Szczęśliwego Nowego Roku,
Biblijnego Nowego Roku!

 

Biblijny Nowy Rok rozpoczyna się w 2024 roku w poniedziałek, 8 kwietnia wieczorem. Ten pierwszy dzień trwa do wieczora we wtorek, 9 kwietnia 2024 roku. Jest to pierwszy dzień pierwszego miesiąca Abib/Aviv, zwanego również ‘Nisan’.


Księga Wyjścia 12:1-2
"JAHWEH powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: 'Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku.'"
***

Kiedy jest Początek Roku,
Rosz haSzanah,
Biblijna 'Głowa Roku'?

 

W jaki sposób Biblia nakazała ustalać dni,
miesiące i Święta?

Biblijny Nowy Rok rozpoczyna się w pierwszy dzień miesiąca Abib/Aviv/Nisan.

Miesiąc Abib jest wymieniony w Biblii. Na przykład w Księdze Wyjścia 13:4 pisze: ‘Dziś wychodzicie w miesiącu Abib.’

Miesiąc ten jest również nazywany ‘Nisan’ od czasu wygnania do Babilonu. Na przykład czytamy w Księdze Nehemiasza 2:1 ‘I oto, gdy w miesiącu Nisan dwudziestego roku panowania krola Artekserksesa…’

Rosz HaSzana nie występuje w Biblii w dzisiejszym znaczeniu.  Jednakże dzisiaj tak jest nazwane Święto Trąb, na jesień, nakazane do celebrowania przez ABBA JAHWEH i zapisane w księdze kapłańskiej 23.
Rosz haSzana po hebrajsku znaczy 'Głowa Roku'. Dzisiaj jest to święto całego Izraela. Jest to też początek Żydowskiego Nowego Roku.

Jednakże JAHWEH zarządził dla Izraela początek Nowego Roku na wiosnę, gdy wyprowadzał Izraela z Egiptu.

Księga Wyjścia 12:1-2
"JAHWEH powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: 'Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku.'"

Jest to istotna zmiana kalendarza. 

Opierając się na definicji Rosz ha Szana w języku hebrajskim, pragniemy zadać pytanie: Kiedy jest Biblijna Głowa Roku/Nowy Rok?

Czy dzień pierwszy, biblijnego miesiąca Abib/Nisan jest 'Głową Roku', biblijnym nowym rokiem, czy też pierwszy dzień siódmego miesiąca, w Święto Trąb – Jom Teruah?

Miesiąc Abib przypada na marzec lub kwiecień w zależności od tego, czy są już dojrzałe kłosy jęczmienia w Izraelu.

Oblubienica JAHUSZUA powinna wiedzieć, kiedy jest Rosz haSzana, jeśli w ten właśnie dzień oczekujemy przyjścia naszego umiłowanego OBLUBIEŃCA i porwania JEGO Oblubienicy.
 

Zapisy z Biblii na temat prawdziwych Świąt BOŻYCH.

Księga Kapłańska 23

1.    Święto Cotygodniowego Uroczystego Świętego Szabatu

1  Dalej JAHWEH powiedział do  Mojżesza: 2 „Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte JAHWEH, na które będziecie wzywać ich zwołania świętymi, to są MOJE czasy święte! 3 Przez  sześć dni praca będzie wykonywana, ale siódmego dnia jest uroczysty Szabat, jest zwołanie święte, nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy – to jest Szabat JAHWEH we wszystkich waszych siedzibach.

2.    Święto Paschy i Święto Przaśników (Uroczysty Coroczny Szabat)

4 Oto czasy święte dla JAHWEH, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czas. 5 W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha JAHWEH. 6  A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla JAHWEH – przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby.

7 Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy.

(Zwołanie Święte, Szabat - wielkie Święto, Jana 19:31, Kapłańska 23:15)

8 Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla JAHWEH ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie będziecie [w tym dniu] wykonywać żadnej pracy.

(Święte Zwołanie)

3.    Pierwociny

9 Potem JAHWEH powiedział do Mojżesza: 10 „Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, która JA wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. 11 On dokona gestu kołysania snopa przed JAHWEH, aby był przez NIEGO łaskawie przyjęty.  Dokona nim gestu kołysania w następnym dniu po Szabacie. 12 W dniu gestu kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną dla JAHWEH, baranka bez skazy, urodzonego w tym samym roku, 13 wraz z ofiarą pokarmową dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla JAHWEH,  a także ofiarę płynną – ćwierć hinu wina.  14 Aż do tego dnia nie będziecie jedli ani chleba, ani prażonych  ziaren, ani kaszy, zanim nie przyniesiecie daru dla waszego BOGA.  Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach.

4.    Święto Tygodni (Uroczysty Coroczny Szabat, Zwołanie Święte)

15 I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, 16 aż do dnia po siódmym Szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla JAHWEH. 17 Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu kołysania, każdy z dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki, kwaszone.  To będą pierwociny dla JAHWEH. 18 Oprócz chleba złożycie w ofierze siedem jagniąt bez skazy, jednorocznych, jednego młodego cielca i dwa barany.  One będą ofiarą całopalną  dla JAHWEH razem z ofiarą pokarmową i z ofiarą płynną.  Będzie to ofiara spalana, miła woń dla JAHWEH. 19 Ofiarujecie też jednego kozła jako ofiarę przebłagalną i dwa baranki jednoroczne jako ofiarę biesiadną.  20 Kapłan wykona nimi przed JAHWEH gest kołysania razem z chlebami pierwocin, razem z dwoma barankami.  Będzie to rzecz poświęcona JAHWEH przeznaczona dla kapłana. 21 Tego samego dnia zwołacie lud.  Będzie to dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy. Jest ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach, dla waszych pokoleń. 22 Kiedy będziecie zbierali plon waszej ziemi, nie będziecie wycinali doszczętnie skraju pola i nie będziecie zbierali do końca kłosów. Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza.  JA jestem JAHWEH, BÓG wasz.”

5.    Święto Trąb/Nowiu w siódmym miesiącu. (Uroczysty Coroczny Szabat)

Następnie JAHWEH powiedział do Mojżesza: 24 „Powiedz Izraelitom: Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat, trąbienie w róg i święte zwołanie. 25 Nie będziecie [wtedy] wykonywać żadnej pracy.  Złożycie ofiary spalane dla JAHWEH.

6.    Dzień Przebłagania (Uroczysty Coroczny Szabat)

26 Dalej JAHWEH powiedział do Mojżesza: 27 „Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać ofiary spalane JAHWEH. 28 W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania  za wasze winy przed JAHWEH, BOGIEM waszym. 29 Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. 30 Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. 31 Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. 32 Będzie to dla was uroczysty Szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić was Szabat. ”

7.    Święto Szałasów/Namiotów (Uroczysty Coroczny Szabat)

33 Po czym JAHWEH powiedział do Mojżesza: 34 „Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca  jest Święto Namiotów przez siedem dni dla JAHWEH. 35 Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy.

(Uroczysty Szabat).

36 Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla JAHWEH. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla JAHWEH. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy.

(Uroczysty Szabat).

To są czasy święte dla JAHWEH na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla JAHWEH; ofiarę całopalną, ofiarę pokarmowa, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone, 38 niezależnie od Szabatów JAHWEH (cotygodniowych Szabatów), niezależnie od waszych darów, niezależnie od wszystkich ślubów waszych i niezależnie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które będziecie składać dla JAHWEH.

8.    Święto Chanuka/Poświęcenia Świątyni

Pierwsza księga Machabejska 4:59 „Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili rokrocznie przez osiem dni, począwszy od dnia dwudziestego piątego miesiąca Kislew (w grudniu lub listopadzie).” Ew. św. Jana 10:22 „Obchodzono wtedy w Jerozolimie Uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w Zimie.”

9.    Święto Purim (Uroczysty Coroczny Szabat)

Księga Estery 9:20-21 „Mardocheusz opisał te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów, którzy byli we wszystkich państwach króla Aswerusa, blisko i daleko, aby im wydać polecenie, że mają obchodzić jako święto dzień czternasty w miesiącu Adar i piętnasty …”

 

 


Misja nasza celebruje oficjalnie Rosz haSzana jedynie pierwszego dnia siódmego biblijnego miesiąca Tiszri (wrzesień/październik), tak jak robi to większość innych.

ELOHIM nazwał w Proroctwach czas Jom Teruah – Rosz ha Szana. Natomiast nigdy nie nazwał pierwszego dnia Aviv/Abib/Nisan dniem Rosz ha Szana, chociaż dzień ten jest początkiem roku dla Izraela, który ustanowił JAHWEH dla Izraela.

 

To jest bardzo zastanawiające. Jest to jednak dla nas wskazówką, że nie powinniśmy oficjalnie nazywać 1 dzień  Aviv/Abib/Nisan dniem Rosz ha Szana, ani głową roku, chociaż takie jest jego znaczenie, jest początkiem roku. Jeśli JAHWEH zarządzi, aby celebrować 1 Abib/Aviv/Nisan jako Rosz haSzana to będziemy. Jest to jednak bardzo ważny dzień od którego wyznacza się pozostałe Święta i czasy.

 

Księga Wyjścia 12:2-3
Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o jagnięcie dla rodziny, o jagnięcie dla domu.


 

Pierwszy miesiąc Biblijnego roku to "Aviv", zwany również "Abib", lub późniejsza jego nazwa to "Nisan", miesiąc na który przypada Święto Paschy.Kapłańska 23:5
W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla JAHWEH.

 

________________________________________________________


Opis: C:\Amightywind Polish\other\images\new-crescent-moon.jpgKalendarz żydowski w biblijnych czasach oparty był głownie na księżycu (kalendarz księżycowy), z każdym kolejnym miesiącem rozpoczynającym się w nów księżyca, kiedy ukazywał się sierp księżyca po nocy bezksiężycowej. W starożytnych czasach, Nów Księżyca ogłaszany był na podstawie obserwacji, a nie kalkulacji astronomicznych. Trzydziestego dnia każdego miesiąca członkowie Rady Najwyższej zbierali się w jerozolimskim sądzie zwanym Beit Ya'azek, gdzie oczekiwali na świadectwo dwóch niezależnych i zaufanych świadków, którzy zeznać mieli, w jaki dzień Sierp Księżyca (z ang. Crescent New Moon) pojawił się, i na tej podstawie ogłaszany był Rosz Hodesz, co oznacza 'pierwszy w miesiącu'. Następnie rozsyłani byli posłańcy, aby obwieścić ludziom początek miesiąca.

Sierp Księżyca ustanawia pierwszy dzień miesiąca w kalendarzu JAHWEH. Nie mogliśmy znaleźć potwierdzenia na to w Bibliach, które znamy, ale odnajdujemy je bez trudu w Księdze Henocha. Poświadcza i nazywa ona pierwszy dzień miesiąca Nowiem Księżyca, ponieważ w ten dzień zaczyna się pojawiać światło na księżycu.

Księga Henocha, rozdział 78

  • (12) Pierwszego dnia nazywany jest nowiem, ponieważ tego dnia powstaje na nim światło.Opis: C:\Amightywind Polish\other\images\new-moon.jpg

Dzisiejsze określenie Nowiu jest mylące, gdyż Nowiem Księżyca (z ang. New Moon; Nów Księżyca to inaczej Nowy Księżyc) nazywa się czas, gdy księżyca w ogóle nie widać. Księga Henocha, która powinna być w Biblii, została usunięta z Biblii Króla Jamesa i większości innych przekładów. Do dnia dzisiejszego jednak jest w kanonie Biblii etiopskiej i wyraźnie stwierdza, że Nów Księżyca oznacza wyłaniający się sierp Księżyca, a nie całkowity jego brak, jak to jest dzisiaj określane.

szatan ponownie przekręcił prawdę, żeby wprowadzić ludzi w błąd. Podobnie uczynił już z prawdziwym Szabatem, zmieniając go z soboty na niedzielę. Zmienił również kalendarz JAHWEH z opartego na sierpie Księżyca na taki, który oparty jest na nowiu Księżyca. Czyniąc to, skłonił ludzi do nie przestrzegania prawdziwych Biblijnych Świętych Dni, nakazanych przez JAHWEH, podobnie jak i Szabatu.

A oto więcej informacji, które znaleźliśmy próbując ustalić, czy rzeczywiście Nów Księżyca używany był do ustalania miesięcy i Nowego Roku. Informacje te pochodzą z Talmudu. (Nie twierdzimy, że Talmud jest w jakimkolwiek sensie świętą księgą, bo nie jest w żadnym wypadku. Zawiera wiele błędów i uczy żydowskich przepisów i praw, które są wymysłem ludzkim i nie pochodzą od JAHWEH. Księga ta zawiera jednak pewne użyteczne informacje, szczególnie jeśli chcemy dowiedzieć się, jak niektóre sprawy rozwiązywano w biblijnych czasach starożytnych. Księga ta jest więc po prostu odnośnikiem do pewnych rzeczy z historii.)

Oto informacja czym jest Talmud i co na powyższy temat mówi:

Po tym jak Rzymianie zniszczyli Drugą Świątynię w 70 r. n.e. (około 30 lat po śmierci JAHUSZUA), tzw. rabini rozpoczęli spisywanie rytuałów świątynnych, w celu ich zachowania. Zapiski te zostały zawarte w Misznah (pierwsza część Talmudu, ukończona około 200 r. n.e.). Misznah mówi wyraźnie, że Nowy Dzień Księżycowy wyznaczany był poprzez obserwację Nowiu Księżyca (tzn. fazy widocznego, wyłaniającego się sierpa). Misznah mówi również o tym, jak Sąd Najwyższy Sanhedryn przesłuchiwał świadków, którzy obserwowali ukazanie się sierpa Nowego Księżyca.

Misznah została spisana pomiędzy 70 a 200 r. n. e., natomiast Gemara (druga część Talmudu), pomiędzy 350 a 500 r. n. e. Obie tworzą Talmud. Jeden z autorów księgi Gemara, tzw. rabin Hillel II (330-365 n.e.), zmienił pierwotny Kalendarz oparty na obserwacji Nowiu Księżyca na stały, tzw. 'Ustalony Kalendarz' (z. ang. Fixed Calendar), oparty na metodzie przeliczeń biorących pod uwagę koniunkcję Słońca, Księżyca i Ziemi, znanej w Gemara jako „Ukryty Księżyc / Ciemny Księżyc”. Hillel uczynił to, aby Żydzi w diasporze (przebywający poza Izraelem) mogli raczej kierować się tym samym, wykalkulowanym z góry kalendarzem, niż obserwować Nowie Księżyca w rozmaitych miejscach i na ich podstawie celebrować Dni Świąteczne w rożnych dniach.

'Poprawiony' w ten sposób kalendarz Hillela został zamieszczony w księdze Gemara, zupełnie zmieniło to jednak przykazania JAHWEH co do obserwacji Nowiu Księżyca i celebracji Świąt. Ten samozwańczy rabin nie miał pozwolenia ani władzy od zmieniania Prawa nadanego przez JAHWEH. Z tego powodu też JAHWEH skrócił jego życie tak, że zmarł on w wieku 35 lat. Powinnością 'rabinów' jest stanie na straży, zachowywanie i nauczanie Praw JAHWEH, a nie ich zmienianie!
 Niestety żydowska społeczność i inne grupy religijne używają po dziś dzień kalendarza Hillego, uważając fazę całkowitego zakrycia Księżyca za pierwszy dzień miesiąca i w ten sposób utrzymują święta, dni i tradycje ustanowione przez człowieka, a nie przez JAHWEH.

Księga Henocha potwierdza, że faza całkowitego zakrycia Księżyca jest końcem miesiąca, a nie początkiem.

Księga Henocha, rozdział 78:

  • (14) Po stronie, po której ukazuje się światło księżyca, znowu ubywa [księżyca] aż do zupełnego zaniku jego światła i dni miesiąca dochodzą do końca, jego krąg pozostaje pusty, bez światła.

Kiedy Gemara, druga część Talmudu, została ukończona ok. 500 r., wprowadziła wiele nowych praw, które były rezultatem rabinowych dyskusji. Zmieniła ona sposób ustalania dni z obserwacji Nowiu na astronomiczne wyliczania.

Przestrzegający pierwotnej metody opartej na Nowiu Księżyca rozpoczynają obserwacje po zachodzie słońca, na początek 29-go dnia danego miesiąca. Księżyc ma cykl w przybliżeniu 29.5 dni. Jeśli Sierp Nowego Księżyca nie zostałby zauważony, to kontynuujemy obserwację dnia następnego. Jeśli Sierp wciąż nie byłby zauważony z jakiegokolwiek powodu, to następny dzień zostaje ogłoszony Nowiem Księżyca, ponieważ miesiąc nie może mieć więcej niż 30 dni.

Prawa JAHWEH mówią nam, że Oczy STWÓRCY skierowane są zawsze na Izrael, a BOŻE Prawo i Słowo wychodzą z Jerozolimy. Stąd też punkt, z którego obserwuje się Księżyc do ustaleń, również znajduje się w Izraelu. Nowy Dzień Księżycowy rozpoczyna się tego samego wieczora, kiedy zaobserwowany zostaje Sierp Nowego Księżyca w Izraelu. W miarę obrotu Ziemi zachód słońca wędruje w kierunku zachodnim dookoła świata, a każdy kraj wita Nowy Dzień Księżycowy o zmierzchu.

W taki właśnie sposób żydowskie miesiące i Nowy Rok wyznaczane były aż do IV wieku, do czasu gdy Hillel II ustanowił kalendarz oparty o matematyczne i astronomiczne kalkulacje. Kalendarz ciągle używany przez większość Żydów, ustalił standardową długość miesiąca w okresie 19-letniego cyklu, aby kalendarz księżycowy dostosował się do dni słonecznych. Miesiąc Adar II dodaje się w 3, 6, 8, 11, 14, i 19 roku każdego cyklu.

Jedno wiemy na pewno. JAHUSZUA powiedział, że przychodzi po SWOJĄ Oblubienicę w Rosz HaSzanah i że będzie to w Szabat. Oto przypomnienie, co JAHWEH powiedział w Proroctwie 61.:

Powiedziałem tej Służebnicy, że będzie to w Rosz haSzanah, i że będzie jedno przyjście, ale w które Rosz haSzanah? MOJE Słowo mówi, że przyjdzie ON o północy, ale w którą godzinę północy? MOI umiłowani próbują więc obliczyć, w którą godzinę MÓJ SYN przyjdzie – MOI drodzy, to jest nierozsądne. Zamiast tego, po prostu pracujcie dla MNIE i bądźcie zajęci, ale utrzymujcie wasze lampy zapalone, pracujcie by gromadzić jedyne bogactwo, które będziecie mogli zabrać ze sobą, gdy opuścicie tę ziemię. Gdyż nikt nie będzie znać dnia ani godziny, tak jak złodziej pojawia się w nocy, tak będzie z miłością waszego życia. Czy znajdzie was ON jednak bez zmarszczki i skazy?”

A oto co JAHUSZUA powiedział w Proroctwie 92.:

Ponownie mówię wam: poślę Archanioła Michała do niej razem z Gabrielem, a oni przekażą tę datę Elisabeth, i w ściśle określonym czasie Trąba zabrzmi, a ona wykrzyknie: „Oto OBLUBIENIEC nadchodzi!”. I prawdziwa Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH z całego świata, o której powiedziano w 14 rozdz. Apokalipsy, usłyszy to w tym samym czasie i wzniesie się w powietrze. Nikt nie zna dokładnego czasu i godziny. Powiedziałem jej tylko, że ten Święty Dzień przypadnie w Rosz HaSzanah. A że Rosz HaShanah trwa dwa dni i różni ludzie mają swoje własne kalkulacje, na który dzień on przypada, to prawdą jest, że i ona nie zna tej godziny. Jednakże tak, jak Eliasz wiedział, że zostanie zabrany i tak, jak Noe znał dzień, w który miał wejść do Arki i zamknąć za sobą drzwi, tak będzie ponownie. MOJA Oblubienica będzie wiedzieć i usłyszy w duchu krzyk, mówiący: „Oto OBLUBIENIEC nadchodzi!”

**********

Modlimy się, aby było to dla was błogosławieństwem.

Zespół Misji Amightywind