"JA JESTEM" Wszechmocny Wiatr
("I AM" the AlmightyWind)

Słowo dane Bratu Sylowi
14. marca 2008"JA JESTEM" Wszechmocnym Wiatrem (z ang. Almightywind), MÓJ Głos Grzmi pośród chmur, góry drżą i trzęsą się w strachu przed JAH. JA JESTEM JAH, poza MNĄ nie ma nikogo. Kimże ty jesteś, o głupi człowieku, jak nie tylko pyłem uformowanym w MOICH Rękach? Kimże jesteś, aby nie bać się Przedwiecznego? Góry, na które ty nie potrafisz się nawet wspiąć ani ich zdobyć, boją się JAH. Kimżeś jest, aby zaprzeczać, ze "JA JESTEM"? JA JESTEM JAH, góry wywracam do góry nogami i z lewa na prawą w MOIM zażartym Gniewie. Biada dziecku rebelii, biada temu, który zmaga się ze swoim Stwórcą. Złe pokolenie, zaginiecie w ogniu i siarce. Zaprzeczacie samemu MEMU istnieniu, potrząsacie wciąż pięścią na MNIE, obwiniacie i potępiacie mnie; kiedy w końcu to, co wyda wam się nieszczęściem, złapie was jak potrzask. Głupi człowieku, umyślnie ignorujący, że przez Słowo JAH Niebiosa i Ziemia zostały stworzone w 6 dni, pokładający wiarę w stworzeniu, a nie w Stwórcy, kiedy stworzenie ośmiela się mówić o milionach lat. JA JESTEM JAH, i JA pokażę ci co znaczą miliony lat – w Jeziorze Ognia.

Przeklęty niech będzie mężczyzna czy kobieta, którzy mówią o reinkarnacji. Strzeż się fałszywych proroków, uciekaj od ich próżnego bełkotu. Przeznaczone jest człowiekowi raz umrzeć, a potem Sąd. Przeklęty będzie człowiek, który umiera bez Mesjasza JAHUSZUA, bez MOJEGO Jednorodzonego Syna, on doświadczy jednego tylko zmartwychwstania; zmartwychwstania na potępienie. Wieczne potępienie jest tym, co go czeka, a to jest druga i ostateczna śmierć w płonącym Jeziorze Ognia i siarki. Cierpliwość JA JESTEM wyczerpuje się, łaskę i czas daję, ale stworzenie pluje w twarz JAHUSZUA niczym Faryzeusze i Rzymianie. JA przyglądam się MOJEMU stworzeniu, wielu ma cale życie, aby uchwycić się MOJEJ Łaski, całe życie szansy, aby MNIE poszukiwać.

Większe potępienie stary człowiek otrzyma za zapieranie się JAHUSZUA w czasie swojego życia. Stary człowiek, mimo że jego włosy są białe jak śnieg, jego grzechy są czerwone niczym szkarłat. Jego kości są pełne i nasycone grzechem, tak, nawet grzechy młodości pozostają. Większe potępienie stary człowiek otrzyma. O głupi stary człowieku, większe potępienie otrzymasz.

Mimo, że wyglądasz niewinnie jak owca, ja widzę wilka u progu swego ostatniego oddechu. Pozwoliłeś szatanowi zaślepiać twoje oczy i wypełniać twoje uszy woskiem, co raz bardziej z każdym rokiem. Stary człowiecze, wypełniony herezjami i filozofiami, które ten świat nazywa 'mądrością'. JA JESTEM WŚCIEKŁY! To jest kpina i bluźnierstwo przeciwko MOJEMU Drogocennemu Duchowi Świętemu! Mądrość JAH to jedynie Drogocenna RUACH ha KODESH! A ONA daje ją komu tylko ja jej rozkażę, tym, którzy wołają do MEGO Syna JAHUSZUA. JA JESTEM WŚCIEKŁY! Miej się na baczności, kiedy i w jaki sposób używasz słowa Mądrość, bo Mądrość jest Imieniem MOJEJ Chwały.

Silna ułuda jest tym, co do siebie dopuściłeś, stary człowiecze, jeśli myślisz, że odziedziczysz Królestwo Niebios, bo zapalasz świeczkę w niedzielę. Przeklęty jest starzec bez JAHUSZUA ha MASZIJACH, większe potępienie otrzyma. JA JESTEM WŚCIEKŁY! Na tych, którzy siebie nazywają MOIMI, MOI uporczywi ludzie o sztywnych karkach! MÓJ Lud, który siebie nazywa MOIM Imieniem, ale grzeszy bez opamiętania i nie próbuje nawet odwrócić się od grzechu. JA, JAHWEH, pytam was: co Krzyż tak naprawdę dla was oznacza? Trwaj w rozmyślaniu nad Krzyżem, daj sobie czas ze względu na MNIE. Pytaj MNIE w modlitwach, a JA ujawnię ci cierpienie Krzyża JAHUSZUA ha MASZIJACH. JA, JAHWEH otworzę twój umysł i pozwolę ci ze szczegółami uświadomić sobie przez co przeszedł MÓJ Umiłowany Syn, jedynie ze względu na ciebie.

Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a JA otworzę drzwi przed wami. Błogosławieni ci, którzy nie pokładają swojej wiary w stworzeniu. Błogosławieni ci, którzy zostawiają wszystkie ziemskie sprawy za sobą, nawet swoich ukochanych, kiedy woła ich JAHUSZUA. Błogosławieni ci, którzy nie pokładają swojej wiary w złocie ani srebrze, ale gromadzą swoje skarby w Niebie, gdzie mól ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną.
Przeklęci ci, którzy mówią, że MOICH Przykazań już nie ma. Przeklęty człowiek, który oznajmia, że MOJE Przykazania zostały zniesione po Zwycięstwie JAHUSZUA. Przeklęty człowiek, który mówi; kocham JAH całym sercem, duszą, wszystkimi siłami, ale jest niezdolny do żadnego dobrego uczynku. (Tytusa 1:16)

JA, JAHWEH, mówię to teraz: jeśli przestrzegacie pierwszego i najważniejszego Przykazania, którym jest miłować MNIE z całego serca, duszy, ze wszystkich sił, wtedy wszystkie inne Przykazania za nim podążą; gdyż całe Prawo i Prorocy opierali się właśnie na tym Przykazaniu. Wtedy zrozumiecie Pismo, iż nie mówi wcale, że Dziesięć Przykazań zostało zniesionych. Bo przestrzeganie Dziesięciu Przykazań czyni ewidentnym to, czy miłujecie MNIE całym sercem, duszą i wszystkimi siłami, czy też nie. Jeśli nie przestrzegacie MOICH Przykazań to jesteście kłamcami, i nie ma w was prawdy. Jeśli deptacie MOJE Przykazania, to jest to dowód, że i tego pierwszego, najważniejszego Przykazania nie przestrzegacie.

JA, JAHWEH, nie dam z SIEBIE szydzić, ani żadnemu człowiekowi robić ze MNIE głupca. Przestrzegaj MOICH Przykazań, a MOJA Miłość będzie dopracowana w tobie. Miłuj swojego bliźniego jak siebie samego, ucząc go Dziesięciu Przykazań, które on być może przyjmie. Świadcząc o Łasce JAHUSZUA, w której ten może znaleźć odpoczynek dla swojej duszy i otrzymać ode MNIE Przebaczenie grzechów. Żadnego człowieka, który ze szczerością przychodzi do MNIE w Imieniu JAHUSZUA, nie wyrzucę precz. Nie odprawię go, nie dawszy mu mądrości, ani nie zaprę się go. Błogosławiony człowiek, który zna MNIE jako Kochającego Ojca. Błogosławiony człowiek odrzucony przez ten świat, bo JA go przyjmę. Błogosławiony człowiek, którego upominam i karcę, bo JA upominam i karcę tych, których kocham.

Przeklęty drań, który występuje przeciwko MNIE, nie mając wyrzutów sumienia, ani nie czując mojego karcenia. Precz ode MNIE, nigdy cię nie znałem!
Przeklęty człowiek, który chwały człowieka pożąda bardziej od Chwały Boga. Błogosławiona MOJA Święta Oblubienica, która tylko do MNIE przychodzi, do żadnego innego. Błogosławiona Pełna Wiary Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH. Błogosławione Roztropne Dziewice, których kolana uginają się przed MOIM Tronem, których języki wyznają JAHUSZUA ha MASZIJACH jako Pana panów i Króla królów. JAHUSZUA przychodzi po SWOJĄ Oblubienicę, JEGO Oblubienica nie jest przeznaczona na MÓJ Gniew. Módlcie się, abyście zostali poczytani godnymi wyjścia naprzeciw MOJEMU Synowi i uniknięcia wszystkich tych rzeczy, które muszą nastąpić. (Łukasza 21:36) Spoglądajcie w górę z wiarą, bo bez wiary niemożliwym jest, aby MI się podobać (Hebrajczyków 11:6). Spodziewaj się z wiara JAHUSZUA, ze przyjdzie cie ocalić, bo twoje wybawienie jest już tak blisko.


*****************


Syl jest jednym z proroków, których JAHUSZUA używa w Misji Amightywind, na www.amightywind.com oraz www.allmightywind.com . Zachęcamy cię do dzielenia się Proroctwami, ale to słowo musi zostać zawarte. Nie zamieszczamy żadnego Proroczego Przekazu tak po prostu. Misja Amightywind sprawdza jakiego jest ono owocu, sami Prorocy zostali sprawdzeni i przetestowani, a ich dobre owoce wykazane. My nie mamy zwyczajnych orędowników modlitewnych jak inne misje. My mamy Świętych modlitewnych orędowników, "Wytrwała modlitwa sprawiedliwego może bowiem wiele." (Jakuba 5:16)
ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Please go to the other if one is off line.

We are Sabbath-Keepers, Not Seventh-Day Adventists
Click
Here For More Info

Mailing and Email Addresses