http://24.73.175.50/analytics/piwik.php?idsite=1

http://24.73.175.50/analytics/piwik.php?idsite=1&rec=1

 

 

OSTRZEŻENIE BOŻE!
Uwaga, JAHWEH przemówił 27 września, 2015 roku!


W nocy z 27 na 28 września wystąpił KRWAWY KSIĘŻYC i było realne niebezpieczeństwo ze strony sił demonicznych!

Przeczytajcie poniższe przestrogi od naszego Żywego, Wspaniałego BOGA JAHWEH zawarte w Proroctwie 125! 

BRMEclipse


Proroctwo 125

 

ELITA SZATANA ZROBI UŻYTEK Z KRWAWEGO
KSIĘŻYCA Z 27 WRZEŚNIA, 2015!

 

Przekaz otrzymany przez Apostoła, Proroka Elisabeth Elijah, dnia 27 września, 2015 roku o 11:08 rano.

 

Elisabeth: Czy jest cokolwiek jeszcze NIEBIAŃSKI OJCZE?

Kathrynyah: Dziękujemy za wczesne ostrzeżenie.

E: Dobrze. Ja słyszę coś. … Czy jestem nagrywana?

K: Tak. 

[Święte Języki i Proroctwo rozpoczynają się:]

 

 

*** Proroctwo ***

 

MOJE dzieci, MOJE dzieci, MOJE dzieci!

Kiedy zobaczycie tę ciemność lub usłyszycie o tej ciemności, która pokryje księżyc,  to pozostańcie wewnątrz, bo kiedy księżyc staje się czerwony, nadchodzi czas dla MOICH Świętych, aby powstać i orędować i modlić się przeciw tej ciemności!

 

Módlcie się przeciwko duchowej ciemności, przekleństwom, nieludzkości człowieka do człowieka z powodu rządów, które miały ochraniać ludzi, o których myśleliście, że można im wierzyć, na całym tym świecie, a które miały ochraniać ludzi.

Teraz daję wam nowy rozkaz: Proście o ochronę, gdyż szatan ma wielki plan!

 

Nie dajcie się oszukać! To nie jest JA, JAHWEH, gniew!

To gniew elit na tych, których nazywają wieśniakami. Słowo „wyludnienie” jest po prostu beztrosko wypowiadane przez tych z elity.

 

Strzeżcie się elity!

Gdyż szatan uwolni demony by wypełnić elity na nowy sposób, a ich zamiarem nie będzie zachowanie ludzkości, i wszelkie miłosierdzie będzie zmyte.

 

Uważajcie na elity tego świata!

 

I powiecie: „Ale kim są te elity?” - Oni są najbogatsi z bogatych. Oni już służą szatanowi. Mówią, że są lepsi niż ktokolwiek inny.

Głupi mężczyźni i głupie kobiety! Chcecie mieć to, co oni mają!? Ale nie zdajecie sobie sprawy, że wszystkim co ich czeka jest Piekło i Jezioro Ognia!

Niektórych nazywacie gwiazdami filmowymi. Niektórzy z nich są na wysokich stanowiskach rządowych. Niektórzy są miliarderami i o wiele więcej niż milionerami. 

Nie będę wymieniał nazwisk. Nie zaszkodzę Prorokowi, który przemawia. Tylko dałem wam wgląd w elitę, koruptorów sprawiedliwości. Niektórzy na wysokich stanowiskach politycznych nawet zarządzają samymi prawami kraju!


Uważajcie na elitę!

 

Więc ten księżyc jest tylko zapowiedzią, gdyż MÓJ gniew na ten świat jeszcze nie nadszedł. Ale nadejdzie! (Apokalipsa 6:16) I JA, JA sam, STWÓRCA tego księżyca, JA, JAHWEH umieszczę kolejny czerwony księżyc, kiedy najmniej będziecie się tego spodziewać. Nie będzie to tak, jak myślą naukowcy.

 

JA jestem JAHWEH!


Czy nie zatrzymałem czas? (Jozue 10:13; Izajasza 38:8) Pismo Święte nie kłamie!

Jak można zatrzymać obracający się świat, by wszyscy nie wylecieli?


Ale JA, JAHWEH, zatrzymałem czas!

Czy naprawdę myślicie, że to jest niemożliwe dla MNIE by doprowadzić do następnego zaćmienia księżyca? I księżyc zmieni się w krew!
(Joela 3:4)

JA jestem JAHWEH, STWÓRCA wszystkiego!

 

MÓJ niepowstrzymany gniew ciągle narasta!

 

MOJE Miłosierdzie ciągle nawołuje, „Przyjdź do JAHUSZUA ha MASZIJACH, póki możesz” Bo tylko ON jest jedynym Wstawiennikiem. Nie jest nim mężczyzna ubrany w suknię; on odziewa się w szaty, ale nie (szaty) sprawiedliwości JA, JAHUSZUA! On ma całą wieczność by płacić za akceptowanie czczenia od mężczyzn i kobiet. Nie zdarzy się by kiedykolwiek powiedział: „Patrzcie w górę do JAHUSZUA! Spójrzcie w górę, skąd wasze prawdziwe Odkupienie zbliża się!" (Łukasza 21:28) Wiecie, że on uwielbia jak go ludzie czczą i adorują.(Jana 12:43)

Uważajcie na elitę!

Strzeżcie się tego, który nazywa siebie papieżem!

Uważajcie na Watykan!

 

Strzeżcie się elity, gdyż oni nie są elitą w MOICH oczach! – oni są elitą szatana. Oni należą do szatana – umysł, ciało, duch i dusza, i dlatego powiedziałem, że pójdą do piekła i do jeziora ognia!

 

Och, ale JA mam SWOJĄ Elitę. Oni są obmyci w przelanej Krwi MEGO SYNA JAHUSZUA, waszego MESJASZA. Oni są uczniami i wierzącymi i obrońcami tego, co nazywacie Dziesięcioma Przykazaniami. Nie patrzę na ich dochody finansowe. Oni są MOJĄ Elitą. Oni są MOIMI Elitarnymi Siłami, które stoją przeciw ciemności, bo to jest: „Modlitwy sprawiedliwych posiadają wielką moc, a nie modlitwy niesprawiedliwych” (Jakuba 5:16)

 

W księdze Powtórzonego Prawa 28 są MOJE Słowa. To jest wasz wybór, czy będziecie nosić te błogosławieństwa JA, JAHWEH, za posłuszeństwo, czy te przekleństwa JA, JAHWEH, za wasz bunt i nieposłuszeństwo i waszą odmowę świętego życia!

I w Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH usłyszę wasze modlitwy, przebaczę wam, zlituję się, a więc przyjdźcie do MNIE pokornie póki jest jeszcze czas.

 

Ten świat zalegalizował to, co nazwałem obrzydliwością. (Kapłańska 18:22), ale ten świat nie jest Prawodawcą. JA, JAHWEH, jestem tym PRAWODAWCĄ!

*** Koniec Proroctwa ***

 

 

Namaszczona modlitwa Proroka:

E: Na TWOJĄ chwałę ABBA JAHWEH! Na TWOJĄ chwałę JAHUSZUA! Na TWOJĄ chwałę! Na TWOJĄ chwałę IMMAJAH, drogocenna IMMAJAH, drogocenna RUACH ha KODESZ, drogocenna DUCHU ŚWIĘTY!

Upominamy tą [złą] elitę teraz w Imieniu JAHUSZUA! Elity szatana – my zganiamy was!

Prosimy CIĘ ABBA JAHWEH, abyś zwolnił przekleństwa Powtórzonego Prawa 28! Niechaj noszą je jak drugą skórę! (Psalm 109:17-19) Prosimy CIĘ, ABBA JAHWEH o pomstę, gdyż TY powiedziałeś: “Do MNIE pomsta należy”, TY odpłacisz. (Rzymian 12:19)

Na TWOJĄ Chwałę ABBA JAHWEH. Dziękujemy TOBIE i wychwalamy CIEBIE za TWOJĄ ochronę tej nocy, kiedy nadejdzie ten super księżyc – to zaćmienie i jak zmieni się on w krwistoczerwony.

ABBA YAH – my dziękujemy TOBIE za TWOJĄ ochronę przed demonami, które będą rozwiązane. I ci z dziwnym ogniem, którzy praktykują okultyzm, będą ich używać do wysyłania przekleństw i do swoich rytuałów.

Zganiamy to! Nie przyjmujemy tego w Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH! Opieramy się na Piśmie Świętym Psalmu 91, że żadna plaga nie zbliży się do naszego mieszkania!

Dziękujemy i wychwalamy CIEBIE, ABBA JAHWEH za wprawienie wroga w zakłopotanie!

I zamiast tzw wieśniaka umierającego, to będzie sama ta elita, którą osądzasz. To, co chcą nałożyć na niewinnego – ale w zamian to będzie zwrócone z powrotem na elity tego świata – elity szatana, oblubienicę szatana, sługi i uczniów szatana.

Dziękujemy ABBA JAHWEH! Dziękujemy za ochranianie nas! Dziękujemy! Dziękujemy za przelaną Krew JAHUSZUA! Dziękujemy za te  niewidzialne siły pola – tej kopuły, która jest wokół naszych domów! Dziękujemy ABBA JAHWEH!

Gdyż powiedziałeś, “Idźcie i ukryjcie się MOJE dzieci na chwilę” (Proroctwo 60, Izajasza 26:20) aż TWÓJ gniew przejdzie! Dziękujemy za chronienie nas od bestialstwa człowieka wobec człowieka!

Dziękujemy za wypuszczenie zastępów Świętych Aniołów podczas, gdy ciemność okrywa księżyc i wydaje się być czerwonego koloru krwi. Dziękuję ABBA JAHWEH za wypuszczenie zastępów Świętych Aniołów na tą Ziemię do pokrywania i ochrony wszystkich, którzy są naprawdę TWOIMI, JAHUSZUA.

Ja nie proszę o okrywanie letnich – tych, którzy udają, że są TWOIMI!

[Mówiąć pod silnym namaszczeniem]

Kościół pretendentów – precz ode MNIE! Precz ode MNIE! Nie mamy nic wspólnego z wami!

Jesteśmy wykupieni Krwią JAHUSZUA ha MASZIJACH! I jedynym celem naszego życia jest żyć po świętemu wobec NIEGO! Nie jesteśmy doskonali. Tylko ON jest doskonały! Ale wiemy, że nie celowo poddajemy próbom YAH i nie grzeszymy.

Więc, dziękujemy ABBA JAHWEH! Dziękujemy ukochany JAHUSZUA! Dziękujemy drogocenna, drogocenna IMMAJAH, nasza drogocenna, drogocenna DUCHU ŚWIĘTY! Dziękujemy!

TY oddzielasz pszenicę od chwastów (Mateusza 13:24:30) i my dziękujemy TOBIE ABBA JAHWEH, że jesteśmy TWOJĄ pszenicą i nie jakieś GMO [genetycznie zmodyfikowana]. Reprezentujemy niebiańską pszenicę.

Dziękujemy za Światło, które wypełnia nasze twarze, więc widać słodkiego DUCHA ŚWIĘTEGO, a nie fałszywe światło [złych] które jest tak, jak fluorescencyjne światło. My mamy Prawdziwe ŚWIATŁO.

Służymy Przewodniemu ŚWIATŁU, naszemu PASTERZOWI, naszemu MESJASZOWI, naszemu WŁADCY, BOGU i ZBAWCY, jedynemu JEDNORODZONEMU SYNOWI JAHWEH, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał – naszemu Umiłowanemu SYNOWI JAHWEH, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał – naszemu JAHUSZUA ha MASZIJACH, naszemu wkrótce powracającemu OBLUBIEŃCOWI!

I my dziękujemy TOBIE, wychwalamy CIEBIE, Umiłowany JAHUSZUA  za Namaszczenie nas, za chronienie nas, za błogosławienie nas, za prowadzenie nas, dając nam rozeznanie kto jest dobry, a kto zły, za pragnienie życia sprawiedliwie wobec CIEBIE – aby przynieść TOBIE Chwałę, OBROŃCY 10 Przykazań.

Dziękujemy za zaliczenie [nas], jako części z Elity Umiłowanego JAHUSZUA, naszego MESJASZA – modlitewnych orędowników, którzy występują przeciw złu tego świata.

… to wszystko.

K: Amen! [Elisabeth śmieje się radośnie]

E: Chwała CI, ABBA YAHUVEH!

K: Nigdy nie wiadomo….

E: To jest Proroctwo! Hm, ojej. To jest Proroctwo! I ono nie ukazałoby się, gdybyśmy nie przyjęli komunii. Gdybyśmy nie wiedzieli, gdybyś nie przedzwoniła do mnie… nic z tego by nie wyszło.

K: Wiem.
E: Tej samej nocy, której każdy się obawia, nowe Proroctwo wyszło, w ciągu dnia.
K: I cóż, jak mówiłaś i jak ON mówił o czasie, zobaczyłam stary zegar [tzw. zegar dziadka].

E: Mam nadzieję, że masz to nagrane.

K: Tak.

E: W porządku. Tak trzymaj…

K: I potem zobaczyłam – czułam się tak, jakby wszyscy w Niebie skłonili się, jak ON przemówił. W zasadzie, widziałam to – widziałam każdego oddającego pokłon.

A potem, to było jakbyśmy byli w centrum wybuchu nuklearnego, jak to było wypowiedziane w sferze duchowej …

E: Wyszło nowe Proroctwo! (Mój mąż właśnie wszedł i powiedział: “Dlaczego dzwonisz?”, a ja po prostu odpowiedziałam: „Wyszło nowe Proroctwo” Przepraszam Kathrynyah, kontynuuj.

K: Amen. Więc widziałam, wiesz, epicentrum trzęsienia ziemi i fale rozchodziły się stamtąd …wibracje, to jest to, co zobaczyłam. A potem, kiedy JAH mówił, ty modliłaś się, żeby źli zostali obaleni – też to widziałam. Było ciemno; postacie przewracały się, upadając.

E: John Hagee jest jednym z nich. John Hagee jest jednym z elity. A także Joel Osteen jest jednym z elity.

Adam: Ojej.

E: Tak, tak. Ten stary zegar [tzw. Zegar dziadka]. To było ciekawe. Tak,  wiesz kim jest ten DZIADEK…to ABBA JAH.

K: Tak.

E: Wielki OJCIEC. Wielki Niebiański OJCIEC! To cudowne! To jest absolutnie niesamowite! Ja nie oczekiwałam tego. Nie wiem, czy to “Wystąp Oblubienico Azjatycka!” jest teraz 124, które nie zostało jeszcze wydane – a jeśli to było powodem dlaczego zostało przetrzymane…

K: Czy powinnam dalej nagrywać, czy wyłączyć?

E: Nie, dalej nagrywaj, aby ludzie rozumieli. Ja nie oczekiwałam tego. Cha cha!

K: Dobrze – nigdy nie robimy.

E: Wiem. Nigdy nie robię. [Śmieje się mówiąc to] I naprawdę, to naprawdę…Nic dziwnego, że byłam atakowana. OJCZE, ja tylko dziękuję TOBIE i wychwalam CIĘ teraz za błogosławienie moich ust. Ja czczę CIEBIE OJCZE NIEBIAŃSKI. Gdyż wszyscy ci, którzy próbowali uciszyć mnie, moje usta – jak powiedziałeś, tylko krzyczą głośniej.