MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA ŚWIĘTYCH JAHUSZUA HA MASZIJACH oraz MODLITWA O OCHRONĘ DLA WSZYSTKICH ATAKOWANYCH PRZEZ OKULTYZM I DZIECI/SŁUGI szatana.


30. sierpień 2009 r.

ABBA JAHWEH, wysławiam, wielbię, miłuję i adoruję CIĘ oraz wyznaję wobec wszystkich, że TY jesteś naszym Niebiańskim Ojcem, Stwórcą, BOGIEM Przedwiecznym. Przychodzę przed TWÓJ Tron nie we własnej szacie prawości, ale w Szacie Prawości JAHUSZUA ha MASZIJACH. Przychodzę również nie we własnym imieniu, ale tylko w Imieniu Jednorodzonego, Umiłowanego Syna ABBA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH. W tym oto dniu ABBA JAHWEH, proszę CIĘ, abyś podniósł SWÓJ Gniew i wyzwolił nas z ręki tych, którzy czyhają na naszą zgubę oraz na upadek tej Misji, którzy znieważają, kłamią i mają czelność nazywać siebie Chrześcijaninami. Przez słowa swoich ust jednak oraz przez to, że nie rozpoznają Świętości tej Misji ani Proroka przekazującego TWOJE słowa, udowadniają, że w rzeczywistości należą do szatana. Zranili nas, nie znają nas nawet, a używają swoich języków, aby znieważać, kłamać i nazywać tą Misje oraz wszystkich, którzy do niej należą, sektą. Proszę, daj im znak, tak aby natychmiast zaczęli zgrzytać zębami! Proszę CIĘ, abyś powziął zemstę na nich, a zło, które wysyłają w naszym kierunku, zwrócił 7 razy gorsze. Tak jak wyzwoliłeś Mojżesza nad Morzem Czerwonym, jak wyzwoliłeś Dawida, chłopca – pasterza, kiedy przyszło mu walczyć z Goliatem, tak wyzwól i nas, proszę CIĘ, ABBA JAHWEH!


Proszę, aby zemsta została powzięta na wszystkich tych, którzy prześladują TWOJ Święty Lud, każdego dnia usiłujący być posłusznym TOBIE na wszystkich swoich drogach oraz stojący niewzruszenie w Prawie Tory, zwanym Dziesięcioma Przykazaniami. Proszę o wyzwolenie TWOJEGO Świętego Ludu. Proszę o obfite błogosławieństwa dla wszystkich, którzy poczytują Misje Amightywind błogosławieństwem. Na wszystkich naszych drogach, proszę CIĘ, zaopatrz nas, na miarę naszej miłości i posłuszeństwa dla JAHUSZUA ha MASZIJACH, wylej proszę błogosławieństwa z Księgi Powtórzonego Prawa (V Mojżeszowej) 28. zarezerwowane dla tych, którzy są CI posłuszni. Kiedy Święci modlą się o błogosławieństwa dla Misji Amightywind/Almightywind, liderów oraz wszystkich, którzy miłują tą Misje i wznoszą modlitwy o zdrowie i ochronę Elisabeth Elijah i Ezdrasza, całego Zespołu Misji i Tłumaczy, wszystkich YAHUSHUA Demons Stompers – w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH niech spłyną na nich te same błogosławieństwa, o które oni proszą.


Proszę, abyś odebrał bogactwa ludzi nikczemnych i oddał je ludziom prawym. Modlę się o to ABBA JAHWEH, abyś wylał ducha powodzenia na SWOJE Święte Dzieci, żeby już dłużej nie chodziły w potrzebie czy niezatrudnione. Proszę, abyś, jeśli to konieczne, odebrał stanowiska pracy poganom i dał je tym, których darzysz uznaniem, ABBA JAHWEH. Proszę CIĘ, pamiętaj nasze dary serca, datki i dziesięciny dla tej Misji oraz każdą modlitwę o błogosławieństwo, którą wznieśliśmy dla niej, niechaj to wszystko powróci do nas jak chleb rzucony na powierzchnie wód (Koheleta 11:1). Proszę pobłogosław ludzi, którzy wznoszą Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH oraz wszem i wobec ogłaszają swoja miłość, to komu służą i kogo wielbią, błogosław im za to, że nie godzą się chodzić na kompromis z grzechem. Proszę CIĘ ABBA JAHWEH, abyś obdarzył posagiem umiłowaną Oblubienicę JAHUSZUA ha MASZIJACH! Proszę, aby TWOJE błogosławieństwa dosięgnęły nas, podążały za nami, aby całkowicie nas objęły! Proszę przyjdź JAHUSZUA, przyjdź szybko, bo TWOJA Oblubienica tęskni i wyczekuje, by być ze swym Oblubieńcem!Proszę, aby namaszczenie RUACH ha KODESH rosło we mnie z każdą chwilą, czyniło mnie niewidzialnym dla oczu wroga oraz chowało mnie bezpiecznie w TWOJEJ dłoni, kiedy bronię prawd tej Misji i głoszę je innym, nawet gdyby miało to oznaczać wyparcie się mnie. Dziękuję za to, że napełniasz mnie pokojem, który przekracza wszelkie zrozumienie oraz niewypowiedzianą, pełną chwały radością. Dziękuję za błogosławienie pożywienia, które jem, wody, która pije, by symbolizowała Żywą Wodę. Dziękuje za powietrze, którym oddycham, nie ważne jaka biologiczna broń nie została w nim umieszczona przez rządy naszych własnych krajów, pomieszamy im szyki, bowiem Święty będzie stawać się tylko zdrowszy, gdy przez wiarę pokrywa powietrze Wylana Krwią JAHUSZUA ha MASZIJACH.


ABBA JAHWEH

W Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH pokrywam nas Świętą Krwią JAHUSZUA. Proszę o Świętych bitewnych Aniołów – gigantów, aby zebrali się i otoczyli nas ochroną, jeśli potrzebny ich cały legion, niech zostaną wezwani i przybędą nam na ratunek oraz wybija demony otaczające nas. Proszę, aby przybył Archanioł Michał i wyzwolił nas z ręki wrogów, którzy nas otaczają i wysyłają swoje złe duchy śmierci i zniszczenia przeciwko całej Aleph&Tav Misji Ostatniej Szansy Wszechmocnego Wiatru RUACH ha KODESH, zwanej Misja Amightywind/Almightywind.

Użyj naszych modlitw ABBA JAHWEH jako SWOJEJ buławy, narzędzia wojny. W Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH obalam, zrywam i wysadzam wszystkie mury obronne wokół wszelkiej maści czarownic, czarowników, szatanistów, kuglarzy, szarlatanów, i im podobnych. Przełamuję moc wszelkich klątw, zaklęć, czarów, uroków, seansów spirytystycznych, wszelkiego czarnoksięstwa, wróżbiarstwa, magii, voodoo; manipulacji umysłowej, przekleństw, eliksirów; śmierci, zniszczenia, choroby, bólu, cierpienia, mocy wszelkich mediów spirytystycznych, łańcuchów modlitewnych zła; złowrogiego palenia kadzideł i świec, intonacji kultowych, złowrogich błogosławieństw, hoodo; demonicznych zastosowań kryształów, szarlataństwa; kaballah, chińskiego czarnoksięstwa, szamanizmu, lub czegokolwiek innego wysłanego na mnie, na członków mojej rodziny oraz całej Misji Amightywind, prawdziwej Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH, Dwóch Świadków (kimkolwiek się okażą) oraz JAHUSZUA Demons Stompers (Stąpających po demonach z Ew. Łuk. 10:19 oraz Psalmu 91), którzy są orędownikami modlitewnymi w pierwszych szeregach. Prosimy również o opiekę dla wszystkich Świętych, Prawdziwych Misji oraz ochronę przed wszelkimi atakami duchowymi przychodzącymi na tych, którzy poczytują Misje Amightywind błogosławieństwem dla nich. Na mocy Krwi JAHUSZUA ha MASZIJACH wszelkie duchowe ataki razem z demonami, które ze sobą niosą, odsyłam z powrotem do nadawców - 7 razy gorsze, niech odtąd noszą je jak drugą skórę. Przecinam przeklęty srebrny sznur w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH.


Opieramy się na Pismach:

Powtórzonego Prawa 30:7 "JAHWEH, twój Bóg, dotknie tymi wszystkimi nieszczęściami twoich nieprzyjaciół, tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. "

AMEN