MOJE ŚWIADECTWO

BRAT ADAM

Urodziłem się w Oświęcimiu w 1951 roku w rodzinie katolickiej. Sześć lat wcześniej z Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu zostali wyzwoleni więźniowie przetrzymywani tam przez niemieckich nazistów. Mieszkaliśmy na początku w prowizorycznych barakach, potem otrzymaliśmy dwupokojowe mieszkanie w bloku na osiedlu w Oświęcimiu. Warunki życia były trudne. Mój ojciec nie opiekował się naszą rodziną, w moim domu panowała niezdrowa atmosfera – skończyło się to rozwodem rodziców. 

W domu nie posiadaliśmy Biblii. W miarę wolnego czasu chodziliśmy do kościoła. Uczęszczałem też na naukę religii zorganizowaną przy parafii na starym mieście w Oświęcimiu. 

W domu nigdy nie rozmawialiśmy o PANU BOGU. Gdy miałem 16 lat poszedłem, raczej z ciekawości do bierzmowania, które zostało przeprowadzone przez odwiedzającego Oświęcim Karola Wojtyłę. Gdy przed bierzmowaniem Karol Wojtyła zapytał się mnie o imiona Apostołów, nie znałem ich i bardzo się tym zawstydziłem. Dobrze pamiętam to wydarzenie. Ale kiedy 30 lat później, sam skierowałem pytania do Karola Wojtyły, który wtedy był już papieżem Janem Pawłem II, to wtedy on mi nie odpowiedział. Napisałem do niego 30 listów z zapytaniami, dlaczego kłamie począwszy od 10 Przykazań BOŻYCH zmienionych przez Kościół Katolicki, o chrzcie niemowląt, o grzechu pierworodnym, który ma niby przechodzić z pokolenia na pokolenie, o niedzieli, o szabacie jako dniu świętym, o świętach wprowadzonych przez Kościół Katolicki ale niezgodnych z Biblią, o kulcie maryjnym, o czyśćcu i o innych naukach, których nie potwierdza Biblia Święta. Swoje nieprawdziwe nauki Karol Wojtyła potwierdzał podpisem, co można zobaczyć w najnowszym Katechizmie Kościoła Katolickiego. Ludzie dzisiaj są nauczani wielu bezbożnych zasad wiary i często nawet nie wiedzą o tym. To jest straszne, że ci którzy pochodzą z narodu polskiego oszukują nas, swoich rodaków, swoje rodziny, przyjaciół i dzieci BOGA JAHWEH. Moją modlitwą jest, aby Kochany OJCIEC JAHWEH, który mieszka w Niebie, przekonał naszych rodaków w Polsce o grzechu, sprawiedliwości i Sądzie BOŻYM, proszę o to w Imieniu JAHUSZUA(JEZUSA), naszego WYBAWICIELA, który umarł za nasze grzechy na Krzyżu Golgoty w Jerozolimie.

Po ukończeniu Technikum Chemicznego w Oświęcimiu rozpocząłem studia na Politechnice Gliwickiej na Wydziale Konstrukcji Aparatury Chemicznej. Jednak na drugim roku zrezygnowałem ze studiów, gdyż ten temat nie pociągał mnie. Rozpocząłem pracę w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, gdzie pracowałem przez 9 lat aż do 1981 roku, w którym to roku wyemigrowałem do Kanady.  Jeszcze wcześniej ukończyłem wieczorowe Studia Ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej Karola Adamieckiego w Katowicach.     

W wieku 30 lat opuściłem Polskę, na dwa miesiące przed Stanem Wojennym. Polskę opuszczałem na Zewie Morza, jachcie szkoleniowym z Trzebieży. Był to ostatni rejs Zewu, gdyż zatonął 12 grudnia 1981 roku na morzu Śródziemnym, niedaleko Korsyki i Sardynii. Nasz kochany ŚWIĘTY OJCIEC JAHWEH, BÓG Abrahama, Izaaka i Jakuba dopuścił to trudne doświadczenie w moim życiu. Straciłem wtedy wszystko, co miałem z rzeczy materialnych, ale moje życie zostało ocalone. Zew Morza zatonął, jednak ja z pozostałymi członkami załogi zostaliśmy uratowani przez francuski statek Ville de Dunkerque i zabrani do Grecji.   

Gdy przybyłem do Kanady, na samym początku mojego pobytu mogłem się tylko uczyć języka angielskiego i odpoczywać, gdyż mój stan zdrowia był godny pożałowania.  Przyjechałem wyczerpany. Nie mogłem się skupić na żadnej pracy. Dzisiaj wiem, że to PAN BÓG prowadził mnie w takim kierunku, ON przygotowywał mnie do pracy dla SIEBIE. W tym czasie PAN BÓG zwrócił moją uwagę na Biblię Świętą. Zacząłem, więc czytać Biblię po angielsku, to między innymi pomogło mi nauczyć się tego języka. Przez trzy lata nie mogłem podjąć żadnej pracy, a tylko dzień w dzień studiowałem Biblię. To był przełom w moim życiu. 

W 1993 roku nastąpił moment podjęcia decyzji oddania się BOGU całkowicie. Pewnego wieczoru usłyszałem cichy głos wewnątrz mej duszy, który powiedział mi po angielsku krótkie słowa, które można by przetłumaczyć jako,:

„Wybieraj świat lub MNIE”

To był wstrząs dla mnie, gdyż zrozumiałem, że muszę natychmiast podjąć decyzję za BOGIEM, moim STWORZYCIELEM.

Od czasu przyczytania Biblii pragnąłem dzielić się z innymi, zwłaszcza z Polakami odkrytą Prawdą, ale jak to miałem robić, jak byłem biednym emigrantem? Nie ma samodzielności finansowej, człowiek musi pracować za niewiele pieniędzy, więc jak tu robić pracę misjonarską? Moją pierwszą decyzją było by uniezależnić się finansowo i zdobyć wolny czas. Tak spędziłem następne 10 lat starając się rozpocząć swoje przedsiębiorstwo przez wynalazek i rozpoczęcie produkcji i sprzedaż tego wynalazku. Jednak BÓG zmusił mnie do podjęcia decyzji oddania się w JEGO ręce i pracy misjonarskiej natychmiast bez względu na sytuację materialną!

A więc w jednej sekundzie odpowiedziałem w duchu potwierdzająco BOGU, że JEGO wybieram i natychmiast podjąłem ostateczną decyzję w sprawie mego życia, oddając je naszemu żywemu BOGU natychmiast tego wieczoru - potwierdziłem to Chrztem w jeziorze Buntzen Lake, w pobliżu Vancouver, w Kanadzie 24 maja, 1993 roku. Oddałem się w ręce JAHUSZUA MESJASZA, SYNA BOŻEGO, który zmarł za nas na Krzyżu Kalwarii, abyśmy mogli być zbawieni, w tym także i ja. Błagałem mego KRÓLA JAHUSZUA, ZBAWICIELA, aby odpuścił mi grzechy i aby przyjął mnie do Królestwa BOŻEGO i obiecałem MU posłuszeństwo i JEGO Przykazaniom. I dzięki łasce BOŻEJ, przez moją wiarę w SYNA BOŻEGO, JAHUSZUA MESJASZA, którego Krew została przelana na Krzyżu również i dla mnie, uzyskałem odpuszczenie grzechów. W tamtym czasie znałem GO z greckiego imienia, jako JEZUS CHRYSTUS. I od tamtego czasu przestrzegam pilnie 10 Przykazań BOŻYCH, tych prawdziwych z Biblii św. Są one w Biblii w księdze Wyjścia, rozdz. 20. Przestrzegam również bieżących Przykazań BOŻYCH, które PAN BÓG przekazuje nam z Nieba.

Chrzest przez zanurzenie w wodzie przyjąłem w obecności świadków – przyjaciół i obcych ludzi przyglądających się ze skraju jeziora.

PAN BÓG zmienił moje życie. Postanowiłem przenieść ciężar własnych decyzji, zmartwień i planów na JEGO barki. JAHUSZUA dał mi pragnienie służenia MU i ja posłuchałem JEGO głosu. PAN BÓG JAHWEH zmienił mój charakter. Przestałem nadużywać alkoholu. Nie pragnąłem już budowy domu, pustych zabaw, ani też małżeństwa z kobietą, która nie chciałaby iść za PANEM BOGIEM. W 1993 roku rozpocząłem służyć PANU BOGU. 

Po Chrzcie Wodnym Żalu za Grzechy Na Odpuszczenie Grzechów, dokonanym według biblijnych zasad, prowadzony przez DUCHA ŚWIĘTEGO natychmiast rozpocząłem pracę misjonarską. Kupiłem używaną gitarę i zacząłem śpiewać pieśni ku chwale PANA BOGA w parkach, na ulicach, w Misjach żywiących biednych i bezdomnych jak np. Food On the Corner Charitable Society, Rainbow Mission, Eternity Club, rozprowadzałem Biblie Święte, wspomagałem tworzenie polskich grup wierzących chrześcijan, prowadziłem czytanie Biblii w klubach polskich, np. w Klubie Weteranów w Vancouver, itp. To była moja główna praca, a pracę zarobkową traktowałem, jako zajęcie dorywcze. 

W 2002 roku podszedł do mnie człowiek o imieniu Lugi Villan mówiąc, że jest prorokiem i przekazał mi informacje, że PAN BÓG posłał go, aby głosił, że zbliża się koniec czasów i przyjście JEZUSA, a to powoduje konieczność żałowania za grzechy, powierzania swojego życia PANU BOGU i czekania na NIEGO. Parokrotnie jego slowa, w których zapewnial, ze PAN BÓG mu to powiedział, sprawdziły sie. Rownież jedna namaszczona siostra otrzymala Słowo proroctwa wskazujace na Luigiego jako osobliwe dziecko BOŻE.  Zaoferowałem więc mu swoją pełną pomoc. Wspomagałem jego działalność do czasu, gdy PAN BÓG nakazał mi przestać, gdyż Luigi poddał się zwodniczym duchom i PAN BÓG JAHWEH przestał mówić do niego.    

W 2005 podczas studiowania materiałów na Internecie DUCH ŚWIĘTY skierował moją uwagę na Proroctwa proroka Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu). Natychmiast rozpoznałem Namaszczone Słowo PANA BOGA i prawdę w tych Proroctwach. Zaoferowałem też wsparcie dla Misji Amightywid, która była prowadzona przez tą Prorok. Zachęciłem Luigiego, aby skontaktował się również z tą Prorok.  Luigi posłuchał mnie a rezultat był taki, że Prorok Elisabeth otrzymała Słowo od PANA BOGA JAHWEH zganiające Luigiego za nieposłuszeństwo i popełniane grzechy. Luigi został upokorzony i zmuszony do nawrócenia się z grzesznej drogi. W 2019 roku ten Luigi zaparł się pouczeń TRÓJCY ŚWIĘTEJ przekazywanych przez Prorok Eliszewę Elijahu, a także biblijnych. Stał się potępieńcem. To jest bardzo smutne.

W 2006 roku otrzymałem telefon od proroka Elisabeth Elijah i poczułem silną obecność DUCHA ŚWIĘTEGO. Zapragnąłem poznać bliżej tego prawdziwego proroka. Pojechałem do Seattle w USA gdzie miałem zaszczyt spotkać Elisabeth. Tam też Elisabeth otrzymała Proroctwo od PANA BOGA, które było skierowane do mnie. Było to wspaniałe przeżycie. PAN BÓG powiedział, że widzi na mnie białą, skrzącą się szatę (Duchową Szatę Zbawionych), zostały mi też przekazane inne wspaniałe wiadomości. Popłakałem się z tego wszystkiego i szczęśliwy pojechałem z powrotem do domu w Vancouver.

Wkrótce otrzymałem wiadomość od proroka Elisabeth, która powiedziała mi, że JAHUSZUA nakazał jej zaprosić mnie na Święto Purim. Niestety, w drodze zepsuł mi się samochód, musiałem więc powrócić i zostać w domu. Jednakże, gdy zostałem zaproszony na Świętowanie Paschy, Ukrzyżowania i Zmartwychwstania naszego PANA JAHUSZUA, to pojechałem szczęśliwy na Alaskę by wspólnie celebrować to Biblijne Święto z tymi wielce Namaszczonymi Prorokami i Prorokiem PANA BOGA – Elisabeth Elijah. Tam też doświadczyłem wielkiego cudu. Mianowicie podczas uwielbiania PANA BOGA modlitwami i śpiewem, niebo rozbłysło różnymi kolorami i ujrzeliśmy piękne światła Zorzy Polarnej, które zniknęły, kiedy nasza modlitwa się skończyła! Następnego dnia, Prorok Elisabeth otrzymała Proroctwo, w którym PAN BÓG JAHWEH powiedział, że uczynił znak dla nas, gdyż był z nas zadowolony.

To był najbardziej uderzający cud. Inne cuda, których doświadczyłem, to uleczenie mego ojca w Polsce podczas modlitwy w jednym z kościołów w Vancouver, co było potwierdzone spłynięciem DUCHA ŚWIĘTEGO na moje ręce. Rozpoznałem również, że mogę w Imieniu JAHUSZUA(JEZUSA) wyganiać nieczyste duchy z ludzi, co uczyniłem wielokrotnie. We śnie zobaczyłem twarz JAHUSZUA z oczami patrzącymi na mnie z olbrzymią siłą. Pewnego dnia doświadczyłem odwiedzin niebiańskiej istoty w białych szatach; gdy zjawiła się, to trząsłem się pod wpływem mocy tej istoty; nie mogłem się ruszyć. Byłem również świadkiem proroczych przekazów przychodzących od PANA BOGA JAHWEH przez ludzi, którzy prorokowali w mojej obecności. Cudowne są potwierdzenia PANA BOGA i odpowiedzi na nasze modlitwy. Prorocy otrzymują odpowiedzi na wiele pytań. To jest wspaniałe, jak blisko jest PAN BÓG JAHWEH! W mojej obecności mają miejsce cuda duchowe jak i fizyczne.  AlleluJAH

Przekaz Słowny od JAHUSZUA MESJASZA!

W Szabat, 12 stycznia 2008, roku JAHUSZUA powiedział do mnie we śnie następujące słowa, ktore mnie zbudziły. Były po angielsku, a po polsku można by przetłumaczyć jako: 

Ostrzeżenie, Ostrzeżenie, Ostrzeżenie! 

Nadchodzę, Nadchodzę, Nadchodzę!  

Nawróćcie się, Nawróćcie się, Nawróćcie się!

 

Podczas, gdy te słowa były wypowiadane, widziałem duże czcionki jakby maszyna do pisania, pisała te słowa na ścianie (napis był w języku angielskim).  Zrozumiałem, ze jest to kolejne ostrzeżenie dla nas wszystkich. Nie ma czasu do stracenia!

W 2006 roku otrzymałem inne zaproszenie od proroka Elisabeth Elijah. Tym razem do Afryki Południowej. Pojechałem tam z już wcześniej przygotowanym plecakiem, gdyż PAN BÓG nakazał mi go spakować i być gotowym w każdym momencie do wyruszenia.

Tak rozpoczęła się moja niezwykła praca misjonarska wspomagania tego tak bardzo Namaszczonego Proroka, Elisabeth Elijah. Od 2006 roku przebywam codziennie z prorokami w Misji Ostatniej Szansy. PAN BÓG przekazuje prorokom słowa do całego świata, jak również słowa osobiste dla nas i innych ludzi.

Minęło już ponad cztery lata, jak na polecenie PANA BOGA opuściłem Vancouver, pozostawiając wszystko za sobą i oddając się całkowicie pracy dla NIEGO. Praca misjonarska jest wspaniała i wymagająca! PAN BÓG mówi do nas bardzo często! Każdy z nas w Misji Ostatniej Szansy ma Namaszczenie od DUCHA ŚWIĘTEGO, aby prorokować, śpiewać, pomagać, nauczać lub czynić dla chwały PANA BOGA inne rzeczy. Otrzymujemy Przekazy i Wizje dotyczące naszego życia i przyszłości całych narodów. Nasza strona internetowa to amightywind.com

Jeśli przeczytasz Proroctwa, to zobaczysz, o czym mówię. Elisabeth Elijah jest obdarzona wielkim namaszczeniem a PAN BÓG JAHWEH nazywa ją dzisiaj swoim Nowym Eliaszem. Namaszczenie Proroka jest wielkim darem od PANA BOGA, ale trzeba też płacić za to wielką cenę i tak jest z życiem Elisabeth Elijah. Ja obserwuję wielkie poświęcenie tego proroka dla PANA BOGA JAHWEH i JEGO dzieci i widzę, jaką cenę Elisabeth płaci za to. 

W Misji prowadzimy życie według BOŻYCH potwierdzonych Biblią zasad, uświęcając się w modlitwach, studiując JEGO słowo. Staramy się żyć w całkowitym posłuszeństwie BOGU JAHWEH i dzielimy się z prorokami wszystkim, co mamy. To jest całkowicie inne życie niż to w Vancouver, gdzie wszędzie wokoło mnie byli niewierzący ludzie, tak w pracy jak i na ulicach, w sklepach. Chwała PANU BOGU JAHWEH, że moje życie dzisiaj wygląda inaczej. 

W 2016 roku PAN BÓG polecił Prorok używać imię w języku hebrajskim, tzn. imię Eliszewa Elijahu i połączył Prorok z Prorokiem Ezrą z Izraela. Oboje prowadzą Misję Amightywind. Oboje są Apostołami i wielce namaszczonymi Prorokami. Jest to początek nowej drogi i działalności Misji Amightywind. BÓG nasz będzie czynił wielkie dzieła i cuda poprzez te SWOJE Sługi z Misji Amightywind na całym świecie. Oboje są Prorokami z narodu izraelskiego. Apostoł Ezra urodził się w Izraelu, a Eliszewa Elijahu urodziła się w USA. Ta Misja rozwija się teraz w pełni bez ograniczeń Namaszczenia DUCHA ŚWIĘTEGO – RUACH ha KODESZ!

Potwierdzam, że w 2017 roku w dalszym ciągu Proroctwa są otrzymywane przez Proroka Eliszewę Elijahu (Elisabeth Elijah) z modlitwą na ustach w Imieniu PANA JAHUSZUA (JEZUSA). Proroctwa zamieszczane w Internecie na polecenie PANA BOGA JAHWEH, bez żadnej cenzury kościelnej, państwowej, czy jakiejkolwiek innej

Kościoły z reguły nie akceptują Proroctw przychodzących z Nieba, otrzymywanych przez Eliszewę ElijahuJest to straszne! Słowo od PANA BOGA JAHWEH jest lekceważone przez tych, co twierdzą, że stoją na straży wiary! Ale dzieje się dokładnie tak samo, jak było za czasów JAHUSZUA (JEZUSA) – ON był lekceważony, pogardzany i skazany na śmierć przez przedstawicieli oficjalnych religii w Izraelu. Święte Ewangelie przedstawiają, jak był atakowany przez faryzeuszy.

Tym razem jednak jesteśmy przy Końcu Czasów i ci, co udają pobożnych, a nie należą w gruncie rzeczy do PANA BOGA JAHWEH, będą pobici i ukarani przez NIEGO – JAHUSZUA(JEZUS) nie przychodzi tym razem, jako dzieciątko, ale jako LEW Judy i ON powiedział, że tym razem przyjdzie, aby spuścić ogień na Ziemię i na tych, którzy są nieposłuszni JEGO słowu - co jest zapisane w Ewangelii Św. Łukasza 12:49.

Jestem tłumaczem Proroctw na język polski. Proroctwa dostępne na polskiej stronie http://www.amightywind-proroctwa.com. W ostatnim czasie do pracy nad tłumaczeniem proroctw przyłączyli się inni Polacy. Dzięki ich pomocy mamy teraz polską stronę Misji z Proroctwami w języku polskim zawierającymi polskie znaki diakrytyczne. AlleluJAH

Niechaj PAN BÓG JAHWEH błogosławi i naprowadzi nas, Polaków, na prawdziwą drogę wiary w BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO - JAHUSZUA, oraz DUCHA ŚWIĘTEGO – MAMĘ MĄDROŚĆ i niechaj przekona moich rodaków o grzechu, sprawiedliwości i o Sądzie, niechaj PAN BÓG JAHWEH błogosławi tych z rodaków, którzy są czystego, szczerego serca, modlę się o to z całego serca w Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH (Znanego w Polsce z imienia – JEZUS CHRYSTUS – imienia narzuconego przez greckich i polskich tłumaczy Pisma Świętego). Amen.

Starszy Brat, Adam, Współpracujący z Prorok Eliszewą Elijahu, Pastor Polskiego Zgromadzenia

Sługa PANA BOGA od 1993 roku

E-mail:  proroctwanaczasykonca@hotmail.com