BARDZO WAŻNE OSTRZEŻENIE z 2017 roku!
PROSIMY, MÓDLCIE SIĘ O PRZEDŁUŻENIE CZASU!


To była pilna wiadomość niepodobna do żadnej innej, jaka kiedykolwiek była mi dana od czasu powstania Misji. Dane Apostoł Eliszewie Elijahu.

PILNE!!!

Coś ogromnie złego jest planowane dalej, aby uderzyć tę ziemię.
Módlcie się, aby nic szczególnego nie wydarzyło się na niebie ani na ziemi. Jeżeli nic nie wydarzy się do połowy października, to będzie to oznaczać, że zostało nam dane więcej czasu.
Było ostrzeżenie o Planecie X od długiego czasu. Kliknijcie, aby je przeczytać.
(Proroctwo 72)Ja nie mówię, że będzie to Planeta X. Ja po prostu nie wiem tego jeszcze w tym czasie. Po prostu módlcie się przeciwko czemukolwiek złemu, co rządy lub sam szatan wyślą pomiędzy 1 sierpnia a połową października.
My nie mówimy jedynie o niebezpieczeństwach wojny. My mówimy o niebezpieczeństwie od tych, którzy nawet nie posiadają ludzkiego DNA. My mówimy o tym, co jest umieszczane na niebie, co sprawi że wiele milionów na całym świecie umrze.
Jeśli powiedziałabym wszystko, co zobaczyliśmy w modlitwie, to mogłabym być oskarżana o mówienie czegoś, czego nie powiedziałam. Po prostu weźcie to bardzo na poważnie i módlcie się o opóźnienie, abyśmy mogli mieć więcej czasu.

Proroctwa przepowiadające nadchodzące zniszczenie sprzed lat (między innymi):
Proroctwo 55; Proroctwo 73; Proroctwa 18 i 20; Proroctwo 33; Proroctwo 38; Prororctwo 47; Proroctwo 65; Proroctwo 75; Proroctwo 123 itd.Dziękujemy za modlitwy przeciw temu złu. PAN BÓG przedłużyl jeszcze czas łaski. To nadchodzące zło jeszcze nie wydarzyło się w 2017 roku, ale nadchodzi!
Na potwierdzenie prawdziwości ostrzeżeń, które Prorok otrzymała, proszę przeczytać świadectwo kobiety z Niemiec która zapewne nie znała Proroctw ani Prorocy nie znają jej. Jednak źli używali również i tej Niemki do przygotowywania zła, którego rozpoczęcie planowano na 2017 rok.
Ona była inżynierem. Dokładnie – budowniczy tuneli, szczególnie instrumentów pomiarowych dotyczących ciśnienia / ochrona / wzmocnienia. Jaśniej: konstruktor głębokich bunkrów (baz podziemnych). Ona przed śmiercią napisała świadectwo, które zostało przetłumaczone na język polski i zamieszczone zostało na stronie "Wolnej Polski". Film po niemiecku można znaleźć pod addresem https://www.youtube.com/watch?time_continue=287&v=sdrvbn16KTs.
Polskie tłumaczenie: Kliknij tutaj
Dlatego niech każdy kto jeszcze nie oddał swego serca dla JAHUSZUA niech to uczyni jak najszybciej. Tylko BÓG może nas uchronić od nadchodzącego Sądu BOŻEGO i kar, które spadną na całą ziemię. Tylko BÓG JAHWEH może nas zbawić od piekła! Tylko w Imię JAHUSZUA usłyszy BÓG wasze modlitwy! Dróżka do Nieba jest wąska, a droga do piekła jest szeroka! Ani Maryja, ani papież, ani kościół nie zbawią nikogo.

Jest tylko Niebo i piekło. Nie ma czyśca!
Czytajcie kochani Proroctwa BOŻE na stronie Misji Amightywind po więcej szczegółów!