Waldemar Zelewski oszukuje. Misja Amightywind zgania go.

Uwaga na oszustwa Waldemara Zelewskiego!

 

Witajcie kochani w święte imię JAHUSZUA MESJASZA.

Przestrzegam was bardzo, abyście nie dali się zwieść sługom szatana. Uważajcie, bo szatan działa bardzo podstępnie i używa ludzi na różnych stanowiskach, np. w rządzie, w kościołach, w rozmaitych organizacjach, ludzi, których nawet nie podejrzewacie, że służą szatanowi.

Ludzie ci atakują albo BÓGA, przykazania BOŻE albo sługi BOŻE. Czynią to pod rożnymi pretekstami.

Wiemy z historii, że diabeł zawsze prześladował sługi BOŻE. Prawdziwe opisy znajdujemy w Biblii. Na przykład, faraon i Egipcjanie prześladowali Izraela i chcieli zatrzymać ich na siłę jako niewolników, a nieposłusznych zabijali. Herod zabijał dzieci w Betlejem.

We współczesnych czasach mamy wiele przykładów prześladowań BÓGA i dzieci BOŻYCH, na przykład terror nazistów, pogromy Żydów, terror komunistów czy szatańskich religii. Widzimy co robią muzulmani. Ale również oficjalne kościoły w Polsce prześladują nas z Misji Ostatniej Szansy poprzez fałszywe oskarżenia, plotki, oszczerstwa. Uważajcie na oszczerstwa przeciw Misji Amightywind wypowiadane przez księży, pastorów.

W mniejszej skali, szatan używa często małe grupy okultystów lub pojedyncze osoby do bezbożnych ataków, czy to fizycznych, czy to duchowych, czy przez słowne ataki jak np. paszkwile.

Do wrogów przyłączają się Ci, którzy nie mają wiedzy, poddani są teologiom denominacyjnym. Nie przyjmują słów BOŻYCH ani nie zamierzają zagłębić się w Proroctwa, w dowody prawdy i atakują Misję i Proroka na internecie, licząc, że znaleźli łatwy cel do krytyki. Prawdopodobnie ich celem jest, aby się wywyższyć udając znawców zagadnień religijnych. Do takich można zaliczyć Waldemara Zelewskiego, którego kłamliwą stronę można zobaczyć na internecie.

Waldemar Zelewski oszukuje was. Proszę obejrzeć poniższy film.

 

  A oto przykłady kłamliwych wypowiedzi Waldemara Zelewskiego mających na celu skompromitowanie, poniżenie lub ośmieszenie Proroka Eliszewe Elijahu.
Waldemar Zelewski oszukuje. Misja Amightywind zgania go
Waldemar Zelewski oszukuje. Misja Amightywind zgania go
 

Przykład pierwszy kłamstwa W. Zelewskiego:

Cytat ze strony Zelewskiego:

Proroctwo 26                                                                            

SLUCHAJCIE MNIE, BOJCIE SIE MNIE, WIERZCIE MI!

1-go stycznia, 1999

Jest duchowy przywódca z innym duchowym przywódca, ktory ma jeszcze przyjsc, a który siedzi na wielkim tronie. On nosi korone z diamentami, trzyma laske w swojej rece, ludzie klaniaja sie przed nim, czcza go i szanuja. Prawa sa zatwierdzane przez tego grzesznika, ustanowionego przez ludzi królem, który zostal stworzony przez Imperium Rzymskie. I w smialosci, poprzez MOJA sluzaca, JA mowie: w 1999 zobaczycie tego, tzw. Bezboznego króla zmieniajacego MOJE Przykazania, przedkladajacego innego BÓGa przed ludzmi, tym razem kobiete, która ma byc BÓGinia. Ona ma niby byc czescia BÓSTWA - ale nie jest!

Miejcie sie na bacznosci, kiedy oni dolaczaja to imie: "Maryja" do OJCA, SYNA i DUCHA SWIETEGO. Uwazajcie na doktryny ludzkie. Jest tylko jedno BÓSTWO: ten Wielki BÓG "JA jestem JAHWEH", ktory jest waszym STWÓRCA i waszym OJCEM, i JAHUSZUA, MÓJ SYN, który jest waszym MESJASZEM, oraz RUACH HA KODESZ! Zaden inny!

http://www.amightywind.com/prophecypolish/catholicchurch.polish.htm

czy coś takiego nastąpiło ? oczywiście nie ! a więc zgodnie z zacytowanym poniżej Pwt 18,22 Nikomia jest fałszywym prorokiem którego nie należy się bać !!

Pwt 18:22 Bw "Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go."

Koniec cytatu ze strony Zelewskiego.

 

Zelewski powiedział:  czy coś takiego nastąpiło ? oczywiście nie – to jest kłamstwo W. Zelewskiego!

A oto urywki z Proroctwa na czerwono.

Jest duchowy przywódca z innym duchowym przywódcą, który ma jeszcze nadejść, a który siedzi na wielkim tronie. On nosi koronę z klejnotami, trzyma laskę w swojej ręce, ludzie nisko mu się kłaniają, czczą go i szanują.te słowa wskazują na Karola Wojtyłę. Był on duchowym przywódcą. Przyszły duchowy przywódca to prawdopodobnie dotyczy obecnego papieża Franciszka. Karol Wojtyła zasiadał na wielkim tronie, często trzymał laskę.  Karol Wojtyła nosił korony zdobione diamentami  w formie mitr wysadzanych diamentami i drogimi kamieniami. BÓG określił je ‘koroną’. Te fakty potwierdzają Proroctwo.

Definicja korony z internetu:

Korona (łac. corona, wieniec) jest najpowszechniejszym atrybutem władzy monarszej, używana m.in przez cesarza, króla, czy księcia, używanym od średniowiecza[potrzebne źródło]. Korona jest noszona na głowie monarchy. Pojęcie korona rozszerza się także na mitry książęce (czy też analogicznie przysługującej innej godności arystokratycznej).

Waldemar Zelewski oszukuje. Misja Amightywind zgania go

 

 

 

Papież miał również tiarę.  Tiara papieża Jana Pawła II (1981) została wręczona przez Naród Węgierski w 1981 roku. JPII nigdy publicznie nie nosił tej lub innej tiary.

W. Zelewski cytuje następujący werset biblijny:

Pwt 18:22 Bw "Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go."

Znowu ten werset nie odnosi się do Proroctwa 26. W. Zelewski błędnie odnosi ten werset do w/w Proroctwa. Werset wyraźnie mówi: …’Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana…’  Natomiast wygłoszone Słowo Prorocze było powiedziane w Imieniu JAHWEH przez samego JAHWEH/BÓGA/PANA, tzn. Usta JAHWEH wypowiedziały Go, używając ust Proroka, BÓG sam przemawiał, bez względu na to, co chciałby Prorok powiedzieć. Natomiast Prorok Eliszewa Elijahu powiedziała swoje słowa jako wstęp do Proroctwa; i do tego wstępu mógłby się Zelewski odnosić, gdyby Prorok wypowiedziała swoje, niesprawdzone proroctwo.

Proroctwo 26

Prawa są zatwierdzane przez tego grzesznego, ustanowionego przez ludzi króla, który został stworzony przez Imperium Rzymskie. Koniec cytatu

– Papiestwo zostało stworzone przez imperium rzymskie począwszy od Cesarza Konstantyna. Papieże ustanawiają prawa.

A oto informacja jaką można przeczytać w internecie http://pl.wikipedia.org/wiki/Watykan, potwierdzająca, że Watykan jest monarchią, a monarch jest królem, chociaż może się inaczej nazywać. Informacja ta potwierdza prawdę w Proroctwie.

Historia Wzgórza Watykańskiego sięga IV wieku, kiedy cesarz rzymski Konstantyn Wielkiprzekazał biskupom Rzymu Pałac Laterański. Państwo Kościelne, władane przez papieży, powstało później. Jego początek zgodnie z legendą związany miał być z tzw. donacją Konstantyna, sfałszowanym dokumentem, który rzekomo darował papieżom Rzym wraz z okolicami.

Początkowo siedzibą papieży nie był sam Watykan, lecz Lateran. Watykan był miejscem pielgrzymek do grobu św. Piotra. W pobliżu już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zbudowano klasztory, przytułki i schroniska. Powstały też liczne kramy kupieckie obsługujące podróżujących. Pierwsze umocnienia obejmujące bazylikę św. Piotra i Mauzoleum Hadrianazostały zbudowane podczas pontyfikatu papieża Leona IV pod koniec IX wieku. Watykan stał się miejscem, gdzie papież mógł się schronić przed najeźdźcami. Przeniesienia siedziby papieskiej do Watykanu dokonał Grzegorz XI 17 stycznia 1377 po powrocie z Awinionu, kiedy zastał Pałac Laterański w ruinie. W połowie XV wieku papież Mikołaj V powiększył i upiększył budowle watykańskie, założył również Bibliotekę Watykańską. Jego następcy kontynuowali rozbudowę Watykanu – Sykstus IV wzniósł Kaplicę Sykstyńską (1475-1483), Aleksander VIwybudował wieżę nad kaplicą (Torre del Borgia), Juliusz II natomiast zatrudnił Bramantego do zbudowania nowej Bazyliki św. Piotra.

Państwo to utrzymało się do 1870, kiedy to armia króla Włoch Wiktora Emanuela II włączyła je do nowo powstającego Królestwa Włoch. Papież nie pogodził się z podbojem Państwa Kościelnego i ogłosił się więźniem Watykanu. Dopiero w 1929 faszystowski rząd włoski Benito Mussoliniego i Stolica Apostolska podpisali tzw. traktaty laterańskie, kończące spór i gwarantujące istnienie państwa Watykańskiego w obrębie pałacu i ogrodów watykańskich.

 Osobny artykuł: Ustrój polityczny Watykanu i Stolicy Apostolskiej

Monarchia teokratyczna, w której pełnię władzy posiada papież. Funkcje legislacyjne pełni Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego, zaś bieżącym zarządzeniem Watykanem zajmuje się Gubernatorat Państwa Watykańskiego. W relacjach zagranicznych Watykan (najczęściej występuje jako Stolica Apostolska) reprezentuje sekretarz stanu potocznie nazywany premierem Watykanu.

 

A oto parę opisów i wypowiedzi Jana Pawła II, urywki przemówień z podróży i pielgrzymek do miejsc kultu Maryi, kilka przykładów z listy wielu. Można z nich wypisać dalsze przykłady przypisywania boskości Maryi przez Karola Wojtyłę.

 

Maryja - czczenie jej jako BÓGini, 1999

Na wniosek Zgromadzenia Specjalnego dla Ameryk Synodu Biskupów, Jan Paweł II nazwał Maryję Matką Bożą z Guadalupe i patronką Ameryki w dniu 22 stycznia 1999. W homilii Papież ofiarował Kontynent Amerykański Marii tak, jakby to było w jego mocy, nazwał ją najświętszą, matką kościoła, matką Ameryki, królową pokoju, matką BOŻA, chociaż nie ma takich tytułów w Ewangelii ani w całej Biblii. Czyli papież Jan Paweł II starał się bardzo intensywnie ustanowić Maryję BÓGinią na równi z TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ, łamiąc pierwsze przykazanie BOŻE.

A oto urywek homilii Jana Pawła II przypisujące w/w boskie atrybuty dla Maryi:

9. Pragnę zawierzyć i ofiarować przyszłość kontynentu Najświętszej Maryi Pannie, Matce Chrystusa i Kościoła. Dlatego z radością ogłaszam dziś, że postanowiłem, aby dzień 12 grudnia był obchodzony w całej Ameryce jako liturgiczne święto Matki Bożej z Guadalupe.

O Matko, Ty znasz drogi, którymi podążali pierwsi głosiciele Ewangelii w Nowym Świecie, od wysp Guanahani i Espańola aż po puszcze Amazonii i szczyty Andów, docierając do Ziemi Ognistej na południu oraz do wielkich jezior i gór północy. Wspomagaj Kościół, który prowadzi swoje dzieło w krajach Ameryki, aby pozostał na zawsze Kościołem ewangelizującym i odnowił w sobie ducha misyjnego. Dodaj otuchy wszystkim, którzy poświęcają życie dla Jezusa i dla rozszerzenia Jego Królestwa.

O słodka Pani z Tepeyac, Matko z Guadalupe! Przedstawiamy Ci tę niezliczoną rzeszę wiernych, którzy w Ameryce modlą się do BÓGa. Ty, która zamieszkałaś w ich sercach, nawiedzaj i umacniaj rodziny, parafie i diecezje całego kontynentu. Spraw, aby chrześcijańskie rodziny przykładnie wychowywały swoje dzieci w wierze Kościoła i w miłości do Ewangelii, tak aby były zasiewem powołań apostolskich. Wejrzyj dzisiaj na młodych i dodaj im sił, aby szli za Jezusem Chrystusem.

O Pani i Matko Ameryki! Utwierdź wiarę naszych świeckich braci i sióstr, aby we wszystkich dziedzinach życia społecznego, zawodowego, kulturalnego i politycznego działali zgodnie z prawdą i nowym prawem, które Jezus przyniósł ludzkości. Spojrzyj litościwie na udrękę tych, którym dokucza głód, samotność, odrzucenie i brak wykształcenia. Spraw, abyśmy umieli dostrzec w nich Twoje umiłowane dzieci, i rozpal w nas miłość, abyśmy spieszyli im z pomocą w potrzebie.

Święta Dziewico z Guadalupe, Królowo pokoju! Wybaw kraje i narody kontynentu. Spraw, aby wszyscy, rządzący i obywatele, nauczyli się żyć w prawdziwej wolności, działając zgodnie z wymogami sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka, tak aby pokój mógł zapanować na zawsze.

 

·        Jan Paweł II - Rozważania - KONTEMPLACJA NA WZÓR MARYI (1999r) 2. We wspólnocie monastycznej w Quart Maryja Królowa Karmelu jest czczona pod imieniem «Matki Miłosierdzia». Wydając na świat Jezusa, Najświętsza Panna dała ludzkości najdoskonalszego Świadka miłosiernej miłości BÓGa.

·        Jan Paweł II - Rozważania - PEŁNA ŁASKI (1999r)… Moi drodzy, skierujmy spojrzenie na Maryję, znak niezawodnej nadziei! Niech Niepokalana Dziewica pomaga każdemu człowiekowi nawrócić się do Jezusa,

·        Jan Paweł II - Homilia - Msza Święta SANDOMIERZ (1999r) 4. Wpatrujemy się w Niepokalaną Dziewicę z Nazaretu, Matkę Pięknej Miłości, która towarzyszy ludziom wszystkich czasów w ich «pielgrzymce wiary» do domu Ojca.

·        Jan Paweł II - Przemówienie - ZAWSZE POKŁADAJCIE WIELKĄ UFNOŚĆ W MARYI (1999r)… Zawsze pokładajcie wielką ufność w Najświętszej Maryi Pannie,

·        Jan Paweł II - Przemówienie - Zamość - Liturgia Słowa (1999r) ….Błogosławiona jesteś Maryjo, Matko Odkupiciela. Tobie dziś zawierzamy losy tej zamojskiej i polskiej ziemi i wszystkich, którzy na niej żyją i pracują, wypełniając wezwanie Stwórcy do czynienia jej sobie poddaną. Prowadź nas Twoją wiarą w ten nowy czas, który się przed nami otwiera

·        W dniu 2 maja 1999 odbyła się na Placu św. Piotra w Rzymie uroczysta beatyfikacja Sł. B. Ojca Pio z Pietrelciny. ….Ze wszystkich sił wzywam, drodzy bracia i siostry, do intensywnej modlitwy w maju, aby błagać Maryję o dar pokoju na Bałkanach i w wielu miejscach świata, gdzie rządzi przemoc podżegana przez uprzedzenia i nienawiść, wobec tych, którzy mają odmienne korzenie etniczne, przekonania religijne i idee polityczne…..        Niech w tym miesiącu w każdej diecezji będą zanoszone modlitwy, aby Kościół jednym głosem skierował wołanie do Matki Bożej, by na Bałkanach, na kontynencie afrykańskim i we wszystkich częściach świata narodzili się nowi budowniczowie pokoju, zapominający o swoich interesach i dyspozycyjni do budowania dobra wspólnego. Ojciec Pio, umiłowany przez Królowę Nieba

·        Jan Paweł II     Warszawa, 11 czerwca 1999 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

(Przyp. red.: śródtytuły - "Vox Domini")

Świadomi wielkiego wyzwania, jakie stoi przed nami, wzywajmy pomocy Najświętszej Panny, Matki Chrystusa i Matki Kościoła. Niech Ona przeprowadzi Lud Boży przez próg tysiąclecia, które niebawem się rozpocznie. Niech udziela mu światła na drogach wiary, nadziei i miłości! W szczególny sposób niech wspomaga każdego chrześcijanina, aby umiał wielkodusznie i konsekwentnie realizować w życiu swoje oddanie się Chrystusowi, które ma fundament w sakramencie chrztu, a znajduje właściwe potwierdzenie w osobistym ofiarowaniu się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, tylko w Nim bowiem ludzkość może znaleźć przebaczenie i zbawienie.

·        Modlitwa Ojca Świętego do Matki Bożej (Plac Hiszpański w Rzymie, 8.12.1999)

·        W Tobie, o Matko żyjących, spełniły się słowa Apostoła będące zapowiedzią chwały: Pan Jezus „przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło”….Kościół ponawia to radosne orędzie także w tym roku, na progu nowego tysiąclecia. Oto dlaczego dzisiaj stajemy znów u Twoich stóp, Niepokalana, pełna łaski, aby w imieniu całego chrześcijańskiego ludu prosić Cię o przyjęcie naszego hołdu, wyrazu naszej wiary i oddania, oraz by z głęboką wdzięcznością przekazać następnemu tysiącleciu piękną tradycję tego modlitewnego spotkania z Tobą...

·        Jan Paweł II Modlitwa na obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

·        Niech z błaganiem Maryi, Matki narodów, połączą się modlitwy apostołów i chrześcijańskich męczenników,

·        Jan Paweł II Modlitwy, Elbląg – 6 czerwca.  …Dziękujemy Ci, Maryjo, że nieustannie i niezawodnie kierujesz nas ku Chrystusowi. Czuwaj, Matko Syna Bożego, nad nami, czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością BÓGu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi świętemu, tak jak to czyniłaś od zarania naszych dziejów. Bądź pozdrowiona, Córko BÓGa Ojca. Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego. Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego. Bądź pozdrowiona Przybytku Trójcy Przenajświętszej.

·        Z sekretariatu fatimskiego czytamy:

Ten, którego wierni już nazywają Wielkim, ma swój sekret świętości, ma swą tajemnicę modlitw wysłuchiwanych, próśb spełnionych, ofiar przyjętych.

Jaki to sekret, jaka tajemnica? Odpowiedź jest prosta, a zarazem dla wielu trudna do przyjęcia.

Jan Paweł II Wielki to Jan Paweł II Maryjny. Być może, jeśli pokolenie to odnajdzie największy skarb papieski.

A skarb ten ma na imię Maryja. 

Sekret Jana Pawła II to Maryja.

Wszędzie widzimy znaki maryjne jego wielkiego pontyfikatu. Matka Boża była w jego herbie biskupim i papieskim, była w jego zawołaniu, była w ikonie jasnogórskiej w jego prywatnej kaplicy, czuwała w figurze fatimskiej przy łóżku. Była obecna w aktach zawierzenia wypowiadanych w każdej papieskiej pielgrzymce. Jej wspomnieniem kończył się każdy dokument pasterski Jana Pawła II. Od ?Totus Tuus? rozpoczyna się papieski testament.

Tak żyją tylko mieszkańcy Twierdzy Maryi.

5 czerwca 1999. Siódmą podróż apostolską do Polski Jan Paweł II rozpoczął na Wybrzeżu. Na lotnisku w Rębiechowie powitali papieża najwyżsi rangą urzędnicy państwowi i hierarchowie Kościoła. Przemówienie powitalne wygłosili: prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski i ks. kard. Józef Glemp, prymas Polski. …W czasie przejazdu z lotniska w kierunku Oliwy, papież zatrzymał się, by pobłogosławić figurkę Matki Bożej Brzemiennej z Matemblewa oraz aby poświęcić obraz Jezusa Miłosiernego peregrynujący po wszystkich parafiach archidiecezji….Przed błogosławieństwem Jan Paweł II koronował obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z Wejherowa. Wieczorem, w rezydencji biskupów papież spotkał się z Lechem Wałęsą i jego rodziną.

8 grudnia 1999 - Moi drodzy, skierujmy spojrzenie na Maryję, znak niezawodnej nadziei! …W Tobie, o Matko żyjących, spełniły się słowa Apostoła będące zapowiedzią chwały:…Pan Jezus «przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło»….Kościół ponawia to radosne orędzie także w tym roku, na progu nowego tysiąclecia.

6. Oto dlaczego dzisiaj stajemy znów u Twoich stóp,…Niepokalana, pełna łaski, …aby w imieniu całego chrześcijańskiego ludu prosić Cię o przyjęcie naszego hołdu, …wyrazu naszej wiary i oddania,…oraz by z głęboką wdzięczności przekazać następnemu tysiącleciu piękną tradycję tego modlitewnego spotkania z Tobą przy kolumnie na placu Hiszpańskim. Ty zaś, Niepokalana Panno Maryjo, módl się za nami!

• Jan Paweł II - Rozważania - KONTEMPLACJA NA WZÓR MARYI (1999r)

• Jan Paweł II - Rozważania - PEŁNA ŁASKI (1999r)

• Jan Paweł II - Modlitwa - MATKA CHRYSTUSA IDZIE Z NAMI (1999r)

• Jan Paweł II - Homilia - Msza Święta SANDOMIERZ (1999r)

• Jan Paweł II - Przemówienie - ZAWSZE POKŁADAJCIE WIELKĄ UFNOŚĆ W MARYI (1999r)

• Jan Paweł II - Przemówienie - Zamość - Liturgia Słowa (1999r)

Podsumowanie.

Jan Paweł II usilnie ustanawiał Maryję bóstwem, z atrybutami boskości, traktując ją jako osobowość należącą do Wszechmocnej TRÓJCY ŚWIĘTEJ – BÓGA OJCA, BÓGA JAHUSZUA MESJASZA, SYNA BÓGA NAJWYŻSZEGO JAHWEH, DUCHA ŚWIĘTEGO JAHWEH  - RUACH ha KODESZ. To działanie było próbą zmienienia Pierwszego Przykazania BOŻEGO.

Podsumowanie:   Proroctwo BOŻE 26 spełniło się!!!

 

Przykład drugi kłamstwa W. Zelewskiego:

na stronie fałszywego proroka "apostoła Nikomia" jest jeszcze kilka "kwiatków"

My wierzymy, ze:

Jest tylko jeden BÓG wieczny w trzech OSOBACH: BÓG OJCIEC JAHWEH, BÓG SYN JAHUSZUA, i BÓG MATKA RUACH HA KODESZ (DUCH SWIETY). (Polskie tlumaczenia Biblii nieprawidlowo tlumacza i okreslaja DUCHA SWIETEGO jako “ON”)

http://www.amightywind.com/prophecypolish/statemntfaith.polish.html

mamy tu do czynienia z trynitarną formą bóstwa przeniesioną z Babilonu starożytnego

W. Zelewski pisze następne oszczerstwo:  fałszywego proroka "apostoła Nikomia"’

Prorok i Apostoł Elisabeth Elijah NIkomia nie jest fałszywym prorokiem, ale prawdziwym Prorokiem BOŻYM, poświadczonym przez wielu z darami Proroctwa i przez samą Biblię. Ja jestem świadkiem jej prawdziwości. Zganiam Zelewskiego za to oszczerstwo.

Zganiam W. Zelewskiego za to poniższe fałszywe poucznie: mamy tu do czynienia z trynitarną formą bóstwa przeniesioną z Babilonu starożytnego

Tu nie mamy wcale do czynienia z formą bóstwa przeniesioną z Babilonu starożytnego. Zelewski jest niedouczony i oskarża fałszywie BÓGA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA MESJASZA, DUCHA ŚWIĘTEGO o wymawianie pogańskich pouczeń ze starożytnego Babilonu, i oskarżając niewinnego Proroka. Wstydź się! To jest bluźnierstwo!  Jak będziesz mógł uniknąć ognia piekielnego?

Przykład trzeci – drwienie W. Zelewskiego:

„Imiona JAHUSZUA Deptaczy/Wybijaczy Demonów nie sa wazne, ale co jest wazne to fakt, ze ognista kula przeleciala od poludniowej Irlandii, gdzie ten post zostal ogloszony do polnocnej czesci Irlandii, gdzie swiety wspólmisjonarz zyje i nalegal na kontynuowanie postu wodnego dluzej anizeli reszta YDS Swietych postowych oredownikow.

Dalej drwijcie wrogowie, ale wkrótce poczujecie ogien JAHWEH trawiacy was w JEGO Gniewie tak, jak te ogniste kule na niebie! Ta Misja nie nalezy do kobiety, ani mezczyzny – ma imiona SWIETEJ TRÓJCY!”

http://www.amightywind.com/prophecypolish/proph117polish.htm

zawsze myślałem że cuda słońca i ognistych kul oraz drzew i obrazów płaczących to domena i tanie sztuczki które są poniżej godności Wszechmocnego by je czynił , i do tego potrzebuje ludzkiego postu oraz modlitw ? może jeszcze każe się biczować ?

Drwina W. Zelewskiego:  Ale w Biblii św. Jest wiele przykładów cudów czynionych przez BÓGA i jakoś Słowo BOŻE nie drwi z tych cudów w przeciwieństwie do Zelewskiego. Pewnie W. Zelewski ma swoją Biblię prywatną, z której cuda BOŻE zostały usunięte. A oto przykład cudów słońca z Biblii i więcej: Księga Jozuego 10:12-13, Sędziów 6:36-40, Izajasza 38:8, Izajasza 20:11

 

Przykład czwarty kłamstwa W. Zelewskiego:

czy coś takiego nastąpiło ? oczywiście nie

My wierzymy, ze:

Jest tylko jeden BÓG wieczny w trzech OSOBACH: BÓG OJCIEC JAHWEH, BÓG SYN JAHUSZUA, i BÓG MATKA RUACH HA KODESZ (DUCH SWIETY). (Polskie tlumaczenia Biblii nieprawidlowo tlumacza i okreslaja DUCHA SWIETEGO jako “ON”)

http://www.amightywind.com/prophecypolish/statemntfaith.polish.html

mamy tu do czynienia z trynitarną formą bóstwa przeniesioną z Babilonu starożytnego

To jest demagogia Waldemara Zelewskiego, który fabrykuje fałszywy zarzut. On ukrywa przed czytelnikami ze sam ZBAWICIEL, BÓG JAHUSZUA ha MASZIJACH, nazywany Jezusem nakazał chrzcić w imię: OJCA, SYNA i DUCHA SWIETEGO. A więc wymienił TRÓJCĘ BOSKĄ. Czyli BÓG OJCIEC, BÓG SYN, BÓG DUCH ŚWIĘTY. A BÓG DUCH SWIĘTY jest nazywana MĄDROSCIĄ jako ‘ONA’, a więc rodzaju żeńskiego. I na przykład w Biblii w księdze Przysłów BÓG ‘MĄDROŚĆ’ mówi: ‘

Księga Przysłów, rozdział 8:

12 Jam Mądrość - Roztropność mi bliska

posiadam wiedzę głęboką.

13 Bojaźnią Pańską - zła nienawidzić.

Nie znoszę dumy, złych dróg,

wyniosłości ust przewrotnych.

14 Moja jest rada i stałość,

moja - rozwaga, potęga.

15 Dzięki mnie królowie panują,

słusznie wyrokują urzędnicy.

16 Dzięki mnie rządzą władcy

i wielmoże - rządcy prawowierni.

17 Tych kocham, którzy mnie kochają,

znajdzie mnie ten, kto mnie szuka.

18 BÓGactwo jest ze mną i sława,

wspaniałe dobra i prawość;

19 mój owoc cenniejszy niż złoto,

a plony niż srebro najczystsze.

20 Drogą prawości ja kroczę,

ścieżkami sprawiedliwości,

21 by przyjaciół obsypać bogactwem

i napełnić ich skarbce.

22 JAHWEH mnie stworzył, swe arcydzieło,

jako początek swej mocy, od dawna,

23 od wieków jestem stworzona,

od początku, nim ziemia powstała.

24 Przed oceanem istnieć zaczęłam,

przed źródłami pełnymi wody;

25 zanim góry zostały założone,

przed pagórkami zaczęłam istnieć;

26 nim ziemię i pola uczynił

- początek pyłu na ziemi.

27 Gdy niebo umacniał, z Nim byłam,

gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód,

28 gdy w górze utwierdzał obłoki,

gdy źródła wielkiej otchłani umacniał,

29 gdy morzu stawiał granice,

by wody z brzegów nie wyszły,

gdy kreślił fundamenty pod ziemię.

30 Ja byłam przy Nim mistrzynią,

rozkoszą Jego dzień po dniu,

cały czas igrając przed Nim,

31 igrając na okręgu ziemi,

znajdując radość przy synach ludzkich.

32 Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie,

szczęśliwi, co dróg moich strzegą.

33 Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy,

pouczeń mych nie odrzucajcie!

34 Błogosławiony ten, kto mnie słucha,

kto co dzień u drzwi moich czeka,

by czuwać u progu mej bramy,

35 bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie

i uzyska łaskę u JAHWEH;

36 kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani,

śmierć kocha każdy, kto mnie się wyrzeka.

 

Przykład piąty kłamstwa W. Zelewskiego:

„JA znam wasz owoc. I to jest to, na podstawie czego JA was oceniam. JA znam wasz owoc.

To jest to na podstawie czego bedziecie wiedziec, czy idziecie do Nieba, czy tez do Piekla!

 

To jest dla wielu z was nowym dniem podczas, gdy wasze oczy zostaly otwarte.

I teraz wiecie, co zadowala JA, JAHWEH.”

http://www.amightywind.com/prophecypolish/proph103polish.html

antyewangelia ,zupełne przeciwieństwo prawdziwej Biblijnej ewangelii która wyraźnie mówi że na krzyżu zostali umieszczeni z Jezusem wszyscy i dzięki temu zostali uwolnieni od nadziei ciągłego zadowalania BÓGa, teraz żyje w nich Jezus i dzięki temu mogą wypełniać przykazaniaWaldemar Zelewski oszukuje. Misja Amightywind zgania goWaldemar Zelewski pisze, cytuję: „na krzyżu zostali umieszczeni z Jezusem wszyscy” koniec cytatu, natomiast BÓG poucza, że to Chrystus zmarł za nas, abyśmy nie musieli cierpieć ukrzyżowania.

A oto co mówi List do Rzymian 5:” 6 Chrystus bowiem umarł za nas, … 8 Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

A 1Tesaloniczan 5:9-10 mówi również, że Chrystus za nas umarł, a więc to oznacza, że nie jesteśmy umieszczani z NIM na krzyżu, a oto cytat z Pisma Świętego

1 Tesaloniczan 5:9-10

„przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,10 który za nas umarł,”

Zelewski mówi, cytuję: „wszyscy i dzięki temu zostali uwolnieni od nadziei ciągłego zadowalania BÓGa” koniec cytatu. 

To jest fałszywe pouczenie. Teologia Zelewskiego nie istnieje w Biblii. Apostoł Paweł mówi o innej nadziei, że chlubimy się nadzieją chwały BOŻEJ. W liście do Rzymian, rozdział 5 pisze: „ 2 dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.” Koniec cytatu.

Dalej bezbożnym jest pouczenie Zelewskiego, cytuję: „uwalniania się od nadziei zadowalania BÓGA”. Koniec cytatu. Prawdziwy sługa BOŻY stara się ciągle zadowalać BÓGA, podobnie jak Chrystus starał się zadowalać BÓGA zawsze, a nie myśleć o uwalnianiu się od zadowalania GO. To jest okultystyczna, satanistyczna, falszywa ewangelia. W Ew. Jana 8:29 nasz BÓG powiedział…” A TEN, który MNIE posłał, jest ze MNĄ; nie pozostawił MNIE samego, bo JA zawsze czynię to, co się JEMU podoba». ” koniec cytatu.

A Apostoł Paweł nakazuje naśladować BOGA:

W liście do Efezjan, rozdział 5, wiersz pierwszy mówi cytuję: „Bądźcie więc naśladowcami BOGA, jako dzieci umiłowane,” Koniec cytatu.

 Uważajcie więc państwo na fałszywych nauczycieli w internecie, nauczycieli typu oszukańczego Waldemara Zelewskiego, którzy pouczają nieposłuszeństwo wobec BOGA.  

Zgodnie z Proroctwem w Biblii, w Ew. Mateusza 7 pisze:  16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.

W podsumowaniu, uważajcie na podstępne oszustwa Waldemara Zelewskiego, fałszywego nauczyciela i oszczercę Proroka Eliszewy Elijahu.