Proroctwo 101

JA, JAHWEH, MÓWIĘ: WASZE CZYNY MÓWIĄ GŁOŚNIEJ NIŻ WASZE SŁOWA.

Napisane/Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoła Elisabeth Elijah 2-go października 2008 roku o  godzinie 3:00 rano w Rosz HaSzanah.


Słownictwo:

JAHWEH / JAH – imię ŚWIĘTEGO BOGA OJCA w języku przekazanym prorokom w Biblii Świętej (Zapis fonetyczny). BÓG OJCIEC jest również nazwany w Biblii Świętej OJCEM (Ew. Św. Mateusza 23:9) i OJCEM ŚWIĘTYM (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11). Jednakże początkowe Proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z Imionami rozpowszechnionymi wśród Chrześcijan, tzn. zapisywane po angielsku jako YHWH, YAHWEH podczas gdy prawidłowe brzmienie po angielsku powinno być zapisane YAHUVEH/YAHVEH. W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: DŻEHOWA, a zapisywane jako JEHOVA, lub JEHOWA w języku polskim. Czyli po 2000 roku BÓG OJCIEC, SYN BOŻY i DUCH ŚWIĘTY objawiają światu prawdziwe Święte Imiona, zgodne z wymową po hebrajsku, a w polskim zapisie: JAHWEH, JAHUSZUA, RUACH HA KODESZ.

JAHUSZUA – hebrajskie, prawdziwe Imię ŚWIĘTEGO PANA JEZUSA, SYNA BOŻEGO (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia w otrzymanych Proroctwach). Tak GO nazywano na polecenie PANA BOGA w domu, w Nazarecie i w Izraelu. Oznacza: JAH zbawia, czyli BÓG OJCIEC zbawia.


JAHUSZUA HA MASZIJACH – to znaczy JAHUSZUA MESJASZ – tak to Imię jest wymawiane we wszystkich językach, ale pisownia różni się w zależności od języka. Początkowe proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z imieniem Jezus Chrystus (w języku angielskim Jesus Christ - wymawiane „Dzizes Kraist”), które pochodzi z tłumaczenia greckiego.
Natomiast po roku 2000 prawdziwe Imię zgodne z zapisem hebrajskim – JAHUSZUA HA MASZIJACH – zostało objawione światu i w tym Świętym Imieniu są otrzymywane wszystkie dzisiejsze Proroctwa.

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA i TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ.


RUACH HA KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku Biblii Świętej (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Hebrajskim określeniem DUCHA ŚWIĘTEGO jest również SZIKHAINJAH CHWAŁY, a z wcześniejszego Proroctwa: MAMA SZIKHAINJAH CHWAŁY, MĄDROŚĆ i MAMA MĄDROŚĆ, ŚWIĘTA MATKA, KRÓLOWA NIEBIOS, IMMAJAH – jest to Imię DUCHA ŚWIĘTEGO w brzmieniu hebrajskim, które zostało objawione prorokini Elisabeth Elijah przez DUCHA ŚWIĘTEGO.

YDS – skrót od “YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy, którzy modlą się za Proroka Elisabeth Elijah i tą Misję Ostatniej Szansy.  W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać Modlitewnymi Wybijaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA.

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako prorokini i wydającą okrzyk tak jak w Ew. Św. Mateusza 25:6, czyli okrzyk dla Panien czekających na Oblubieńca, jak i Pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy.  Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczająca w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

Komentarz Elisabeth:

…… pracował nad wyjaśnieniem tych 10 dni trwogi i pokuty, aby zamieścić to na stronie Misji i zapytał mnie, czy chce coś dołączyć razem z wyjaśnieniem tego, jak JAHUSZUA HA MASZIJACH pasuje do tego Świętego czasu. Kiedy zaczęłam pytać JAHWEH, co mam powiedzieć, wyszło to pouczenie, a także co mnie zdziwiło, całkiem nowe Proroctwo zostało zrodzone w ten dzień Rosz ha Szana, 2-go października 2008 roku.

To jest to, co usłyszałam o 10 dniach pokuty i trwogi:

To jest czas, gdy rozważamy naszą relację z JAHWEH i JAHUSZUA i to czy w relacji z nimi okazujemy miłość i posłuszeństwo. My wszyscy zgrzeszyliśmy i brakuje nam chwały, ponieważ nie ma doskonałej osoby, która chodziła po tej Ziemi z wyjątkiem JAHUSZUA naszego MESJASZA. Nawet zła myśl jest grzechem! Ortodoksyjni Żydzi nie wierzą, że Mesjasz przyszedł, a wiec oni nie mają krwi ofiarnej na odpuszczenie swoich grzechów. Oni odrzucają JAHUSZUA naszego MESJASZA i Jednorodzonego SYNA JAHWEH.

Ten Święty czas jest nie tylko czasem na celebrowanie, ale i czasem wielkiej trwogi dla tych, którzy nie wiedzą, czy ich imiona są zapisane w KSIĘDZE ŻYCIA BARANKA. My, którzy służymy i oddajemy cześć naszemu zmatwychwstałemu MESJASZOWI – JAHUSZUA - wiemy, że jest tylko jeden Orędownik przed naszym Stwórcą JAHWEH i jest jedyna droga do Nieba poprzez Imię JAHUSZUA, naszego MESJASZA i JEGO Krew przelaną na Kalwarii. JAHUSZUA, nasz MESJASZ jest naszą Krwawą Ofiarą! My mesjańscy Żydzi nie musimy płakać i biadać w Jom Kippur jak to czynią ci, którzy odrzucili JAHUSZUA i ich grzechy nie są zakryte. My zachęcamy was w ten Święty czas, abyście zbliżyli się do JAHUSZUA, naszego MESJASZA, bardziej aniżeli kiedykolwiek wcześniej.

Koniec komentarza

 

******* Proroctwo *******

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec słowa wstępnego.

To mówię JA, JAHWEH.  Nie czekajcie, aby ukorzyć się, żałować za grzechy i nawrócić, ale uczyńcie to natychmiast!  Nie przybierajcie formy pobożności, ale miejcie pobożność wewnątrz! Niechaj każda myśl będzie wzięta w niewolę dla JA, JAHWEH! Nie planujcie grzechu! Odwróćcie się od zła i nie usprawiedliwiajcie grzechu! Przestańcie obwiniać diabła za wasze myśli i poczynania, gdyż on nie może uczynić nic, na co wy nie pozwolicie by uczynił poprzez was! JA mówię te Słowa do tych z was, którzy mówią, że należą do JAHUSZUA HA MASZIJACH, którzy mówią, że są obmyci w przelanej Krwi JAHUSZUA HA MASZIJACH, którzy modlą się w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH, a pomimo to JA, JAHWEH, ostrzegam teraz was, tych, którzy oświadczają swoją miłość do MNIE i MEGO SYNA JAHUSZUA! JA wiem, że wasze serca i wasze czyny mówią głośniej aniżeli wasze słowa! Przestańcie poddawać próbom RUACH HA KODESZ! Przestańcie zasmucać MEGO DUCHA!

Ten świat stoi teraz na krawędzi urwiska – tym urwiskiem jest wielki ucisk. Wołajcie do JAHUSZUA HA MASZIJACH teraz, kiedy jeszcze jest czas, w Jom Kippur, podczas tych 10 Dni Trwogi i Pokuty! Pamiętajcie, że JA słyszę tylko modlitwy tych o pokornym sercu. Nie tkwijcie w zadowoleniu z waszego własnego zbawienia!  W dawnych czasach, dzieci Izraela grzeszyły bardzo przeciwko MNIE. Oni wzięli swoje złoto i srebro, które JA im dałem jako błogosławieństwo i wykonali złotego cielca do czczenia i aby go czcić i kłaniać się mu. Teraz nie jest inaczej. Ten świat bierze złoto i srebro i kłania się bogatym i uwielbia ich, ale JA pokazuję wam, gdy wstrząsam światem, jak wy kukurydzą prażąc ją w piecu, że ci, którzy są nadęci dumą, ci bardzo bogaci, którzy powiedzieli, że są bogami, i nie potrzebują innego boga, którzy gardzą MOIMI Świętymi Słowami, pogardzają MOIMI Świętymi Przykazaniami, profanują wszystko to, co Święte – ci będą jak długo prażona kukurydza i poczujecie smród, gdy zobaczycie jak przypalają się i płoną.

Biada złoczyńcom, złym ludziom nazywających siebie pastorami (duchownymi, kapłanami, księżmi i proboszczami, biskupami, papieżem). Wy, którzy przyjęliście nazwę „kościół” i wykorzystujecie głodnych duchowo ludzi, aby budować wasze finansowe imperia! Będziecie płonąć i spłoniecie doszczętnie, wy i wasze finansowe imperia! A wasze finansowe imperia, JA, JAHWEH, zburzę MOJĄ własną ręką i zostaniecie zdemaskowani za zło, którym jesteście! JA nie przeproszę Sodomy ani Gomory!

Biada światu idącemu ich śladem! Wy jesteście na skraju urwiska i tylko ci, którzy naprawdę mają pełną miłości i posłuszeństwa więź ze MNĄ, JA, JAHWEH i JAHUSZUA HA MASZIJACH, będą uratowani. Nawróćcie się już dzisiaj, gdyż jutro może być za późno! 

Te plany, które mają wrogowie, zarówno w rządzie jak i w królestwie szatańskim są czynione na rzecz zła, aby kraść, zabijać i niszczyć, aby głodzić, zatruwać powietrze, którym oddychacie, eksperymentować z wodą, którą pijecie, już zanieczyszczoną przez różne rodzaje trucizn.

Ci bogaci chcą wyludnić Ziemię, aby zachować wszystkie jej zasoby dla siebie samych, ale JA, JAHWEH, mówię, że ostatnie słowo należy do MNIE!

JA nie dam się z SIEBIE naśmiewać! JA ochronię tych, którzy są MOI, a wrogów strawi ich własna broń!

Teraz jest ten czas, aby powstać i stanąć za Świętością podczas, gdy jeszcze możecie. Przestańcie iść na kompromis z diabłem i ze sługami szatana! Bardziej obawiajcie się, aby nie obrazić JA, JAHWEH, aniżeli zwykłych śmiertelników!

 

******** Koniec Proroctwa ********

 

Komentarz Elisabeth:

Księga Powtórzonego Prawa 31:8  „Sam JAHWEH, który pójdzie przed tobą, ON będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!”

Obrażając niektórych i oświecając innych,

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk
amightywind2k@yahoo.com

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Adres stron angielskich Misji Amightywind

www.amightywind.com / www.allmightywind.com

Adres internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
http://amightywind.pl/home.html

Adres do filmow Misji Amightywind:

         https://yahstube.com/

Adres do korespondencji listownej:

Amightywind

P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018