਀ ਀

Nowy Herb/ Pieczęć Amightywind

Żadna broń ukuta przeciwko Amightywind nic nie wskóra.

Pieczęć: ALFA & OMEGA Misji Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Ognia Wszechmocnego Wiatru RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO).

Na pieczęci jest ALFA i OMEGA. Jesteśmy posłani zarówno do Żydów, jak i innych narodów.


Umiłowana Rodzino w JAHUSZUA,

Namaszczona Pieczęć została dana mi w Wizji w 1987 i teraz urzeczywistniła się na naszej stronie głównej! Ta fantastyczna pieczęć została stworzona przez osobę z tej Misji, która została namaszczona by ja wykonać tak, jak JAHWEH chciał.

U góry Pieczęci jest Archanioł Michał, który strzeże Misję Wszechmocnego Wiatru JAHWEH, ponieważ jesteśmy częścią Duchowego Izraela. Oblubienica JAHUSZUA jest przedstawiona jako zapieczętowane 12 Plemion Izraela, sto czterdzieści cztery tysiące w rozdziale 7 Apokalipsy. Trąby oznaczają sąd a czasze gniew JAHWEH wylewający się na ziemię.

Miecz DUCHA to Słowo JAHWEH (List do Efezjan 6:12).

Orzeł przedstawia JAHWEH i niesie Laskę/Kij Gniewu JAHWEH (BOGA)! JAHWEH powiedział, aby nawet nie próbować przedstawić jak zgięta od gniewu jest JEGO Laska/Kij, ponieważ JEGO niepowstrzymany Gniew jest tak wielki.

Wróg próbował rozpaczliwie powstrzymać powstanie Pieczęci i umieszczenie jej tutaj, ale nie udało mu się! Chwała, Cześć i Honor naszemu Umiłowanemu JAHWEH i JAHUSZUA za tą zachwycającą Pieczęć, ochraniającą tą Misję przed skrzywdzeniem przez wroga i pieczętującą tych, którzy są częścią tej Misji i którzy położyli wszystko na ołtarzu ofiarnym by podążać za JAHUSZUA. Ta Misja należy do JAHWEH a my, którzy zostaliśmy do niej powołani jesteśmy bardzo przez to błogosławieni. Chwała , honor i cześć o Cudowny JAHWEH, dziękujemy CI za ten cudowny Herb/Pieczęć.

Objawienie 3.8

„Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia.”

Każdy kto bierze aktywny udział w pracy tej Misji – przez modlitwy, zachęcanie, wsparcie finansowe – będzie miał błogosławiony udział w żniwach tej misji. Zachęcamy do poświęceń tych, którzy uczestniczą w działalności tej Misji, gdyż musimy:

1. Okazywać posłuszeństwo BOGU JAHWEH w świętości (postępując według wiary, a nie widzenia).

2. Zostać obmytymi do czysta z grzechów w przelanej Krwi JAHUSZUA, po przyjęciu JAHUSZUA, SYNA JAHWEH, jako swojego Pana I Zbawiciela, poprzez żal za grzechy i odwrócenie się od wszelkiego grzechu.

3. Wziąć swój krzyż i naśladować JAHUSZUA, składając swoje życie na ołtarzu ofiarnym.

4. Pozwolić JAHWEH i JAHUSZUA aby usunęli z naszego życia jakiekolwiek sprawy i osoby, które nie zgadzają się z JEGO wolą zapisaną w Piśmie Świętym.

Takie poświęcenie i postępowanie zapewnia to, że jest się przez to zapieczętowanym przed gniewem JAHWEH

Łukasz 21:36

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Łukasz 9:23 – 24

23. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.