówi, że szatan był namaszczonym cherubem, przed jego upadkiem w pierwszej wojnie w Niebie. Jest kluczowym, aby zrozumieć, że manifestacjom demonicznym towarzyszą uczynki upadłej, grzesznej natury, podczas gdy manifestacje RUACH ha KODESZ idą w parze z Owocami Ducha! (patrz: Ew. Mateusza 7 i List do Galacjan 5)


Istnieje wiele bardzo groźnych manifestacji demonicznych, które ich krzewiciele promują jako objawienia mocy Ducha Świętego. Wiele charyzmatycznych kościołów jest wprost przejętych przez demoniczne duchy, które podczas tzw. 'nabożeństw' doprowadzają do zatrważających przejawów masowego opętania (takich jak np. demoniczne "przebudzenie śmiechu"), czy też innych, trudnych do pojęcia ekscesów i fałszywych znaków. W wielu przypadkach te objawienia mocy piekielnych rozpowszechniane są przez sławnych telewizyjnych ewangelistów i głosicieli "ewangelii sukcesu", przed którymi BÓG JAHWEH stanowczo ostrzega nas w Proroctwach danych Prorok Elisabeth.

Mówić językami mogą na przykład ludzie praktykujący voodoo, religie wschodnie czy inne formy czarnoksięstwa i okultyzmu. Buddyjsko-hinduskie mantry, będące diabelską podróbką daru języków, mogą mieć podobne do nich brzmienie.

Warty odnotowania jest również sen, który ja (Elisabeth) miałam dobrych kilka lat temu. Śniło mi się, że znajduję się w budynku kościoła, gdzie zobaczyłam pewnego mężczyznę. Odniosłam w duchu wrażenie, że człowiek ten nie jest zbawiony i chciałam podejść do niego, aby mu głosić. Nagle okazało się, że mężczyzna ten modlił się w językach! Z uwagi na to zignorowałam prowadzenie RUACH i nie poszłam mu świadczyć. Wtedy usłyszałam demony śmiejące się i drwiące ze świętych, których nabrały, skłaniając ich, by uwierzyli, że ten mężczyzna jest nowonarodzony.
Ten sen zbytnio nie wymaga interpretacji, gdyż mówi sam za siebie. Mówiąc krótko, sama zdolność do modlenia się językami nie świadczy nawet o tym, że jesteśmy zbawieni, tak samo jak to, że znajdujemy się w budynku kościoła, nie świadczy o tym, że mamy społeczność ze świętymi czy z RUACH ha KODESZ (DUCHEM ŚWIĘTYM). Zanim miałam ten sen, zwykłam sądzić, że jeśli potrafimy modlić się językami, to zostaliśmy ochrzczeni w RUACH ha KODESZ.

Myślenie to nie było słuszne, ale, jak to mówią, nie wylewajmy dziecka razem z kąpielą. Dar języków jest bardzo budujący zarówno dla ogółu Kościoła, jak i dla poszczególnych jego członków. Chodzi tutaj oczywiście o "Święte Języki", prawdziwy Dar RUACH ha KODESZ towarzyszący dobrym Owocom DUCHA.

Wiele osób wygłasza przeróżne dziwaczne teorie na temat tego daru, jak np. wyjątkowo niemądrą tezę mówiącą, że "języki w tych czasach nie istnieją", że "nie są one przeznaczone na czas obecny". Inni z kolei utrzymują, że człowiek nie jest zbawiony, dopóki nie zacznie mówić językami. Rzecz jasna nie jest to prawda. Nowonarodzeni jesteśmy w momencie, gdy pokładamy wiarę w nasze zbawienie w JAHUSZUA ha MASZIJACH i otrzymujemy świadectwo od DUCHA ŚWIĘTEGO, że jesteśmy dzieckiem JAHWEH.

Rzymian 8:16 (przeczytaj uważnie cały rozdział)
"Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi."

Jeśli nie odczuwasz, że masz takie świadectwo, uczyń dwie rzeczy. Po pierwsze: zdaj sobie sprawę, że mamy opierać się na wierze, a nie na uczuciach czy widzeniu (2 List do Koryntian 5:7). Po drugie: szczerze poszukuj JAHWEH i JEGO woli aż do momentu, w którym bez żadnych wątpliwości będziesz mieć świadectwo i całkowite zapewnienie o tym, że należysz do NIEGO.

DAR JĘZYKÓW I ICH INTERPRETACJA

Dar mówienia językami obejmuje zarówno języki ziemskie, jak i Niebiańskie (1 List do Koryntian 13:1; 14:21-22; List do Rzymian 8:26). Oba dary, zarówno mowa językami jak i ich interpretacja, służą budowaniu Kościoła (1 Kor. 14:5, 9-23). 1 List do Koryntian 14:28 mówi: "A jeśliby tłumacza nie było niechże we zborze milczy ten, który obcym językiem mówi, a niech mówi sobie i Bogu." Dar języków może być znakiem dla niewierzącego (1 Kor. 14:22), ale tylko, jeśli niewierzący będzie mówiony język rozumiał (1 Kor. 14:11; 14:23). Przykład: Dzieje Apostolskie 2:11.

Istnieje 9 "duchowych darów" wymienionych w 12 rozdziale 1 listu do Koryntian: [1] mowa mądrości; [2] mowa wiedzy; [3] wiara; [4] dar uzdrawiania; [5] dar czynienia cudów; [6] proroctwo; [7] rozróżnianie duchów; [8] różne rodzaje języków; [9] dar wykładania języków.

Języki podobne są do daru proroctwa. Są one podległe mówiącemu. JAHWEH jest dżentelmenem, ON nie będzie przepychał słów przez nasze gardła. Mamy pełne panowanie nad naszymi ustami, gdy przemawiamy lub modlimy się językami, to nie jest chaotyczne jak demoniczne opętanie.

1 Koryntian 13:32-33
"A duchy proroków są poddane prorokom; albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych."

Dar języków moglibyśmy podzielić na: [1] dar rozmaitych języków; [2] dar wykładania języków [3] język modlitewny. Mowa językami oraz ich wykład to dwa ostatnie z 9 duchowych darów wymienionych w 1 Liście do Koryntian 12, wierzę natomiast, że język modlitewny jest w zasięgu każdego nowonarodzonego wierzącego. W wielu przypadkach język modlitewny można by porównać do prezentu, który JAHWEH już nam dał, ale my nie zadaliśmy sobie trudu, aby ten prezent otworzyć, czy nawet spojrzeć na pudełko. Język modlitewny służy przede wszystkim budowaniu samego siebie (1 Kor. 14:4). Pobudza on Namaszczenie w trakcie oddawania czci BOGU (1 Kor 14:14-16; Efezjan 5:18-20) i służy wsparciem w modlitwie (Rzymian 8:26-27).

W 1 Liście do Koryntian 14:19, Apostoł Paweł mówi:
"w Kościele wolę powiedzieć pięć słów według mego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast dziesięć tysięcy wyrazów według daru języków."

Jest jednak w pełni dopuszczalne, aby używać daru języków w czasie posługiwania, gdyż podbudowuje on namaszczenie i pomaga w pełnieniu posługi (1 Kor. 14:6-8), otrzymywaniu objawień, słów wiedzy, słów mądrości, proroctw czy też pouczeń. (1 Kor 14:6)

* * * * * * *


W 12 rozdziale 1 Listu do Koryntian Apostoł Paweł mówi, że JAHWEH jest dawcą darów. Najlepszym darem ze wszystkich jest WIECZNE ŻYCIE, aby ZNAĆ JAHWEH - JEDYNEGO PRAWDZIWEGO BOGA oraz Tego, którego posłał - JAHUSZUA ha MASZIJACH! (Ewangelia Jana 17:3)

        

CHWAŁA JAHUSZUA ha MASZIJACH!
BŁOGOSŁAWIONE NIECH BĘDZIE IMIĘ NASZEGO
BOGA i MESJASZA, WKRÓTCE PRZYCHODZĄCEGO
OBLUBIEŃCA, KRÓLA ZBAWIENIA, KRÓLA KRÓLÓW i
PANA PANÓW! BŁOGOSŁAWIONE NIECH BĘDZIE IMIĘ
PONAD WSZYSTKIMI IMIONAMI,
JAHWEH i JAHUSZUA!
NA WIEKI WIEKÓW, AMEN!

 

 

ALPHA & OMEGA AMIGHTYWIND
MISJA
OSTATNIEJ SZANSY NIEPOWSTRZYMANEGO
OGNIA RUACH ha KODESH


www.amightywind.com  |   www.allmightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Strzeżemy Szabatu, ale
Nie jesteśmy Adwentystami Dnia Siódmego!

WYZNANIE WIARY MISJI AMIGHTYWIND