Kochani w JAHUSZUA,

Ostatnio otrzymaliśmy bardzo ważne pytanie od jednego Brata, który napisał:

Ja już czytałem "Poeamat Boga Człowieka", autorstwa Marii Valtorty ,nie wiem czy znasz? To też objawione Słowo Boże, również objawione słowo Boże dane Vassuli Ryden w podobnym czasie jak Misja Amightywind. Czy to wszystko prawda? przyjąć to wszystko za prawdę, czy odrzucić. Chciałbym żebyś mi dał jednoznaczną odpowiedź. Ja nie potrafię tego ocenić a to ma duży wpływ na mnie.Gdzie jest prawda, ciągle jej szukam i zawsze gdzieś pojawia się jakiś kąkol. Jak mieć światło w sobie?

Odpowiadam. To bardzo ważny temat. A oto co jest napisane w Ewangelii o fałszywych prorokach:

Mateusza 24:4-11

Na to Jezus im odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. 10 Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. 11 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą;Fałszywi prorocy

 

A.Fałszywi prorocy - ewangeliści (nie mający przekazów od ducha maryjnego)

B.Fałszywi prorocy maryjni, którzy przekazują co fałszywy duch maryjny mówi.

1.                   

1.                   

2.                  Proroctwo 16

Znaki fałszywego proroka – ich owoc będzie zgniły i skorumpowany. Również Słowo JAHWEH będzie przekręcone, aby pasowało do ich wizji, nie MOJEJ wizji. Oni będą pełni pychy; oni będą sprzedawać dary DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH HA KODESZ) najlepiej płacącemu. Oni będą prowadzić do innego Jezusa Chrystusa; nawet źli używają MEGO Imienia. Wielu bezbożnych wystąpiło w MOIM Imieniu starając się zniszczyć proroków. Ale oni są tymi, których JA zniszczę. MOI wrogowie, chociaż wyglądacie tak dobrze, jedynie JA znam wasze serca – nawróćcie się w ten dzień, gdyż zostaliście ostrzeżeni!

2.                  Jeremiasza 5:31

3.                  31 Prorocy przepowiadają kłamliwie, kapłani nauczają na własną rękę, 

4.                  a lud MÓJ to lubi. I cóż uczynicie, gdy kres tego nadejdzie?

5.                   

6.                  Cechy fałszywych proroków:

7.                  1. Mówią w imieniu BOGA lub SYNA BOŻEGO, lub Marii, jednakże te przekazy są od fałszywego ducha.

8.                   2. Nie wskazują na potrzebę posłuszeństwa BOGU OJCU, SYNOWI BOŻEMU, DUCHOWI ŚWIĘTEMU. Nie wskazują na potrzebę przestrzegania wszystkich 10 Przykazań BOŻYCH biblijnych.

9.                   3. Promują papieży i kościół katolicki, kościół potępiony przez Biblię i BOGA dzisiaj przemawiającego.

10.                4. Pouczają zmienione 10 Przykazań BOŻYCH i nie zachęcają do czytania samemu Biblii, ani do wymawiania prawdziwych imion BOŻYCH.

11.                5. Mówią, że zbawienie jest możliwe poza SYNEM BOŻYM JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezusem Chrystusem).

12.                6. Pouczają, że można dostąpić zbawienia przez kościół.

13.                7. Pouczają prosperowanie i promują cuda cielesne, jak złoty pył, złote zęby jako cel dla chrześcijan, a używają cytatów Biblii dla próby uzasadnienia swej bezbożności. Wyznaczają ceny za swoje proroctwa.

14.                8. Nie protestują przeciw aborcji, zboczeńcom seksualnym, okultom, przeciw bezbożnym prawom wprowadzanym przez rządy.

15.                9. Nie pozwalają przemawiać prawdziwym Prorokom BOŻYM.

16.                10. Prowadzą ludzi w ramiona antychrysta, który przyjdzie pod imieniem: Jezus Chrystus i będzie obiecywał prosperowanie, będzie przymuszał do uczęszczania do kościołów w niedzielę, będzie niszczył Biblie i zakazywał wymawiania prawdziwych Imion BOŻYCH.   

 

Fałszywi prorocy ewangeliści

Fałszywi prorocy zagraniczni (angielska strona) link: False Prophets Exposed

1.         Juanita Bynum

2.         Benny Hinn

3.         John Hagee

4.         Sherry Shriner

5.         Shelby Corbitt

6.         Kenneth Copeland

7.         Choo Thomas

8.         Kim Clement

9.         Jack Barr

10.     Joel Osteen

11.     Robert Schuller

12.     Cindy Jacobs

13.     Angie Ray

14.     Ruth Hefler

15.     Linda Newkirk

16.     Virginia Arnke

17.     Oprah winfrey

18.     Rich Joyner

Przykład fałszywego proroctwa dla Polski wypowiedzianego przez Cindy Jacobs. Uwaga, wielu z Polaków daje się nabrać na te słodkie słowa dla swędzących uszów, słowa dające fałszywą nadzieję dla wielu Polaków żyjących bezbożnym życiem, nieprzestrzegających BOŻYCH Przykazań:

Ja wzbudzę wielką i potężną armię. To będzie największa armia Modlitewna jaką widział świat. Ona będzie burzyć warownie bałwochwalstwa. Pan mówi: nie mówcie, że żniwo jest dopiero za 4 miesiące, bo pola są już białe do żniwa. Nie ma dla Mnie niczego niemożliwego. Ja wzywam Polaków, żeby powstali. Tak jak stawialiście opór Hitlerowi, to stawcie opór diabłu, a on ucieknie. Dlatego, że Ja dałem wam namaszczenie, żeby stawić opór wrogowi tego narodu.

Wy jesteście moim ruchem oporu i będziecie stawiać opór dzieciom ciemności, bo szatan boi się polskich chrześcijan i będziecie stawiać opór diabłu w całej Europie, na Bliskim Wschodzie. Ja położyłem Moją dłoń na Polsce – mówi Pan. Nie myślcie, że jesteście małymi, nic nie znaczącymi ludźmi – mówi Pan. Dlatego, że w Moich oczach nie jesteście małym, nieważnym narodem. Jesteście źrenicą Mojego oka, jesteście Moimi umiłowanymi. Jesteście siłą na ziemi. I dlatego szatan starał się tak bardzo was zniewolić, bo tak bardzo się was boi. Pan mówi: jesteście wielcy w Moich oczach. Jesteście zwycięzcami w Moich oczach. Tak jak Hitler został obalony, tak Ja obalę bałwochwalstwo – mówi Pan. Ja wzywam to pokolenie, żeby walczyło. Jesteście w Mojej armii mówi Bóg. I nieprzyjaciel będzie jeszcze zaskoczony, dlatego, że oto czynię rzecz nową, mówi Bóg. Ja wzbudzę Mój lud w Polsce i powstaniecie i staniecie się wojownikami.

 Stójcie spokojnie i oglądajcie zbawienie Boga, dlatego, że wielu z was znajduje się w miejscu wielu trudności. Ale Ja wam powiadam: to Morze Czerwone się rozstąpi i zajmiecie swoją ziemię obiecaną, dlatego, że Ja wywołuje Mój lud z niewoli, Ja wywołuje Mój lud z tradycji i mówię: Polska jest waszą ziemią obiecaną. Ja robię to dlatego, że was kocham. Ja wprowadzę ten wielki ruch znaków i cudów, bo w kraju powstanie wielka Armia ludzi, którzy będą czynić znaki i cuda. To przebudzenie przyjdzie nie Tylko do jednego miasta, dlatego, że Polska zapłonie dla Mnie – mówi Pan.

Polska będzie znana jako ogień Europy, będzie miejscem przebudzenia w Europie. Ponieważ Mój lud wołał do Mnie – mówi Pan – nie omijaj nas! Nie chcemy Tylko słyszeć o przebudzeniach w innych krajach. Chcemy, żeby Polska także Doznała przebudzenia! Ja słyszałem wasze wołanie, mówi Pan i nadchodzi Przebudzenie tak wielkich rozmiarów, takiej jakości, że trudno wam to sobie wyobrazić. Będę pracował z młodymi i starszymi i powołam Jozuów i Kalebów. Ja przychodzę do tego kraju – mówi Bóg. Ja przychodzę, aby dokonać przemiany tego narodu. Dlatego stawcie opór nieprzyjacielowi. Ja szukam takiej armii i to jest ten dzień, aby powstać i powiedzieć: oto jestem Panie poślij mnie. Nie tylko bałwochwalstwo upadnie, ale katedry będą pełne ludzi, którzy będą tańczyć i uwielbiać Mnie – mówi Bóg. Dlatego, że teraz następują zmiany warty. Ja pracuje wśród sfer rządowych – mówi Bóg. Patrzcie na przywództwo. Ja sprawię przebudzenie w polskim rządzie mówi Bóg. Oni skłonią swoje kolana i przyprowadzą naród do Chrystusa, bo nie ma innego imienia przez które można być zbawionym.

Ja zmienię rząd w Polsce. Ja postawię chrześcijan w rządzie i Moje imię będzie wywyższone w tym rządzie. Ja zmienię ten naród, Ja uzdrowię sytuację ekonomiczną Polski, jeżeli będziecie się modlić. Polska będzie ogniem Europy. Tutaj będzie płonąć ogień przebudzenia i ludzie Będą przyjeżdżać z całego świata. Iz 22:22: „I położę na jego ramieniu Klucz Dawida i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, gdy on zamknie, to nikt nie otworzy.”

(2005r.) - Cindy Jacobs

 

 

Fałszywi prorocy maryjni

 

Uwaga! Pisma poniższych proroków katolickich nie są objawionym Słowem BOŻYM, tzn. słowem BOGA JAHWEH, JAHUSZUA, IMMAJAH, BOGA Abrahama, Izaaka i Jakuba, BOGA, którego Słowo jest w Biblii. A oto wyjaśnienie.

1.  Treść tych proroctw jest odmiennego ducha, wykazując zróżnicowaną niezgodność z Biblią św. Tysiąclecia, Gdańską i innymi. Do takich proroctw zaliczają się proroctwa następujących fałszywych proroków:

 

Fałszywi prorocy:

 

Maria Bożego Miłosierdzia

Vassula Ryden

Stefano Gobbi

Maria Valtorte

Gabriela Bossis

Faustyna (Helena Kowalska)

Mieczyslawa Kordas

Brigida Szwedzka

Katarzyna Laboure

Gianny Tallonne Sullivan z USA

Objawienia kłamliwego ducha podszywającego się pod Maryję: Fatima, Lourdes, Medjugorie, Kair, Guadelupe, Gietrzwałd.

Eugenia Elisabetta Ravasio

Lukasz Marek Krzysztof Amargazel Amalgatel

Namaszczony - Jola Firlej

 

2. Ja osobiście poprosiłem w tej sprawie Proroka Elisabeth Elijah i razem modliliśmy się do naszego BOGA, aby nam powiedział jak mamy odnosić się do tych proroctw i proroków. Apostoł Elisabeth Elijah usłyszała następujące krótkie Słowo: „Junk food”. Czyli nasz BÓG odrzuca te proroctwa.

W słowniku odnajdujemy takie znaczenie określenia ‘Junk food’.

Junk food” –

W słowniku Bab.la ‘junk food’ jest tłumaczony jako śmieciowe jedzenie, niezdrowe, tanie jedzenie.

W Diki słowniku ‘junk food’ jest tłumaczony jako niezdrowe jedzenie.

 

 

Uwaga na Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski!

Na pierwszy rzut oka to jest wspaniała inicjatywa. Ale po przeczytaniu programu widzimy, że ruch opiera się na orędziach fałszywych proroków, jak Mieczysława Kordas.  A oto urywek orędzi:

Opiekę nad Polakami obejmę tylko wtedy, gdy episkopat i rząd w Polsce spełnią Moją prośbę i zamienią nadane przez nich miano "sługi" na oficjalny tytuł: "JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI", bo wykaz próśb waszych jest długi. 

 BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY.:"Jedynym ratunkiem na ocalenie Polski i Świata jest wywyższenie Jezusa Chrystusa - Mego Syna i uczynienie Go oficjalnie KRÓLEM POLSKI, bo od niej zapanuje POKÓJ na świecie.  …

… BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY:   "Ile razy będę wam mówił: stwarzałem świat przez 6 dni i siódme​go od​poczywałem a nazwałem ten dzień "niedzielą"

…BISKUPI I KARDYNAŁOWIE - jeśli teraz porzucicie grzech obojętności, pychy i samouwielbienia, to za wami pójdzie masoneria i różne, inne pokolenia, A WTEDY OCALĘ ZIEMIĘ I POZOSTAWIĘ PIĘKNĄ,
ALE
JEST JEDEN WARUNEK - JEZUS CHRYSTUS KRÓL, GDYŻ TYM SAMYM WYWYŻSZYCIE CAŁĄ

TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I BĘDZIE JEDNA RODZINA I BĘDZIE - POKÓJ, MIŁOŚĆ I ZGODA.


MATKA BOŻA:  "Mój ukochany naród polski jest gotowy do wyniesienia z ciemnicy Obrazu Jezusa Chrystusa KRÓLA,tego z Częstochowy. Najważniejszymi przeciwnikami jest wasz bezbożny rząd, który służy wielu bogom a nade wszystko winien jest Episkopat i mówię to z przykrością i trwogą.


Jednakże, porównując orędzia otrzymane przez Mieczysławę Kordas i cele ruchu intronizacji z Biblią i z Proroctwami otrzymanymi przez Proroka Elisabeth Elijah, objawia się fałsz i przerażające zdanie sobie sprawy, że prowadzi nas ten ruch w ręce antychrysta, który przyjdzie pod imieniem Jezus i będzie wymagał uznania go królem i bogiem, obiecując wprowadzenie pokoju. Ten duch przemawiający do Mieczysławy Kordas jest fałszywym duchem maryjnym kierującym kościołem katolickim, zwodniczym duchem, który mówił do fałszywych proroków maryjnych w przeszłości i w miejscach jak w Fatimie, Lourdes, duchem nakazującym robienie figurek i obrazów do czczenia ich. Duch ten zawsze wspierał papieży i Watykan i religię katolicką. Ten zwodniczy duch antychrysta będzie prowadził ludzi do przyjęcia znaku bestii, i w rezultacie do piekła. Mieczysława Kordas jest fałszywym prorokiem.

A więc ostrzegamy przed przyłączaniem się do tego ruchu! Zachęcamy do przekazywania im Słowa BOŻEGO z prawdziwych Proroctw otrzymanych przez Proroka Elisabeth Elijah, aby im pomóc odnaleźć prawdę i prawdziwego SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH.

 

Analizując te proroctwa katolickich proroków zauważamy następujące odstępstwa od Św. Biblii.

 

·        Proroctwa katolickie, tzn. zaaprobowane przez kościół katolicki odnoszą się do Marii jak do Bogini, współodkupicielki, królowej Nieba, niepokalanej dziewicy, najświętszej, pośredniczki między Bogiem a ludźmi. Jednakże, to nie może być prawdziwa Maryja, która była zwykłym śmiertelnikiem i popełniła grzechy w swoim  życiu podobnie jak każdy inny śmiertelnik. Jest ona w Niebie podobnie jak inne Dzieci BOŻE, których imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA. Nigdzie w księgach proroczych nie pisze o boskości Maryi, co stara się nam wmówić zjawa maryjna.

 

To duch szatański podszywa się pod Maryję, Jezusa i Ojca, czyniąc cuda i mówiąc słowa miłości do grzeszników, którzy zapisują to i potem udają proroków BOŻYCH, a kościół produkuje obrazki, rzeźby i sprzedaje je za dochód, a urywki z orędzi dołącza do swojej teologii. Zwodniczy duch daje wiele przekazów skierowanych do kościoła katolickiego i te orędzia zmieniły dramatycznie pouczenia kościoła katolickiego, który zastąpił pouczenia BOŻE pouczeniami szatańskiej maryi. Uwaga! Zwodniczy duch to nie prawdziwa Maryja, matka JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezusa Chrystusa), SYNA BOŻEGO. Ten zwodniczy duch będzie promował również fałszywe wniebowzięcie i oznajmiał nadchodzącego antychrysta jako Jezusa Chrystusa. 

Uwaga! Fałszywy duch podszywający się pod Maryję to musi być szatan, a wielu Polaków daje się nabierać na jego fałszywe pouczenia, sugerujące, że ta fałszywa maryja jest królową nieba, matką Bożą i naszą matką, odkupicielką, pośredniczką, wysłanką BOGA, itd. Uwaga, nie dajcie się oszukać fałszywym nauczycielom kościoła katolickiego!

Na przykład fałszywy duch napisał ręką Vassuli:

A.   Niech będzie wiadomo, że Ja, Pan, szanuję Moją Matkę... Ona króluje. ...Mówię ci, że Moja Matka jest również waszą Matką. Jesteście Jej dziećmi... Ona jest Królową Nieba... Pocieszycielką waszego Pocieszyciela, Współodkupicielką Odkupiciela, Małżonką Mojego Świętego Ducha... Nie spocznę, dopóki nie zaprowadzę i ciebie do Domu Mojej Matki, by również tobie objawić Jej Piękno. ...Wszystkie tajemnice, które wydawały ci się studniami zagadek, jak błyskawica zostaną i tobie nagle objawione i zrozumiesz, dlaczego Niewiasta obleczona w Słońce (Ap 12,1), zstępuje teraz z Moich Dziedzińców.» (8.10.87; 11.11.93)

 

B.    Tajemnica czwarta: WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

«Mój Boże! Kim jest ta, która wschodzi jak jutrzenka, połyskująca w półmroku jak gwiazda poranna? Kim jest ta piękniejsza niż księżyc, odziana w słońce i z Sercem Swym jak portal szeroko otwartym?

- To Niebios Królowa, To Matka Moja i wasza, najbardziej zachwycająca z niewiast, piękna jak Niebiosa, promieniejąca Moją Chwałą, jedyna w Swej Doskonałości, Rozkosz Mojej Duszy. Ona jest Bramą Niebios, tą, która pokazuje Swoim dzieciom, jak wejść do Mojego Królestwa.» (11.11.93)

 

C.    Tajemnica piąta: UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

«Pozwólcie Mi przede wszystkim przypomnieć wam wszystkim, że Ja, Pan, ukoronowałem Moją Matkę na Królową Nieba... Ona jest Niewiastą jak koronę noszącą gwiazd dwanaście na Swojej Głowie, Naczynie Mojej Chwały, Odbicie Mej Wiecznej Światłości. Ona jest Tą, której Obecność na Moich Dziedzińcach przewyższa blask wszystkich gwiazd złączonych razem. Ona jest Naczyniem Prawdziwej Światłości - Słowa, które ciałem się stało i które zamieszkało pomiędzy wami. Ona jest Wdziękiem Wdzięku, Najsłodszym Kantykiem psalmistów. Jest źródłem Mojej Radości, Moim Zaszczytem i Dumą. Jest Moim Arcydziełem.» (10.02.88; 11.11.93)

 

Maria Valtorte napisała:

Napisane 1 czerwca 1943. Mówi Jezus:

Wy, którzy Mnie kochacie, wytrwajcie. Na to miejsce bardzo zasługujecie za wszystkie wasze obecne wysiłki, gdyż to jest strefa współodkupicieli, na których czele znajduje się Maryja, moja Matka.

 

·        Słowa Proroctw są wypowiadane w imieniu Boga Ojca, Syna Jezusa i Marii. One mówią o ich władzy Boskiej, jednakże duch wypowiedzi jest odmienny od DUCHA Biblijnego, np. Słowa w tych proroctwach mówią o Boskości Marii. Jednakże to jest sprzeczne z DUCHEM Biblijnym.

 

Na przykład:

A. Gabriela Bossis

654. - 1939 - 1 sierpnia. - "Każdego ranka proś moją Matkę by pobłogosławiła twój dzień. Ona troszczy się o was, tak jak troszczyła się o Mnie przyciskając Mnie do swego serca".

B. Vassula Ryden

9.11.86…Mój Wzrok spoczął na Mojej Matce. Patrzyłem na Nią i Nasze232 Serca mówiły.233 „Daję ci Moje dzieci umiłowane, aby stały się również Twymi dziećmi. Będziesz ich Matką…. Zaprawdę powiadam wam, nikomu na ziemi ani w niebie, ani wśród mocy anielskich nie została dana władza lub moc nad wszystkim równa tej, jaka została udzielona waszej Błogosławionej Matce. Ustępuje ona tylko Mojej Mocy i Mojej Władzy, bo Ja jestem Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Tym, który jest, który był i który ma przyjść. 
Sam Sobie wystarczam – jak wiecie – a jednak to przez Dziewicze Serce Maryi rozpoczęła się realizacja Mojego Odkupieńczego Planu

C. Maria Valtorte

Mój Wzrok spoczął na Mojej Matce. Patrzyłem na Nią i Nasze232 Serca mówiły.233 „Daję ci Moje dzieci umiłowane, aby stały się również Twymi dziećmi. Będziesz ich Matką.

D. Gabriela Bossis

1558. - 1950 - 12 stycznia. Godzina święta. - (Dziwiłam się niezwykłej szybkości, z jaką rozeszło się I wydanie "On i ja".) - "Przypisz to mojej woli, wspomaganej wolą bolesnego i niepokalanego serca mojej Matki.

E. Faustyna (Helena Kowalska)

Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw, odmówisz jedno "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo", i "Wierzę w Boga", następnie na paciorkach "Ojcze nasz" mówić będziesz następujące słowa: "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego"; na paciorkach "Zdrowaś Maryjo" …, proś o pomoc Matkę moją i świętych;

F. Maria Bożego Miłosierdzia

Moja ukochana Matka, która była odpowiedzialna za wypicie Kielicha zgody na Moje przyjście na świat i zwiastowała nowy początek dla ludzkości, ogłosi też Moje Powtórne Przyjście.

Odkupię wszystkich tych, którzy proszą Mnie o Miłosierdzie. Moja Matka, posłana przez Przedwiecznego Ojca aby przynieść odkupienie i zbawienie światu, stanie po raz kolejny przy Mnie.

Moja Ukochana Matka, Anioł światłości, odniesie zwycięstwo, przyniesie światu Moje Miłosierdzie i ogłosi Moje Powtórne Przyjście. Przygotowywała ludzkość od wielu wieków, ale zwłaszcza w ciągu ostatnich stu lat próbuje wpoić miłość w waszych sercach, często pogrążonych w stagnacji, aby zapłonął w nich ogień miłości do Mnie i do Ojca. 

 

·        Słowa Marii w katolickich proroctwach były odmienne od słów prawdziwej Marii z Ewangelii. W dodatku, część treści pouczeń tych proroctw jest odmienna od całej Ewangelii.

1.  Na przykład słowa z fałszywych proroctw Stefano Gobbi:

2.  88 8.12.1975 ….Jestem Niepokalanie Poczęta!  Przyszłam z Nieba,

120 11.02.1977, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

a Spójrzcie, najmilsi synowie, na waszą Niebieską Mamę, która ukazuje się na ziemi w ubogiej massabielskiej grocie.

b Powinniście się bardziej wpatrywać w waszą Niepokalaną Mamę. Powinniście bardziej wierzyć w Moje objawienie się. c Przychodzę z Nieba, by wskazać wam drogę, którą macie iść: drogę modlitwy i pokuty.

3.  170 11.02.1979, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

a Jestem waszą Niepokalaną Matką.

 

·        Pouczenia fałszywych proroctw katolickich są zawarte w teologii kościoła katolickiego, co można zobaczyć w Katechizmie KK. Wyparły one biblijne pouczenia.

Na przykład w proroctwie Marii Valtorte, głos fałszywego ducha powiedział jej niebiblijną doktrynę, że na Szymonie Piotrze jest zbudowany kościół BOŻY, że Piotr zastępuje JAHUSZUA Ha MASZIJACH (Jezusa Chrystusa), co dalej katolicka sekta poucza, że to papieże są prawymi zastępcami Chrystusa i spadkobiercami pozycji Piotra. A oto zapis Marii Valtorte: … Zdaje mi się, że prócz tego powiedział po cichu do niego: „Szymonie, zasłużyłeś na to, by dowiedzieć się od Ojca Mego, kto Ja jestem, skąd przychodzę i dokąd idę; ty jeden poznałeś to i dałeś o tym świadectwo; na tobie zbuduję Mój kościół, a bramy piekielne nie zwyciężą go. Moc Moja zostanie przy twoich następcach aż do skończenia świata." Potem zaś rzekł do wszystkich, wskazując na niego, że gdy odejdzie od nich, to Piotr ma zastąpić Jego miejsce w rządach kościołem i w rozsyłaniu uczniów.

Innym przykładem może być pouczenie fałszywego ducha o komunii, które można zobaczyć dziś w katolickich katechizmach. ….’Ten Sakrament zawiera Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo twego Jezusa. Dlatego ten, kto modli się w duchu zadośćuczynienia do Mnie, w Eucharystii, modli się nie tylko do Mojego Ciała, ale i do Mojej Krwi, a przez to i do Duszy, i do Bóstwa’….. Dla porównania pouczenie z katechizmu KK 1413: „Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny, z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.”

A więc pouczenie z dzisiejszego katechizmu kościoła katolickiego jest niemal identyczne do tego zapisanego przez Marię Valtorte. Oba one są odmienne od pouczenia z Ewangelii, która odnosi się do Ciała zranionego i Krwi JAHUSZUA przelanej na krzyżu około 2000 lat temu, co stało się wtedy raz na zawsze, a my spożywamy chleb i wino na pamiątkę o JAHUSZUA ha MASZIJACH dzisiaj codziennie. My nie jemy żywe BÓSTWO i nie pijemy JEGO dzisiejszą krew z JEGO duszą! To byłoby kanibalizmem, wampiryzmem! My spożywamy chleb i wino podobnie jak sam JAHUSZUA to robił podczas ostatniej wieczerzy z uczniami!

 

·        Wypowiedzi w imieniu Ojca, Jezusa, Marii popierały kościół katolicki jako jedyny, zaakceptowany przez BOGA kościół, pomimo zabójstw tysięcy wiernych na przestrzeni wieków, oszustw jak na przykład wprowadzanie pouczeń szatana podszywającego się pod Marie, Matkę JAHUSZUA, zmieniania pouczeń ewangelicznych, wprowadzanie fałszywego Chrztu, komunii, bezbożnego celibatu, pouczanie o nieomylności papieży i biskupów, sankcjonowanie cudzołóstwa, pedofilii przez duchownych, ograniczanie dostępności Biblii dla ogółu i innych wielkich grzechów.

A oto niedawna wypowiedź papieża, który przepraszał za zbrodnie przeciw Waldensom we Francji.

 

·        Czczenie bałwanów przez papieży. Wypowiedzi, pouczenia i czyny papieży udowadniają, że są oni bałwochwalcami

 

http://www.amightywind-proroctwa.com/images/pope11.jpg

 

·        Czczenie papieży. Wypowiedzi fałszywych proroctw katolickich w imieniu Ojca, Jezusa, Marii wywyższają papieży katolickich, których fałszywe proroctwa nazywają tytułem BOGA, a mianowicie ‘Ojciec Święty’ a także wikariuszem w miejsce Chrystusa, pasterzem, świętobliwością, itp.

Szczególnym poparciem cieszył się Karol Wojtyła jako Jan Paweł II.

 

D.   A oto przykład z zapisków Marii Valtorty dotyczący papieża, nazywanego wikariuszem, a również nawet nowym Chrystusem: …A ty, pierwszy pośród moich synów, wzmocnij swe serce przywierając ustami do mistycznego źródła w mojej rozdartej piersi. Ponieważ jesteś moim heroldem, i więcej niż heroldem: moim Wikariuszem na ziemi, tym, który reprezentuje Baranka, a z Baranka masz serce i słowo, dlatego staniesz się nowym Chrystusem w boleści i w losie.

 

E.  Ks. Stefano Gobbi

b Czujecie się mocno zjednoczeni duchowo z Moim Papieżem Janem Pawłem II, który jest drogocennym darem, udzielonym wam przez Moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty w tym samym momencie znajduje się w Cova da Iria na modlitwie, aby podziękować Mi za macierzyńską i nadzwyczajną opiekę, której mu udzieliłam, ratując mu życie w chwili krwawego zamachu przed dziesięciu laty na Placu św. Piotra.

c Dziś oznajmiam wam, że jest to Papież Mojej tajemnicy – Papież, o którym mówiły dzieci otrzymujące objawienia, Papież Mojej miłości i Mojego bólu. Z bardzo wielką odwagą i nadludzką siłą idzie on we wszystkie strony świata – nie zważając na zmęczenie i liczne zagrożenia – aby cały świat utwierdzić w wierze i wypełnić w ten sposób swą apostolską posługę Następcy Piotra, Wikariusza Chrystusa, powszechnego Pasterza Świętego Kościoła Katolickiego, zbudowanego na skale przez Mojego Syna Jezusa.

 

F.  Maria Bożego Miłosierdzia

Proszę was byście się modlili za Mojego ukochanego papieża, ostatniego prawdziwego papieża. Wy, moi uczniowie jesteście zwodzeni przez Zwodziciela. Dał się poznać w Moim Kościele i wychodzi teraz jego zło. Ci z was, którzy mają oczy niech patrzą przed siebie i za siebie gdyż On porwie waszą duszę jeśli dacie się zwieść.

 

 

 

·        Czytając te Proroctwa odczuwa się obecność dziwnego ducha, brak Namaszczenia DUCHA ŚWIĘTEGO i czytanie jest męczące. Natomiast długie czytanie Biblii przynosi wzrost Namaszczenia i odczucie słodkiego DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

·        Fałszywe proroctwa wprowadzają modlitwy skierowane do ludzi. Na przykład wpis z proroctwa Marii BOŻEGO Miłosierdzia promuje modlitwę do Marii: Módlcie się szczególnie modlitwą Różańca Świętego, gdyż jest to modlitwa, która zetrze szatana.

 

·        Hipokryzja. Fałszywe proroctwa wskazują na potrzebę pouczania Przykazań BOŻYCH, a jednocześnie omijają potrzebę nawrócenia do biblijnych pouczeń, a także podają czytelnikom zmienione 10 przykazań sekty katolickiej. Jednocześnie podają ludziom zmienione katechetyczne 10 Przykazań, zobacz poniżej:

Dziesięć przykazań Bożych zmienione przez sektę katolicką.

I.  Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

II.  Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.

III.  Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

IV.  Czcij ojca swego i matkę swoją.

V.  Nie zabijaj.

VI.  Nie cudzołóż.

VII.  Nie kradnij.

VIII.  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

 IX.  Nie pożądaj żony bliźniego swego.

 X.  Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

·        W proroctwach katolickich jest brak pouczeń o konieczności przestrzegania prawdziwych 10 Przykazań biblijnych i nawrócenia się według nauk biblijnych. Nie ma pouczeń o prawdziwych 10 przykazaniach, z wyjątkiem pewnych pouczeń w zapisach Vassuli Ryden i Marii Bożego Miłosierdzia. Jednakże w ich zapisach jest z jednej strony krytyka nieprzestrzegania Szabatu i przykazań przez zakonników, ale jednocześnie pochwały dla kościoła i papieża, który przecież sam pouczał zmienione przykazania BOŻE, a także nie przestrzegał części, czcząc bałwany, obrazki, nie przestrzegał Szabatu i próbował przyłączyć Marię do BOŻEJ Rodziny, cudzołożył, itd. Tutaj wychodzi na jaw hipokrytyka Vassuli Ryden i tego ducha, który jej dyktuje orędzia. Tu wychodzi hipokryzja kłamliwego ducha maryjnego.

Na przykład ten duch wprowadził kłamstwo, że zakonnice stają się małżonkami SYNA BOŻEGO. A sam SYN BOŻY powiedział dziewczynie z Ameryki Południowej, zobacz że księża cudzołożą z zakonnicami:

https://www.youtube.com/watch?list=PLn1xP0Duklbv4lBGsPzW7X_hju6STm7OD&v=IKdwRUkWxPs 

 

Inne poświadczają, że księża tłumaczą to, że oni reprezentują Pana Młodego. Oglądałem film dokumentaly, który tłumaczył jak dzieci z tego cudzołóstwa są albo zabijane, ale oddawane na wychowanie rodzinom wierzących. Również, niektóre zakonnice to potwierdzają, zobacz świadectwo Siostry Charlotte na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1NAHDOiB_1k

 

A oto słowa podyktowane Vassuli: 30.03.87…– Jezu, dowiedziałam się, że zakonnice naprawdę Cię ‘poślubiają’.– Tak, one przychodzą do Mnie i stają się Moimi małżonkami. Raduję się nimi!

Dalej kłamliwy duch poucza Vassulę, że Duch Święty jest małżonkiem Maryi. A oto co duch zapisał ręką Vassuli:

«Ja, Stworzyciel nieba i ziemi, mówię wam: Mój Święty Duch jest Małżonkiem Oblubienicy, Tej, która trzymała Dziecko, Które miało was zbawić i odkupić, i w Którym, przez Jego Krew, otrzymaliście wolność i przebaczenie grzechów. On jest Małżonkiem Tej, którą znalazł jak otoczony ogród (Pnp 4,12) wydzielający najrzadsze zapachy cnót, zapieczętowane źródło; Małżonkiem najbardziej zachwycającej z Niewiast, zanurzonej w czystości ze względu na Jej wyjątkową doskonałość. Mój Duch zstąpił na Nią i okrył Ją Swym cieniem, i uwielbił Mnie czyniąc z Niej Matkę Boga, Matkę całej ludzkości i Królową Niebios.» (5.10.92)

 

·        W proroctwach katolickich jest brak pouczeń o prawdziwych świętach biblijnych, o prawdziwych imionach BOŻYCH, o predestynacji, o Oblubienicy JAHUSZUA, o Wniebowzięciach Oblubienicy rozdziału 14 i Oblubienicy rozdziału 7, o prawdziwym BOGU wszechmocnym zarówno w miłości jak i w gniewie. Co więcej oszukańczy duch, który przemawia w Imieniu Marii, Jezusa i Ojca, akceptuje święta niebiblijne, wprowadzone przez kościół katolicki. Wszystkie proroctwa katolickie mówią o Ojcu, o Jezusie i Marii. Tylko w niektórych proroctwach Vassuli Ryden, BÓG Ojciec nazywany jest Jahwe ale SYN BOŻY nazywany jest tylko w greckim imieniu Jezus.

 

·        Fałszywy duch udający Marię, Matkę JAHUSZUA, oznajmia siebie w Fatimie jako  Niebieska Prorokini tych ostatnich czasów

Cytuję: Moje orędzia, które wam daję jako Niebieska Prorokini tych ostatnich czasów.

 

·        Proroctwa katolickie mylnie pouczają o Proroctwach Biblijnych, np. dotyczącej Wizji Apostoła Jana o kobiecie z rozdz.12 Apokalipsy. Ten głos w fałszywych proroctwach przekonuje nas, że to chodzi o Marię. A innym przykładem jest pouczanie o wielkim ucisku. Fałszywy duch podyktował Vassuli Ryden, że to czas buntu przeciw papieżowi jest czasem wielkiego ucisku. A oto ten zapis z 24 października, 1994 roku: Ostrzegłem was, że kardynałowie wystąpią przeciw kardynałom, biskupi przeciw biskupom, a kapłani przeciw kapłanom. Wybrałem Piotra, aby karmił i strzegł Moje baranki, lecz rozszerzający się buntowniczy duch doprowadził do szczytu buntu. To jest Wielki Ucisk, o którym was uprzedziłem.

 

·        Fałszywe proroctwa sekty katolickiej pouczają o Różańcu, modlitwy do demona podszywającego się pod Maryję, na przykład ksiądz St. Gobbi zapisał:

148 11.02.1978, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes….o Nie zaniedbujcie nigdy modlitwy różańcowej: modlitwy, którą szczególnie miłuję i o którą przyszłam was prosić z Nieba

 

·        Proroctwa katolickie nakazują czczenie bałwanów i obrazów, co jest łamaniem 2-go przykazania BOŻEGO, na przykład zjawa fatimska nakazała zrobienie figurki kobiety i kapliczki do czczenia tej figurki.  W roku 1830 siostrze Katarzynie Labouré, nowicjuszce z klasztoru przy Rue du Bac w Paryżu, ukazała się zjawa nazywająca się: ‘Najświętsza Maryja Panna’ i poleciła jej rozpowszechnić Medalik na świecie. Podobnie Maria Bożego Miłosierdzia sprzedaje medaliki. A Faustynie duch nakazał namalować obraz z postacią Jezusa z promieniującym sercem i rozpowszechniać go i czcić go. Jest to jawnym łamaniem 2 Przykazania BOŻEGO.

 

·        Fałszywe proroctwa nawołują, aby wszystkie religie połączyły się.

Na przykład Maria Bożego Miłosierdzia napisała: Przyjdźcie teraz wszystkie Moje dzieci wszystkich kościołów i wyznań. Połączcie się i walczcie o prawo do zachowania wiary w Boga, Ojca Przedwiecznego. O prawo do wzajemnej miłości. O prawo do czystej miłości. Miłości Boga, Ojca Przedwiecznego, Stworzyciela Nieba i Ziemi.

 

·        Żaden z katolickich proroków nie jest hebrajskiego pochodzenia, w przeciwieństwie do biblijnych proroków i do Proroka Elisabeth Elijah, która jest Żydówką po matce i ojcu.

 

·        Głos w Proroctwach fałszywych jest sprzeczny ze sobą, a nawet pozwala na poprawianie jego, jak to powiedział Vassuli Ryden, na przykład:

12.10.86

A.– Pokój niech będzie z tobą. Czuj się wolna, aby poprawić każde słowo, które wydaje ci się niewłaściwe i niepokoi cię.

B. A to inne dziwne, bezbożne pouczenia z zeszytów Vassuli Ryden:

a.    «Pozwólcie Mi przede wszystkim przypomnieć wam wszystkim, że Ja, Pan, ukoronowałem Moją Matkę na Królową Nieba...

b.     To Królowa Niebios i ziemi jest Moim Tronem. Ona jest Tronem waszego Króla, który stał się ciałem w rodzie Dawida

A oto dziwne, bezbożne pouczenia zapisane przez Marię Valtortę:  

Napisane 1 czerwca 1943. Mówi Jezus:

Wy, którzy Mnie kochacie, wytrwajcie. Na to miejsce bardzo zasługujecie za wszystkie wasze obecne wysiłki, gdyż to jest strefa współodkupicieli, na których czele znajduje się Maryja, moja Matka.

…wtedy Maryja do łona, które Mnie nosiło, tuli pieszczotliwie was

Gdyby za dużo ochotników stawiło się naraz, to wkładajcie im kolejno, dwom naraz, ręce na ramiona i ochrzcijcie ich, polewając strumieniem wody z pompy lub sikawki. Jak dotychczas Anioł, tak teraz Duch święty zstąpi na ochrzczonych, gdy tylko przeleje się Krew Moja

·        Fałszywi prorocy pouczają, że BÓG miłuje wszystkich, BÓG zbawi wszystkich.

 

·        A oto pouczenia sprzeczne:

Vassula zapisała pod wpływem ducha, że jest duchem, a potem, że jest czyściec, chociaż to jest kłamstwo. Co więcej, duch napisał, że Vassula już teraz jest w czyścu, a potem, że czyściec jest koło bram piekielnych. Zobaczcie na te kłamstwa i sprzeczności:

– Ja jestem tutaj. To Ja, Jezus. Moja córko, przypomnij sobie, ty jesteś duchem i Ja Nim jestem:

8.01.87– Dlaczego jestem atakowana?– Wytłumaczę ci to. Moje dziecko, zrozum, że jesteś w Czyśćcu. 

10.02.87Vassulo, to Ja, Jezus Chrystus. Jestem z tobą, umiłowana. Czy wiesz, że prowadzę cię poprzez Czyściec?260

7.03.87…Z najsroższego czyśćca, bliskiego bram piekielnych, usłyszałam głosy dusz krzyczących: „Uratujcie nas, ocalcie nas!”284 Potem zbliżył się jeden ze wspólników szatana i powiedział do niego: „Czy jesteś przy swojej pracy? Czy robisz to, co kazałem ci czynić? Zrań ją, zniszcz ją, zniechęć ją”.

 

·        Niespełnione Proroctwa.

A.  Niespełnione proroctwo z Lourdes

389 Lourdes (Francja), 18.09.1988, wigilia rocznicy objawienia się Matki Bożej w La Salette

a Przybywacie dziś ze wszystkich części Francji do stóp skały, na której ukazałam się jako Niepokalane Poczęcie. Jesteście tu, aby zorganizować wasz wielki Wieczernik modlitwy i braterstwa oraz odnowić wspólnie akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Błogosławię z tego miejsca Mój Ruch. Błogosławię stąd każdego z was. Błogosławię stąd Kościół i całą ludzkość.

b Weszliście w Moje czasy. Proszę was dziś o poświęcenie Mi całego czasu, dzielącego was jeszcze od końca tego wieku.

c To jest okres dziesięciu lat. To dziesięć bardzo ważnych lat. Dziesięć decydujących lat. Proszę was o spędzenie ich ze Mną, ponieważ wchodzicie w końcowy okres drugiego Adwentu, który prowadzi was do tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w chwalebnym przyjściu Mojego Syna Jezusa.

d Pełnia czasów w okresie tych dziesięciu lat dopełni się, jak wam to ukazywałam – poczynając od La Salette aż po ostatnie i obecne objawienia.

e W okresie tych dziesięciu lat oczyszczenie, które przeżywacie od wielu lat, osiągnie szczyt. Przez to wzmogą się cierpienia wszystkich.

f W okresie tych dziesięciu lat zakończy się przepowiedziany wam przez Boskie Pismo czas wielkiego ucisku, który ma nadejść przed drugim przyjściem Jezusa.

g W okresie tych dziesięciu lat ujawni się tajemnica nieprawości, przygotowana przez szerzenie się coraz większego odstępstwa.

h W czasie tych dziesięciu lat spełnią się wszystkie tajemnice, które objawiłam niektórym Moim dzieciom, i spełnią się wszystkie wydarzenia, które wam przepowiedziałam.

B.  Niespełnione proroctwo Marii BOŻEGO Miłosierdzia

Wkrótce  trzech światowych przywódców zostanie zamordowanych jeden po drugim. Pamiętajcie, że każdy z nich zostanie zamordowany przez knowania Grupy Zła– tajnej organizacji , która działa we wszystkich narodach, a mimo tego że nie można ich zobaczyć gdyż są to tchórze. Nie beda się jednak długo ukrywać. Kiedy władza będzie już należeć do nich, będą dążyć do tego by ich szanować i będą żądać waszego uznania.

Ostrzeżenie pomoże ocalić Moje dzieci wszędzie. Nawrócenie, dar ode Mnie, zostanie podarowane nawet tym, którzy spiskują i przygotowują plan przejęcia kontroli nad planetą, która należy do Boga. Może powstrzymali by się gdyby uświadomili sobie, że ta władza nigdy nie będzie do nich należeć. Ale oni są ślepi.

Coraz więcej Moich aniołów którzy przenikają ziemię pod ludzką postacią pomoże ukazać tym zagubionym duszom prawdę. Wielu z nich się nawróci. Wielu jednak się nie nawróci.

Moja córko, idź, rozgłaszaj to słowo szybko. Pozostało tylko kilka tygodni. Użyj do tego każdego możliwego środka, jaki jest dostępny. Okaż się odwagą. Zrób absolutnie wszystko, by umożliwic wszystkim moim dzieciom, wszystkim narodom by pojeły znaczenie Mojego wyjątkowego daru– kiedy wyciagnę z Nieba Moją rękę by ocalić ich dusze.

 

 

·        Film dokumentalny na temat objawień maryjnych zrobiony przez grupę chrześcijan, którzy nie poznali jeszcze Proroctw otrzymanych przez Proroka Elisabeth Elijah. Dlatego w tym filmie imię SYNA BOŻEGO jest wymawiane według tłumaczeń biblijnych, w których tłumacze narzucili SYNOWI BOŻEMU, JAHUSZUA ha MASZIJACH, imię greckie ‘Jezus’. Również proszę zauważyć, że autorzy wykazują twierdzenia zjawy maryjnej, która poucza, że jest królową Nieba. Autorzy odrzucają wszelkie pouczenia o królowej Nieba ze względu potępienie kultu bałwana nazywanego królową nieba w Biblii św. Zobacz księgę Jeremiasza 7:18. Tylko DUCH ŚWIĘTY jest prawdziwą KRÓLOWĄ NIEBA, zobacz Proroctwa 89 i 90, otrzymane przez Apostoł Elisabeth Elijah. Zauważmy więc, że fałszywy duch maryjny chce zdetronizować DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

Zdjęcia niektórych fałszywych proroków:

 

Vassula Ryden

 

Faustyna

http://www.milosierdzieboze.pl/faustyna1.jpg

Maria Faustyna Kowalska ZMBM, właśc. Helena Kowalska (ur. 25 sierpnia 1905 w Głogowcu, zm. 5 października 1938 w Krakowie) – święta kościoła katolickiego, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka. Przyjęła czarno-biały habit oraz imię Maria Faustyna.

Faustyna otrzymała polecenie od ducha przemawiającego do niej, aby namalować obraz mężczyzny z promieniami wychodzącymi od jego serca i czcić ten obraz, co jest przekroczeniem 2 Przykazania BOŻEGO z Przymierza zapisanego BOŻYM Palcem. Dzisiaj obraz ten czci się w kościele katolickim.

Faustyna jest kobiecym imieniem, które zawiera imię Faust..

Faust – fikcyjna postać, bohater bardzo wielu utworów literackich, muzycznych i innych. Faust jest naukowcem, który przyzywa Diabła i podpisuje cyrograf – oferuje swą duszę, a w zamian oczekuje, że Diabeł będzie mu służył przez pewien czas.

 

 

 

 

A oto poniżej informacja z internetu o popularnej kobiecie wydającej proroctwa od 2010 roku, która przybrała sobie imię Maria Bożego Miłosierdzia.

https://ostrzezenieprzedmbm.wordpress.com/mbm-informacje/mbm-kim-jest/

Maria Bożego Miłosierdzia – Uwaga: Sekta!1461246_568355403234169_1500967801_n

Mary (McGovern) Carberry

Potwierdzają się informacje ujawnione przez Rona Conte na swoim blogu, co do tożsamości fałszywej wizjonerki z Irlandii, znanej jako Maria Bożego Miłosierdzia: jest to rzeczywiście Mary Carberry, występująca również pod panieńskim nazwiskiem jako Mary McGovern.

A wszystko zaczęło się od pewnego emaila, rozesłanego przez kobietę, która jak pisze nie mogła już znieżć obsesji swojej siostry, z którą zaprzyjaźnieła się Mary Carberry.

O czym pisze autorka maila? Czytamy między innymi, że:

“Ta Maria Bożego Miłosierdzia jest bardzo niebezpieczna z wielu punktów widzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o podziały i rozłamy wśród przyjaciół, rodziny i grup modlitewnych. Mary Carberry nigdy nie miała wizji zanim nie spotkała Medium, tak zwanego wizjonera, Joe Colemana… “

(…)

“‘Zakażenie’ (demoniczne) Joe Colemana zdecydowanie rozlało się na Mary Carberry i wkrótce ona także zaczęła miewać wizje. W rzeczywistości paru ludzi, którzy przebywali w towarzystwie Joe Colemana zaczęło miewać wizje, łącznie z Keithem, który zginął w wypadku samochodowym. Jeśli ludzie nie są w stanie łaski i zaczną przebywać z ludźmi, którzy są medium lub fałszywymi prorokami, wtedy nie jest to dziwne że i oni zostają zarażeni wpływem demonicznym, co często prowadzi do wizji, proroctw itd. ale one nie pochodzą od Boga, one są całkowicie FAŁSZYWE. “

W internecie można doszukać się informacji, że swego czasu Coleman pobierał 40 funtów za sesję godzinną, w czasie której miał odczytywać przychodzącym do niego ludziom przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Informacje miał otrzymywać od Maryi. Ponoć był dobry.

Ponoć w pewnym momencie Mary Carberry I Joe Coleman pokłócili się, i w tej chwili ta para nie utrzymuje z sobą kontaktów. O co poszło? Colemanowi nie podobało się właśnie to, że Mary że została wizjonerką, co więcej, jej orędzia miały być ważniejsze od tych danych Colemanowi.  Nazwał nawet Mary ‘oszustką’ (fraud).

Sam Coleman przyznał się paru znajomym na Facebooku do znajomości z Mary Carberry, jednak po paru dniach zmienił strategię i zaczął się tej znajomości wypierać, chociaż jej imię i nazwisko nadal widnieje na jego stronie internetowej (w tej chwili nazwisko Mary Carberry już tam nie widnieje, jednak jest dostępne w wersji ‘cache’). Coleman potwierdził również, że dostępne w internecie fotografie Mary McGovern, to są rzeczywiście fotografie Marii Bożego Miłosierdzia, chociaż pochodzą sprzed paru lat – obecnie Mary ma ponoć 58 lat.

Joe Coleman był ważną lekcją dla samej Mary C.

Coleman, zyskał popularnjość po tym jak w znanym w Irlandii sanktuarium w Knock ogłosił, że miał objawienia. Oczywiśckie to wzbudziło sensację, ale na krótką metę, bo został zdenuncjowany przez Kościół jako fałszywy wizjoner; co więcej – zabroniono mu wstępu do Sankturium w Knock. To prześladowanie jakie spotkało Colemana zapewne było ważną lekcją dla samej Mary Carberry.

560099_646001102117555_270534525_n

Budynek, w którym znajduje się biuro Marii Bożego Miłosierdzia zarejestrowane jako organizacja ‘Warning Second Coming

Mary Carberry. jest rzeczywiście wpływową businesswoman. Razem z nią pracują jej już dorosłe dzieci, David (27 lat) i nieco starsza Sarah. Mary posiada m. in własną firmę medialną, agencję pijarowską McGrover PR (McGrover to jej panieńskie nazwisko), z siostrzanymi agencjami w Dublinie. Inne firmy to Digital Future Link, CultureLink, Future Media, i wydawnictwo, które zajmuje się publikowaniem ‘Księgi Prawdy’ Coma B. (chociaż to może być firma fasadowa, bo pod tym samym adresem co organizacja ‘WarningSecondComing’ jest zarejestrowana jeszcze jedna firma wydawnicza – Trumpet Publishing).  Mary Carberry współpracowała również z Irlandzką Radiem i Telewizją - Radio Telefis Eireann, i dzięki tej współpracy, była w stanie swego czasu ‘załatwić’ Colemanowi występ w programie ‘Late Late Show’.

ComaBooks wydaje Księgę Prawdy (już trzy woluminy), i co ciekawe, zastrzega sobie prawa autorskie do tego ‘dzieła’.

Z informacji jakie można znaleźć w internecie wynika, że najprawdopodobniej kryzyz z 2009 roku dotknął jednak rodzinę Mary Carberry. Popadła w tarapaty finansowe i według Independent, groziła im utrata domu.

 Jej mąż, John, zalegał z miesięcznymi wpłatami wysokości €5,217, czyli około 22 tys. złotych, za dom wart  €850,000, czyli ponad 3,5 mln. złotych. Nieźle, jak na kogoś kto twierdzi, że jest prorokiem i cierpi dla zbawienia innych ludzi. Rodzina Carberry domu nie utraciła, ale możliwe, że to popchnęło Mary – kobietę podająca się za agnostyczkę i zupełnie nie zainteresowaną religią  w kierunku poszukiwań duchowych.