Pogańska 'Gwiazdka'
a Biblijna Chanuka!

PRAWDA o tzw. „BOŻYM NARODZENIU”!


* Jak myślisz, co poleciłby JAHUSZUA... Celebrację Biblijnej Chanuki czy pogańskiej "Gwiazdki"?
* Czym jest Chanuka i dlaczego powinniśmy ją celebrować?
* Geneza świąt obchodzonych 24 - 26 grudnia. SKĄD W OGÓLE WZIĄŁ SIĘ TEN ZWYCZAJ?
* Znaczenie 'bożonarodzeniowych' symboli (tj. 'św. Mikołaj' czy choinka) i obyczajów - objaśnione. Uwierzyliśmy kłamstwom i musimy się z tego w pokucie nawrócić.
* Mit o narodzeniu MESJASZA 25 grudnia - OBALONY.
* Kogo urodziny obchodzimy tak naprawdę tego dnia: JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezusa Chrystusa) czy bezbożnego, nikczemnego króla Nimroda?
* Który dzień jest prawdziwą rocznicą BOŻEGO Narodzenia?
* Kim był Nimrod oraz jego matka? Jaki związek mają oni z dzisiejszym, tzw. 'Bożym narodzeniem'?*****
Czego oczekuje od nas JAHUSZUA:
Obchodzenia Chanuki, tak jak robił to On, czy celebracji pogańskiej "Gwiazdki"?

Przeczytajcie to i niechaj prawda was wyzwoli. Wielu pisze do nas prosząc o odpowiedź na pytanie: czy powinniśmy obchodzić święta przypadające na 25 grudnia? Nie zamierzamy okłamywać was w tym temacie, mimo że wielu może czuć się urażonymi, po tym kiedy poznają prawdziwe znaczenie celebrowanych przez nich świąt. Nie zamierzamy na ten temat milczeć, gdyż sam BÓG nakazuje Swoim wiernym sługom:

"Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa" Ksiega Izajasza 58

Pragniemy przedstawić w tym opracowaniu jasne i bezdyskusyjne, biblijno - historyczne fakty wykazujące prawdziwe pochodzenie i genezę świąt celebrowanych 25 grudnia, oraz ich tradycji wywodzących się m.in. z starożytnego Babilonu, ściśle związanych z zorganizowanym na wielką skalę odstępstwem od BOGA i Stwórcy, zapoczątkowanym w tamtym okresie. Pierw jednak, omówmy w kilku słowach historię prawdziwego Święta, które w BOŻYM i Biblijnym zamyśle miało być celebrowane w tym właśnie zimowym, grudniowym okresie.

"Badajcie, co się podoba PANU. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie [tamtych]!"
List do Efezjan 5:10-11

"nie naśladuj zła, lecz dobro! Ten, kto czyni dobrze, jest z BOGA; ten zaś, kto czyni źle, BOGA nie widział." 3 List Jana :11


HISTORIA CHANUKI JEST BIBLIJNA

Jest to prawdziwa historia (do przeczytania w obu Księgach Machabejskich) opowiadająca, jak to okrutny reżim bezbożnych Greków i Syryjczyków pod wodzą Antiocha zmuszał Żydów do porzucenia kultu Jedynego BOGA i obyczajów przekazanych im przez ich ojców oraz do przystosowania się do haniebnego stylu życia kultury helleńskiej i przyjęcia jej jako swoją własną. Grecy znieśli (pod karą śmierci w torturach) wolność przestrzegania przepisów żydowskiego Prawa, uświęcania Szabatów, czytania Tory, powstrzymywania się od nieczystych pokarmów itd. Splugawili nawet Świątynie, bezczeszcząc wszystko co Święte, urządzając w niej rozpusty i ofiarując świnie (nieczyste zwierzęta) na ołtarzu swoim bogom. W tym okresie wielu Żydów poddało się asymilacji do greckiej kultury - hellenizacji, przybierając greckie nazwiska, biorąc nie - żydówki za żony, przyjmując pogańskie obyczaje. W odpowiedzi na to grupa pobożnych Żydów, po zwróceniu się o pomoc do swojego BOGA, rozpoczęła powstanie przeciwko temu poważnemu zagrożeniu wykorzenienia całej hebrajskiej kultury, z Prawem BOŻYM włącznie.
Pod przewodnictwem Matatiasza (MatitYahu), a następnie jego syna, Judy Machabeusza (Młota), przeprowadzili zaciekłą wojnę przeciwko armii syryjskiej. Antioch, mimo wielkrotnej przewagi liczebnej i taktycznej; setek tysięcy doskonale wyposażonych żołnierzy piechoty, konnicy, machin wojennych i bestii wysłanych do rozgromienia powstania, nie był w stanie przeciwstawić się mężnym, prowadzonym ręką JAHWEH obrońcom oraz wielkim cudom, zesłanym im na pomoc z Nieba.
Po odzyskaniu wolności Żydzi poświęcili Świątynie, dedykując ją z powrotem swojemu BOGU (25 dnia miesiąca Kislev 165 r. p.n.e.), mieli jednak bardzo mało wyświęconej oliwy do palenia świątynnej menory, ich zapas miał starczyć zaledwie na jeden dzień. Wtedy właśnie wydarzył się chanukowy cud, kiedy to olej został pomnożony i lampa płonęła przez całych osiem dni, do czasu aż nowe zapasy zostały dostarczone! Na pamiątkę wszystkich tych wydarzeń co roku obchodzi się 8-dniowy festiwal, zwany Chanuką.

Modlimy się, aby Namaszczenie RUACH ha KODESH wzrastało w was, a także by towarzyszyły wam cuda i błogosławieństwa z Nieba, każdemu, kto uświęca dni Chanuki. Niechaj pomnożą się wam błogosławieństwa z 28 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, zarezerwowane dla tych, którzy spełniają Wolę BOGA JAHWEH i są MU posłuszni!

WCIĄŻ MOŻEMY DAWAĆ PREZENTY

Radujmy się, gdyż JAHWEH troszczy się o wszystkie nasze potrzeby i to ON jest Tym, który obdarza wszelkimi błogosławieństwami, w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH. Wiemy, że nasi partnerzy oraz wszyscy ci, którzy słyszą głos JAHWEH i JAHUSZUA, oraz rozpoznają Namaszczenie RUACH ha KODESH/DUCHA ŚWIĘTEGO w tej Misji, będą posłuszni naszym przestrogom, mogą jednak zadawać pytanie: "A co z prezentami, które kupowaliśmy naszym dzieciom, rodzinie i znajomym na 'Gwiazdkę'?" Przecież wciąż możemy je kupować - z okazji Chanuki - opowiadając przy okazji historię i błogosławione przesłanie tego Święta!


Jako że Chanuka jest Festiwalem Świateł, mamy w zwyczaju przystrajać swoje mieszkania kolorowymi światłami/lampkami, na pamiątke Najjaśniejszego Światła, które przyszło na ten świat, aby prowadzić nas i oświetlać wszystkie nasze ścieżki. Jego Imię to JAHUSZUA!

Odpowiadając na pytanie zadawane nam w listach: nie, nie będziemy obchodzić świąt 'Bożego Narodzenia'. Odkąd poznajemy prawdę dotyczącą tego dnia, że nie ma on nic wspólnego z celebracją narodzin MESJASZA, nie powinniśmy już więcej w żaden sposób współuczestniczyć w jego obchodach. Jest to jedna z próżnych, nie oddających czci BOGU ludzkich tradycji, przed których kultywowaniem przestrzegał nas sam JAHUSZUA.

"Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście Przykazanie BOŻE, a trzymacie się ludzkiej tradycji" Ewangelia Św. Marka 7:6-8

Podobnie i w tym przypadku Przykazania BOGA JAHWEH dot. Świętych Dni (m.in. z 23 rozdziału Księgi Kapłańskiej) zostały unieważnione, ustępując miejsca zmyślonej, ludzkiej tradycji. Jakież to przykre...

W to Chanuka będziemy upamiętniać wydarzenia, które doprowadziły do wyzwolenia narodu Izraela spod krwawej, greckiej okupacji, ale także niepokalane poczęcie JAHUSZUA, którego Święto to jest rocznicą. To te historie będziemy wspominać i opowiadać sobie oraz naszym dzieciom, zamiast karmić je kłamstwami 'Opowieści wigilijnej'.

UCIEKAJCIE OD KŁAMSTW!

JAHUSZUA w żadnym wypadku nie urodził się 25 grudnia. JAHUSZUA narodził się w Sukkot - Uroczystość upamiętniającą 40-letni okres wędrówki Izraelitów po pustyni (obchodzoną wczesną jesienią). Jak czytamy w Ew. Św. Łukasza, w czasie narodzin MESJASZA na pobliskich polach pasterze nocowali ze swoimi stadami, a nierealne jest, aby sytuacja taka mogła mieć miejsce w zimie. Warto nadmienić również, iż to właśnie Sukkot - Święto Namiotów, jest w Izraelu czasem nocowania na zewnątrz (w namiotach). Jest to tradycyjny sposób obchodzenia tego Święta, przekazany przez samego JAHWEH m.in. w Księdze Kapłańskiej 23:33-43.

Kluczem do obliczenia czasu narodzin MESJASZA może być fragment z Ewangelii Św. Łukasza 1:5, mówiący o kapłanie Zachariaszu, ojcu Jana Chrzciciela, ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Kiedy kapłani stali się zbyt liczni, aby mogli służyć w Świątyni jednocześnie, zostali podzieleni na 24 zmiany (1 Księga Kronik 24). Każda zmiana służyła przez 2 tygodnie każdego roku, po jednym w jego pierwszej i drugiej połowie. W ciągu roku były 3 tygodnie, w czasie których na służbie wymagani byli wszyscy kapłani - to 3 Święta pielgrzymkowe (V Księga Mojżeszowa 16:16). 24 razy 2 daje 48, plus 3 równa się 51. 51 tygodni daje nam 357 dni, tak więc wypełnia 360-dniowy rok księżycowy. Zmiana Abiasza jest ósmą zmianą (1 Księga Kronik 24:10), służącą 10. tygodnia pierwszej połowy roku (w czasie 2 tygodni Paschy i Pięćdziesiątnicy bowiem służyli wszyscy kapłani). Zachariasz miał wizję w czasie służby 10. tygodnia roku (zaczynającego się w miesiącu Nisan/Abib ok. 14 dni przed Paschą). Po dodaniu 2 tygodni z uwagi na prawa oczyszczenia, otrzymujemy 12. tydzień roku jako datę poczęcia Jana.
Zrodzony został ok. 40 tygodni później, co doprowadza nas w okolice Paschy. Tak więc Jan Chrzciciel narodzony został w czasie Święta Paschy, kiedy to też według żydowskiej tradycji miał zjawić się Eliasz.
JAHUSZUA został poczęty 6 mięsiecy po Janie, czyli w 37. tygodniu - w okolicy Święta Chanuka. Znaczy to więc, że ŚWIATŁOŚĆ tego świata poczęta została w czasie Święta Świateł.
Dodając kolejne 40 tygodni czasu trwania ciąży, dochodzimy do Świąt jesiennych jako okresu narodzin Mesjasza. Skąd jednak wiemy, że to właśnie Sukkot - Święto Namiotów, był czasem przyjścia JAHUSZUA na świat?
1. Po pierwsze, spis ludności i opodatkowanie, na które Maria i Józef zmierzali do Jerozolimy, nie miały miejsca w zimie, ale jesienią - kiedy wszyscy Żydzi byli zobowiązani do przybycia do Jerozolimy na Święto Namiotów, był to jedyny okres, w którym fizycznie możliwe było ich spisanie. To też dobrze wyjaśnia, dlaczego miasta były przepełnione tak, że zabrakło już nawet miejsca w gospodzie dla rodzącej kobiety.
2. Poza tym Hebrajskie słowo przetłumaczone jako szopa (w której urodził się Zbawiciel) to 'sukkah'/'namiot' (jak w Księdze Rodzaju 33:17). JAHUSZUA urodził się w sukkah, co jeszcze wyraźniej mówi nam, że to właśnie Sukkot - Święto Namiotów - jest czasem, w którym Zbawiciel przyszedł na świat!
3. Jeśli MESJASZA JAHUSZUA narodziłby się pierwszego dnia Święta Namiotów, to zostałby obrzezany dnia ośmego, czyli w czasie festiwalu "Simchat Torah" (Radość z Tory). Znaczyłoby to, że MASZIJACH wszedł w Przymierze w czasie 'Radości z Tory'! Wszystko układa się więc w jedną logiczną całość, potwierdzającą mesjańskie znaczenie Biblijnych Świąt Hebrajskich i ukazującą zawarty w nich BOŻY Plan.
4. Aniołowie, którzy ukazali się pobliskim pasterzom, powitali ich słowami wziętymi z tradycyjnej liturgii Święta Namiotów: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką..." (Łukasza 2:10)
5. Sukkot jest symbolem BOGA mieszkającego w namiocie/tabernakulum (ciała) pośród Swojego ludu.

NIE MAMY ŻADNYCH WĄTPLIWOŚCI, ŻE TO SUKKOT JEST PRAWDZIWYM DNIEM NARODZIN MESJASZA!

Dlaczego więc ktokolwiek miałby świętować Jego urodziny w zupełnie innym dniu? Czy zbiegiem okoliczności jest fakt, że ten sam dzień jest rocznicą urodziń Nimroda oraz dziecka egipskiej bogini Izydy (według ich wierzeń to również 25 grudnia), a także czasu, w którym Rzymianie i inne pogańskie ludy oddawali cześć bogom słońca???

Jak dalece zwiedzeni i wprowadzeni w błąd zostali chrześcijanie...

"Nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom i nie będziesz ich czcił. Nie będziesz postępował według ich postępków, lecz zburzysz zupełnie i bezlitośnie połamiesz w kawałki ich stele." Księga Wyjścia 23:24

"To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych." Ewangelia Św. Łukasza 16:15


ŚWIĘTA NIECHRZEŚCIJAŃSKIE

Pogańskie pochodzenie 'Bożego narodzenia', bałwochwalcza natura wielu jego aspektów, a także fakt, iż święto to nie było celebrowane przez pierwszych Chrześcijan, nie podlegają żadnej dyskusji. Czy wymagać od osób uważających siebie za czciceli Boga Ojca JAHWEH i Syna JAHUSZUA (JEZUSA CHRYSTUSA) w duchu i prawdzie (Ewangelia Św. Jana 4:23), aby porzuciły bezbożne rytuały pochodzące od pogan i przestrzegały oraz nauczały Biblijnej Prawdy, to naprawdę zbyt dużo? Fałszywi nauczyciele ludzkich religii wmawiają, że 'Boże narodzenie' jest celebracją narodzin dzieciątka Jezus, spójrzmy jednak prawdzie w oczy: jak wiele z kultywowanych na całym świecie obrządków, tradycji i symboli tych świąt ma cokolwiek wspólnego z oddawaniem czci Synowi BOŻEMU? Czy całe te obchody nie wydają się być raczej, ni mniej ni więcej, zorganizowaną na masową skalę miedzynarodową imprezą, przepełnioną duchami iluzji, fałszywej pobożności, chciwości i bałochwalstwa, pośród wielu innych groźnych duchów demonicznych? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego magazyny pornograficzne drukują swoje specjalne 'świąteczne wydania'? Dlaczego bary dla homoseksualistów, nocne kluby, dyskoteki i inne miejsca pełne obrzydliwej rozpusty promują specjalne 'imprezy świąteczne'? Dlaczego zatwardziali grzesznicy, ateiści i ludzie nie mający nic wspólnego z ELOHIM JAHWEH, co roku z wielką ochotą obchodzą te tzw. 'święta'? Czyż nie dlatego, że mimo pozorów pobożności, nie mają one nic wspólnego ze Świętością, celebracją narodzin MESJASZA ani jakimkolwiek BOŻYM Przykazaniem, ale są po prostu kolejną światową imprezą, karnawałem, okazją do zabawy i sprawienia sobie przyjemności?
'Gwiazdka' jest poza tym czasem, w którym zdeprawowany system sprawujący władzę nad tym światem notuje ogromne zyski, zatem w jego najlepszym interesie jest utrzymywanie i podsycanie złego ducha tych świąt, a także okresem, w którym duchy depresji i samobójstwa zbierają swoje największe żniwo.

"Nie przyłączaj się do tłumu, aby czynić zło..." Księga Wyjścia 23:2

"Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, nie wchodzi na drogę grzeszników... Lecz ma upodobanie w bojaźni i Prawie JAHWEH" Psalm 1POCHODZENIE I KORZENIE 'GWIAZDKI'
- DLACZEGO 25 GRUDNIA?

Okres ten był tradycyjnie czasem celebracji urodzin Baala/Nimroda, a także popularnych w starożytnym Rzymie SATURNALII, w czasie których oddawano cześć Saturnowi, ucztując w rodzinnym gronie i odbdarowując się prezentami, później zamienionych na BRUMALIA - święto przesilenia zimowego ku czci Bachusa.

W CZASIE GDY KONSTANTYN BYŁ CESARZEM, CHRZEŚCIJANIE I POGANIE TOCZYLI NIEUSTANNY BÓJ. TEN ZAŚ, CHCĄC POGODZIĆ ZWAŚNIONE GRUPY I ZAPROWADZIĆ POKÓJ W KRÓLESTWIE, POSTANOWIŁ WYMIESZAĆ POGAŃSKIE I CHRZEŚCIJAŃSKIE WIERZENIA W JEDNO.
Jako że poganie obchodzili święto w czasie przesilenia zimowego w okresie pomiędzy 21 a 25 grudnia, Konstantyn dopisał temu festiwalowi nowe znaczenie (rzekome narodziny Jezusa), które miało pozwolić chrześcijanom na uczestnictwo w tych samych obchodach co reszta królestwa. Dalsze obchody tych świąt stały się głównie wynikiem wysiłków Rzymskiego Kościoła Katolickiego do podtrzymania dawnych pogańskich tradycji. Nie możemy zaprzeczyć, że zamiary te zakończyły się pełnym powodzeniem, gdy do dzisiaj niezliczone tłumy ludzi, pogan i wierzących, podtrzymują haniebne tradycje rzymskiej Wielkiej Nierządnicy (z Księgi Objawienia 17).

"Wprawdzie ongiś, nie znając BOGA, służyliście bogom, którzy w rzeczywistości nie istnieją. Teraz jednak, gdyście BOGA poznali i, co więcej, BÓG was poznał, jakże możecie powracać do tych bezsilnych i nędznych żywiołów, pod których niewolę znowu chcecie się poddać?" List do Galacjan 4:8-9


Omówmy teraz KIM BYŁ KRÓL NIMROD i jego matka oraz jaki mają związek ze świętami celebrowanymi 25 grudnia,
a także SKĄD NAPRAWDĘ WYWODZI SIĘ KULT CHOINEK.

Dzień ten, który błędnie uważa się za rocznicę narodzin MESJASZA JAHUSZUA, jest w rzeczywistości dniem narodzin właśnie babilońskiego króla Nimroda. Imię Nimrod jest pochodnym hebrajskiego słowa 'marad', co znaczy 'zbuntowany'. Wiele starożytnych źródeł historycznych podaje informacje o osobie Nimroda Babilończyka. Jest on założycielem pierwszego zorganizowanego światowego królestwa i zaraz inicjatorem masowego odstępstwa od BOGA, które zdominowało świat po dzień dzisiejszy. Nimrod był budowniczym przeklętej przez JAHWEH wieży Babel, gdyż umyślił on sobie, iż poprzez zbudowanie wysokiej "do samego nieba" wieży pokrzyżuje szyki BOGU i schroni się w niej, jeśli Stwórca ponownie zamierzy wygubić ludzkość w wodach potopu. Poza tym Nimrod był inicjatorem krwawego kultu baalów i molocha (obejmującego składanie ofiar z dzieci), tak jak i całego babilońskiego systemu fałszywej religii, w skrócie jednym z najbardziej nikczemnych wrogów BOGA JAHWEH, jakich kiedykolwiek widział ten świat. Oto właśnie kogo urodziny świat w nieświadomości tak radośnie i hucznie obchodzi 25 grudnia każdego roku. Szokujące, nieprawda?

Nimrod był na tyle zdeprawowany, iż pojął za żonę własną matkę - Semiramis. Po jego przedwczesnej śmierci (z ręki własnego wuja o imieniu Szem) żona - matka babilońskiego króla rozpropagowała diabelską doktrynę o reinkarnacji Nimroda w postaci dziecka, które nosiła akurat w swoim łonie.

Stworzyła ona mit mówiący o tym, jak to martwe wiecznie - zielone / zimo - zielone drzewo odrodziło się przez noc, symbolizując tym powstanie Nimroda do nowego życia. Według tego podania co roku, w czasie swoich urodzin, Nimrod miał pojawiać się i zostawiać prezenty pod zimo - zielonymi drzewami (popularnymi choinkami). Dzień urodzin Nimroda to 25 grudnia. Od tego czasu, w tym właśnie grudniowym okresie, ludzie zaczęli przystrajać zimo - zielone drzewka i otaczać je prezentami, aby uczcić powstanie swojego króla do nowego życia. To jest zatem prawdziwe pochodzenie 'drzewka bożonarodzeniowego' - choinki. Jak bardzo przytłaczający jest fakt, że miliony ludzi wszystkich ras, kolorów skóry i narodowości każdego roku oddaje cześć temu nikczemnemu człowiekowi i jego legendzie, poprzez kultywowanie tych samych rytuałów co jego wyznawcy tysiące lat wcześniej.

... I ja (Elisabeth) miałam w zwyczaju zawsze przed świętami jechać razem z dziećmi, aby wybrać świąteczną choinkę, któż z nas tego nie robił? Mimo że nie traktowałam jej jak bożka, to po udekorowaniu jej srebrnymi i złotymi ozdobami (Księga Jeremiasza 10:3-4), napawałem się w dumie jej pięknością i blaskiem, niczym rzemieślnik dziełem swoich rąk. Jak wielu z nas dodatkowo na czubku choinki zawiesza uśmiechniętego aniołka, kojarząc go ze Świętym, Niebiańskim Aniołem? Naprawdę jednak jedynym aniołem, który może radować się z naszego współudziału w bezbożnych, pogańskich tradycjach 'bożonarodzeniowych' jest szatan, który jak zwykle i tutaj występuje pod postacią anioła światła (2 List do Koryntian 11:14). Któż jak nie on mógłby nakłaniać nas do wycięcia, zabicia żywego drzewa? Kto bowiem symbolizuje Drzewo Życia? Kto jest tym Drzewem, którego my jesteśmy gałęziami?

Choinka jest kpiną z ofiary JAHUSZUA!

"Od dawna bowiem złamałaś swoje jarzmo, zerwałaś swoje więzy. Powiedziałaś sobie: Nie będę służyć! Na każdym więc wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem pokładałaś się jako nierządnica." Księga Jeremiasza 2:20


*OSTRZEŻENIE PRZED BAŁWOCHWALSTWEM

"(1) Słuchajcie słowa tego, które JAHWEH mówi do was, domu Izraela! (2) Tak mówi JAHWEH: Nie przyswajajcie sobie zwyczajów pogan, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż poganie się ich lękają! (3) Gdyż zwyczaje narodów są marnością. Wycinają drzewo w lesie siekierą, dzieło rąk rzemieślnika. (4) Przyozdabiają je srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. (5) Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić." Księga Jeremiasza 10

Jako duchowy dom Izraela, wszczepiony w gałąź oliwną, powinniśmy wziąć sobie słowa BOGA JAHWEH do serca.

"Nie przyswajajcie sobie zwyczajów pogan", mówi BÓG! Nikt nie może powiedzieć, że 'gwiazdkowe' zwyczaje przystrajania ściętych drzew, wypatrywania mikołaja, jego elfów i fruwających sań, czy też całowania się pod zaczarowaną jemiołą i wiele innych tego typu pogańskich zabobonów przyswoił sobie ze Słowa BOŻEGO lub od RUACH ha KODESH / DUCHA ŚWIĘTEGO!
Nikt nie powie, że nauczył się tego z Biblii, z Tory bądź z Tanakh, że poprzez kultywowanie tych martwych, pustych obrządków, wprowadza Słowo BOŻE w życie! Prawdą jest, iż uwierzyliśmy kłamstwu i propagowaliśmy je, to szatan zaś jest ojcem kłamstwa. Tak więc zachęcamy was, przeproście BOGA i nawróccie się, jak zrobiliśmy to i my, i już nigdy więcej nie bierzcie udziału w powielaniu czy wprowadzaniu tych kłamstw w życie.

PRZESTAŃCIE OKŁAMYWAĆ WASZE DZIECI!
Rodzice, którzy z premedytacją wpajają swoim dzieciom kłamstwa na temat 'świętego mikołaja', elfów, reniferów czy innych pogańskich, 'bożonarodzeniowych' tradycji, okłamują je, grzeszą przeciwko

BOGU JAHWEH, łamią JEGO Święte Przykazania i tego samego uczą swoje dzieci! Taka jest prawda! Pozbawiają się też zaufania swoich pociech, kiedy tylko dowiadują się one, że 'święty mikołaj' i cała jego legenda, wpajana im od najmłodszych lat, to bujda! Mój syn dowiedział się prawdy w wieku 10 lat i pierwsze słowa, które do mnie wtedy powiedział, brzmiały:
"Mamo, jesteś prorokiem, a okłamałaś mnie!" Były to pierwsze i jedyne fałszywe świadectwa, które złożyłam swoim dzieciom, zostałam po tym brutalnie zdemaskowana, jak zresztą zapewne większość z nas. Wiem, że ten grzech został przebaczony i zmyty Świętą Krwią JAHUSZUA, niemniej jednak jest to smutne, w jaki sposób dajemy się złapać w pułapkę diabła, podążając za pogańskimi tradycjami, dla których łamiemy nawet Przykazania BOŻE. Następne słowa, które powiedział, to: "Przypuszczam więc, że zając wielkanocny i wróżka zębowa również nie istnieją?" Słuszne założenie. Mój syn ma już ponad 20 lat, a wciąż nie zapomniał tego dnia. Te kłamstwa wcale nie są nieszkodliwe, jak może nam się wydawać, dziecko nigdy ich nie zapomni.
Ostatnia rzecz, którą powiedział mój syn, zabolała mnie bardzo: "Tak więc BÓG też pewnie nie istnieje?"; "Oczywiście, że JAWHEH i JAHUSZUA istnieją!" - odparłam. Spojrzał na mnie i powiedział: "Wiem mamo, ale o mikołaju kłamałaś przez cały czas, jak wszyscy rodzice dookoła." Mój synek miał wtedy objawienie: powiedział, że Santa Claus (z ang. święty mikołaj) to 'satan's claws' (szpony szatana). Interesujący zbieg obu nazw! Z ust dziecka, tego młodocianego proroka, została wypowiedziana prawda! Jak wielu z nas znajdowało się w szponach szatana, opowiadając te kłamstwa młodym, niewinnym dzieciom, które tak nam ufają! Kiedyś i ja opowiadałam, jak to BÓG JAHWEH zesłał swojego Syna JAHUSZUA na ziemię jako najwspanialszy prezent, tak więc teraz JAHUSZUA posyła 'Świętego Mikołaja', aby również przynosił prezenty. Cóż za paskudne kłamstwo! Wstydzę się tego bardzo, ale również cieszę się, że zostało mi to wybaczone.


PRAWDA O MIKOŁAJU

Katolicy utrzymują, że dzisiejszy tzw. 'św. mikołaj' jest uosobieniem dawnego biskupa Mikołaja, który w V wieku zasłynął z potajemnego obdarowania trzech ubogich panien posagiem, co miało dać początek tradycji takiego właśnie potajemnego obdarowywania prezentami. Jedynymi jednak wspólnymi cechami łączacymi tego człowieka z dzisiejszym, przebranym w czerwony kostium i otoczonym przez gromadę czarodziejskich elfów i reniferów bałwanem, jest z pewnością tylko imię, no i być może uprzejmość w stosunku do dzieci. Reszta cech charakterystycznych dla ubóstwianego obecnie 'świętego Mikołaja' jest zbiorem stricte pogańskich mitów i tradycji. Większość pochodzi od Tora, bożka mrozu i śniegu czczonego przez dawnych Skandynawów i Anglosasów. Według ich wierzeń postać ta żyła w okręgu koła podbiegunowego, poruszała się na saniach z zaprzęgiem i przynosiła prezenty dla grzecznych dzieci oraz kary dla nieposłusznych. Brzmi znajomo?

Wiele pogańskich kultur czciło ponadto bóstwo ogniska domowego, przebrane na czerwono i wchodzące do domostw przez komin, aby błogosławić lub przeklinać, zależnie od uznania. W celu uradowania tego demona zostawiono mu przysmaki. W Tajwanie kult ten jest wciąż aktualny, tamtejsze bóstwo ogniska domowego ma rzekomo pojawiać się każdego roku 24 dnia 12 miesiąca, aby zanieść niebiosom raport na temat stanu ludzkości.


'Święty Mikołaj' to bożek!

Postaci tej nadawane są ponadnaturalne cechy, które osoby prawdziwie wierzące przypisują tylko i wyłącznie Jedynemu BOGU. Mikołaj ma być rzekomo wszechwiedzący (wie dokładnie kto jest grzeczny, a kto nie; ma wiedzę na temat grzechów i przewinień ludzi), wszechobecny (w jedną noc odwiedza wszystkie dzieci na świecie), a może i nawet wszechmogący (lub przynajmniej posiadający magiczne moce). W przeciągu roku rodzice karcą dzieci za mówienie kłamstw, a w miarę zbliżania się świąt sami z pełnym przekonaniem opowiadają im to kłamstwo i oszukują je. Wstyd!

"Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha PANA i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole PANA i przy stole demonów." 1 List do Koryntian 10:20-21


KULT MATKI I DZIECKA

Fałszywa religia Babilonu skupiona była wokół kultu 'matki i dziecka', 'królowej nieba' oraz jej syna (Semiramis i Nimrod), był to kluczowy obiekt ich wierzeń, podobnie jak wizerunki małego Nimroda w ramionach matki stanowiły główny przedmiot kultu w okresie przesilenia zimowego (ok. 25 grud-nia). Nieszczęśliwie, owy kult 'matki i dziecka' rozprzestrzenił się po całym świecie, przybierając różne formy w wielu religiach. W Egipcie był to kult Izydy i Ozyrysa, a Azji: Cybele i Deoius, w Rzymie: Fortuna i Jowisz. W Grecji, Chinach, Japonii, Tybecie... wszędzie odnajdujemy pogańskie pierwowzory kultu Madonny i jej dzieciątka.
Przez wieki (w szczególności IV i V w. n.e.), kiedy to setki tysięcy ludzi świata Imperium Rzymskiego przyjmowało nowe, popularne chrześcijaństwo (mając fałszywe, nieszczere intencje) i mieszało je ze swymi rdzennymi wierzeniami, kult 'Madonny i dzieciątka Jezus' również stał się bardzo popularny, szczególnie w okresie świąt, którym przyklejony został emblemat 'bożego narodzenia'. Możemy to z łatwością odnaleźć także i dziś, w tysiącach ikon i wizerunków 'Marii z Jezuskiem', świątecznych kolędach, w których motyw 'matki z dzieciątkiem' jest szczególnie wynoszony, szopkach 'bożonarodzeniowych' itd. My, którzy urodziliśmy się w tym babilońskim świecie i przez całe życie byliśmy żywieni tymi kłamstwami, a także pouczani adorowania tych rzeczy jako święte, nigdy nawet nie poddaliśmy próbie ich pochodzenia, ani też nie zadaliśmy sobie trudu by sprawdzić czy wywodzą się one ze Słowa BOŻEGO, czy też mają pogańskie, niebiblijne korzenie.


MIRIAM [MARYJA] WYWYŻSZONA NA PRZEKÓR PISMU ŚWIĘTEMU

Jednym z kroków do odrzucenia niepodważalnego autorytetu Biblii przez Kościół Katolicki było, całkowicie sprzeczne z nauką Pisma Świętego, wyniesienie żydowskiej kobiety Marii na pozycję należną wyłącznie ŚWIĘTEJ TRÓJCY, kiedy stała się ona obiektem kultu i adresatem modlitw milionów osób, które uwierzyły w kłamliwe pouczenia fałszywych nauczycieli. Na obrazku obok przedstawiono Miriam jako "WSPÓŁODKUPICIELKĘ, POŚREDNICZKĘ WSZYSTKICH ŁASK i WSTAWIENNICZKĘ" (jak napisano pod obrazkiem), z dłońmi przebitymi charakterystycznie dla ukrzyżowania. Jest to dalece posunięte bluźnierstwo przeciwko Zbawicielowi JAHUSZUA i Prawdzie Biblii Świętej. Przypisywanie istocie ludzkiej, jaką była Izraelitka Maria, cech i roli pełnionej tylko i wyłącznie przez JAHUSZUA ha MASZIJACH, Jednorodzonego Syna BOGA Najwyższego, a naszego PANA, ZBAWICIELA i MESJASZA, i pozbawianie GO tym należnej tylko i wyłącznie JEMU Chwały jest OGROMNYM BŁĘDEM!

Tylko i wyłącznie JAHUSZUA ha MASZIJACH jest naszym ODKUPICIELEM, POŚREDNIKIEM i WSTAWIENNIKIEM przed Tronem BOGA OJCA JAHWEH, z nikim nie dzieli ON tej roli, ani też nikt inny nie jest godny jej sprawować! To ON sam jest Doskonałym, Nieskazitelnym BARANKIEM BOŻYM, który odkupił nas poprzez przelanie Swojej Drogocennej, Świętej Krwi, i tylko ON został umęczony i ukrzyżowany za nasze grzechy na wzgórzu Kalwarii! Nikt inny. Jedynie w NIM, w JEGO Świętym Imieniu i przelanej za nas Krwi, możemy pokładać wiarę w nasze Zbawienie, a także przychodzić przed Tron BOGA JAHWEH z naszymi modlitwami i namaszczonym wielbieniem! Prosimy o dokładne przestudiowanie poniższych wypisów z Biblii Świętej.

"Jeden też pośrednik między BOGIEM a ludźmi - człowiek JAHUSZUA ha MASZIJACH." 1 List do Tymoteusza 2:5

"JAHUSZUA rzekł mu: JA jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do OJCA inaczej, jak tylko przeze MNIE"
Ewangelia Św. Jana 14:6

"JA Jestem Bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze MNIE, zbawi się, a wchodząc i wychodząc znajdzie pastwisko."
"Kto nie wchodzi przez bramę do owczarni, ale wchodzi
inną drogą, jest złodziejem i rozbójnikiem."
Ewangelia Św. Jana, rozdział 10

"I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego Imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni." Dzieje Apostolskie 4:12


UWAGA! Oddawanie czci komukolwiek poza BOGIEM OJCEM, SYNEM i DUCHEM ŚWIĘTYM jest grzechem bałwochwalstwa i złamaniem naczelnego, Pierwszego Przykazania BOŻEGO!

Pismo Świętę w żadnym wypadku nie zachęca nas do oddawania czci ziemskiej rodzicielce JAHUSZUA, ani też nie wywyższa jej ponad któregokolwiek ze Świętych, sprawiedliwych ludzi Bożych, a także jednoznacznie wyklucza jej jakikolwiek udział w naszym Zbawieniu. Szanujemy Miriam i dziękujemy za nią BOGU JAHWEH - za to, że była Świętą i pobożną kobietą, która otrzymała zaszczyt bycia ziemską matką MESJASZA JAHUSZUA. Pamiętamy jednak, iż tak samo jak my, nazywała GO ona swoim PANEM i potrzebowała JEGO Świętej Ofiary, aby dostać się do Nieba.

"JA, któremu na Imię jest JAHWEH, Chwały MOJEJ nie odstąpię innemu." Księga Izajasza 42:8


DUCHOWA LEKCJA DLA NAS

Jaką duchową lekcję możemy wyciągnąć z Chanuki poza tą, że JAHWEH zapewni nam wyzwolenie i odzyskanie tego, co odebrał nam szatan, a także zatroszczy się o wszystkie nasze potrzeby i pobłogosławi nam?

Żydowska spuścizna to moralność i etyka, dlatego my nie celebrujemy Chanuki paradą wojskową. Szanujemy króla Dawida nie dlatego, że był wojownikiem, ale pomimo tego! Nie mógł on przecież zbudować Świątyni dla JAHWEH, mimo jego prawości i oddania BOGU, ponieważ na jego rękach była krew, nawet jeśli walczył tylko i wyłącznie z nakazu JAHWEH. Dopiero jego syn Salomon, człowiek pokoju, nadawał się do wybudowania Świątyni. Midrasz (Parshat Be'halo'secha) cytuje JAHWEH mówiącego do Arcykapłana Aarona: "Zapalanie Menory będzie na wieki twoją daniną dla Narodu Żydowskiego." Pytamy: "Palenie Menory odbywało się tylko wtedy, kiedy Świątynia jeszcze stała. Co znaczy więc, że palenie Menory ma być na wieki?"

Znaczy to, że prawdy, których uczymy się z Tory, trwają na wieki. W tym oto czasie, gdy pojęcie 'moralności' w społeczeństwach nabiera ekstremalnie rozbieżnych znaczeń, prawda Tory jest jeszcze cenniejsza niż zwykle. W świecie pełnym zagadnień takich jak klonowanie, aborcja, eutanazja, moralność seksualna człowieka, homoseksualizm, ubóstwo, bezdomność, kara śmierci, choroby, wychowywanie dzieci i wiele innych, Tora ukazuje jak bardzo błędne może być ludzkie pojmowanie i wpajane nam nauki, ogólnie przyjęte jako mądre i właściwe. Tora określa Mądrość jako Drogę JAHWEH, a nie drogę tego świata i udowadnia, że nie możemy służyć tym dwóm panom na raz, bo miłując jednego, nienawidzilibyśmy drugiego.

Jak to król Salomon powiedział w Przypowieści 6:23:

"bo lampą jest nakaz, a światłem Prawo, drogą do życia - upomnienie, nagana."

i to niechaj będzie naszym przesłaniem tegorocznej Chanuki.


INNE POGAŃSKIE ELEMENTY ŚWIĄT 'BOŻEGO NARODZENIA'

JEMIOŁA

Jemioła używana była w czasie pogańskich festiwali przesileń zimowych, gdyż była ściśle związana z kultem słońca - miała posiadać święte właściwości dla słonecznego bóstwa i cudowną, uzdrawiającą moc. Pogański zwyczaj całowania pod jemiołą był w tamtym czasie powszechnie znany i stanowił pierwszy krok dla pijackich rozpust i orgii, które praktykowano w czasie imprez 'obumierania starego słońca' i 'narodzin nowego', organizowanych w czasie zimowych przesileń ok. 25 grudnia.
Pasożyt, jakim jest jemioła, posiadał ponadto szczególną wartość sakralną w religiach celtyckich druidów. Szóstego dnia miesiąca przebrani na biało druidzi ścinali złotym sierpem jemiołę oraz składali w ofierze byki swoim bóstwom pośród modłów, co miało zapewnić wyjątkową pomyślność dla przyjmującego jemiołę.

Objawienie dane Elisabeth Elijah od JAHWEH 27 listopada 2005 roku: Jeśli praktykujesz demoniczny, pogański zwyczaj całowania kogoś pod jemiołą, to przeklinasz tym swoją relację z tą osobą!

WIEŃCE 'BOŻONARODZENIOWE'

Wieńce są pogańskim symbolem oznaczającym krąg życia; od narodzin do śmierci. Oprócz wielu źródeł historycznych informacje na temat pochodzenia i zastosowania wieńców w czasach starożytnych podaje sama Biblia. Poniżej fragment z 2 Księgi Machabejskiej, opisujący bluźniercze praktyki ku czci obcych bogów, do których Grecy zmuszali naród Izraela:

"Każdego miesiąca w dniu urodzin króla gorzka konieczność prowadziła każdego do spożywania ofiar, kiedy zaś przyszło święto Dionizjów, zmuszano do tego, aby w bluszczowych wieńcach brać udział w pochodzie ku czci Dionizosa. Za namową Ptolemeusza zostało wydane dla sąsiednich miast greckich rozporządzenie, aby one w stosunku do Żydów tak samo postępowały, zwłaszcza co do uczt obrzędowych, i aby karano śmiercią tych, którzy nie chcieli przejść na grecki sposób postępowania." 2 Księga Machabejska 6:7-9

Dekorowanie domów jemiołą i wieńcami w zimowym okresie, praktykowane obecnie przez ludzi na całym świecie, to kolejny doskonały przykład na to, że druidzkie, celtyckie, greckie oraz wywodzące się z wielu innych kultur pogańskie zwyczaje, wciąż mają się bardzo dobrze w dzisiejszym świecie. Stanowi to także kolejny, istotny dowód na to, jak głęboko w fałszywych, pogańskich wierzeniach zakorzenione jest to, co ludzie w niewiedzy i w nieświadomości nazywają zwyczajami 'Bożego narodzenia'.

"I wy więc rozumiejcie tę porę, że czas jest już bliski, i pora się już obudzić ze snu, albowiem bliżej jest nasze zbawienie niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc już przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc od siebie uczynki ciemności, wdziewając na siebie oręż światłości." List do Rzymian 13:11-12

***********
ŚWIĘTY, PRAWDZIWY KOŚCIELE JAHUSZUA HA MASZIJACH (JEZUSA CHRYSTUSA), NADSZEDŁ CZAS, ABY POWSTAĆ! NADSZEDŁ CZAS, ABY POWIEDZIEĆ ŚWIATU, ŻE JUŻ DŁUŻEJ NIE BĘDZIEMY WSPÓŁUCZESTNIKAMI JEGO GRZECHÓW! CZAS POWIEDZIEĆ: 'NIGDY WIĘCEJ' DLA POGAŃSKICH, ANTYCHRZEŚCIJAŃSKICH TRADYCJI, NIE WAŻNE JAK NIEWINNIE I MIŁO KOJARZYŁYBY SIĘ NAM!

Przestańce nawet nazywać te uroczystości 'Bożym narodzeniem', gdyż teraz wiecie już doskonale, że nie mają one nic wspólnego z przyjściem naszego MESJASZA na świat. Pamiętajcie, że JAHUSZUA NIE PRZYCHODZI PO NIEPOSŁUSZNĄ OBLUBIENICĘ, dlatego sami musicie podjąć decyzję: CZY POZWOLICIE, ABY PRAWDA WAS WYZWOLIŁA?

Modlimy się, aby to było dla was błogosławieństwem,
Polski Zespół Misji Amightywind

(ze specjalnymi podziękowaniami dla
Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah)