Wizja Sądu nadchodzącego na Wielką Brytanię (U.K.)Poniższe objawienie otrzymano 29 stycznia 1999r.
Brian Stewart

Aniołowie Boga zgromadzeni byli wokół ołtarza w Niebie. Dęli oni w rogi szofaru, obwieszczając wyrok Boga dot. jakiegoś ważnego wydarzenia, mającego nastąpić w niedalekiej przyszłości w Zjednoczonym Królestwie. Inni aniołowie trzymali mise napełnione kulami gradu. W wizji widoczna była również mapa czterech narodów Wielkiej Brytanii. Aniołowie czekali na rozkaz opróżnienia mis i zrzucenia ich zawartości z Nieba na wyspy brytyjskie. W tym momencie zabrzmiały rogi. W chwili, gdy kule gradu spadły na mapę (reprezentującą narody Wielkiej Brytanii), zamieniły się w ogień i krew.
Pierwsza część wizji oznacza, że aniołowie Boga bliscy są do wygłoszenia wyroku Nieba na U.K. Druga jej część mówi, że sam wyrok spadnie w chwili zabrzmienia rogów szofaru.


Amosa 3:6 Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by JAHWEH tego nie sprawił?”


PROROCTWO


Słuchajcie uważnie, MOJE dzieci. Czy słyszycie dźwięk rogu, rozbrzmiewający w niebiosach? Szofary ogłaszają nadchodzący sąd PANA Zastępów na cztery narody U.K. MÓJ gniew jest potężny i rozpalony, płonie on oburzeniem!” mówi PAN.


Parlament

To mówi PAN: „Biada ci, o 'Matko Parlamentów'. Stałaś się domem nierządu Europy. Źli i zepsuci rządzący, którzy wprowadziliście ustawy profanujące MÓJ Święty Szabbat, prowadzeni rządzą zysku.
Źli i zepsuci liderzy, którzy wnieśliście prawa legalizujące ohydę homoseksualizmu, również wśród dzieci i młodzieży w narodzie. Podli i źli prawodawcy, którzyście zezwoli i zalegalizowali mord i rzeź nienarodzonych dzieci. Ich przelana krew nawołuje o pomstę do Niebios. Wy słabi i głupi liderzy, którzy zawarliście 'pokój' z liderami IRA i Sinn Fein, pozwalając mordercom i zabójcom odejść wolno. Wasi wrogowie kpią z was i drwią za waszymi plecami.

Jeremiasza 6: 14 „Usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu, mówiąc beztrosko: Pokój, pokój, a tymczasem nie ma pokoju.”

Posmakujecie konsekwencji waszych nieprawych ścieżek; wy i narody U.K., kiedy 'pokój' w Irlandii Północnej po raz kolejny zostanie zerwany. 'Matko Parlamentów', stałaś się świątynia szatana – dbającym o własne interesy centrum brudu moralnego, zgorszenia i korupcji. *

Biada wam, ludy Wielkiej Brytanii, którzy odwróciliście się plecami do PANA, waszego BOGA. Biada tym, którzy uwikłali się w okultystyczne/demoniczne praktyki oraz New Age. Wasz naród stał się europejską norą pogaństwa i bezbożności. Biada wam, głowy kościołów, którzy patrzyliście biernie i byliście cicho zezwalając, aby naród zatopił się w grzechach i przelanej krwi (aborcji). Wasz naród niechybnie upadnie; staniecie się krainą ruin i spustoszenia. Ludy świata będą z was drwić, śmiać się, staniecie się godni pożałowania.

Biada wam, którzy 'upiliście się' brakiem jakiejkolwiek moralności, perwersją seksualną, przemocą, skandalami i wyuzdaną przyjemnością. Biada przywódcom religijnym, którzy zawarli pakt i kompromis z siłami ciemności.


Jeremiasza 5:30-31 „Rzecz dziwna i sroga dzieje się w tej ziemi: Prorocy kłamliwie prorokują, a kapłani panują przez ręce ich, a lud mój kocha się w tym; ale cóż uczynicie, gdy nadejdzie koniec?”


Unia Europejska

Zawróćcie, wy głupi i tchórzliwi liderzy, podpisujący pakt śmierci z Unią Europejską. Czy nie słyszycie potężnego wiatru zmian nad wami? Czy nie słyszycie wiatru śmierci wiejącego znad wschodu? Wiatr ten wymiecie bogactwo, chwałę i dziedzictwo waszego narodu, waszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Naród stanie się pustą skorupą.


'Miasto' – Londyn

Biada temu 'Miastu', które stało się Sodomą i Gomorą w MOICH oczach. Wiejesz ohydą chciwości i samolubstwa. W pogoni za mamoną zdeprawowaliście cały naród waszymi ścieżkami nieprawości. Wasi bożkowie władzy i pieniędzy wkrótce zostaną strąceni, wasz upadek nadchodzi.


Abdiasza 2: 2-4 „Spójrz! Małym uczyniłem cię wśród narodów. Wzgardzony jesteś ogromnie. A pycha serca twego zwiodła ciebie, który mieszkasz w jaskiniach skalnych, który na wysokości założyłeś swoją siedzibę, który mówisz w swym sercu: Któż mię strąci na ziemię? Choćbyś wzniósł się jak orzeł, i choćbyś nawet między gwiazdami założył swoje gniazdo - stamtąd Ja strącę ciebie - wyrocznia JAHWEH.”Zbudźcie się, wy głupcy stojący na czele kościołów. Zbudźcie się ze snu duchowej śmierci. Wykrzykujcie głośno o litość; litość dla kościołów, litość dla narodów, litość dla przywódców (politycznych i duchowych). Dzieci MOJE, zbudźcie się ze snu! Proście i nawołujcie o wasz naród, o waszych ludzi. Wstawiajcie się za nich ze łzami bólu i rozpaczy, aby zapobiec temu, co ma nadejść. Bo jeśli wy, MÓJ ludu, zawrócicie ze swoich nikczemnych dróg, ukażecie skruszone dusze i złamane serca, wtedy JA wyleję MOJEGO DUCHA z wielką siłą poprzez was na narody. Pobłogosławię wtedy, przywrócę i uzdrowię wasz kraj.” **

Odstąpię wtedy od SWOJEGO gniewu. Ale jeśli MOJE ostrzeżenia wciąż będą ignorowane, MOJE Sądy na Kościół i Lud z całą pewnością spadną. I biada tym, których będą one dotyczyć.”


Amen. Proroctwo dane w lutym/marcu 1999r. Brianowi Stuartowi.


****************


WAŻNE PRZYPISY NA TEMAT PROROCTW DOTYCZĄCYCH WIELKIEJ BRYTANII


Nad krajami Zjednoczonego Królestwa, a w szczególności nad Londynem i całym południowym – wschodem U.K. zebrały się ciężkie chmury, zwiastujące Sąd Boży. Wiszą one również nad Rodziną Królewską, Kościołem Anglikańskim oraz rządem/parlamentem.

Kiedy dojdzie już do Sądu, będzie on straszliwy i obejmie większość zapisów z Księgi Powtórzonego Prawa 28 oraz Kapłańskiej 26 dot. tego, co stanie się z Izraelem, jeśli odwróci się od BOGA oraz złamie JEGO Święte Prawa. Nadchodzący Sąd przybierze cztery główne formy:

1) Załamanie gospodarki Wielkiej Brytanii;

2) Serie dotkliwych powodzi, sztormów oraz innych klęsk żywiołowych;

3) Zarazy plonów i wybuchy epidemii, jak np. choroby Creutzfeldta-Jakoba (śmiertelnej i nieuleczalnej formy ostrego zwyrodnienia mózgu). Zapanuje lament i płacz pośród ludu U.K.

4) Uderzenie fali pływowej, połączonej z ostrymi burzami, w południowy – wschód i Londyn – spowodowanie olbrzymich strat oraz wielkiej liczby ofiar. Mniej więcej w tym samym czasie inny wielki sztorm (na podobę tego z 1987r.) uderzy Wielką Brytanię od strony południowo – zachodniej.

Splot wszystkich tych katastrof powali U.K. na kolana.


21 marca 2001r. autor ten miał wizję 'anioła śmierci' przemierzającego Zjednoczone Królestwo. Widział w niej głębokie ciemności i czuł obecność śmierci. W pewnym sensie wizja przypominała 12. rozdział Księgi Wyjścia. Jeśli wizja ta była od BOGA, znaczy to, że przerażające i okropne rzeczy wydarzą się w U.K. jako skutek zapadnięcia Sądu Bożego!


***********


* Dwie rzeczy odwołują się do ww. pojęcia 'zgorszenia i korupcji':

1) Ludzie sprawujący władze, politycy na wysokich szczeblach i ci, darzeni zaufaniem, przekraczają swoje kompetencje i uprawnienia oraz naginają prawo dla swych własnych wątpliwych, egoistycznych i złych motywów.

2) Szeroko znanym faktem jest, że wielu spośród rządzących wysokiego szczebla należy do sekty wolnomularstwa (masonerii). Liczne ustawy, wprowadzane przez rząd ostatnimi czasy, są jawną obrazą dla BOGA. Należą do nich np. :
The Obscene Publications Act z 1959 (nowelizacja ustawy 'uchylająca furtkę' nieprzyzwoitym, obraźliwym treściom, takim jak pornografia czy okrucieństwo) , The Sexual Offences Act z 1967 (uznający w świetle prawa związki homoseksualne za całkowicie normalne i przyzwoite; wykluczający wszelkie, powodowane nimi wcześniej, konsekwencje prawne), czy The Abortion Act z 1967 (prawna legalizacja aborcji).


** Nie oznacza to oczywiście, że Wielka Brytania stanie się w 100% krajem prawdziwych Chrześcijan, ale raczej to, że nastąpi żniwo dusz i wielu zostanie zbawionych.Kościół ponosi zbiorową odpowiedzialność przed BOGIEM. Jeśli jeden członek kościoła choruje, wtedy on cały jest dotknięty chorobą. BÓG pociąga kościół do odpowiedzialności za stan duchowy Wielkiej Brytanii. Wielu członków kościołów utraciło trwogę i bojaźń przed BOGIEM. Zważajmy, aby nie zapomnieć kim jest BÓG, co dla nas zrobił i co wciąż jeszcze może uczynić. JEGO Moc jest nieograniczona, a JEGO Sądy wstrząsają Wszechświatem.
Wielokrotnie w historii naszego narodu Boskie Interwencje chroniły i ratowały U.K. przed totalnym zniszczeniem, tak jak
w przypadku bitwy pod Dunkirk w czasie II wojny światowej. Gdy BÓG osądza kraj, naród może spodziewać się cierpienia. Rzecz jasna pociąga ON przywódców do odpowiedzialności szczególnie, ale cały naród jako jedność ucierpi w konsekwencji powszechnego grzechu wszystkich.

Obecnie narasta niebezpieczeństwo, że BÓG odciągnie SWOJĄ opiekę od Zjednoczonego Królestwa, dopóki nie zapanuje prawdziwa, szczera skrucha w kościołach i narodzie na każdym szczeblu. Jeśli (a raczej 'kiedy') Sąd Boży nadejdzie, my wszyscy go odczujemy, jak i cały naród.

Ten przekaz proroczy jest potwierdzeniem innych, podobnych ostrzeżeń o nadchodzącym Sądzie dla U.K. Dr Clifford Hill, były redaktor naczelny
Prophecy Today” ostrzegał już wcześniej przez lata, ale w większości pozostało to bez żadnego odzewu. Czy i to proroctwo zostanie przyjęte w podobny sposób?


Według czasownika Independent wyd. 23 lutego 2001 'Anglia ma najgorszy wskaźnik przestępczości na wschodzie...' i 'dzieli najgorsze światowe statystyki z Australią'. Anglia ma poza tym najwyższe wskaźniki w wielu innych statystykach, jak np. ciąży wśród nastolatek. Dane te mówią wyraźnie, że fundamenty moralności i duchowości ludu Wielkiej Brytanii leżą w gruzach. Statystyki dot. uczęszczania do kościołów również są alarmujące: z 11.7% w roku 1979 spadły do 7.5% w roku 1998.


Wielebny Wale Babatunde z World Harvest Christian Centre wnioskuje:

Jeszcze nigdy w ówczesnej historii atmosfera duchowości pośród tego narodu (U.K.) nie była tak mroczna, jak jest obecnie. Można ją streścić wersetem „Odstąpiła Chwała PANA” z 1. Księgi Samuela. Wydaje się, że z każdym upływającym dniem Brytania co raz głębiej i głębiej pogrąża się w czeluściach grzechu i bezbożności. Odstępstwa i zboczenia popełnione w bliźniaczych miastach Sodomie i Gomorze, które gwarantowały rychły Boży Sąd, wydawać by się mogły dziecinną zabawą w porównaniu z tym, co dzieje się w U.K. każdego dnia.”