Proroctwo 118

UWAŻAJCIE, WIELKI UCISK JEST NA ODLEGŁOŚĆ ODDECHU!

Wypowiedziane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez
Apostoł Elisabeth Elijah 19-go lutego 2010 roku, a zwolnione 27-go czerwca 2010 roku

Słownictwo:

JAHWEH / JAH – imię ŚWIĘTEGO BOGA OJCA w języku przekazanym prorokom w Biblii Świętej (Zapis fonetyczny). BÓG OJCIEC jest również nazwany w Biblii Świętej OJCEM (Ew. Św. Mateusza 23:9) i OJCEM ŚWIĘTYM (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11). Jednakże początkowe Proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z Imionami rozpowszechnionymi wśród Chrześcijan, tzn. zapisywane po angielsku jako YHWH, YAHWEH podczas gdy prawidłowe brzmienie po angielsku powinno być zapisane YAHUVEH/YAHVEH. W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: DŻEHOWA, a zapisywane jako JEHOVA, lub JEHOWA w języku polskim. Czyli po 2000 roku BÓG OJCIEC, SYN BOŻY i DUCH ŚWIĘTY objawiają światu prawdziwe Święte Imiona, zgodne z wymową po hebrajsku, a w polskim zapisie: JAHWEH, JAHUSZUA, RUACH HA KODESZ.

JAHUSZUA – hebrajskie, prawdziwe Imię ŚWIĘTEGO PANA JEZUSA, SYNA BOŻEGO (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia w otrzymanych Proroctwach). Tak GO nazywano na polecenie PANA BOGA w domu, w Nazarecie i w Izraelu. Oznacza: JAH zbawia, czyli BÓG OJCIEC zbawia.

JAHUSZUA HA MASZIJACH – to znaczy JAHUSZUA MESJASZ – tak to Imię jest wymawiane we wszystkich językach, ale pisownia różni się w zależności od języka. Początkowe proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z imieniem Jezus Chrystus (w języku angielskim Jesus Christ - wymawiane „Dżizes Kraist”), które pochodzi z tłumaczenia greckiego.
Natomiast po roku 2000 prawdziwe Imię zgodne z zapisem hebrajskim – JAHUSZUA HA MASZIJACH – zostało objawione światu i w tym Świętym Imieniu są otrzymywane wszystkie dzisiejsze Proroctwa.

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA i TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ.

RUACH HA KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku Biblii Świętej (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Hebrajskim określeniem DUCHA ŚWIĘTEGO jest również SZIKHAINJAH CHWAŁY, a z wcześniejszego Proroctwa: MAMA SZIKHAINJAH CHWAŁY, MĄDROŚĆ i MAMA MĄDROŚĆ, ŚWIĘTA MATKA, KRÓLOWA NIEBIOS, IMMAJAH – jest to Imię DUCHA ŚWIĘTEGO w brzmieniu hebrajskim, które zostało objawione prorokini Elisabeth Elijah przez DUCHA ŚWIĘTEGO.

YDS – skrót od “YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy, którzy modlą się za Proroka Elisabeth Elijah i tą Misję Ostatniej Szansy.  W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać Modlitewnymi Wybijaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA.

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako prorokini i wydającą okrzyk tak jak w Ew. Św. Mateusza 25:6, czyli okrzyk dla Panien czekających na Oblubieńca, jak i Pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy.  Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczająca w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

 

Komentarz Elisabeth:

Umiłowani w JAHUSZUA, otrzymałam Proroctwo 118 w lutym, 19-go lutego 2010 roku, gdy Namaszczenie zostało wzbudzone we mnie w czasie czytania czegoś, co dotyczyło Eltona Johna ogłaszającego światu, że homoseksualizm nie jest grzechem, ponieważ jak twierdzi, JEZUS CHRYSTUS był gejem.

Czytałam to i zaczęłam mówić w Świętych Językach i odczułam Gniew ABBA JAHWEH! I przepraszam was, ponieważ to nie zostało zwolnione 19-go lutego 2010 roku. Teraz jest 27-go czerwca 2010 roku i przepraszam wobec całego Nieba, ponieważ jako prorok przyznaję, że pozwoliłam memu ciału, nie jako prorok – to było moje ciało, ludzka część, kobieca część, opóźniła dostarczenie wam tego Słowa, ponieważ ta Misja jest pod takim atakiem, jak nigdy przedtem!

Szatańska siatka, pozująca na chrześcijan – oni nazywają siebie „Unity Gathering” (Zgromadzenie Jedności) i zgadza się, jest to zgromadzenie, ale nie denominacji, lecz pięciu różnych form kultu, ludzi z grup okultystycznych, którzy atakują nas, atakują mnie, atakują Święte Proroctwa i oni czynią to w Imię JEZUSA CHRYSTUSA. Nie podam teraz szczegółów, ale przedstawimy więcej na ten temat, by udowodnić to, co powiedziałam. Jednakże teraz, zanim nawet mogę zwolnić to, co JAHWEH powiedział przeze mnie, musiałam was przeprosić i musiałam przeprosić ….., ponieważ on powiedział, że to Proroctwo musi być objawione i mówił to miesiąc po miesiącu, a ja tylko mówiłam: „Czy nie jestem wystarczająco prześladowana?”

Widzicie, jestem kamieniowana słowami. Szczepan był ukamienowany kamieniami, ale słowa również ranią. Oni nie mogą zabić mojego ciała, ale oni czynią wszystko, aby zabić moją reputację Świętej kobiety i proroka. A więc teraz przedstawiłam moje przeprosiny. Nie jestem doskonała i, jak usłyszycie w tym Proroctwie, zmagam się z grzechem nazywającym się: „Odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę”. Jednakże wiem, że w ten dzień 27-go czerwca, który od czterech lat jest rocznicą wydarzenia, kiedy Archanioł Michał ukazał mi się w restauracji w Camps Bay w Afryce Południowej, i mój mąż również zobaczył jego twarz – można przeczytać o tym na naszej stronie internetowej. Jednak ciągle modlimy się i prosimy was o wsparcie tych modlitw, aby ABBA JAHWEH ponownie posłał Archanioła Michała, by ten przyszedł w mojej obronie, jak to uczynił wiele razy przedtem, i aby pokonał tę szatańską siatkę, która próbuje zniszczyć naszą Misję Amightywind używaną dla waszego błogosławieństwa w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH.

[Koniec komentarza]

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

 

 2 Ksiega Kronik 36:16

Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO proroków, aż gniew PANA na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

******* Proroctwo *******

Dosyć tego! Judasz mógł chodzić między Apostołami tylko tak długo, jak było mu wolno! Również i on nie mógł dłużej brać udziału w tej grze w symulanta, gdyż są tacy, którzy wierzą, oraz tacy, którzy według wiary postępują. Nie wystarczy jedynie powiedzieć: „Wierzę w JAHUSZUA / JEZUSA. Wierzę, że jest BÓG w Niebie nazywany JAHWEH / JAHŁEH. (Komentarz: JAHWEH, JAHWE, JAHŁEH – wymowa końcówki bywa różna z zachowanym jednak trzonem Imienia PANA BOGA – „JAH”). Wierzę, że jest DUCH ŚWIĘTY – RUACH ha KODESZ.” Pytanie, czy podążasz za NAMI? Nie wystarczy tylko wierzyć! 

Demaskuję ukrytych Judaszy; demaskuję tych, którzy nazywają się Chrześcijanami, ale nimi nie są! Objawiam, kim jest oblubienica szatana! Wielu jest fałszywych wokół was. Oni zwalczają MOJĄ prawdziwą Oblubienicę! Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH toczy wojnę przeciwko oblubienicy szatana. 

Czy chcecie wiedzieć, kto jest waszym najbardziej zajadłym wrogiem? Nie są nim poganie, którzy odmawiają uznania MEGO Imienia. Jest nim Kościół Udawaczy!

Tego dnia, jak zostało ogłoszone światu, kiedy to człowiek nazywający się Elton John powstał i ogłosił wszystkim: „Myślę, że JEZUS był współczującym, superinteligentnym gejem, który rozumiał problemy ludzkie. Na krzyżu przebaczył ludziom, którzy GO ukrzyżowali i JEZUS chce, abyśmy byli kochającymi i przebaczającymi. Nie wiem, co czyni ludzi tak okrutnymi, ponieważ Biblia mówi, że JEZUS był bez grzechu, a to wyklucza homoseksualizm – wiec homoseksualizm nie może być grzechem.”

MAM tego dość! Ten człowiek, Elton John, śmie wypowiadać MOJE Słowa i przekręcać je, i mówi, że JEZUS CHRYSTUS z Ewangelii jest gejem?! Świecie, za tę obrzydliwość będziecie pić Plagę Wrzącej Czarnej Krwi! Przygotuj się, świecie! 

JA, JAHWEH, oświadczam – mam już dosyć!

Ta choroba wylęga się w tych, którzy są homoseksualistami i lesbijkami. Ta choroba czeka na MÓJ czas, aby się ujawnić. Wy, którzy usprawiedliwiacie homoseksualistów – JA dałem wam czas, abyście się nawrócili! 

Nie zdradzę wam dnia, nie zdradzę miesiąca; nie zdradzę wam nawet roku, kiedy ta choroba się zamanifestuje fizycznie, ale teraz mówię wam, że Plaga Czarnej Wrzącej Krwi dotarła do Białego Domu – mówię wam, że żaden nie ucieknie! 

Jak ktokolwiek śmie mówić, że to, co ogłosiłem w MOIM Świętym Słowie jest obrzydliwością? (Ta wypowiedź dotyczy osoby nazywającej Komunię Świętą kanibalizmem i wampiryzmem)
A teraz ważycie się mówić, że MÓJ Jednorodzony SYN JAHUSZUA ha MASZIJACH, doskonały, zabity BARANEK bez skazy, nieskalany grzechem, wziął udział w obrzydliwości nazywanej homoseksualizmem, kpinie z tego, co JA stworzyłem, kiedy stworzyłem Adama i Ewę!

Judasze są zdemaskowani na waszych oczach! Tak, ci, którzy cytują Pismo Święte, a pomimo to prowadzą wielu na bezdroża, gdyż oni nawet nie postępują według Słów Pisma Świętego! Biada Judaszom, którzy mówią: „Nie wierzcie Biblii, nie wierzcie Pismu Świętemu, wyrzućcie Torę, to jest tylko napisane przez zwykłego człowieka! Wyrwijcie ten werset Pisma Świętego, wyrwijcie tę stronę, wyrwijcie ten rozdział!” 

Powiem wam, co JA wyrwę, co wyrwałem, co wymazałem – to są wasze imiona z Księgi Życia BARANKA! JA, JAHWEH, mówię – mam tego dość! Bitwa szaleje tak długo! Czy JA nie powiedziałem: „W tych dniach przed czasem Trwogi Jakubowej, Wielkiego Ucisku, Święci staną się bardziej Święci, a bezbożni - bardziej bezbożni”? (Komentarz: Proroctwo 90: „Jakie jest Imię RUACH ha KODESZ”)

Teraz oni ośmielają się nazywać siebie chrześcijanami; oni mówią: „Nie martw się grzeszeniem, ja i tak gwarantuję ci Niebo, bez względu na wszystko.” I teraz ten nikczemnik, zasługujący na karę, człowiek bezprawia o duchu antychrysta, (Elton John) próbuje zapewnić całą społeczność homoseksualistów i tych, którzy mają czelność nazywać się chrześcijanami: „Nie martwcie się, JEZUS CHRYSTUS był jednym z was. Homoseksualizm nie może być grzechem, gdyż widzicie, JEZUS CHRYSTUS był bez grzechu.” A jednak oni mówią o MNIE, a nawet nie znają Świętości MOJEGO SYNA JAHUSZUA i mówią o MOIM Piśmie Świętym, ale służą szatanowi wszystkim, co w nich jest.

Czy wiecie MOJE maleństwa, MOJA Oblubienico JAHUSZUA ha MASZIJACH, że ufam wam? Pozwoliłem Judaszom wejść pomiędzy was tak, jak Judaszowi Iskariocie, który został wpuszczony do środka. Czy nie rozumiecie, że on również miał swoich zwolenników, ale mówię wam to, że jak powiedziałem dawno temu tobie, Elisabeth, biada Judaszom, którzy by starali się przyłączyć do tej Misji. Oni zaczęli pić mleko i jeść duchowe mięso, a potem zdradzili wszystko, co wiedzieli, że było Święte. 

A więc JA zabraniam wam płakać nad Judaszami, gdyż JA nie płaczę!

Judasze, którzy zdradzają was tutaj na tej Ziemi, zdradzają całą MOJĄ Świętą Oblubienicę, nawet tych mieszkających w ich własnym domostwie. Jak wielu ma Judaszy w swoim własnym domu? Jak wielu jest w nierówno sprzężonych domostwach, nawet ci nazywający się MOIMI? Oni zdradzili dawno temu w czasie wojny z Lucyferem w Niebie. Czy uważacie, że JA jestem zdziwiony? Czy nie mówię, że JA pozwalam pszenicy i chwastom rosnąć razem? (Ewangelia Mateusza 13:30) Teraz, w ten dzień, pokazałem wam chwasty i to wam mówię: Powiedziałem wam, by ostrzec świat, że jest na odległość oddechu od czasu trudności Jakuba – Wielkiego Ucisku!

Mój ukochany synu (Komentarz: dotyczy misjonarza z Amightywind), ty dałeś pouczenia demaskując kłamstwa diabła w zakresie porwania nazywanego Wniebowzięciem, a jak niewielu chce nawet poznać tę Prawdę? Kościół Udawaczy woli raczej wierzyć kłamstwom: „Żyj jak tylko chcesz, grzesz jak tylko chcesz, wystarczy, że przekonasz innych o tym, że jesteś chrześcijaninem; nie musisz postępować tak, jak piszesz i tak, jak mówisz; nie musisz świadczyć swoim przykładem, kim jest JAHUSZUA HA MASZIJACH; wystarczy udawać, wystarczy powiedzieć: Niechaj cię JEZUS błogosławi!”

Biada tym Judaszom, którzy prowadzą MOJE baranki i owieczki na manowce! 

Ale widzicie, że imiona MOICH baranków i owieczek są zapisane w Księdze Życia BARANKA i oni powrócą do Dobrego Pasterza JAHUSZUA. Być może będzie to wymagać cierpienia w ogniu prześladowania w niewypowiedzianej agonii w czasie Trudności Jakuba, który nazywacie Wielkim Uciskiem, ale MOJE owce i baranki powrócą do MNIE, nawet, jeśli miałoby to być w momencie ostatniego oddechu. Ich wiara stanie się gorąca poprzez ogień prześladowań. 

Strzeżcie się wy, którzy jesteście letni – JA posłałem tę Misję, aby głosiła MOJE Słowa, aby was ostrzec. Namaszczam MOJEGO Proroka, aby wypowiadała MOJE Słowa i dlatego, że ona nie jest mężczyzną z długą siwą brodą, wy chcecie się jej pozbyć – mówicie: „Jest niemożliwe, aby BÓG przemawiał z ust tej zwykłej kobiety.” Nie chcecie słyszeć, ukazujecie waszą głupotę, pokazujecie jak swędzące macie uszy. Prawdziwym powodem waszej nienawiści do tej Misji jest fakt, że przekonuje ona o grzechu. Nie chcecie, aby wam mówiono, że letni chrześcijanie pójdą do Piekła i nie są wcale Chrześcijanami, i że czynicie źle, gdy nie przestrzegacie Dziesięciu Przykazań. Wy tylko chcecie mówić: „JEZUS CHRYSTUS zapłacił tę cenę za mnie na Kalwarii.” Tak, JAHUSZUA ha MASZIJACH zapłacił tę cenę za was na Kalwarii, ale jaką cenę wy zapłaciliście za NIEGO? Czy to naprawdę za dużo, aby was prosić o posłuszeństwo? Gdy jesteście naprawdę nowonarodzeni i wypełnieni RUACH ha KODESZ (DUCHEM ŚWIĘTYM) to nie macie już więcej wytłumaczenia dla grzechu, gdyż macie w sobie RUACH ha KODESZ, która przekonuje was, gdy grzeszycie - będziecie naprawdę pragnęli być posłuszni JA, JAHWEH, każdemu Słowu, które wypowiadam.

Och, tak wielu wypowiada Modlitwę Zbawienia, chwalą się i mówią: „Ja wierzę w JEZUSA”, ale jak niewielu jest posłusznych temu, w co twierdzą, że wierzą? Wy nienawidzicie każdej Misji lub jakiekolwiek osoby, która przekonuje was o waszych grzechach.

Światłość i ciemność nie mogą występować razem. (2 List do Koryntian 6:14) [Uczyniłem to] MOJĄ własną dłonią, MOIM Słowem to wyraziłem. JAHUSZUA ha MASZIJACH przyszedł z dzielącym mieczem. (Ewangelia Mateusza 10:34) Moimi własnymi Słowami zostało to wypowiedziane, a jaka jest wasza odpowiedź?

Wy, którzy nie chcecie porzucić waszych nierówno sprzężonych domostw, aby wasi domownicy nie zdradzili was w Wielkim Ucisku, wasza odpowiedź brzmi: „Nazwijmy ją fałszywym prorokiem! Wyrwijmy te Słowa z Biblii! Ignorujmy je! Wymażmy je!” Taka jest wasza odpowiedź: „Prowadźmy innych na manowce!” 

Nic się nie zmieniło – to ten sam duch faryzeusza, który kamienuje MOICH Świętych, Oblubienicę JAHUSZUA. Oni przeżywają każdy dzień swojego życia tak, aby MI się podobać, nie twierdzą, że są doskonali i kiedy przypadkowo MNIE urażą, to szybko nawracają się ze łzami w oczach i mówią: „Och, proszę pomóż mi nie popełnić tego grzechu ponownie.” 

Jest wiele rodzajów grzechów. Nawet ta Prorok, przez którą ogłaszam teraz to Poselstwo, zmaga się z grzechem odkładania wszystkiego na ostatnią chwilę. Ilu z was potyka się na tym? Wiecie, co czynić, ale czynicie to w waszym czasie. Och, wiecie co chcę, abyście uczynili, i nie mówię teraz o Dziesięciu Przykazaniach – to może być coś tak małego, ale nie czynicie tego. 

Jest wiele rodzajów grzechu. Nikt nie jest doskonały. Każdy jest „dziełem w trakcie tworzenia”, ale mówię wam: Kiedy nastanie czas, aby przyjść i zabrać Oblubienicę JAHUSZUA, to nastąpi to wtedy, gdy wasze niebiańskie oceny będą na najwyższym poziomie, kiedy każdego dnia będziecie się starać być MI posłusznymi na wszelkie sposoby, kiedy będziecie czynić z waszych ciał żywe ofiary, kiedy będziecie znać pierwsze Prawo Tory (Komentarz: Pierwsze Przykazanie: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok MNIE” – Księga Wyjścia 20:3) – nie złamiecie go nawet ze względu na współmałżonka lub waszych umiłowanych, nawet jeśli to będzie oznaczać koniec waszego małżeństwa. Zdacie sobie sprawę, że nikt nie jest przed JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESZ. 

Najmocniejsze i najbardziej błogosławione będą te małżeństwa, które przestrzegają Pierwszego Przykazania, a u obojga współmałżonków przeważają miłość i posłuszeństwo do JAHUSZUA. Oboje będą kochać JAHUSZUA bardziej niż siebie nawzajem, lub kogokolwiek innego. JAHUSZUA jest Miłością ich życia, duszy i ducha, i gdy mówię o tym, że jesteście „niezbalansowani” (komentarz :„pozbawionym równowagi w miłości, kiedy szala przechyla się na stronę JAHUSZUA”), to czy nie dzieje się tak wtedy, kiedy miłujecie JAHUSZUA ponad wszystko inne? 

Wy jesteście na tej Ziemi przez tak krótką chwilę. To jest tylko jeden oddech w waszym życiu. My mówimy o wieczności w Niebie! Och, MOJA umiłowana Oblubienico, umiłowana Oblubienico JAHUSZUA ha MASZIJACH, słuchajcie MNIE. Nie pozwólcie, aby cokolwiek było ważniejsze od TEGO, który powoduje bicie waszych serc, TEGO, który napełnia was oddechem życia! Och MOJA Umiłowana, nikt nie może kochać was tak, jak JA. Czy ten, którego nazywacie waszym Umiłowanym, wasz WSPÓŁMAŁŻONEK, zna liczbę włosów na waszych głowach? (Komentarz: JAHWEH / JAHŁEH płacze przez Elisabeth, gdy to mówi, gdy mówi jak bardzo kocha swoją Oblubienicę.) 

Nie pozwólcie, abyśmy JA, JAHWEH, i JAHUSZUA stali się ostatnimi na waszych ustach. 

Och, wy letni chrześcijanie, którzy nadajecie się tylko do zwymiotowania – ci, których JAHUSZUA wypluje jako wymiociny ze SWOICH Ust. (Księga Objawienia 3:16) To dlatego wasza miłość oziębła – wy przedłożyliście tak wiele innych miłości przed NAMI, wasze światowe pożądania, cielesne pragnienia ponad NAS, tak, nawet ci, którzy nazywają się MOIMI i mają czelność nazywać siebie chrześcijanami! I wy dziwicie się dlaczego już więcej nie możecie odróżnić prawdy od kłamstwa, ale kamienujecie Świętych i tę przemawiającą Misję tak, jak Szczepan został ukamienowany. (Dzieje Apostolskie 7:59)

Mówię to do letnich chrześcijan nadających się tylko do zwymiotowania – wy nie musicie pozostawać wymiocinami; to jest wasz wybór.

Posyłam tę i inne Misje, oraz pojedyncze osoby, które są częścią Świętej Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH, aby was ostrzec! Posłałem tego Nowego Eliasza i nie dbam, czy podoba się wam to, co słyszycie, czy nie, ale JA użyłem MOJEGO Nowego Eliasza, aby dać narodziny tej Misji, która powstała w Ameryce i jest obecna na całym świecie, aby ostrzegać, ganić i zachęcać. 

Nie tylko wypowiadam błogosławieństwa, ale JA, JAHWEH, wypowiadam przekleństwa! Dość! Wystarczy! Nie będę przepraszał Sodomy i Gomory! Ten świat stał się Sodomą i Gomorą w MOICH Oczach. Wstydźcie się! Wstydźcie się wy, którzy nie bronicie Świętych, wypowiadających te ostrzeżenia! 

A więc MOI umiłowani, tego dnia zdemaskowałem Judasza. Zobaczycie jak Judasze przychodzą i odchodzą. Biada tym, którzy idą za Judaszami, gdyż wasz los będzie taki sam! Biada każdemu, kto mówi, że przyjmowanie Komunii na pamiątkę tego, co zrobił MÓJ SYN JAHUSZUA, płacąc SWOIM Ciałem i Krwią za ich grzechy, jest kanibalizmem lub wampiryzmem! Biada! Biada! Biada! Biada! Biada! To jest bluźnierstwo i ostateczna drwina z Ofiary JAHUSZUA!

(Komentarz: Znaliśmy tę osobę od około 3 lat. On wiernie nas wspierał i uważaliśmy go za część rodziny JAHUSZUA. Człowiek ten znalazł stronę internetową, która mówi, że przyjmowanie komunii jest kanibalizmem i wampiryzmem, i smutne jest to, że uwierzył w to kłamstwo diabla. A więc ten Judasz wysyłał e-maile do wielu innych i próbował przekonać ich, aby uwierzyli w to kłamstwo. Próbował nawet przekonać Elisabeth do tych kłamstw. Jest on teraz Judaszem i spotka go taki sam los, jak Judasza.)

Od kiedy? Od kiedy? Od kiedy, gdy modlicie się, aby stać się jednością z JAHUSZUA w umyśle, ciele, duchu i duszy, i prosicie o przebaczenie waszych grzechów, a JEGO Krew obmywa was do czysta  – od kiedy to jest złem? Kto by śmiał wypowiadać takie kłamstwo? Kto śmiałby wierzyć takiemu kłamstwu? Nie ma w nich RUACH ha KODESZ / DUCHA ŚWIĘTEGO! Wy macie poznanie rozumem, ale nie macie poznania sercem!

Communion is important, and is a weapon against the enemy!Do tych, którzy mówią, że Komunia nie jest ważna – ostatnie Słowa JAHUSZUA, gdy zasiadł ze SWOIMI uczniami brzmiały: „Oto ciało MOJE, czyńcie to na MOJĄ pamiątkę!” (Ew. Mateusza 26:26-28, Ew. Marka 14:22-24, Ew. Łukasza 22:17-20, 1 List do Koryntian 11:22-30) Od kiedy to jest grzechem? 

Kto inny oprócz szatana mówiłby takie słowa? Kto ośmieliłby się wypowiedzieć taką rzecz? To jest całkowita obraza, gdyż wy zadrwiliście z Krwi MOJEGO SYNA! Nazwaliście złem to, co JA nazwałem doskonałym! To jest całkowita obraza! A potem wy, kłamcy, próbujecie zwodzić MEGO Proroka, przez którą przemawiam, i okłamujecie innych. 

Komunia jest ostateczną bronią przeciw szatanowi i wy nazwaliście tę Komunię „złem’”– to, co JA nazwałem dobrym, wy nazywacie złem? Z całą pewnością zbluźniliście nie tylko przeciw JAHUSZUA ha MASZIJACH, i nie tylko przeciw MNIE, JAHWEH, który posłałem MEGO Jedynego SYNA, aby wydał SWOJE Ciało i Krew za was, wy obraziliście RUACH ha KODESZ. Zbluźniliście przeciwko wszystkim TROJGU!

Ostrzegałem was: „Uważajcie na te czasy, gdy o złym mówi się, jako o dobrym, a o dobrym, jako o złym!” (Księga Izajasza 5:20)

JA zawsze posyłam MOICH Proroków, aby wypowiadali MOJE Słowa. To, co jest w Pismach Świętych, nie zostało wypowiedziane przez człowieka. Nie inaczej jest teraz, kiedy mówię przez usta tego glinianego naczynia. To JA, JAHWEH, wkładam w nich te SŁOWA, aby je spisywali. Czyste Słowa zostały skażone przez różne osoby przepisujące teksty i tłumaczy. Ostrzegam was, nie polegajcie jedynie na przekładzie Biblii Króla Jakuba (King James Bible), gdyż król Jakub pali się w Piekle. On usunął Księgi i Słowa, których nie chciał włączyć, tak samo, jak oni czynią to dzisiaj, i mówią: „Te Pisma i Prawa Tory nie obowiązują już więcej”; to nie zgadza się z moim wyobrażeniem, kim jest BÓG; ON nie miał przeklinać; ON posłał SWOJEGO Jednorodzonego SYNA, aby zapłacił tę cenę na Kalwarii, aby cierpiał i zmarł w moje miejsce, a więc teraz ja mogę czynić wszystko, co zechcę, to już więcej nie ma znaczenia dla BOGA; ON nie dba o to, co czynię, ponieważ posłał SWOJEGO Jednorodzonego SYNA, aby zapłacił tę cenę; Prawo zostało przybite do Krzyża, więc ja mogę czynić wszystko, co chcę; o Czwartym Przykazaniu mówię, że jakikolwiek dzień nadaje się na Szabat; JEZUS CHRYSTUS, JAHUSZUA HA MASZIJACH, powiedział, że ON jest PANEM Szabatu – to już więcej nie ma znaczenia, gdyż oni wyrzucili ten dzień.”

Kłamcy! Kłamcy! Kłamcy! Czy myślicie, że traciłbym SWÓJ czas, aby MOIM Palcem pisać na kamiennej tablicy, i by dać ją Mojżeszowi oraz bronić Izraelitów i nakazać im, aby oddawali MI cześć przez odpoczynek w Dzień Szabatu? Przez odpoczynek - nie przez pracę, ale odpoczynek! Kłamcy!

Wy, którzy twierdzicie, że jesteście chrześcijanami, i zamieściliście w Internecie filmy o tym, dlaczego chrześcijanie nie muszą się już więcej przejmować Szabatem, że nieważne jaki dzień, nieważne, i że Kościół Rzymsko-Katolicki zmienił go. Kłamcy! Jeśli nie nawrócicie się, to znajdziecie się w Jeziorze Ognia! JA nie będę zabawiał się w gry! Wielki Ucisk, Czas Trudności Jakuba, już prawie nadszedł na was – czas lamentu, płaczu, wielkich cierpień, większych aniżeli ten świat kiedykolwiek znał!

Jak myślicie, co sprawia, że Piekło nie przestaje płonąć? Płomienie tylko stają się gorętsze – to jest Gniew, Szał i Wściekłość JA, JAHWEH! Chcę MOJĄ Oblubienicę w domu! Chcę Oblubienicę JAHUSZUA w domu! JEGO Oblubienica jest MOJĄ Oblubienicą. JA chcę ich w domu! 

Patrzę na ten ściek zwany Ziemią. Wszędzie dookoła gnój, i widzę tylko małe błyski w gnoju, błyski tych, którzy są Oblubienicą JAHUSZUA ha MASZIJACH, i wszystkich Świętych, tu i tam. To jest tak, jakby oni byli zakopani pod tym gnojem, i jak dużo jest tego gnoju! Jak wielki smród odchodów jest wśród tych, którzy nazywają się „Kościołami Chrześcijańskimi”!

Sąd! Sąd! Przyszedł Sąd na to, co wy nazywacie „Domem PANA”! (1 List Piotra 4:17) Kiedy chrześcijańskie kościoły Ikabod przestają pouczać przeciw takim grzechom jak aborcja, cudzołóstwo, małżeństwa homoseksualne, gdy pozwalacie na grzech za kazalnicą, gdy pozwalacie homoseksualistom nauczać zza kazalnic i chwalić się ich grzechem, gdy przestaliście napominać grzeszników – „Ikabod” został zawieszony na waszych drzwiach, a MOJA RUACH ha KODESZ / DUCH ŚWIĘTY została odebrana! (Komentarz: 1 Ks. Samuela 4:21 „Chłopca nazwała Ikabod, mówiąc: „Odstąpiła chwała od Izraela”)

Wy śpiewacie wasze pieśni, zbieracie się w niedzielę, ale jednak nie ma MNIE tam! Och, niektórzy z MOICH ludzi są tam, ale nie jest zapraszana tam MOJA prawdziwa Obecność – Namaszczenie MOJEJ RUACH ha KODESZ. Wy używacie waszych emocji i robicie szum wokół śpiewów, ale MOI prawdziwi Prorocy nie są dopuszczani, aby mówić! MY nie jesteśmy dopuszczeni tam! Gdy JA mówię MY, mam na myśli prawdziwą obecność JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESZ. Naszej obecności nie ma tam, gdyż w przeciwnym razie oni upadliby na swoje twarze!

Oni będą pokutować za Amerykę, ale czy będą ostrzegać innych o grzechu, w którym są? To jest drwina. Czy chcecie wiedzieć, dlaczego brakuje takiej mocy Namaszczenia, jaka była w pierwszym kościele? Popatrzcie i zauważcie, co JA widzę – smród jest większy, aniżeli JA, JAHWEH, mogę znieść! Bezbożnicy patrzą na tych tak zwanych chrześcijan i mówią: „Nie ma różnicy pomiędzy tobą i mną.” Elton John mówi: „Nie ma różnicy pomiędzy wami i mną; ja mogę również napisać na nowo Pismo. Ludzie mówią: Wyrzucić Czwarte Przykazanie, a więc ja mogę powiedzieć, że JEZUS CHRYSTUS jest gejem – nie ma różnicy.”  

Ale widzicie, JA wzbudziłem Misję, która odmawia kompromisu z grzechem, Misję Alef i Tav (Alfa i Omega) Niepowstrzymanego Ognia Wszechmocnego Wiatru RUACH ha KODESZ – Misję Almightywind (Komentarz: Zwaną również Misją Gwałtownego Wiatru - Amightywind).

MOJA Misja Amightywind jest Gwałtownym Wiatrem rozprzestrzeniającym się po całym świecie, i szatan nie może jej powstrzymać, a więc on sprawia, że wszyscy koncentrują się na zwykłej kobiecie. (Komentarz: Elisabeth Elijah)

Ci, którzy ją znają i miłują, rozpoznają, kiedy ona mówi, a kiedy przemawiam JA, JAHWEH. Ale to nie przemawia jedynie zwykła kobieta. JA jestem JAHWEH, i mówię wam, że ta Misja wywołuje prawdziwą Oblubienicę JAHUSZUA ha MASZIJACH, aby wystąpiła, ponieważ wy potrzebujecie siebie nawzajem. Wszyscy jesteście tak atakowani. Jesteście jak ranne zwierzę liżące swoje rany, ponieważ nie możecie nikomu ufać, a więc JA, JAHWEH, zbieram tę grupę razem i używam tego naczynia, przez które przemawiam, aby dać narodziny w sferze fizycznej walczącym dla JAHUSZUA Deptaczom Demonów (Komentarz: YDS, Święci Orędownicy i Wojownicy Modlitewni; JAHWEH zrodził to już wcześniej w Sferze Duchowej)

Wy zobaczycie jak Judasze przychodzą i odchodzą, to jest ich wybór. Powiedziałem wam, że nie każdy nadaje się, by być Oblubienicą JAHUSZUA ha MASZIJACH, a tylko ci, którzy pozostają lojalni do końca. Wy będziecie wiedzieć, kto jest Oblubienicą.

Przyjrzyjcie się, co dzieje się na świecie. Niektórzy pokładają wiarę w swojej pracy; niektórzy kochają swoją pracę bardziej niż kochają JA, JAHWEH. Niektórzy pokładają wiarę w finansach – oni widzą jak ich finansowe imperia upadają na ich oczach. Niektórzy pokładają wiarę we współmałżonkach, a JA odsłaniam rzeczy, których wolelibyście nie widzieć – JA dzielę i dalej będę oddzielał każdego, kto zanieczyszcza MOJĄ Oblubienicę. JA poddaję was próbom – kogo bardziej miłujecie, tego bezbożnego współmałżonka? Ci, którzy twierdzą, że są równo sprzężeni, a pomimo to jeden ze współmałżonków mówi: „Ja muszę mieć więcej twojego zainteresowania.” - komu okażecie więcej miłości? Tak wielu, którzy pragną być Oblubienicą jest w tych domostwach. (Ew. Mateusza 10:37, Ew. Jana 21:15-17)

JA sprawdzam. Sprawdziany waszej wiary są cenniejsze niż złoto. (1 List Piotra 1:6-7) To jest wasza próba – kogo miłujecie bardziej?

MOI umiłowani, zakazuję wam przelewać następną łzę z powodu kolejnego Judasza! Zakazuję wam płakać! Zamiast tego popatrzcie na tych wszystkich Apostołów i prawdziwych naśladowców JAHUSZUA, którzy odmawiają pogodzenia się z grzechem! Kościół Udawaczy odmawia postawienia JA, JAHWEH, JAHUSZUA i drogocennej RUACH ha KODESZ na pierwszym miejscu, i wy jesteście otoczeni przez udawaczy – oni podzielą los Judasza. To już zostało zapisane. Judasz jest tym ostatecznym skażeniem. Widzicie, ten Judasz nie chciał zatrzymać tego skażenia jak trądu dla siebie. (Komentarz: On mówił tej Misji i prorokowi, że przyjmowanie komunii jest od diabła, tak jak kanibalizm i wampiryzm)

On kontaktował się, by zbezcześcić i skazić Świętą Oblubienicę, walczących duchowo dla JAHUSZUA Deptaczy Demonów (JDD), a nawet z tą przemawiającą Świętą, aby poprowadzić ich do antychrysta. Judasze zawsze będą to czynić. Oni nie chcą zatrzymać swojego skażenia dla siebie. Oni chcą się nim dzielić, a więc nie płaczcie już więcej nad Judaszami!

To jest posępny Przekaz. Czy myślicie, że JAHUSZUA było przyjemnie, gdy zdemaskował Judasza? Ale widzicie MOI umiłowani, JA tylko pozwalam Judaszom pozostawać w ukryciu do pewnego czasu.

Sprawiałem, że inny Prorok dosłownie przeklinał (Komentarz: Nehemiasz, Księga Nehemiasza 13:23-30) i wyrywał mężczyznom brody i bił ich za to, że byli nierówno sprzężeni. A więc kiedy nadejdą te ataki - i tak, one przyjdą - bądźcie jak Szczepan, Święta Oblubienico JAHUSZUA, koncentrujcie wasz wzrok na JAHUSZUA, a nie na głazach, które was uderzą. Oni kamienują was, ale tak naprawdę kamienują JAHUSZUA, i tak, JA śmiem mówić to do tych, którzy ważą się nazywać siebie Chrześcijanami, ale JA nazywam ich „chrześcijanami – Ikabod”.

(Księga Nehemiasza 13:25: „wtedy zgromiłem ich i złorzeczyłem im, i niektórych z nich biłem i targałem ich za włosy, zaklinałem ich na BOGA: ‘Nie wydawajcie córek swoich za ich synów!  Nie bierzcie córek ich dla synów swoich, ani dla siebie za żony!”
27: „Czy mimo tej przestrogi ma się słyszeć o was, że popełniacie zupełnie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając sie BOGU naszemu przez poślubienie kobiet cudzoziemskich?”)

A więc pozostawiam was z tymi Słowami. Powiedziałem wam, że wszystko, co może być wstrząśnięte, będzie wstrząśnięte. (Komentarz: Proroctwo 105: „W 2009 wstrząsnę wszystkim, co może być wstrząśnięte!”)

Ostrzegłem was z wyprzedzeniem, jak będzie wyglądał rok 2010! (Komentarz: Proroctwo 116: „Wy musicie być tymi, którzy w ufności chodzą po wodzie, gdyż te rzeczy, które zobaczycie na tym świecie, zwłaszcza w 2010, spowodują u wielu omdlenie serc!”)

JA, wasz ABBA JAHWEH, przemówiłem tego dnia. Prawdziwa Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH, która słyszy to Słowo, skontaktuje się z wami i potwierdzi prawdziwość tego Słowa – oni usłyszeli MÓJ Głos! Oni staną przy twoim boku, będą lojalni i będą bronić! Oni już dłużej nie będą dbać o to, co mówią ludzie! Oni będą bronić tego, co wiedzą, że jest prawdą. Wiedzcie również, że to Proroctwo daje tylko wrogom więcej powodów, aby nienawidzić was, ale to nie jest niczym nowym. JAHUSZUA był i jest znienawidzony. Czy można oczekiwać czegoś innego? (Ewangelia Mateusza 10:25) 

Gdyż wy jesteście JEGO odbiciem na tej Ziemi – ci, których JA nazywam Oblubienicą.

********  Koniec Proroctwa  ********

 

I tak zostało powiedziane tego dnia, 19 lutego 2010 roku w Szabat o godz. 18:24 – koniec Przekazu. 

Wypowiedziane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ poprzez Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah. Urażając większość, a błogosławiąc innych, dziecko, wojownik i Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH (JEZUSA CHRYSTUSA).

 

 

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Adres stron angielskich Misji Amightywind

www.amightywind.com / www.allmightywind.com

Adres internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
http://amightywind.pl/home.html

Adres do filmow Misji Amightywind:

        https://yahstube.com/

Adres do korespondencji listownej:

AlmightyWind

P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018