Święto Chanuki trwa od czwartku wieczora, 7 grudnia (24 Kislew), zapalamy pierwszą świeczkę,
do piątku wieczora, 15-go grudnia (2 Tewet), 2023 roku, wygaszamy ósmą świeczkę.

CHANUKA 2023 - ŚWIĘTO ŚWIATEŁ
(Uroczystość Poświęcenia Świątyni - 2 Księga Machabejska 1:18, Ew. Jana 10:22)

" Chanuka/Sukkot. Słowa od JAHUSZUA - Utrzymanie Szałasu/Namiotu przez cały okres Chanuki. "

Szalom Zgromadzenie Amightywind. JAHUSZUA HA MASZIJACH przemówił do mnie podczas modlitwy i słuchałam JEGO słów: Honorujecie SUKKOT, który jest MOIMI urodzinami na Ziemi, pierwszego dnia Sukkot. Chcę, abyście dali instrukcje Zgromadzeniu Amightywind:

"Oto JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH nakazuję wam zrobić nową rzecz i w dniu święta Chanuki, aby kontynuować świętowanie ze Święta Sukkot. W tym czasie wasz MESJASZ został umieszczony niewidzialną Ręką RUACH HA KODESZ w łonie MOJEJ rodzonej matki Miriam. JESTEM WIECZNYM ŚWIATŁEM, wzorem do naśladownia; JESTEM Powodem, dla którego Święto Chanuki nazywane jest Świętem Świateł!

[Budowanie] Szałasy stanowiły pouczenia, które symbolizowały MOJE narodziny w stajence w Betlejem (w języku hebrajskim szałas tłumaczy się na angielski: stajnia). JESTEM Świątynią, która została zbezczeszczona, ponieważ każdy grzech z wyjątkiem bluźnierstwa RUACH HA KODESZ, gdzie nie ma przebaczenia, wszystkie grzechy i choroby zostały umieszczone na MOIM CIELE. Byłem doskonałym ofiarnym Barankiem JAHWEH, Doskonałą Krwią Przebłagalną za grzechy zrodzone z ludzkiej dziewicy, JESTEM WSPÓŁTWÓRCĄ razem z ABBA JAHWEH i RUACH HA KODESZ, JESTEŚMY zwanymi również TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ!

JESTEM ponownym poświęceniem ŚWIĘTEJ świątyni zburzonej, ukrzyżowanej, a ciało umarło, ale trzeciego dnia udowodniłem, że szatan nie mógł powstrzymać MNIE od powstania w MOIM ŻYWYM CIELE WOBEC ŚWIADKÓW, CZYNIĄC CUDA w każdym zakątku ŚWIATA PRZEZ 40 DNI!

Dziękuję ci Eliszewo za dawanie przykładu. Powiedz Kongregacji Amightywind, że JESTEM zadowolony z ich dowodu miłości poprzez posłuszeństwo i ŚWIĘTE życie, i świętowanie MOICH urodzin w Sukkot przez 8 dni. Nie byłoby cudownych narodzin na ziemi bez ciąży MOJEJ dziewiczej matki. Niech świętowanie przez 8 dni w Chanuka będzie również w Sukot! Nadal honorujecie swojego MESJASZA i MOJEGO NIEBIAŃSKIEGO OJCA JAHWEH, który posłał MNIE, aby zastąpić Stare Przymierze Krwi i zastąpić arcykapłanów Starego Przymierza Krwi, którzy składali ofiary za grzechy ze zwierząt.

JA JESTEM waszym jedynym DOSKONAŁYM NAJWYŻSZYM KAPŁANEM. Droga do Nieba wiedzie przez MOJE IMIĘ, a wasze grzechy są zmywane, gdy wierzycie i nie wątpicie, JAM JEST MESJASZEM, WSPÓŁTWÓRCĄ. JA zapłaciłem tę cenę za wasze grzechy, gdy prosicie o przebaczenie z wielkim żalem, żałując również przed JAHWEH. Czcijcie i bądźcie wdzięczni, że zapłaciłem cenę, zostałem ukrzyżowany, umarłem i zmartwychwstałem trzeciego dnia. Ponownie poświęcasz swoją Świątynię, kiedy umierasz dla siebie i pozwalasz mi używać twojego życia dla MOICH celów. Cenna RUACH HA KODESZ będzie w twojej duszy, ostrzegając i przekonując cię, abyś szybko żałował, gdy zgrzeszysz, wkładając bojaźń przed JAHUVEH, który jest początkiem mądrości".

2 Machabejska 1:9

Zachowujcie Święto Szałasów w miesiącu Kislew.

2 Machabejska 10:1-9

Zdarzyło się, że w tym samym dniu, w którym świątynia została sprofanowana przez cudzoziemców, nastąpiło oczyszczenie świątyni, to jest dwudziestego piątego dnia tego samego miesiąca, którym był Kislew. Obchodzili je przez osiem dni z radością, na wzór Święta Szałasów, pamiętając, jak jeszcze niedawno, podczas Święta Szałasów, błąkali się po górach i jaskiniach jak dzikie zwierzęta... Wydali dekret publiczny, ratyfikowany przez głosowanie, że cały naród żydowski ma przestrzegać tych dni co roku. Taki był koniec Antiochusa, którego nazywano Epifanesem.

Proszę kliknąć na poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o Chanuce. Jeśli nie masz menory lub innego sposobu, by móc zapalić świece, proszę użyj menory na tej stronie i kliknij na numer dnia, w którym jesteś, a menora zostanie zapalona dla ciebie, a wszystkie błogosławieństwa modlitewne są tam. Modlimy się, aby wasza Chanuka była błogosławiona i wypełniona wieloma cudami w imię i krew JAHUSZUA HA MASZIJACH, wszystko zgodnie z wolą TRÓJCY ŚWIĘTEJ w Niebie, Amen!

W miłości i błogosławieństwach JAHUSZUA HA MASZIJACH.
https://amightywind.com/en/hanukkahteaching.html https://amightywind.com/en/hanukkah/index.html

TAK SAMO JAK DAWNY MACHABEUSZ...
I MY MAMY ZWYCIĘSTWO!!!
(Księga Machabejska)

"Nadchodzi czas celebracji Święta Chanuki. Niechaj wszyscy, którzy je świętują, oczekują cudów ponownie, gdyż JA JESTEM Światłem, które rozświetli waszą drogę w ciemnościach!"
JAHWEH, Proroctwo 42

JA zabieram was na nowy poziom waszej wiary” – Słowo od JAHUSZUA MESJASZA na Święto Chanuki z roku 2008.


„JA JESTEM Światłością Świata. Kto idzie za MNĄ nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał Światło Życia.”   - Ew. Św. Jana 8:12

„Jak długo jestem na świecie, JA JESTEM Światłością Świata.”
    - Ew. Św. Jana 9:5


amightywind.com   |   almightywind.com
amightywind-proroctwa.com
Aleph & Tav Almightywind Misja
Niepowstrzymanego Ognia Ducha Świętego
Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
New Zealand 5018
Email:
revholyfire@co.uk
proroctwanaczasykonca@hotmail.com


Szamus

Środkowa świeca, od której odpalane są wszystkie pozostałe.
Reprezentuje ona JAHUSZUA, Światłość Świata.
Pierwszą świecę zapalamy w czwartek wieczorem, 7 grudnia, po zachodzie słońca
Menora Online z modlitwami i czytaniami z Pism
w języku angielskim
miłowani JAHWEH i JAHUSZUA ,
(kliknij tutaj aby dowiedzieć się dlaczego używamy
Świętych Hebrajskich Imion Bożych
)Błogosławionych, radosnych i obfitujących w cuda Świąt Chanuki!

dziękujemy wszystkim, którzy pisali do nas, wspierali i dodawali otuchy w przeciągu tego roku. Wiemy, że JAHUSZUA hojnie was pobłogosławi. Otrzymałam to polecenie od
JAHUSZUA, aby podzielić się z wami tym, czego ON osobiście nauczył mnie o Chanuce, a także o ważności celebrowania ośmiu biblijnych Świąt. Elisabeth


czasie Święta Chanuka upamiętniamy cud, który wydarzył się w Świątyni Jerozolimskiej po odzyskaniu miasta przez Judę Machabeusza ok. 165 lat przed narodzeniem MESJASZA. Po oczyszczeniu Świątyni ze splugawienia poprzez odbywający się w niej kult greckich bogów (m.in. Zeusa), połączony z rozpustą i składaniem ofiar z nieczystych zwierząt (świń), oraz ponownym zadedykowaniu jej dla JAHWEH, judejscy powstańcy zapalili lampę świątynną. Zapas wyświęconego oleju potrzebnego do palenia się lampy wystarczył zaledwie na jeden dzień. Lampa płonęła w cudowny sposób przez 8 pełnych dni, do czasu aż przybyli posłańcy z nowymi zapasami wyświęconego oleju. Od tamtego czasu corocznie obchodzi się Uroczystość Poświęcenia Świątyni, której nieodzownym elementem jest zapalanie menory - symbolu Izraela. Przeczytaj tę jak i wiele innych historii z życia Narodu Wybranego w Księdze Machabejskiej (której, mówiąc z przykrością, zabrakło w większości współczesnych przekładów Biblii). Mimo że wydarzenie to jest niezwykle istotnym elementem Święta Chanuka, upamiętnianym przez Żydów na całym świecie, to my, jako Żydzi Mesjańscy, celebrujemy również w ten dzień cud o wiele większy i ważniejszy - cud niepokalanego poczęcia ZBAWICIELA, którego Chanuka jest rocznicą. W przeciągu tych oto dni Archanioł Gabriel zwiastował dobrą nowinę Marii, a ona stała się brzemienną za sprawą DUCHA ŚWIĘTEGO, natomiast po 9 miesiącach, na Święto Szałasów - Sukkot - narodziła Mesjasza JAHUSZUA. Czytajmy o tych wydarzeniach i upamiętniajmy je w ciągu tych wspaniałych, radosnych dni Święta Chanuka.

JAHUSZUA HA MASZIJACH dał mi, Eliszewie Elijahu, Nowe objawienie jako przywódczyni Misji AmightyWind od 25 lat i starożytne wersety z Drugiej Księgi Machabejskiej: Umieść swój szałas/kuczkę - sukkot lub jego symbol w swoim domu na Chanukę, aby uhonorować JAHUSZUA podczas Festiwalu Świateł w czasie ponownego poświęcenia Świątyni, gdzie cud tylko na 1 dzień namaszczonego oleju do światła Menory trwał 8 dni! Księga Machabejska na temat Chanuki
2 Machabejska 1
"9 Teraz zaś [piszemy], abyście obchodzili Święto Namiotów miesiąca Kislew. [Dan] w roku sto osiemdziesiątym ósmym».
2 Machabejska 10:
1 Machabeusz, a z nim jego ludzie, pod wodzą JAHWEH zdobyli świątynię i miasto, 2 znieśli ustawione na placu przez obcokrajowców ołtarze i gaje. 3 Po oczyszczeniu świątyni zbudowali nowy ołtarz, wykrzesali ogień z kamieni, a potem wziąwszy ten ogień, złożyli ofiarę, po dwóch latach2 przerw; rozniecili ogień [na ołtarzu] kadzenia i zapalili lampy oraz wyłożyli chleb. 4 Gdy to zostało dokonane, upadli całym ciałem przed Panem i błagali, aby już nigdy nie dozwolił im popaść w takie nieszczęścia, ale jeżeliby kiedy zgrzeszyli, żeby ich łagodnie skarcił, a nie wydawał bluźnierczym i barbarzyńskim narodom. 5 Wypadło zaś tak, że w tym samym dniu, w którym świątynia był zbezczeszczona przez obcokrajowców, została ona oczyszczona, dwudziestego piątego tego samego miesiąca, którym jest Kislew. 6 Z radością obchodzili uroczystość przez osiem dni na wzór Święta Namiotów, przypominając sobie, jak krótko przedtem Święto Namiotów obchodzili w górach i w grotach na podobieństwo dzikich zwierząt. 7 Toteż z wiązankami, zielonymi gałęziami, a do tego jeszcze palmami w rękach śpiewali hymn na cześć Tego, który pozwolił im szczęśliwie oczyścić swoją świątynię. 8 Wspólną zaś uchwałą i ślubowaniem postanowili, że cały naród żydowski będzie każdego roku obchodził ten dzień uroczyście.

JAHUSZUA HA MASZIJACH jest WIECZNYM ŚWIATŁEM i cuda chanukowe zapowiadały to, co miało być w przyszłości, i to, że Izajasz 53 i wiele mesjańskich wersetów proroka Izajasza - czego ortodoksyjni Żydzi są nauczani, aby ignorować - opisuje JAHUSZUA HA MASZIJACH. To Pismo Święte opisuje Żyda, który będzie poświęcony! JAHUSZUA narodził się z żydowskiego łona Żydówki, nadal dziewicy! Wszystko w Torze, którą jest 5 Książek Mojżesza i więcej, wszystkie nauki JAHWEH. Słowo „Tora” tłumaczy się na język angielski "instruktaż", a w Biblii króla Jakuba często jako "prawo". JAHUSZUA HA MASZIJACH nazywany również ‘JEZUS CHRYSTUS’ jest PRAWEM, Słowem które stało się ciałem od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia!

Ew. Św. Mateusza 1:18-20
18    Takie było narodzenie JAHUSZUA MESJASZA: Kiedy Jego matka, Maria, została zaręczona z Józefem, zanim się zeszli, stała się brzemienna za sprawą RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO).
19    Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym, nie chciał jej publicznie zniesławić i postanowił potajemnie ją oddalić.
20    Gdy rozmyślał o tym, Anioł JAHWEH ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć swojej żony, bo To, co się w niej Zrodziło, jest z RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO).


AHUSZUA nauczał w Świątyni Jerozolimskiej w czasie Święta Chanuki, Siebie samego określając jako Światłość Świata. Tak, mamy w te dni powinność upamiętniania cudu zwycięstwa Machabeusza i ocalenia Narodu Żydowskiego, ale jeszcze większym cudem jest niepokalane poczęcie MESJASZA i zapowiedź dokonanego przez Niego dzieła Zbawienia - przyniesienia Światła nadziei ludzkości. Jeśli tylko ortodoksyjni Żydzi mogliby zrozumieć, że jest większy powód do świętowania w te dni i ważniejszy cud do uczczenia, niż oliwa w lampie, która płonęła przez 8 dni...

esteśmy duchem i modlitwami z wszystkimi braćmi i siostrami, którzy przychodzą do tego Świętego internetowego Sanktuarium i życzymy błogosławionych i radosnych Świąt Chanuka, wypełnionych cudami - przynajmniej ośmioma - po jednym dla każdej ze świec menory. W imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH!


odczas ośmiu dni Celebracji Uroczystości Poświęcenia Świątyni, odpalamy osiem świec menory, od najwyższej, centralnej świecy symbolizującej nasze najważniejsze Światło - JAHUSZUA. „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi” - Ew. Św. Jana 1:4. Zapalanie świateł menory odbywa się w ustalonym porządku - codziennie zapalamy po jednej świecy, zaczynając zawsze od prawej strony. Pierwsza świeca symbolizuje lampę świątynną, zapaloną przez Machabeusza, a wszystkie pozostałe - osiem dni, przez które lampa w cudowny sposób płonęła. Siedem świec symbolizuje także siedem dni tygodnia, również odnosząc się do JAHUSZUA, który zapewnia nam Światło życia na każdy dzień. Chanuka to czas cudów, także i my spodziewajmy się ich w przeciągu tych dni i módlmy się o nie.

anuka jest upamiętnieniem dedykacji Świątyni Jerozolimskiej BOGU JAHWEH oraz zwycięstwa Żydów pod wodzą Machabeusza,
ale my - Żydzi Mesjańscy upamiętniamy w ten dzień cudowne Poczęcie Mesjasza JAHUSZUA z dziewicy imieniem Miriam, nazywanej również Marią. Coż to za wspaniały dzień do świętowania! W dodatku Chanuka stanowi czas wyzwalania i odbierania szatanowi tego, co on ukradł - jak miało to miejsce ze Świątynią Jerozolimską i wolnością Izraelitów. Składajmy w te dni szczególnie modlitwy w tej intencji przed Tronem NAJWYŻSZEGO.

przeciwieństwie do zwyczajów bożonarodzeniowych, które świętuje się tylko 2 dni, celebracja Chanuki trwa całych 8 dni! Radujemy się w tym czasie i ucztujemy, racząc się przeróżnymi smakołykami, obdarowujemy się prezentami, ale przede wszystkim wykorzystujemy ten jako okres szczególnego poszukiwania woli i zacieśnienia więzi z JAHWEH i JAHUSZUA, czytamy Słowo BOŻE i śpiewamy pieśni pochwalne ku czci naszego Stwórcy i Zbawiciela. Spodziewamy się w te dni cudów, bo BÓG, któremy służymy, jest BOGIEM Cudów!


ednym z ważnych celów tej Misji jest przekazywanie prawdy o ważności przestrzegania Świąt Biblijnych oraz o potrzebie pielęgnowania szczególnej więzi z naszym Zbawicielem w dni takie jak Rosz ha Szana, Chanuka i Sukkot (Święto Namiotów, rocznica prawdziwego 'Bożego Narodzenia'). Jeśli tylko przedstawiciele zorganizowanych religii zechcieliby nauczać ludzi prawdy, zamiast karmić ich kłamstwami i nakazywać celebrowanie zmyślonych przez ludzi festiwali, zwanymi świętami 'Bożego Narodzenia' oraz 'Wielkiej Nocy'.


arodziny JAHUSZUA i Jego zmartwychwstanie nie mają
nic wspólnego z magią, 'świętym Mikołajem', elfami, 'zającem wielkanocnym' czy wymalowanymi na kolorowo jajkami! Cóż za obraza dla naszego ukochanego MESJASZA, łączyć JEGO Osobę z bezbożnymi, bluźnierczymi symbolami, postaciami i obrządkami, wywodzącymi się z ohydnych pogańskich obyczajów! Nawet jeśli nigdy wcześniej nie celebrowałeś Chanuki, w tym roku oddawaj Chwałę i Cześć JAHUSZUA w czasie tej Świętej Uroczystości. Nie bierz udziału w obchodach martwej, ludzkiej tradycji, oddającej cześć demonom przebranym w kostiumy niewinnych, ludzkich obyczajów. Nie powielaj kłamstw utrwalanych i powtarzanych przez miliony, zarówno chrześcijan jak i pogan, na obliczu całej ziemi. Nie okłamuj z premedytacją własnych dzieci! Przeczytaj co tak naprawdę kryje się za 'świątecznymi' tradycjami, symbolami i czemu tak naprawdę ludzie oddają cześć w czasie tzw. 'Świąt Bożego Narodzenia'. Prosimy, podziel się tą wiedzą z innymi, przekaż prawdę swojemu pastorowi, księdzu, a jeśli odrzucą ją i wciąż będą się upierać przy pouczaniu ludzi kłamstw rodem z piekła - nie wahaj się od nich odejść! Za dni Machabeusza Chanuka była czasem uwolnienia od fałszywej religii, którą Narodowi Wybranemu narzucali greccy okupanci; niech tak będzie i teraz!

roczystość Święta Namiotów - Sukkot, jest czasem upamiętniania narodzin Zbawiciela, a nie to, co potocznie zwą 'Bożym Narodzeniem'. Dzień 25 grudnia jest w rzeczywistości rocznicą urodzin Nimroda, babilońskiego króla, budowniczego wieży Babel, założyciela kultu baalów, molochów i ich krwawych ofiar z ludzi, jednego z najbardziej nikczemnych i zdeprawowanych wrogów Boga JAHWEH i bluźnierców, jakich widział ten świat. (Szerzej opisane w artykule "Prawda o Świętach Bożego Narodzenia" )

Uroczystość świętowana 25 grudnia nie jest w żadnym wypadku celebracją urodzin Jezusa Chrystusa, jak to przedstawiciele zorganizowanych religii starają się wmówić, nie dajcie się zwieść! JAHUSZUA ha MASZIJACH narodził się w Sukkot, był to czas, kiedy pasterze nocowali na polu, tradycyjnie dla tego Święta. To właśnie jest czas do świętowania przyjścia na świat Mesjasza i śpiewania pieśni pochwalnych oraz kolęd. Jeśli tylko te piękne zwyczaje mogłyby rozprzestrzenić się wśród wiernych! Ludzie zrozumieliby wtedy, że nic tak naprawdę nie tracą rezygnując z magii pogańskich świąt.

ierzymy, że Światłość tego świata (Ew. Św. Jana 8:12; Ew. Św. Jana 9:5) została poczęta z RUACH ha KODESZ w czasie Świąt Chanuki. Jest to jeden z powodów, dla których przywiązujemy dużą wagę do tego Święta i celebrujemy je. Celebrujemy Światło, bez którego nie moglibyśmy być zbawieni. Jego Imię to JAHUSZUA, które oznacza „JAH ZBAWIA”. Greckie imię nadane JAHUSZUA to JEZUS CHRYSTUS, ale to tłumaczenie nie ma kompletnie żadnego znaczenia ani przesłania, czy też takiego Namaszczenia, jakie posiada Imię Hebrajskie.
Musimy nauczyć się poprawnego Hebrajskiego Imienia SYNA BOŻEGO, które nadała MU Jego hebrajska matka. Tym imieniem w żadnym wypadku nie było greckie 'Jezus'. (Kliknij na powyższy link, aby dowiedzieć się o znaczeniu używania Hebrajskich Imion Bożych)

Biblii imieniem SYNA BOŻEGO jest również Immanuel, co oznacza „BÓG z nami”. Jednakże używając Imienia JAHUSZUA, zawieramy w nim Imię naszego Stwórcy - JAH - który przyszedł do nas w ciele JAHUSZUA. Gdyż JAHWEH jest OJCEM JAHUSZUA, i istotnie 'jest z nami' właśnie poprzez to Imię - JAHUSZUA!

świadomcie sobie znaczenie Namaszczenia Hebrajskich Imion JAHWEH i JAHUSZUA szczególnie w obliczu tych dni Czasów Końca, w których znajdujemy się obecnie. Przyniesie to większe namaszczenie waszym modlitwom oraz ochronę, bo szatan nienawidzi Imienia JAHUSZUA! Imię 'Jezus' przypisują sobie miliony ludzi, którzy nie mają żadnej bojaźni ani miłości do Mesjasza, Imię JAHUSZUA/JAHSZUA natomiast jest podrabiane/profanowane o wiele rzadziej. Zrozumcie, studiujcie i wykażcie rozeznanie! Strzeżcie się każdego ewangelisty, pastora, duchownego, którzy nazywają SYNA BOŻEGO jedynie tytułem 'Jezus Chrystus (z gr. namaszczony)'! Jak wielu jest pastorów, ewangelistów i duchownych, którzy znają prawdę na temat Świętego BOŻEGO Imienia JAH/JAHWEH oraz JAHUSZUA, prawdziwego Dnia Siódmego - Szabatu, ważności Praw i Przykazań Bożych, Biblijnych Świąt; a mimo to nie decydują się tej prawdy nauczać, czy też żyć w zgodzie z nią? Wybierają 'łatwą' drogę w obawie przed narażeniem się ludziom, chodzą na kompromisy i stawiają pouczenia ludzkich religii ponad BOŻĄ, objawioną w Piśmie Świętym Prawdę. JAHUSZUA przestrzegał każdej z wymienionych prawd i to samo nakazywał Swoim wiernym. Czyż nie powinniśmy posłuszeństwa Jemu przedkładać daleko ponad posłuszeństwo ludziom i ich doktrynom?

asz JAHUSZUA nie jest jedynie namaszczony, JAHUSZUA jest BOGIEM, który przyszedł do nas w ciele dziecka zrodzonego z dziewicy! JAHUSZUA stał się doskonałą Ofiarą Krwi za grzechy Swojego ludu, sam natomiast nie zgrzeszył nigdy myślą, słowem czy uczynkiem.
JAHUSZUA został umęczony i ukrzyżowany za nasze grzechy, ale nie pozostał w grobie długo, zmartwychwstał dnia trzeciego i pokonał przez to szatana i śmierć.

teraz żyje ON i króluje w Niebie z Ojcem JAHWEH, naszym Stwórcą, na wieki! JAHUSZUA jest naszym jedynym Mesjaszem, tylko poprzez Jego Imię i przelaną Krew możemy powrócić do naszego Niebiańskiego Domu. JAHUSZUA jest jednorodzonym, umiłowanym Synem JAHWEH!

amiętajcie, że to JAHUSZUA jest Żywą Menorą, jest Żywą Oliwą, która zapala pozostałe świece menory. Bez Wiecznego Światła JAHUSZUA, które chroni nas, prowadzi, wyzwala i błogosławi, ha satan już dawno zgasiłby nasze światła. JAHUSZUA jest powodem, dla którego celebrujemy Chanuka tak samo, jak wyzwolenie narodu Izraela za czasów Judy Machabeusza, poświęcenie Świątyni oraz cud, który się w niej wydarzył, kiedy zapas oleju na jeden dzień płonął przez osiem dni! Cud ten jak i sama menora symbolizują JAHUSZUA. Liczba osiem (8) oznacza nowy początek - JAHUSZUA jest naszym Nowym Początkiem! Liczba dziewięć (9) oznacza zaś wyzwolenie - JAHUSZUA jest naszym Wyzwolicielem! Nasz JAHUSZUA jest Światłem, które nigdy nie zgaśnie!

ez cudownego poczęcia JAHUSZUA nie mielibyśmy Wiecznego Światła, które prowadzi nas oraz odpędza ciemności i szatana. Jedynie poprzez Imię i przelaną na Kalwarii Krew JAHUSZUA mamy zwycięstwo! Chwalmy Stwórcę JAHWEH za to, że oddał nam Swojego Jednorodzonego Syna, aby stanowił odkupienie i wybawienie naszych grzechów, aby był naszym MESJASZEM! Chwalmy JAHUSZUA! On żyje, ani śmierć ani piekło nie mogły go zatrzymać! Powstał ON z grobu dając nam błogosławioną nadzieję tego, że pewnego dnia powrócimy razem z NIM do Nieba, bo szatan nie ma już dłużej żadnej władzy nad naszymi duszami. Jeśli nie byłoby zwycięstwa Hebrajczyków pod wodzą Judy Machabeusza nad bezbożnymi Grekami i Syryjczykami, Świątynia oraz wiara w BOGA Abrahama, Izaaka i Izraela zostałaby starta z powierzchni ziemi. Nie byłoby wtedy rodu, z którego narodził się Król Żydów - Mesjasz JAHUSZUA, i z którego wywiodła się Ewangelia o Królestwie Niebieskim. Bez Chanuki nie byłoby Izraela, bez Izraela - JAHUSZUA, bez JAHUSZUA - naszego Zbawienia! Oto właśnie jak ważne jest Święto Chanuki!

rzewodnim motywem Chanuki jest niezniszczalność narodu Izraela, jego Przymierza z Wszechmogącym JAHWEH, a także odwiecznego BOŻEGO Planu, który poprzez Izrael oraz 8 Biblijnych Hebrajskich Świąt ma zostać wypełniony. Cudem, który również w Chanuka upamiętniamy jest fakt, że szatanowi nigdy nie udało się usunąć Izraela z powierzchni ziemi, i nigdy się nie uda! Przez wiarę i my jesteśmy potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz spadkobiercami ich dziedzictwa. Jesteśmy potomkami JAHUSZUA, a JEGO Krew zbawia nas, uzdrawia, chroni, uwalnia i błogosławi!

rzeczytaj, dlaczego
Święto Chanuka nie jest żadnym 'zamiennikiem' świąt 'Bożego Narodzenia'. Zrozumiesz co szatan z całej siły stara się przed Tobą ukryć, jak bardzo nie chce, abyś celebrował/a Uroczystość Chanuki oraz co próbuje dawać Ci w zamian. Tzw. boże narodzenie, które nie ma tak naprawdę nic wspólnego z Narodzeniem Mesjasza, usilnie stara się ugasić ogień Chanuki. Menora zapowiada i ogłasza Dobre Wieści. Uroczystość Poświęcenia Świątyni, wspominaną w Ewangelii (Ew. Św. Jana 10:22-23) honoruje sam Mesjasz JAHUSZUA; czy i my nie powinniśmy podążać za JEGO przykładem?

rzykro nam, że nie jesteśmy w stanie osobiście celebrować Świąt Chanuka z każdym, kto czyta tę kartę i poczytuje Misję Ostatniej Amightywind za błogosławieństwo, ale wiedzcie, że jesteśmy z Wami cały czas w RUACH ha KODESZ i modlitwach. Miłujemy i szczerze doceniamy wszystkich partnerów tej Misji, którzy wspierają nas w trudach pracy misjonarskiej, modlą się za nas, wstawiają się za nami w obronie i błogosławią finansową. Otaczamy Was wszystkich modlitwami w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH i dziękujemy, że i Wasze modlitwy są z nami!

eśli nie posiadacie własnej menory, przygotowaliśmy dla Was
Menorę Online abyście mogli codziennie zapalać w symboliczny sposób świece na ekranach Waszych komputerów, a także modlitwy oraz cytaty z Pisma Świętego do czytania i rozważania w te wyjątkowe dni Święta Chanuka. Módlmy się w ten czas o błogosławieństwo na przyszły rok, gdyż bez cudów z Nieba poprzez Świętą Krew JAHUSZUA może być on bardzo ciężki do przebrnięcia. Módlmy się, aby Rosz ha Szana w 2022 roku było czasem Porwania Oblubienicy JAHUSZUA! Tylko czas pokaże, czy faktycznie tak będzie.

roku 2022 będziemy kontynuować działalność misyjną, m.in. poprzez strony internetowe oraz YouTube. Wielu Misjonarzy Młodzieży Misji Amigthywind ( YAHUSHUA'S Youth Ministers) jest głęboko zaangażowanych w pracę ewangelizacyjną, docierając z przekazami BOŻEJ Prawdy zarówno do młodzieży jak i osób starszych. Co raz więcej młodych ludzi odnajduje prawdę i błogosławieństwo w tej Misji, przyjmuje JAHUSZUA jako swojego Zbawiciela i dołącza do nas, aby dzielić trud świadczenia ludziom o JAHUSZUA ha MASZIJACH / JEZUSIE CHRYSTUSIE w tych niezwykłych Czasach Końca, bezpośrednio poprzedzających biblijny Wielki Ucisk oraz Wniebowzięcie Oblubienicy Mesjasza. Dzielą się oni z nami swoimi świadectwami i przedstawiają błogosławieństwa, które otrzymali poprzez Słowo ELOHIM JAHWEH docierające do nas w obecnym czasie poprzez Proroka Eliszewa Elijahu. Zobacz na własne oczy i posłuchaj co mają do powiedzenia ci ludzie, którzy razem z nami stanowią Misję Niepowstrzymanego Wiatru DUCHA ŚWIĘTEGO - Misję Amightywind! (Dzieje Apostolskie 2:2)

ądźcie błogosławieni! Opowiadajcie ludziom mesjańskie, nowotestamentowe znaczenie Święta Chanuka - poczęcie naszego Mesjasza JAHUSZUA! Nauczajcie tego swoje dzieci i przekazujcie im zwyczaje tych Świętych, wspaniałych dni. Obdarzajcie się upominkami, czymś drobnym, aby upamiętnić dar zwycięstwa, który BÓG JAHWEH dał narodowi Izraela za dni Machabeusza. Jakkolwiek nie chcielibyście spędzać tych dni, nie zapomnijcie o czytaniach z Pisma Świętego, które przygotowaliśmy dla Was, jako prezent. Zapalajcie codziennie świece, chociażby w ten symboliczny sposób - na ekranie komputera, zawsze zaczynając od prawej do lewej i oczywiście odpalając poboczne świece od głównej, środkowej świecy.

ie mogliśmy również porozsyłać kart na Chanuka do wszystkich braci i sióstr w JAHUSZUA, do których chcielibyśmy je wysłać, dlatego też publikujemy tę kartę do wglądu dla każdego. Wszystkich, którzy są z nami, dzieląc trudy pracy misjonarskiej, wspierając nas modlitwami, słowami oraz datkami, wszystkich którzy przyjmują Misję Amightywind jako błogosławieństwo, traktujemy jako naszą Rodzinę! (Ew. Św. Mateusza 12:48-49)

to Chanuka rozmyślajcie nad cudami, które BÓG JAHWEH dał Wam tego roku. Chwalcie JAHWEH i JAHUSZUA za plany, które mają dla nas, bo wszystkie one są na dobre, a nie na złe!

amiętajcie również, że Chanuka to Święto Świateł. Czujcie się zaproszeni, aby udekorować Wasze domy kolorowymi światłami, których zwykle używa się na boże narodzenie.

a zakończenie chcielibyśmy szczególnie podziękować wszystkim, którzy pracują ciężko, aby przekładać przekazy prorocze na inne języki. Jesteśmy im tak bardzo wdzięczni. Prosimy o szczególne, namaszczone cuda dla każdego, kto dzieli z nami trud na tym Polu Żniw. Każdy członek tej misji należy do robotników, którzy pracują ciężko na urodzajnej glebie, przyprowadzając dusze z całego świata do JAHUSZUA.

o zobaczenia w Niebie, jeśli nie tu, na ziemi,

łogosławiąc i miłując w Imieniu JAHUSZUA,
    Eliszewa, Grace, Kathrynyah, Adam
oraz cały polski zespół Misji AmightywindModlitwa na Chanuka
(przed zapaleniem świec)

Niechaj będzie Twoją wolą OJCZE nasz, ABBA JAHWEH, odnieść się przychylnie do naszych obchodów Święta Chanuka i zapalania świateł upamiętniających Najjaśniejsze ŚWIATŁO posłane na ten świat - Twego Jednorodzonego Syna, naszego Mesjasza JAHUSZUA ha MASZIJACH, który w dniach tego Święta zesłany został do łona Marii. Światła lamp olejnych/świec zgasną po ośmiu dniach, lecz Najjaśniejsze ŚWIATŁO, prawdziwa Żywa Oliwa, będzie z nami na wieczność.

Ba-rucha-tah YHWH E-lo-hei-nu, Mel-ech ha-olam,
Błogosławiony jesteś BOŻE nasz JAHWEH, Królu wszechświata,
Asher kideshanu be-mitzvotav,
Któryś uświęcił nas przez Swoje Słowo,
ve-tzivanu le-hadlik ner shel Chanukah.
I pouczył, by zapalać światła Chanuki
Al Ha-Nissim

Ha-ne-roth hal-la-lu, a-nach-nu mad-li-kin al ha-nis-sim,
Zapalamy te światła na pamiątkę cudów,
v’al hat-shu-oth v’al ha-nif-la-oth she-o-see-ta la-avo-tei-nu,
oswobodzeń i wielkich dzieł, których dokonywałeś dla naszych praojców,
al y’de ko-ha-ne-cho, hak-k’do-shim. V’chol sh’-mo-nath y’may
przez ręce Twoich świętych kapłanów. Przez całe 8 dni
chanu-kah, han-ne-roth hal-lo-lu ko-desh; v’ain lo-nu r’shuth
Chanuki te światła są święte, nie wolno nam ich w żaden sposób sprofanować,
l’hish-ta-mesh bo-hem el-lo lir-o-tom bil-vad. K’de l’ho-doth,
ale jedynie wpatrywać się w nie, aby składać dziękczynienie
L’shim-cha al ni-se-cho, v’al y’shu-o-se-te-cho, v’al nif-l’o-te-cho
Twemu Imieniu, za Twoje cuda, oswobodzenia i wielkie dzieła.
Ba-ruch a-tah YHWH E-lo-hei-nu, Mel-ech ha-olam,
Błogosławiony jesteś BOŻE nasz JAHWEH, Królu wszechświata,
she-a-sa si-sim la-a-avo-tei-nu ba-ya-mim ha-hem ba-ze-man ha-zeh
Któryś dokonał cudownych dzieł dla naszych ojców dawnymi czasy w tym właśnie okresie.
Zanosimy modlitwę w Imieniu Twego Jednorodzonego, Umiłowanego Syna JAHUSZUA ha MASZIJACH.BARDZO WAŻNY, ZAŁĄCZONY W OSTATNIEJ CHWILI
dodatek do naszej karty na Chanuka!

Leslie przysłał nam e-mailem
WIZJĘ POTĘŻNEGO LWA, daną pastorowi Jerryemu Mooneyhamowi. Poniżej link do wizji danej Elisabeth, w której słyszy ona głos mówiącego do niej Wszechmogącego JAHWEH, a także Jego potężny ryk! Kiedy On ryczy, ty lepiej słuchaj! JAHUSZUA przyszedł jako Baranek Ofiarny tylko raz, następnym razem przybędzie jako Lew z ogniem w oczach, który pożre Swoich wrogów, jak i cały Kościół Udawaczy. Zanim to zrobi, usłyszą oni Jego Ryk! Sąd zaiste rozpoczął się już od Domu JAHWEH! (1 List Piotra 4:17; Księga Ezechiela 9)

Elisabeth słyszy RYK JAHWEH na własne uszy!!!
Przeczytaj o tym
Tutaj
(polskie tłumaczenie nadchodzi)


"Wizja na Dziś!"
7 grudnia 2005

Podczas gdy rozmyślałem nad rzeczami Bożymi tego poranka, Pan dał mi otwartą wizję.

Nagle znalazłem się naprzeciwko czegoś, co wyglądało na ołtarz. Na ołtarzu złożony był baranek, zabity. Krew pokrywała piękny, zdobiony ornamentami złoty ołtarz. Uderzył mnie wygląd tego baranka, to jak niewinnie się prezentował, tak jakby spał, podczas gdy rany były otwarte, a krew - wszędzie dookoła.

Ku mojemu zdziwieniu zaczęła przebiegać metamorfoza, martwy baranek zaczął się zmieniać. Na początku jego widok jawił mi się cały zamazany, potem zaczął nabierać ostrości i wyglądać na młode lwiątko. W czasie gdy stałem i patrzyłem na to zszokowany, przemiana trwała w dalszym ciągu, lew zmieniał się w coraz starszego i większego, aż w końcu przybrał postać w pełni dorosłego samca. Był piękny, daleko ponad moją wszelką ograniczoną zdolność do opisywania.

Lew zasiadł na pięknym ołtarzu. Gdy tak stałem i patrzyłem, widok przed moimi oczami znów zaczął się rozmazywać, potem ujrzałem piękną, wielką, zdobioną koronę na Jego głowie, jakby uczynioną specjalnie dla Niego. Następnie purpurowa szata, ze złotymi wzorami pojawiła się nad Nim, wzleciała nad ołtarzem i spadła na Jego ramiona.

Potem, jakby na zawołanie, wydał z siebie straszliwy, ogłuszający ryk. Całe Niebo i ziemia musiały się zatrząść, tak jak ja sam głeboko się zatrzęsłem, po czym upadłem na twarz w przerażeniu i zachwycie.

Po tym poczułem kogoś za moimi plecami, ale bałem się odwrócić, ze strachu po usłyszeniu tego potężnego ryku. Wiedziałem jednak, że muszę spojrzeć do tyłu. Po ostrożnym i powolnym obróceniu się, zobaczyłem niewypowiedziane miliony ludzi wszystkich ras, kolorów skóry i narodowości, starych i młodych.

Nastąpił kolejny ogłuszający ryk i pewni ludzie zaczęli wychodzić naprzód. Ku mojemu zaskoczeniu byli ubrani jak kapłani i Faryzeusze za dawnych czasów. Byli przystojni, wystrojeni, zacnej postury i dostojni. Jednakże, kiedy zbliżali się oni do tej Potężnej Istoty, zaczęła ona groźnie warczeć, niskim, głębokim tonem. Mimo tego ludzie ci dalej kroczyli w kierunku Lwa, tak jakby było to ich prawem czy przywilejem.

Nagle Potężny Lew zaryczał ponownie! Wszyscy upadli na ziemię, a Jego Mocarna Prawa łapa przeszyła powietrze wprost przed twarzami tych, którzy zmierzali w Jego kierunku, oni sami zaś w przerażeniu przypełzali z powrotem na czoło tłumu, gdzie ustali patrząc na Potężne Zwierzę z niedowierzaniem i zakłopotaniem. Szemrali między sobą, byli oburzeni i zdenerwowani. Niektórzy nawet potrząsali pięścią na Potężnego Lwa, co wydało mi się nieprawdopodobnie głupie, bo gdyby tylko zerwał się On na nich, nikt nie przeżyłby ataku!

Kiedy tak tam leżałem rozmyślając nad tym, co właśnie zobaczyłem, strach przepełniał moje serce, a ja wciąż nie rozumiałem znaczenia wizji, ani nie wiedziałem co mam robić.

Wtedy też Potężny Lew zaczął ryczeć ponownie. Tym razem nastąpiły 3 ryki, każdy co raz głośniejszy i dłuższy, a następnie zapadła kompletna cisza. W tym czasie też ogarnął mnie nagły pokój, przerażenie ustąpiło i wiedziałem w jakiś sposób, że mogę teraz powstać.

W tym momencie też zacząłem iść, jakby pchany przez niewidzialną siłę, poprzez setki ludzi stłoczonych przede mną, przez kolejne rangi kapłanów i faryzeuszów. Dostrzegłem, że inni ludzie również posuwali się naprzód, mężczyźni, kobiety i dzieci! Rozwścieczyło to wyraźnie faryzeuszów i kapłanów, zaczęli oni krzyczeć na nas, kazali nam stać w miejscu i nie iść dalej, a nawet powstrzymywali nas siłą.

Na to Potężny Lew spojrzał w dół na każdą osobę, która posuwała się do przodu, a gdy to zrobił, wszyscy ruszyli w Jego kierunku, aby stanąć na osobnych podestach. Widok przed moimi oczami znów rozmazał się na krótką chwilę, a potem zobaczyłem korony pojawiające się na głowach mężczyzn, kobiet i dzieci. Korony jednych ludzi były większe od innych, a na głowach kilku z dzieci spoczywały największe korony, noszone jednak bez najmniejszego problemu. Po otrzymaniu koron wszyscy podeszli jeszcze bliżej do Lwa. Podniósł On Swoją szatę, a oni wchodzili pod nią, po czym znikali z pola widzenia.

Ja również stałem przed Nim przechodząc przez ten sam proces, czułem wtedy pokój niemożliwy do opisania. Obróciłem się do tyłu i spojrzałem na to morze ludzkich twarzy, pośród nich - rozgniewanych kapłanów i Faryzeuszy. Wtedy też ponownie nastąpiły 3 potężne ryki, każdy głośniejszy i donośniejszy od poprzedniego. Kiedy ostatni z nich ucichł, ujrzałem tłum ludzi występujących do przodu. Wyglądali, jakby od bardzo dawna niczego nie jedli, skrajnie wyniszczeni, niczym więźniowie nazistowskich obozów zagłady.

Na to kapłani i faryzeusze rozgniewali się jeszcze bardziej, zaczęli walczyć z tymi wyczerpanymi ludźmi, próbując powstrzymać ich od wystąpienia naprzód. Jednakże ci, którzy wyglądali na tak wycieńczonych i słabych, znaleźli siłę, aby wyrwać się i pójść w kierunku Potężnego Lwa, gdzie zniknęli pod Jego cudowną szatą. W końcu spojrzał On na mnie przywołując mnie bez słów, a kiedy wszedłem pod Jego szaty, nastąpił oślepiający błysk światła, po którym powróciłem do fizycznego wymiaru.

Do Waszego Rozważenia w Modlitwie!
Wasz Pokorny Sługa,
Pastor Jerry Mooneyham D.D.
7 grudnia 2005, godz. 11:05.


Księga Izajasza 40:31  
„lecz ci, co zaufali JAHWEH, odzyskują siły,
otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.”